Tải bản đầy đủ - 85 (trang)
Nguyên tắc từ mượn Ý kiến của chủ tịch HỒ Chí Minh Luyện tập 1. Một số từ mượn trong câu Ý nghĩa và đặc điểm chung của phương thức tự sự.

Nguyên tắc từ mượn Ý kiến của chủ tịch HỒ Chí Minh Luyện tập 1. Một số từ mượn trong câu Ý nghĩa và đặc điểm chung của phương thức tự sự.

Tải bản đầy đủ - 85trang

Ngày soạn: 1292006 Tiết 6
: TỪ MƯỢN A. Mục tiêu cần đạt: HS cần
- Hiểu được thế nào là từ mượn. - Bước đầu biết sử dụng từ mượn một cách hợp lí trong nói, viết.

B. Chuẩn bị: Bảng phụ c. Hoạt động dạy học


1. Bài cũ: - Nêu các kiểu từ tiếng Việt? - Phân biệt từ ghép và từ láy?
2. Giới thiệu bài mới Từ tiếng Việt với số lượng không lớn song trong quá trình giao tiếp, người Việt khơng
chỉ sử dụng vốn từ của mình mà còn mượn một số ngơn ngữ khác làm cho vốn tiếng Việt của ta thêm phong phú thêm.
3. Bài mới
Hoạt động thầy Hoạt động trò
Gọi HS đọc ví dụ SGK H. Giải thích nghĩa của 2 từ trên?
H. Các từ đó có nguồn gốc từ đâu? H. Việc sử dụng 2 từ đó như thế nào?
BT nhanh: Hãy tìm những từ ghép Hán Việt có yếu tố sĩ
đứng sau?
HS đọc các từ ở câu 3. GV viết lên bảng những từ đó.
H. Những từ nào được mượn từ tiếng Hán?
H. Những từ nào được mượn từ các ngôn ngữ khác?
H. Nêu nhận xét về cách viết từ mượn nói trên? H. Vậy thế nào là từ mượn? Từ thuần Việt?
H. Ta đã mượn từ của những ngôn ngữ nào? Cách viết từ mượn đó ra sao?
Giọ HS đọc đoạn trích ý kiến của chủ tịch HCM.
H. Mặt tích cực và mặt tiêu cực của việc mượn từ là gì?
GV chốt: Khi cần thiết TV chưa có hoặc khó dịch thì phải mượn. Khi TV đã có thì không
nên mượn tuỳ tiện

I. Từ thuần Việt và từ mượn 1. Xét ví dụ


…tráng sĩ… trượng HS giải nghĩa
Từ mượn tiếng Hán TQ - Dùng rất phù hợp, tạo nên sắc thái trang trong
cho câu văn. - Hiệp sĩ, thi sĩ, chiến sĩ, bác sĩ, nghệ sĩ…

2. Nguồn gốc một số từ mượn VD: Sứ giả, ti vi, xà phòng ,buồm, mít tinh ,ra-


đi-ơ, gan, điện, ga, bơm, xơ viết, giang sơn, in- tơ-nét.
- Những từ mượn từ tiếng Hán: sứ giả, giang sơn, gan.
- Những từ mượn từ ngôn ngữ Ấn – Âu: Ra-đi-ô, in-tơ-nét.
- Những từ mượn có nguồn gốc Ấn Âu nhưng đã được Việt hố ở mức độ cao và được viết như
chữ Việt: ti-vi, xà phòng, mít tinh, ga, bơm. 3. Cách viết từ mượn
HS trả lời và lấy ví dụ
HS trả lời •
ghi nhớ : SGK 2 HS đọc

II. Nguyên tắc từ mượn Ý kiến của chủ tịch HỒ Chí Minh


- Mặt tích cực: Mượn từ là một cách làm giàu tiếng Việt.
- Mặt tiêu cực: lạm dụng việc mượn từ sẽ làm cho tiếng Việt kém trong sáng.
HS đọc ghi nhớ SGK
Hä và tên : Cù Thị Cẩm 9
GV hng dn HS lên bảng làm các bài tập

III. Luyện tập 1. Một số từ mượn trong câu


a. Mượn tiếng Hán: vô cùng, ngạc nhiên, tự nhiên, sính lễ.
b. Mượn tiếng Hán: gia nhân c. Mượn tiếng Anh: Póp, Mia-cơn, in-tơ-nét.
2. Nghiã của từng tiếng tạo thành từ Hán Việt a. Khán giả khán: xem, giả: người
Độc giả độc: đọc, giả: người b. Yếu điểm yếu: quan trọng, điểm: điểm
Yếu lược yếu: quan trọng, lược: tóm tắt Yếu nhân yếu: quan trọng, nhân: người
3.Hãy kể một số từ mượn a. Tên các đơn vị đo lường: mét , lít….
b. Tên các bộ phận xe đạp: ghi đông, pê-đan… c. Tên gọi một số đồ vật: Ra-đi-ô, sa-lông…
4. Hướng dẫn về nhà - Học thuộc 2 ghi nhớ trong SGK
– Làm bài tập 4,5 -Tìm hiểu trước bài tìm hiểu chung về văn tự sự
-------------------------------------------------------------- Ngày soạn: 1492006
Tiết 7 – 8: TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN TỰ SỰ A. Mục tiêu cần đạt
Qua tiết học giúp HS:
- Nắm được mục đích giao tiếp của tự sự. - Có khái niệm sơ bộ về phương thức tự sự trên cơ sở hiểu được múc đích giao
tiếp của tự sự và bước đầu biết phân tích các sự viếc trong tự sự.
B.
Chuẩn bị: Bảng phụ C. Hoạt động dạy học
1. Bài cũ: - Có những kiểu văn bản nào? Nêu mục đích giao tiếp của từng văn bản 2. Giới thiệu bài mới: Các em, trước khi đến trường và cả bậc tiểu học, trong thực tế
đã giao tiếp bằng tự sự. Hôm nay ta sẽ tìm hiểu mục đích giao tiếp và phương thức tự sự, những yếu tố làm thành văn bản tư sự.
3. Bài mới
Hoạt động thầy Hoạt động trò
H. Hằng ngày các em có kể chuyện và nghe kể chuyện khơng? Các em thường nghe kể những
chuyện gì?
H. Khi nghe kể chuyện người nghe muốn biết điều gì và người kể phải làm gì?
H. Vậy người kể phải sử dụng phương thức gì?

I. Ý nghĩa và đặc điểm chung của phương thức tự sự.


HS trả lời Kể chuyện văn học, chuyện đời thường, chuyện
sinh hoạt… - Người nghe muốn tìm hiểu, biết để nhận
thức về người, sự vật, sự việc. Đối với người kể là thông báo, cho biết, giải thích…
- Để trả lời các câu hỏi trên , người ta cần phải sử dụng thể văn tự sự - k chuyn. ú l
phng thc t s.
Họ và tên : Cï ThÞ CÈm 10
Gọi HS kể lại chuyện Thánh Gióng. H. Truyện Thánh Gióng thuộc văn bản gì?
H. Văn bản tự sự này cho ta biết những điều gì? H. Ý nghĩa thứ tự các chuỗi sự việc đó?
H. Vậy tự sự là gì? H. Nêu mục đích của tự sự?
Gọi HS đọc bài tập 1 H. Ở truyện này phương thức tự sự được thể
hiện như thế nào? H. Câu chuyện thể hiện ý nghĩa gì?
H. Diễn biến của câu chuyện? Gọi HS đọc bài tập 2
H. Bài thơ sau có phải là tự sự khơng? Vì sao?
Cho HS kể lại bằng văn xuôi H. Hai văn bản sau có nội dung tự sự khơng? Vì
sao? Tự sự ở đây có vai trò gì?
H. Kể lại câu chuyện để giải thích vì sao người VN tự xưng là con Rồng, cháu Tiên?
HS kể HS trình bày - liệt kê các sự việc theo thứ tự
HS trả lời Ghi nhớ:SGK HS đọc.
Tiết 2 II. Luyện tập
1. Đọc mẫu chuyện sau và trả lời câu hỏi - Truyện kẻ diễn biến tư tưởng của ơng già
mang sắc thái hóm hĩnh. - Thể hiện tư tưởng yêu cuộc sống, dù kiệt sức
thì sống vẫn hơn chết HS nêu
2.Bài thơ “Sa bẫy” Đó là bài thơ tự sự. Vì bài thơ đã kể lại một câu
chuyện có đầu có đi, có nhân vật, chi tiết, diễn biến sự việc nhằm mục đích chế giễu tính
tham ăn của Mèo đã tự mình sa bẫy. 3.Hai văn bản đều có nơi dung tự sự với nghĩa
kể chuyện, kể việc. + Đoạn 1: Nội dung là kể lại cuộc khai mạc trại
điêu khắc quốc tế lần 3 tại thành phố Huế chiều ngày 342002.
+ Đoạn 2: kể người Âu Lạc đánh nhau với quân Tần xâm lược là một đoạn trong sách lịch sử 6.
+ Vai trò: giới thiệu, tường thuật, kể chuyện lich sử, thời sự.
HS kể ngắn gọn 4. Hướng dẫn học ở nhà
- Làm bài tập số 5. - Học thuộc ghi nhớ
- Chuẩn bị bài Sơn Tinh Thuỷ Tinh
----------------------------------------------------------------- Ngày soạn: 1792006
Tiết 9: SƠN TINH, THUỶ TINH A.Mục tiêu cần đạt: Giúp HS
- Hiểu truyền thuyết Sơn Tinh, Thuỷ Tinh nhằm giải thích hiện tượng lũ lụt xảy ra ở châu thổ Bắc Bộ thuở các vua Hùng dựng nước và khát vọng của người Việt cổ
trong việc giải thích và chế ngự thiên tai lũ lụt, bảo vệ cuộc sống của mình. - Luyện cho HS kỹ năng đọc, kể.

B. Chuẩn bị: Tranh Sơn Tinh, Thuỷ Tinh; bảng phụ C. Hoạt động dạy học


1. Bài cũ: Tóm tắt truyện Thánh Gióng và nêu ý nghĩa của truỵện 2. Giới thiệu bi mi
Họ và tên : Cù Thị Cẩm 11

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nguyên tắc từ mượn Ý kiến của chủ tịch HỒ Chí Minh Luyện tập 1. Một số từ mượn trong câu Ý nghĩa và đặc điểm chung của phương thức tự sự.

Tải bản đầy đủ ngay(85 tr)

×