Tải bản đầy đủ - 85 (trang)
Đọc - hiểu chú thích HS nghe

Đọc - hiểu chú thích HS nghe

Tải bản đầy đủ - 85trang

S Nt là một truyện thần thoại Đ Nt thể hiện sức mạnh và ước mong của người việt cổ muốn chế
ngự thiên tai Đ nt suy tôn ca ngợi công lao trị thuỷ dựng nước của các vua Hùng
S nt giải thích hiện tượng sơng núi ở nước ta 2. Giới thiệu bài
Giữa Thủ đô Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội, Hồ Gươm đẹp như một lẵng hoa lộng lẫy và duyên dáng. Những tên gọi đầu tiên của hồ này là hồ Lục Thuỷ, Tả Vọng, Thuỷ
Quân. Đến thế kĩV, hồ mới mang tên là hồ Gươm, hay hồ Hồn Kiếm, gắn với sự tích trả gươm thần của người anh hùng đất Lam Sơn: Lê Lợi.Nội dung như thế nào chúng ta
sẽ tìm hiểu trong bài học. 3. Bài mới
Hoạt động thầy Hoạt động trò
GV HD HS đọc: chậm rãi, gợi khơng khí cổ tích. GV đọc mẫu một đoạn, HS đọc tiếp.
HS kể lại truyện HD HS giải nghĩa một số từ khó: Bạo ngược,
thiên hạ, tuỳ tòng, phó thác, Tả Vọng…
H. Kết cấu văn bản có thể chia làm mấy phần? GV giới thiệu tranh
H. Đức Long Quân co nghĩa quân mượn gươm thần trong hoàn cảnh nào?
H. Lê Lợi nhận được gươm thần như thế nào? H. Lưỡi gươm 3 lần chui vào lưới Lê Thận, em
thử nhận xét đánh giá đó là lưỡi gươm như thế nào?
H. Lưỡi gươm dưới nước, chi gươm trên rừng, những chi tiết này có ý nghĩa gì?
H. Chi tiết tra gươm vào chi vừa như in có ý nghĩa gì?
H. Sức mạnh thần kì của gươm thần gợi đến câu chuyện nào?
H. Thanh gươm chỉ phát sáng khi có Lê Lợi có ý nghĩa gì?

I. Đọc - hiểu chú thích HS nghe


HS nối nhau đọc nhận xét HS kể
HS giải nghĩa II. Tìm hiểu văn bản
3 phần -Giới thiệu Lê Lợi và cuôc khởi nghĩa Lam Sơn
-Lê Thận bắt được lưỡi gươm, Lê Lợi bắt được chuôi gươm - đánh thắng giặc
-Đổi tên thành hồ Gươm - hồ Hoàn Kiếm 1. Lê Lợi được Long Quân cho mượn gươm thần
và đã đánh thắng giặc -Hoàn cảnh: giặc Minh đô hộ nước ta
-Lưỡi gươm 3 lần chui vào lới Lê Thận = Đó chỉ có gươm thần mới như vậy và ở đây
gươm đã tìm đến đúng người
-Chuôi gươm nạm ngọc trên ngọn cây đa ở rừng -- khả năng cứu nước ở khắp nơi từ sông nước
đến núi rừng. -Tra gươm vào chuôi gươm vừa như in, nguyện
vọng dân tộc ta là nhất trí -trên dưới một lòng, hợp nhau tạo thành sức mạnh.
- Truyện Thánh Gióng
-Cuộc khởi nghĩa chống qn Minh khơng phải bắt đầu từ triều đình mà là từ chốn thơn cùng ngõ
hẻm, từ núi rừng Lam Sơn. Chính từ nơng dân cuộc khởi nghĩa được nhóm lên. Thanh gươm toả
sáng như cũng cố niềm tin như thúc dục lên đường, đem hết sức mạnh cho người anh hùng
trong những cuộc chiến đấu còn gian nan, vất vả và đây là sực mnh tp hp mi ngi xung quanh
Họ và tên : Cï ThÞ CÈm 18
H. Hãy chỉ ra sức mạnh của gươm thần đối với nghĩa quân Lam Sơn?
H. Chi tiết kể về sực mạnh của gươm thần có ý nghĩa gì?.
GV: Sau khi đánh thắng giặc có cần đến gươm thần nữa khơng?
H. Vì sao Long Qn sai rùa vàng đòi lại gươm thần?
H. Cảnh đòi gươm và trả gươm diễn ra như thế nào?
H. Việc trả lại gươm thần có ý nghĩa gì?
H. Chi tiết gươm và rùa đã chìm dưới nước người ta vẫn còn thấy vật gì sáng le lói dưới mặt
hồ xanh có ý nghĩa gì? H. Việc đổi tên hồ Tả Vọng thành hồ Hoàn
Kiếm có ý nghĩa gì?
H. Nêu ý nghĩa của truyền thuyết Sự tích hồ Gươm?
H. Vì sao tác giả dân gian không để Lê Lợi trực tiếp nhận cả chuôi gươm và lưỡi gươm cùng
một lúc? nên Lê Lợi đã nhận trách nhiệm trước dân tộc
-Gươm tung hoành, gươm thần mở đường đã phát huy tác dụng trong tay Lê Lợi - sức mạnh của
nghĩa quân nhân lên gấp bội -tác dụng màu nhiệm của vũ khí.
- Cuộc kháng chiến chính nghĩa đã phát huy được truyền thống đoàn kết, đấu tranh của dân tộc -
truyền thống đoàn kết đấu tranh tập hợp ý chí tồn dân tạo nên sức mạnh vô địch, càng đánh càng
thắng và đi đến thắng lợi cuối cùng.- Thể hiện sức mạnh quật khởi của nhân dân ta mỗi khi có
giặc ngoại xâm. 2. Lê Lợi hồn lại gươm và sự tích hồ Gươm
Hồn cảnh đòi gươm: -Đất nước thanh bình, đã hết giặc giã- khơng cần
đến gươm nữa mà cần dụng cụ để sản xuất. -Lê Lợi đã lên ngôi vua và nhà Lê đã dời về
Thăng Long. +Cảnh đòi gươm và hồn gươm
Nhân dịp vua ngự thuyền rồng dạo chơi khi thuyền ra giữa hồ, rùa vàng nhô lên
Ý nghĩa: khẳng định cuộc kn Lam Sơn đã toàn thắng, giúp Lê Lợi nhận thức trách nhiệm mới của
mình, xây dựng đất nước phải lấy đức tài mà chăm lo cho dân cho nước- không lấy gươm mà
trị vì dân lành. = Ánh sáng của chính nghĩa, hào quang của
chiến thắng còn lưu lại mãi muôn đời. -Nhớ về một sự kiện lịch sử mà người anh hùng
áo vải đất Lam Sơn có cơng lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước truyền thống đạo lí
của dân tộc. Ýnghĩa truyền thuyết Sự tích hồ Gươm
- Ca ngợi tính chất nhân dân, tồn dân và chính nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
- Đề cao, suy tôn Lê Lơị và nhà Lê. - Giải thích nguồn gốc tên gọi “hồ Hồn Kiếm”
- Thể hiện khát vọng hồ bình của dân tộc. Ghi nhớ : HS đọc SGK

III. Luyện tập HS thảo luận


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đọc - hiểu chú thích HS nghe

Tải bản đầy đủ ngay(85 tr)

×