Tải bản đầy đủ - 23 (trang)
Củng cố, dặn dò: - Nhắc HS ghi nhớ cách viết chữ hoa Y Bài mới: Giới thiệu bài Hoạt động 1

Củng cố, dặn dò: - Nhắc HS ghi nhớ cách viết chữ hoa Y Bài mới: Giới thiệu bài Hoạt động 1

Tải bản đầy đủ - 23trang

- 1 HS đọc và giải nghĩa câu: Xuôi chèo mát mái - Nhận xét, ghi điểm
2. Bài mới: Giới thiệu bài : Chữ hoaY Hoạt động 1: Quan sát và nhận xét chữ hoa Y
Bước 1: GV gắn chữ mẫu Y. - Chữ X cao 8 li, 9 đường kẻ, gồm 2 nét là nét móc hai đầu và nét khuyết ngược.
- GV hướng dẫn cách viết chữ hoa X – HS viết trên không. Bước 3: Hướng dẫn HS viết bảng con.
- GV yêu cầu HS viết lần lượt chữ Y 2-3 lần – GV uốn nắn HS yếu. - GV hướng dẫn HS viết chữ Y cỡ nhỏ - HS viết bảng con.
- GV chọn bảng viết của HS nhận xét, tuyên dương. Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng : Yêu lũy tre làng.
- 3 HS đọc câu ứng dụng - GV giải nghĩa câu ứng dụng. Bước 1: GV đưa câu ứng dụng đã viết trong dòng kẻ li – HS nhận xét về độ cao các
con chữ. Bước 2: GV viết mẫu chữ Yêu và hướng dẫn HS viết
- HS viết bảng con – GV nhận xét, sửa sai. Hoạt động 3: HS viết vở tập viết
- GV nhắc nhở tư thế ngồi viết. - GV nêu yêu cầu cần viết của bài: viết đúng cỡ chữ, đúng độ cao các con chữ,
khoảng cách giữa các chữ. - GV theo dõi, uốn nắn, sửa sai cho HS yếu.

3. Củng cố, dặn dò: - Nhắc HS ghi nhớ cách viết chữ hoa Y


- GV chấm bài, khen HS giữ vở sạch - viết chữ đẹp. - Luyện viết thêm bài ở nhà, cẩn thận khi viết bài.
D. Bổ sung: .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
TOÁN Tiết 139
Các số tròn chục từ 110 đến 200 Sgk : 140 tgdk:40’
A. Mục tiêu: Giúp HS : - Biết các số tròn chục từ 110 đến 200 gồm các trăm, các chục, các đơn vị.
- Đọc và viết thành thạo các số tròn chục từ 110 đến 200. So sánh được các số tròn chục. Nắm được thứ tự các số chục đã học.
- Giáo dục tính cẩn thận, chính xác khi làm toán. B. Đồ dùng dạy - học:
GV: Các hình vng biểu diễn trăm, hình chữ nhật biễu diễn chục. Bộ lắp ghép hình.
- HS: bộ đồ dùng học tập C. Các hoạt động day- học:
1. Bài cũ: HS so sánh các số tròn trăm GV cho trên bảng. - Nhận xét, ghi điểm.

2. Bài mới: Giới thiệu bài Hoạt động 1


: Giới thiệu số tròn chục từ 110 đến 200. Bước 1: Ôn tập các số tròn chục đã học.
- GV gắn các hình chữ nhật biểu diễn các số tròn chục – HS nhắc lại các số tròn chục. - GV ghi bảng các số tròn chục – HS nhận xét đặc điểm các số tròn chục.
Bước 2: Học tiếp các số tròn chục - GV gắn bảng kẻ như trong sgk - Gắn các hình vng và cột chữ nhật.
- HS nêu giá trị : trăm, chục, đơn vị các chữ số. - GV yêu cầu HS nêu cách viết số và đọc số - Nhận xét, ghi vào bảng.
- GV hướng dẫn HS nhận xét, viết các số trăm, chục, đơn vị - Hướng dẫn cách đọc. Bước 3: Các số tròn chục tiếp theo thực hiện tương tự như cho đến 200.
Hoạt động 2: So sánh các số tròn chục. GV gắn lên bảng - yêu cầu HS viết số và so sánh 2 số đã viết.
- GV ghi bảng một vài số tròn chục và HS so sánh. Hoạt động 3: Thực hành
Bài 2vbt: Viết Theo mẫu - GV gắn bảng phụ - 1 HS đọc số ở ô đầu tiên – GV ghi vào bảng.
- HS làm bài vào vbt – 1 HS làm bảng phụ. - GV kèm HS yếu đọc và viết.
- Lớp nhận xét bài trên bảng, sửa sai. Bài 2sgk: GV gắn hình trực quan – HS nhìn hình và so sánh số vào bảng con.
- GV nhận xét, sửa sai. Bài 4vbt: - HS làm bài vào vbt – GV kèm HS yếu làm bài.
- HS lên bảng làm bài - Lớp nhận xét, sửa bài. - HS nhắc lại cách so sánh các số tròn chục.
Bài 5vbt: số? - GV gắn bảng phụ 3 dãy số - HS nêu nhận xét.
- HS làm bài vào vbt – 1 HS lên bảng làm bài. GV kèm HS yếu làm bài. - Lớp nhận xét, sửa bài. HS đọc dãy số tròn chục.
Bài 5sgk: GV gắn các tấm bìa hình tam giác và yêu cầu HS lên ghép thành hình tứ giác.
- Lớp nhận xét, sửa sai. 3. Củng cố, dặn dò:
- HS đọc lại các số tròn chục - Ghi nhớ cách so sánh các số tròn chục.
- Tiết sau: Các số từ 101 đến 110
D. Bổ sung: ……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………...
MỸ THUẬT Tiết 29
Nặn hoặc vẽ, xé dán các con vật
Tgdk: 35’

A. Mục tiêu:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố, dặn dò: - Nhắc HS ghi nhớ cách viết chữ hoa Y Bài mới: Giới thiệu bài Hoạt động 1

Tải bản đầy đủ ngay(23 tr)

×