Tải bản đầy đủ - 85 (trang)
Luyện tập HS đọc bài

Luyện tập HS đọc bài

Tải bản đầy đủ - 85trang

H. Em có thể đặt tên khác? H. Vậy chủ đề là gì?
H. Bài văn trên có mấy phần? Tên gọi của mỗi phần? Mỗi phần có nhiệm vụ gì?
H. Có thể thiếu một phần nào được khơng? Vì sao?
H. Em có nhận xét gì về độ dài của các phần? H. Em hiểu gì về dàn bài của bài văn tự sự?
Gọi 2 em nối nhau đọc truyện Phần thưởng H. Chủ đề của truyện này là gì?
H. Sự việc nào thể hiện tập trung cho chủ đề? H. Chỉ rõ 3 phần của truyện?
H. Câu chuyện thú vị ở chỗ nào?
H. So sánh với truyện về Tuệ Tĩnh, 2 truyện có gì giống nhau về bố cục, khác nhau về chủ đề?
H. Sự việc trong phần thân bài thú vị ở chổ nào? - “Y đức của Tuệ Tĩnh”.
- “Một lòng vì người bệnh”. Ghi nhớ: SGK
Chủ đề là vấn đề chủ yếu mà người viết muốn đặt ra trong văn bản.

2. Dàn bài a. Mở bài: Giới thiệu chung về nhân vật và sự


việc. b. Thân bài: Kể diễn biến của sự việc.
c. Kết bài: Kể kết cục sự việc. - - Không thể thiếu mở bài, vì thiếu nó, người
đọc khó theo dõi câu chuyện. - Khơng thể thiếu kết bài, vì thiếu nó người đọc
khơng biết câu chuyên cuối cùng sẽ ra sao. - Không thể thiếu thân bài, vì nó là cái xương
sống của truyện. = Phần đầu, phần cuối thường ngắn gọn. Phần
thân bài dài hơn chi tiết hơn. = HS nêu – Ghi nhớ SGK.

II. Luyện tập HS đọc bài


a. Chủ đề: Ca ngợi trí thơng minh, lòng trung thành với vua của người nơng dân, chế giễu tính
tham lam, cậy quyền thế của viên quan nọ. - Việc người nông dân xin được thưởng 50 roi và
đề nghị chia đều phần thưởng đó. b. + Mở bài: câu đầu
+ Thân bài: tiếp ....... hai mươi nhăm roi + Kết bài: câu cuối
= Lời cầu xin phần thưởng lạ lùng và kết thúc bất ngờ, ngoài dự kiến của tên quan và của người
đọc, nhưng nói lên sự thơng minh tự tin, hóm hĩnh của người nơng dân.
c. + Giống nhau về bố cục: - Kể theo trật tự thời gian.
- 3 phần rõ rệt. + Khác nhau về chủ đề:
- Ở truyện về Tuệ Tĩnh, chủ đề lộ ra ngay ở phần mở bài.
- ở truyện Phần thưởng, chủ đề nằm trong sự suy đốn của người đọc.
d. – Đòi hỏi vơ lí của viên quan quen thói hạch sách dân.
- Sự đồng ý dề dàng của người nông dân, khiến ta có thể nghĩ rằng bác ta đã biết rõ lệ này, muốn
cho nhanh việc. - Cau trả lời của người nơng dân với vua thật bất
ngờ. Nó thể hiện trớ thụng minh khụn khộo ca
Họ và tên : Cù ThÞ CÈm 21
bác nơng dân mượn tay nhà vua trừng phạt tên quan thích nhũng nhiễu dân.
Bài tập trắc nghiệm Chủ đề của một văn bản là gì?
A. Là đoạn văn quan trọng nhất của văn bản; B. Là tư tưởng, quan điểm của tác giả thể hiện trong văn bản;
C. Là nội dung cần được làm sáng tỏ trong văn bản; D. Là vấn đề chủ yếu mà người viết muồn đặt ra trong văn bản.
4. Hướng dẫn về nhà - Làm bài tập số 2
- Chuẩn bị bài Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự
-------------------------------------------------------------------- Ngày soạn 2592006
Tiết 15: TÌM HIỂU ĐỀ VÀ CÁCH LÀM BÀI VĂN TỰ SỰ A. Mục tiêu cần đạt: Giúp HS
- Nắm vững các kĩ năng tìm hiểu đề và cách làm một bài văn tự sự, các bước và nội dung tìm hiểu đề, lập ý, lập dàn ý và viết thành bài văn.

B. Chuẩn bị: Đọc các đề văn tự sự, bảng phụ C. Hoạt động dạy học


1. Bài cũ: - Chủ đề của bài văn tự sự? Cách thể hiện chủ đề? - Nêu dàn bài của bài văn tự sự? Nhiệm vụ của từng phần?
2. Giới thiệu bài Muốn làm 1 bài văn tự sự thì chúng ta cần phải đọc kĩ đề để tìm hiểu đề; tìm hiểu đề
là tìm hiểu những gì; các bước làm 1 bài văn như thế nào, ta sẽ tìm hiểu qua tiết học hơm nay.
3. Bài mới
Hoạt động thầy Hoạt động trò
GV treo bảng phụ có chép sẵn các đề SGK Gọi 2 em đọc lại các đề đó.
H. Lời văn đề 1 nêu ra những yêu cầu gì? Những chữ nào trong đề cho em biết điều đó?
H. Các đề 3, 4, 5, 6 có gì khác đề 1, 2 ? Có phải là đề tự sự không?
H. Từ trọng tâm trong mỗi đề trên là từ nào?
H. Đề nào nghiêng về kể việc, kể người, tường thuật?
I. Đề, tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự. 1. Đề văn tự sự
HS đọc đề + Đề 1: - Kể
- chuyện em thích - bằng lời văn của em
+ Đề 3, 4, 5, 6 không có từ kể. - Vẫn là đề tự sự vì vẫn yêu cầu có việc, có
chuyện về những ngày thơ ấu, ngày sinh nhật, quê em đổi mới, em đã lớn như thế nào?
+ - Câu chuyện em thích
- Chuyện người bạn tốt - Kỉ niệm thơ ấu
- Sinh nhật em - Quê đổi mới
- Em đã lớn
+ Đề 1, 5: kể việc 3, 5 + Đề 3, 4: tường thuật 4
+ Đề 2, 6: kể người 2. Cách làm bi vn t s
Họ và tên : Cù Thị Cẩm 22

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Luyện tập HS đọc bài

Tải bản đầy đủ ngay(85 tr)

×