Tải bản đầy đủ - 33 (trang)
Đồ dùng dạy - học: Các hoạt động dạy - học chủ yếu: A. Kiểm tra bài cũ: Đồ dùng: Đồ dùng: Các hoạt động dạy - học: A. Kiểm tra:

Đồ dùng dạy - học: Các hoạt động dạy - học chủ yếu: A. Kiểm tra bài cũ: Đồ dùng: Đồ dùng: Các hoạt động dạy - học: A. Kiểm tra:

Tải bản đầy đủ - 33trang

chính tả
bài thơ về tiểu đội xe không kính I. Mục tiêu:
- Nhớ và viết lại đúng chính tả 3 khổ thơ cuối của bài Bài thơ về tiểu đội xe không kính. Biết trình bày đúng bài thơ theo thể tự do và trình bày các khổ thơ.
- Tiếp tục viết đúng các tiếng có âm, vần dễ lẫn sx, dấu hỏingã.

II. Đồ dùng dạy - học:


Phiếu khổ to.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: A. Kiểm tra bài cũ:


Gọi 2 HS lên viết bảng lớp, cả lớp viết giấy những chữ hay viết sai. B. Dạy bµi míi:

1. Giíi thiƯu: 2. Híng dÉn HS nhí - viết:


HS: 1 em đọc yêu cầu của bài, đọc thuộc lòng 3 khổ thơ cuối bài.
- Cả lớp nhìn SGK đọc thầm lại để ghi nhớ 3 khổ thơ.
- GV nhắc HS chú ý cách trình bày. HS: Gấp SGK, nhớ lại 3 khổ thơ, tự viết
bài. - Tự soát lỗi bài viết của mình.
- GV chấm bài, nêu nhận xét. 3. Hớng dẫn HS làm bài tập chính tả:
+ Bài 2: GV nêu yêu cầu và giải thích yêu cầu.
HS: Đọc yêu cầu bài tập. - GV phát phiếu đã kẻ sẵn bảng nội dung
cho các nhóm. HS: Các nhóm làm bài vào phiếu.
- Nhóm nào xong lên dán bảng. - GV và cả lớp nhận xét, bình chọn nhóm
thắng cuộc. + Bài 3:
HS: Đọc yêu cầu bài tập, xem tranh minh họa sau đó làm vào vở bài tập.
- GV dán 2 tờ phiếu lên bảng. - Cả lớp và GV nhËn xÐt, chèt lời giải
đúng: a. Sa mạc - xen kẽ.
b. Đáy biển - thung lũng. HS: 2 HS lên bảng làm.

4. Củng cố , dặn dò:


- Nhận xét giê häc. - VỊ nhµ häc vµ tËp viÕt bµi.
Khoa học
Các nguồn nhiệt I. Mục tiêu:
- HS kể tên và nêu đợc vai trò các nguồn nhiệt thờng gặp trong cuộc sống. - Biết thực hiện những quy tắc đơn giản phòng tránh rủi ro, nguy hiểm khi sử dụng
các ngn nhiƯt. - Cã ý thøc tiÕt kiƯm khi sư dụng các nguồn nhiệt trong cuộc sống hàng ngày.

II. Đồ dùng:


Hộp diêm, nến, bàn là, kính lúp, tranh ảnh

III. Các hoạt động dạy - học: A. Kiểm tra:


B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu:


2. Hoạt động 1: Nói về các nguồn nhiệt và vai trò của chúng.
HS: Quan sát hình trang 106 SGK tìm hiều về các nguồn nhiệt và vai trò của
chúng. - Báo cáo.
- GV ghi thành các nhóm: Mặt trời, ngọn lửa của các vật bị đốt cháy, sử
dụng điện. 3. Hoạt động 2: Các rủi ro ngy hiĨm khi sư
dơng c¸c ngn nhiƯt.
- GV chia nhãm. HS: Quan sát, đọc SGK và thảo luận
nhóm sau đó ghi vào phiếu theo mẫu sau:
Những rủi ro nguy hiểm có thể
xảy ra Cách phòng
tránh
4. Hoạt động 3: Tìm hiểu viƯc sư dơng c¸c ngn nhiƯt trong sinh hoạt, lao động sản
xuất ở gia đình. Thảo luận có thể làm gì để thực hiện tiết kiệm khi sử dụng các nguồn
nhiệt.
- GV chia nhóm. HS:
- Làm việc theo nhóm. - Các nhóm báo cáo kết quả .
- GV và các nhóm khác bổ sung.

5. Củng cố - dặn dò:


- NhËn xÐt giê häc - VỊ nhµ häc bµi.
Lun Khoa học
Các nguồn nhiệt I. Mục tiêu:
- Biết thực hiện những quy tắc đơn giản phòng tránh rủi ro, nguy hiểm khi sư dơng c¸c ngn nhiƯt.
- Cã ý thøc tiÕt kiƯm khi sư dơng c¸c ngn nhiƯt trong cc sèng hàng ngày.

II. Đồ dùng:


Vở bài tập

III. Các hoạt động dạy - học: A. Kiểm tra:


B. Dạy bài mới:


1. Giới thiệu: 2. Bài tập 1 :.


- GV ghi thành các nhóm: Mặt trời, ngọn lửa của các vật bị đốt cháy, sử
dụng điện. HS: Quan sát hình trang 106 SGK tìm
hiều về các nguồn nhiệt và vai trò của chúng.
- Báo cáo.

3. Bài tập 2 : - GV chia nhóm.


HS: Quan sát, đọc SGK và thảo luận nhóm sau đó ghi vào phiếu theo mẫu
sau: Những rủi ro
nguy hiểm có thể xảy ra
Cách phòng tránh

4. Bài tập 3 :


- GV chia nhóm. HS:
- Làm việc theo nhóm. - Các nhóm báo cáo kết quả .
- GV và các nhóm khác bổ sung.

5. Củng cố - dặn dò:


- Nhận xét giờ học - Về nhà học bài.
Thứ t ngày 18 tháng 3 năm 2009
Tập đọc
Con sẻ I. Mục tiêu:
- Đọc giọng lu loát toàn bài, biết ngắt nghỉ đúng chỗ. Biết đọc diễn cảm bài văn, chuyển giọng linh hoạt phù hợp với diễn biến câu chuyện.
- Hiểu nội dung của bài: Ca ngợi hành động dũng cảm, xả thân cứu sẻ non của sẻ già.

II. Đồ dùng:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đồ dùng dạy - học: Các hoạt động dạy - học chủ yếu: A. Kiểm tra bài cũ: Đồ dùng: Đồ dùng: Các hoạt động dạy - học: A. Kiểm tra:

Tải bản đầy đủ ngay(33 tr)

×