Tải bản đầy đủ - 85 (trang)
Sự việc trong văn tự sự a. Sắp xếp sự việc

Sự việc trong văn tự sự a. Sắp xếp sự việc

Tải bản đầy đủ - 85trang

Đề cử: giới thiệu ra để lựa chọn và bầu cử kn Đề xuất: trình bày ý kiến hoặc nguyện vọng lên cấp trên Kn
Đỏ: màu như màu của máu hoặc lá quốc kì đồng nghĩa 2. Đánh dấu Đ vào câu dùng đúng từ ngoan cường dấu S vào dùng sai
Bọn địch dù chỉ còn đám tàn quân nhưng vẫn rất ngoan cường chống trả từng đợt tấn cơng của bộ đội ta.
Trên điểm chốt các đồng chí của ta đã ngoan cường chống trả từng đợt tấn công của địch.
Trong lao động Lan là một người rất ngoan cường khơng hề biết sợ khó khăn, gian khổ Điền dấu Đ ở câu thứ 2, dấu S ở câu 1 và 3
Nhận xét giờ luyện tập: Cho điểm những em làm tốt 4. Hướng dẫn về nhà
- Nắm vững cách giải thích nghĩa của từ - Chuẩn bị bài Sự việc và nhân vật trong văn tự sự
------------------------------------------------------------- Ngày soạn 2092006
Tiết 11 – 12: SỰ VIỆC VÀ NHÂN VẬT TRONG VĂN TỰ SỰ A. Mục tiêu cần đạt : Giúp HS
- Nắm được 2 yếu tố then chốt trong văn tự sự: sự việc và nhân vật - Hiểu được ý nghĩa của sự việc và nhân vật trong tự sự: sự việc có quan hệ với nhau và
với nhân vật, với chủ đề tác phẩm, sự việc luôn gắn với thời gian, địa điểm, nhân vật, diễn biến, kết quả. Nhân vật vừa là người làm ra sự việc, hành động, vừa là người được
nói tới. B. Chuẩn bị:
C. Hoạt động dạy học 1. Bài cũ: Tự sự là gì?
Nêu mục đích của tự sự? 2. Giới thiệu bài
Ở bài trước, ta đã thấy rõ, trong tự sự bao giờ cũng có việc, có người. Đó là sự việc và nhân vật – 2 yếu tố cơ bản, cốt lõi của tự sự. Tiết học này nhấn mạnh việc tìm hiểu sự
việc và nhân vật, cách lựa chọn sự việc và nhân vật sao cho có ý nghĩa . 3. Bài mới
Hoạt động thầy Hoạt động trò
Gọi HS đọc 7 sự việc trong truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh.
Chỉ rõ: Sự việc khởi đầu? Sự việc phát triển?
Sự việc cao trào? Sự việc kết thúc?
H. Nếu kể một câu chuyện mà chỉ liệt kê ra các sự việc như thế thì truyện có hấp dẫn khơng?
truyện sẽ khô khan , trừu tượng H. Mối quan hệ nhân quả của các sự việctrên?
GV: Các sự việc móc nối quan hệ với nhau trong mối quan hệ rất chặt chẽ không thể đảo

I. Đặc điểm của sự việc và nhân vật trong văn tự sự


1. Sự việc trong văn tự sự a. Sắp xếp sự việc


- 1 vua Hùng kén rễ - 2, 3, 4
- 5, 6 - 7
HS trả lời – GV bổ sung - Cái trướclà nguyên nhân của cái sau, cái sau là
kết quả của cái trc v l nguyờn nhõn ca cỏi
Họ và tên : Cï ThÞ CÈm 15
lộn, khơng thể bỏ bớt một sự việc nào. H. Chỉ ra 6 yếu tố trong truyện Sơn Tinh, Thuỷ
Tinh?
H. Có thể xố thời gian, địa điểm trong truyện được khơng? Vì sao?
H. Việc giới thiệu Sơn Tinh có tài có cần thiết khơng?
H. Nếu bỏ sự việc vua Hùng ra điều kiện kén rễ đi có được khơng?
H. Việc T. Tinh nổi dận có lí do hay khơng? Vì sao?
H. Em hãy cho biết sự việc nào thể hiện mối thiện cảm của người kể đối với S. Tinh và vua
Hùng? H. Việc S.Tinh thắng T.Tinh nhiều lần có ý
nghĩa gì? Có thể để cho T.Tnh thắng S.Tinh được khơng? Vì sao?
H. Nhân vật trong văn tư sư quan trọng như thế nào?
H. Em hãy kể tên các nhân vật chính trong truyện ST,TT?
H. Ai là kẻ được nói tới nhiều nhất? H. Nhân vật phụ? Có cần thiết khơng, có thể
bỏ được khơng?
H. Nhân vật trong văn tự sự được kể như thế nào?
HS tìm ví dụ trong truyện ST,TT sau nữa. Cứ thế cho đến hết truyện.
b. Sự việc trong văn tự sự 6 yếu tố trong truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh
+ Ai làm? nhân vật: Hùng Vương, Sơn Tinh, Thuỷ Tinh.
+ Xảy ra ở đâu? không gian, địa điểm: ở Phong Châu, đất của vua Hùng.
+ Lúc nào? thời gian: thời Hùng Vương. + Nguyên nhânviệc xẩy ra do đâu: Vua Hùng
kén rễ + Diễn biến xảy ra ntn: những trận đánh dai
dẳng của hai thần hàng năm. + Kết quả: Thuỷ Tinh thua nhưng không cam
chịu, hàng năm cuộc chiến vẫn xảy ra. - Khơng được, vì nếu vậy, cốt truyện sẽ thiếu
sức thuyết phục, khơng còn mang ý nghĩa t.t. - Cần thiết, vì như thế mới có thể chống chọi với
T.Tinh. - Khơng dược, vì khơng có lí do để 2 thần thi tài.
- Có lí do,vì: thần rất kiêu ngạo, cho rằng mình chẳng kém S.Tinh. Nay chỉ vì chậm chân mà mất
vợ, hèn chi chẳng tức. - Tính ghen tng ghê gớm của thần
c. Sự việc và chi tiết trong văn tự sự được lựa chọn cho phù hợp với chủ đề, tư tưởng muốn biểu
đạt. - Sơn Tinh có tài xây luỹ đất chống lụt. Món đồ
sình lễ là sản vật của núi rừng, dể cho S.Tinh mà khó cho T. Tinh. S. Tinh chỉ việc đem của nhà mà
đi hỏi vợ nên đến đượpc sớm. S. Tinh thắng liên tục: lấy được vợ, thắng trận tiếp theo và về sau
năm nào cũng thắng. Điều đó rất có ý nghĩa. Nếu T. Tinh thắng thì vua Hùng và thần dân sẽ ghập
chìm trong nước lũ. Tiết 2

2. Nhân vật trong văn tự sự HS trả lời


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sự việc trong văn tự sự a. Sắp xếp sự việc

Tải bản đầy đủ ngay(85 tr)

×