Tải bản đầy đủ - 85 (trang)
Ý nghĩa của truyện - Giải thích nguồn gốc của hai loại bánh cổ

Ý nghĩa của truyện - Giải thích nguồn gốc của hai loại bánh cổ

Tải bản đầy đủ - 85trang

GV hướng dẫn đọc:Chậm rãi, tình cảm.Giọng thần nói với L.Liêu-giọng âm vang, xa vắng;
giọng vua Hùng đĩnh đạc, chắc khoẻ. GV đọc một đoạn.Gọi 2 HS đọc
Gọi HS tóm tắt truyện. Gọi HS giải nghĩa một số từ khó: Lang , chứng
giám, sơn hào hải vị.
H. Vua Hùng chọn người nối ngơi trong hồn cảnh nào? Với ý định ra sao ?
H. Vua chọn người nối ngơi bằng hình thức nào?
H. Vì sao Lang Liêu đươc thần giúo đỡ?
H. Vì sao 2 thứ bánh của L.Liêu được Vua chọn để tế Trời, Đất, Tiên Vương và Lang
Liêu được chọn nối ngôi vua?
H. Lang Liêu được chọn nối ngôi chứng tỏ điều gì?
H. Truyền thuyết “Bánh chưng, bánh giầy” có ý nghĩa gì?
HS đọc ghi nhớ SGK

I. Đọc – tìm hiểu chú thích HS theo dõi


2 HS đọc HS kể tóm tắt.
HS giải nghĩa

II. Tìm hiểu văn bản 1. Vua Hùng chọn người nối ngơi


+ Hồn cảnh: - Giặc ngồi đã yên - Vua đã già muốn truyền ngôi.
+ Ý định: -Người nối ngơi phải nối được chí vua, khơng nhất thiết phải là con trưởng.
+ Hình thức: Bằng câu đố để thử tài. + Lang Liêu: -Là người thiệt thòi.
-Chăm chỉ - Hiều được ý thần.
HS thảo luận nhóm, trả lời - Bánh có ý nghĩa thực tế Q trọng nghề nơng,
q trọng hạt gạo. - Có ý tưởng sâu xa: Tượng Trời, tượng Đất ,
tượng mn lồi. - Hợp ý Vua, chứng tỏ tài đức của người có thể
nối chí Vua. = Có tài, có đức có chí có thể nối ngơi Vua.

2. Ý nghĩa của truyện - Giải thích nguồn gốc của hai loại bánh cổ


truyền của dân tọc ta. - Giải thích phong tục làm bánh chưng, bánh
giầy, tục thờ cúng tổ tiên ngày Tết. - Đề cao lao động - đề cao nghề nông.
- Mơ ước vua sáng, tơi hiền, đất nước thái bình, nhân dân làm ăn no ấm.
HS đọc Bài tập trắc nghiệm
Nhân vật Lang liêu gắn với lĩnh vực hoạt động nào của người Lạc Việt thời kì Vua Hùng dựng nước?
A. Chống giặc ngoại xâm; B. Đấu tranh, chinh phục thiên nhiên;
C. Lao động sản xuất và sáng tạo văn hoá; D. Giữ gìn ngơi vua.
4. Luyện tập Chia nhóm thảo luận: Ý nghĩa của phong tục ngày Tết nhân dân ta làm bánh chưng,
bánh giầy? =Định hướng: Đề cao nghề nơng, đề cao sự thờ kính trời , đất, tổ tiờn ca nhõn dõn ta.
Họ và tên : Cù Thị CÈm 3
+ Đọc truyện này em thích chi tiết nào ? Vì sao? 5. Hướng dẫn về nhà
- Kể lại truyện, nắm ý nghĩa của truyện. -Chuẩn bị bài: Từ và cấu tạo của từ TV.
--------------------------------------------------------- Ngày 692006
Tiết 3. Từ và cấu tạo của từ tiếng việt A.Mục tiêu cần đạt:
HS hiểu được thế nào là từ và đặc điểm của cấu tạo từ tiếng Việt, cụ thể là:
- Khái niệ về từ - Đơn vị cáu tạo từ tiếng
- Các kiểu cấu tạo từ: Từ đơn từ phức; Từ ghép từ láy

B. Chuẩn bị: Bảng phụ C. Hoạt động dạy học


1. Bài cũ: Kiểm tra kiến thức về từ ở tiểu học Gọi học sinh nêu lên 1 số từ từ 1 tiếng - từ 2 tiếng ?
2. Giới thiệu bài Từ là gì? Nó cấu tạo như thế nào ? Chúng ta sẽ tìm hiểu ở tiết học hơm nay.
3.Bài mới
Hoạt động thầy Hoạt động trò
GV chép ví dụ lên bảng HS đọc lại ví dụ
H. Câu trên có mấy từ ? H. Câu trên có mấy tiếng?
H. Tiếng và từ có gì khác nhau ?
H. Từ là gì ? GV nêu một só từ: rất, cảnh vật, phong cảnh,
em, phố, làng, tươi đẹp. H. Chọn các từ thích hợp đặt thành câu?
H. Ví dụ bên có mấy tiếng, mấy từ?
GV tre bảng phụ: Bảng phan loại Gọi HS điền vào bảng phụ các từ trong câu
H. Từ có cấu tạo như thé nào? H. Đơn vị cấu tạo nên từ là gì?
H. Từ đơn là gì? H. Từ phức là gì?
H. Nêu ví dụ 1 số từ phức? H. Từ ghép và từ láy giống nhau và khác nhau
ở chổ nào?
I. Từ là gì? Ví dụ: Thầndạydâncáchtrồng trọt,chăn
nuôivàcáchăn ở. - HS trả lời: 9 từ.
12 tiếng. = Tiếng dùng để tạo từ
Từ dùng để tạo câu. Khi một tiếng có thể dùng để tạo câu tiếng
ấy trở thành từ. Từ là đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất dùng để đặt
câu.
Làng em, phong cảnh rất tươi đẹp. VD: Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi
- 7 tiếng, 5 từ Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam
- 9 tiếng, 6 từ II. Từ đơn và từ phức
HS lên bảng làm - 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng
- Tiếng cấu tạo nên từ. - Từ đơn - từ chỉ có 1 tiếng.
- Từ phức - từ 2 tiếng trở lên
Giống: đều có 2 tiếng trở lên. Khác: Từ ghép: có quan hệ với nhau về nghĩa
Hä và tên : Cù Thị Cẩm 4

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ý nghĩa của truyện - Giải thích nguồn gốc của hai loại bánh cổ

Tải bản đầy đủ ngay(85 tr)

×