Tải bản đầy đủ - 78 (trang)
Bus nèi tiÕp chung USB TrËt tù c¸c byte trong tõ.

Bus nèi tiÕp chung USB TrËt tù c¸c byte trong tõ.

Tải bản đầy đủ - 78trang

Ngô Nh Khoa
thống máy tính văn phòng, định chuẩn 3,3V cho các hệ thống máy tính xách tay và những định chuẩn chung cho những bo mẹ và các cạc hoạt động trong hai kiểu ấy.

V.4. Bus nối tiếp chung USB


Bus USB Universal Serial Bus là một công nghệ bus mới đầy triển vọng, nhanh chóng phổ biến trong những thế máy tính ngày nay. Chủ yếu USB là cáp cho
phép nối lên tới 127 thiết bị bằng cách sử dụng chuỗi xích. Tuy nhiên nó truyền dữ liệu không nhanh bằng FireWire, ở tốc độ 12MBs nó có khả năng đáp ứng cho hầu
hết các thiết bị ngoại vi. Định chuẩn USB đợc đa ra vào năm 1996 do một hội đồng gồm những đại diện của các nhà sản xuất máy tính lớn nh Compaq, Digital, IBM,
NEC và Northen Telecom.
Một u điểm nổi bật của USB là những thiết bị ngoại vi tự nhận dạng, một đặc trng hết sức thuận lợi cho việc cài đặt, xác lập các thiết bị ngoại vi. Đặc trng này
hoàn toàn tơng thích với những công nghệ PnP và cung cấp tiêu chuẩn công nghệ cho kết nối tơng lai. Hơn nữa, những thiết bị USB có khả năng cắm nóng.
Photocopyable
50
Ngô Nh Khoa
Chơng VI. kiến trúc Bộ nhớ máy vi tính I. Các khái niệm chung
Một trong các hoạt động cơ bản của máy tính là lu trữ dữ liệu dạng nhị phân. Các dữ liệu này là các chơng trình hoặc số liệu mà Vi xử lý đa ra hoặc đọc vào tuỳ
theo yêu cầu. Bộ nhớ là các thiết bị ®Ĩ thùc hiƯn nhiƯm vơ lu tr÷ d÷ liƯu cđa máy vi tính.
Mỗi ô nhớ đợc xác định bởi một địa chỉ. Thông thờng mỗi ô nhớ có dung lợng là 1 byte. Các byte đợc ghép thành từ. Những máy 16 bit số liệu thì tổ chức 2 bytetừ,
còn các máy 32 bit số liệu thì độ dài từ gấp đôi 4 bytetừ.

I.1. Trật tự các byte trong từ.


Có thể là từ phải sang trái vi xử lý họ Intel hoặc ngợc lại từ trái sang phải vi xử lý họ Motorola. Trờng hợp dữ liệu lu giữ là số nguyên thì hai cách sắp xếp trên
không có trở ngại gì. Nhng khi dữ liệu bao gồm cả số nguyên và cả xâu ký tự ... thì có vấn ®Ị.
VÝ dơ, xÐt mét b¶n ghi h 7.1 gåm cã xâu là tên nhân viên BILL GATE và tr- ờng là số nguyên: tuổi 42. Xâu kết thúc bằng các byte 0 ở cuối để điền kín chỗ trống
của từ, còn số nguyên thì đợc thêm vào các byte ở phần có trọng số cao hơn. Do vậy nếu dịch cách sắp xếp nọ sang cách kia của xâu giống nh của số nguyên thì sẽ bị
nhầm.

I.2. Mã phát hiện lỗi và sửa sai.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bus nèi tiÕp chung USB TrËt tù c¸c byte trong tõ.

Tải bản đầy đủ ngay(78 tr)

×