Tải bản đầy đủ - 23 (trang)
Đồ dùng dạy học: GV: Bảng phụ làm bài tập Các hoạt động dạy - học: 1.Bài cũ: Đồ dùng dạy - học: Tranh, hình ảnh về lồi vật HS GV sưu tầm. Các hoạt động dạy - học

Đồ dùng dạy học: GV: Bảng phụ làm bài tập Các hoạt động dạy - học: 1.Bài cũ: Đồ dùng dạy - học: Tranh, hình ảnh về lồi vật HS GV sưu tầm. Các hoạt động dạy - học

Tải bản đầy đủ - 23trang

CHÍNH TẢ Tiết 54
Kiểm tra định kì giữa học kì 2 đọc thầm
TOÁN Tiết 135
Luyện tập chung
Sgk: 136 Tgdk:40’
A. Mục tiêu: Giúp HS: - Rèn kĩ năng tính nhẩm và học thuộc các bảng nhân, chia đã học.
- Vận dụng kiến thức đã học vào việc tính tốn và giải tốn có phép chia. - Rèn tính cẩn thận, chính xác khi làm bài.

B. Đồ dùng dạy học: GV: Bảng phụ làm bài tập


C. Các hoạt động dạy - học: 1.Bài cũ:


2.Bài mới: Luyện tập Bài 1: Tính nhẩm:
Câu a.HS tính và nêu miệng kết quả từng cột.
- HS khác nhận xét, sửa sai. Câu b. GV hướng dẫn mẫu 1 phép tính – HS theo dõi.
- HS làm bài vào vbt – GV kèm HS yếu làm bài. - HS lên bảng làm bài - Lớp nhận xét, sửa sai.
Bài 2: Tính : - HS nêu lại cách thực hiện phép tính – GV nhận xét.
- HS làm bài vào vbt – GV kèm HS yếu làm bài. - HS lên bảng làm bài - Lớp nhận xét, sửa bài.
Bài 3: - HS đọc bài toán câu a, câu b
- GV yêu cầu HS nêu các giải từng bài toán. - GV yêu cầu HS đọc kĩ bài toán và câu hỏi của bài.
- HS nêu cách giải từng bài toán – GV nhận xét. - HS làm bài vào vbt – HS lên bảng làm bài.
- GV kèm HS giải toán - Lớp nhận xét từng bài, sửa bài. 3. Củng cố, dặn dò:
- HS nối tiếp đọc các bảng nhân, chia đã học. - Nhận xét tiết học.
Tiết sau: Kiểm tra định kì GHK2 D. Bổ sung:
…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
TẬP LÀM VĂN Tiết 27
Kiểm tra định kì giữa học kì 2 Viết Chun mơn ra đề
Tự nhiên và Xã hội Tiết 27
Loài vật sống ở đâu?
Sgk: 54 tgdk: 35’
A. Mục tiêu: Sau bài học, HS biết: - Loài vật có thể sống được ở khắp nơi: trên cạn, dưới nước và trên khơng.
- Kể tên một số lồi vật và nơi sống của chúng. - Giáo dục HS yêu q và bảo vệ lồi vật.

B. Đồ dùng dạy - học: Tranh, hình ảnh về lồi vật HS GV sưu tầm.


C. Các hoạt động dạy - học


: 1. Bài cũ
: Cây có thể sống ở đâu?
- Kể tên một số loài cây sống dưới nước và nêu ích lợi của chúng? - Nhận xét đánh giá.
2. Bài mới: Chơi trò chơi “ Chim bay, cò bay” - Giới thiệu bài Hoạt động 1: Làm việc với SGK theo nhóm đơi
Mục tiêu: HS nhận ra lồi vật có thể sống được ở khắp nơi: trên cạn, dưới nước và trên không.
Cách tiến hành: Bước 1: GV chia nhóm – nêu yêu cầu quan sát.
- GV đi từng nhóm hướng dẫn các em quan sát, giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn. Bước 2: - Gọi đại diện mỗi nhóm trình bày 1 hình. Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
GV chốt ý đúng từng hình – hỏi cả lớp: Lồi vật có thể sống ở đâu? GV kết luận: Lồi vật có thể sống được ở khắp nơi: trên cạn, dưới nước và trên
không. Hoạt động 2: Triển lãm tranh
Mục tiêu: Củng cố bài học. Cách tiến hành:
- GV chia lớp thành 4 nhóm – Phát bảng phụ cho các nhóm. - Các nhóm trình bày hình ảnh về lồi vật sưu tầm được.
- Các nhóm trình bày lên bảng lớp - Đại diện 1 nhóm trình bày về tranh sưu tầm của nhóm Con vật tên gì? Nơi sống của chúng.
- GV cùng lớp nhận xét, bình chọn nhóm trình bày hay, có nhiều tranh lồi vật. 3. Củng cố, dặn dò: - Lồi vật có thể sống ở đâu?
- Giáo dục HS hãy u q và bảo vệ lồi vật. - Về sưu tầm một số loài vật sống trên cạn và nêu lợi ích của chúng.
D. Bổ sung: …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………....
KỂ CHUYỆN Tiết 28
Kho báu
Sgk:84 Tgdk: 40’
A. Mục tiêu: - HS dựa vào trí nhớ và gợi ý, kể được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện bằng lời của
mình. HS yếu kể liên tiếp 2 đoạn của câu chuyện.
- Có ý thức tập trung nghe và ghi nhớ bạn kể, kể tiếp phần bạn đã kể, nhận xét đúng lời kể của bạn.
- Giáo dục HS chăm chỉ học tập để đạt kết quả. B. Đồ dùng dạy – học:

C. Các hoạt động dạy - học : 1.Bài cũ:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đồ dùng dạy học: GV: Bảng phụ làm bài tập Các hoạt động dạy - học: 1.Bài cũ: Đồ dùng dạy - học: Tranh, hình ảnh về lồi vật HS GV sưu tầm. Các hoạt động dạy - học

Tải bản đầy đủ ngay(23 tr)

×