Tải bản đầy đủ - 51 (trang)
Nhấn chuột lên đối tượng. Như vậy đối tượng đã được chọn. Di chuyển con trỏ chuột ra vùng sketch Di chuyển con trỏ chuột ra vùng sketch

Nhấn chuột lên đối tượng. Như vậy đối tượng đã được chọn. Di chuyển con trỏ chuột ra vùng sketch Di chuyển con trỏ chuột ra vùng sketch

Tải bản đầy đủ - 51trang

3.Cách sử dụng các công cụ chọn
1. Chọn công cụ Chọn trên thanh công cụ .
2. Di chuyển con trỏ chuột ra vùng sketch, hãy để ý một chút bây giờ con trỏ chuột chuyển thành hình mũi tên màu đen
3. Đưa con trỏ chuột tới đối tượng cần lựa chọn, con trỏ chuột chuyển thành:

4. Nhấn chuột lên đối tượng. Như vậy đối tượng đã được chọn.


Chú ý: Có thể chọn nhiều đối tượng bằng cách nhấp chỏ chuột liên tục vào các đối tương đó.
Chú ý :
• Mổi khi vẽ xong một đối tượng điểm, đọan thẳng, tia , đưởng thẳng, đường tròn bạn phải nhấn
phím ESC hoặc nháy trỏ chuột vào vị trí bất kỳ trên bản vẽ Sketch bạn sẽ hủy bỏ việc chọn các đối tượng đã chọn
2.Công cụ com pa
Công cụ com pa xây dựng một đường tròn dựa trên hai điểm: một điểm là tâm đường tròn
và một điểm khác điểm nằm trên đường tròn. Điểm được tạo ra khi bạn nhấn chuột là tâm đường tròn, điểm kia được tạo ra khi bạn nhả chuột sẽ xác định ra bán kính đường tròn.
Các bước tạo một đường tròn bằng cơng cụ Com pa
1. Chọn công cụ Compa trên thanh công cụ .

2. Di chuyển con trỏ chuột ra vùng sketch


3. Nhấn chuột xuống vị trí cần đặt tâm đường tròn, vẫn tiếp tục nhấn chuột và di con trỏ chuột từ từ, một đường tròn nhỏ xuất hiện, đường tròn đó sẽ lớn dần khi ta di chuột càng xa tâm đường tròn điểm nhấn
chuột, tiếp tục di chuột cho tới khi độ lớn của đường tròn vừa ý rồi thả chuột.Vậy là ta đã tạo thành cơng một đường tròn, điểm nằm trên đường tròn được tạo ra khi ta thả chuột sẽ xác định bán kính đường tròn.
Khi bạn thay đổi điểm này bán kính đường tròn cũng sẽ bị thay đổi.
Công cụ thước kẻ
Công cụ thước kẻ của GeoSpd được sử dụng để tạo nên đối tượng đường thẳng. Đối tượng đường thẳng được chia thành 3 loại:
Đoạn thẳng là một đối tượng đường thẳng có 2 điểm đầu mút. Tia thẳng là một đối tượng đường thẳng có 1 điểm đầu mút còn đầu kia kéo dài vơ tận.
Đường thẳng là một đối tượng đường thẳng khơng có điểm đầu mút, hai đầu của đường thẳng kéo dài
vô tận.
Lựa chọn công cụ từ bảng công cụ thước kẻ
Cách thực hiện - Nhấn và giữ chuột để chọn công cụ thước kẻ trong hộp công cụ. - Di chuột tới công cụ mà ta
muốn sử dụng và thả chuột. Trên thanh công cụ hiển thị đúng đối tượng công cụ thước kẻ mà bạn vừa chọn.
Sau khi đã chọn được công cụ thước kẻ theo mong muốn, ta bắt đầu kẻ:

1. Di chuyển con trỏ chuột ra vùng sketch


Nơi chứa các cơng cụ thước kẻ. Kích chuột vào đây để chọn
công cụ ta cần
2. Nhấn và kéo chuột cho tới khi độ dài đoạn thẳng đủ lớn ta thả chuột :
Vậy là ta đã dựng lên được một đoạn tia đường thẳng. Nếu là đoạn thẳng thì hai điểm đầu mút nằm ở hai vị trí: vị trí thứ nhất là vị trí con trỏ chuột khi ta nhấn
chuột, vị trí thứ hai là vị trí con trỏ chuột khi ta thả chuột. Chú ý: Để tạo một đoạn tia đường thẳng có số góc là: 0
, 15 , 30
, 45 , 60
, 75 , 90
so với mặt nằm ngang thì trong khi vẽ hãy đồng thời nhấn phím
Shift.
3.Cơng cụ điểm:
Cơng cụ này được sử dụng để vẽ một điểm. Điểm này có thể nằm bất cứ một nơi nào trên màn hình sketch, nó cũng có thể nằm trên một đối tượng đã có sẵn.
Các bước tạo một điểm
1. Nhấn chuột chọn công cụ điểm trên thanh công cụ .

2. Di chuyển con trỏ vào vùng skech, chú ý: con trỏ chuyển thành :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhấn chuột lên đối tượng. Như vậy đối tượng đã được chọn. Di chuyển con trỏ chuột ra vùng sketch Di chuyển con trỏ chuột ra vùng sketch

Tải bản đầy đủ ngay(51 tr)

×