Tải bản đầy đủ - 78 (trang)
Chip nhận - phát không đồng bộ UART Chip nhận - phát đồng bộkhông đồng bộ USART Các chip vàora song song PIOParallel IO Phần ghép nối với các thiết bị ngoài có:

Chip nhận - phát không đồng bộ UART Chip nhận - phát đồng bộkhông đồng bộ USART Các chip vàora song song PIOParallel IO Phần ghép nối với các thiết bị ngoài có:

Tải bản đầy đủ - 78trang

Ngô Nh Khoa
Chơng VII. Giao diện trong máy vi tính
Một hệ thống máy tính điển hình từ cỡ nhỏ đến cì trung b×nh, bao gåm mét bé vi xư lý trung tâm, bộ nhớ trong và hệ thống phối ghép vào ra. Các thành phần này
liên hệ với nhau thông qua hệ thống các bus. Chơng này sẽ nghiên cứu phần cuối cùng của hệ thống máy tính, là bộ phối ghép vào ra. Cụ thể là các chip phối ghép
vào ra, máy tính đợc liên hệ với thế giới bên ngoài thông qua các chip này.

I. Các chip vào ra IO chip


Trong thế giới máy tính, đã có rất nhiều loại chip vàora và các chủng loại chip mới cũng liên tục xuất hiện. Trong số các chip thông dụng có thể nói đến các chip
điều khiển truyền thông UART, USART, chip điều khiển hiển thị màn hình CRTC, chip điều khiển các đơn vị ổ đĩa HDCFDC và các chip điều khiển vào ra qua các
cổng song song PIO.

I.1. Chip nhận - phát không đồng bộ UART


Chip UART Universal Asynchronous Receiver Transmitter, có thể đọc một byte dữ liệu từ bus dữ liệu và chuyển từng bit dữ liệu của nó lên đờng dây nối tiếp tới
các thiết bị đầu cuối terminal hoặc nhận dữ liệu từ terminal. Các chip UART thờng hoạt động ở tốc độ từ 50bps tới 19,2 Kbps.

I.2. Chip nhận - phát đồng bộkhông ®ång bé USART


Chip USARTUniversal Synchronouns Asynchronous Receiver Transmitter cã thÓ quản lý việc truyền dữ liệu đồng bộ bằng việc sư dơng nhiỊu giao thøc kh¸c
nhau, còng nh cã thĨ sử dụng tất cả các chức năng của UART.

I.3. Các chip vàora song song PIOParallel IO


Một trong những chip PIO điển hình là chip 8255A, nh hình 7.1. Nó cã 24 cỉng vµora, cã thĨ ghÐp nèi víi mäi thiết bị tơng thích TTL, nh bàn phím, các
chuyển mạch, máy in. Cho phép CPU đọc hoặc ghi các bit dữ liệu trên mọi cổng vàora, làm cho chip này hoạt động rất linh hoạt.
Photocopyable
72
Ngô Nh Khoa
CPU có thể định cấu hình cho 8255A bằng cách nạp giá trị cho các thanh ghi trạng thái bên trong vi mạch này.
Vi mạch gồm:
a. Phần ghép nối với vi xử lý có: - Bộ đệm số liệu để trao đổi dữ liệu hai chiều vào, ra giữa vi xử lý và vi
mạch. - Bộ logic điều khiển đọcghi, tức là bộ giải mã địa chỉ lệnh cho các thanh ghi
đệm và thanh ghi điều khiển.

b. Phần ghép nối với các thiết bị ngoài có:


- Trạm A và trạm B, mỗi trạm này đợc gắn với một thanh ghi chốt 8 bit, có chức năng vào hoặc ra tuỳ theo chơng trình khởi phát.
- Trạm C 8 bit, chia thành hai phần, nửa thấp 4 bit và nửa cao 4 bit. Tuỳ theo chế độ sử dụng đợc xác lập bởi lời điều khiển, trạm C có thể đợc
dùng để trao đổi dữ liệu vào hoặc ra chế độ 0; điều khiển hoặc đối thoại với thiết bị ngoài và vi xử lý khi trạm A và trạm B ở chế độ 0 bằng cách xác lập và xoá từng bit
PC
j
; điều khiển hoặc đối thoại với thiết bị ngoài và vi xử lý khi các trạm A và B ở chế đọ 1 và 2.
ở các chế độ 1 và 2, đọc các bit của trạm C, ta biết đợc trangh thái của trạm A và B.

c. Phần các mạch điều khiển nội bộ:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chip nhận - phát không đồng bộ UART Chip nhận - phát đồng bộkhông đồng bộ USART Các chip vàora song song PIOParallel IO Phần ghép nối với các thiết bị ngoài có:

Tải bản đầy đủ ngay(78 tr)

×