Tải bản đầy đủ - 25 (trang)
Nhận xét về kiến thức , thông tin được cung cấp trong văn bản? Nhận xét về ngôn ngữ, cách trình bày của văn bản ?

Nhận xét về kiến thức , thông tin được cung cấp trong văn bản? Nhận xét về ngôn ngữ, cách trình bày của văn bản ?

Tải bản đầy đủ - 25trang

B i 10 - Ti t 39

1. Văn bản thuyết minh trong đời sống con ngườ a. Văn bản


Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

I. Vai trò và đặc điểm chung của văn bản thuyế minh


b. Khái niệm 2. Đặc điểm chung của văn bản thuyết minh


Thuyết minh những đặc điểm tiêu biểu, cung cấp tri thức khách
quan khoa học, chính xác, hữu ích về sự vật, hiện tượng. Mang tính thực dụng.
Trình bày rõ ràng, khoa học, chặt chẽ. Ngôn ngữ cô đọng, dễ hiểu, sinh động

II. Luyện tập Ghi nhớ 117


Bài tập 1 Các văn bản sau có phải là văn bản thuyết minh không?
Vì sao?

Văn bản thuyêt minh có thể sử dụng kết hợp các phương thức biểu đạt khác, nhưng các kiểu văn bản khác không sử dụng phương thức
thuyết minh.
Tổ chức thương mại thế giới WTO
.
Ngày 1-1-1995 WTO ra ®êi. Sù ra ®êi cđa WTO ®· vµ ®ang gãp phần to lớn vào quá trình thiết lập một hệ thống mậu dịch
thế giới cởi mở tự do, bình đẳng và có hiệu quả hơn. Chính vì vậy, WTO thu hót nhiỊu n­íc tham gia. HiƯn nay, WTO ®· cã
150 nước thành viên. Ngày 8-11-2006 Việt Nam trở thành thành viên chính thức của tổ chức này. WTO chiếm 98 tổng giá trị
thương mại toàn cầu, đóng vai trò quan trọng nhất trong việc quyết định các nguyên tắc, quy tắc và định chế chung trong thư
ơng mại quốc tế.
Theo tài liệu Địa lí kinh tế Việt Nam- ĐHKTQD
Mùa thu năm 1058 vua Lý Thánh Tông di tuần đã nghé thăm công trình xây tháp ở núi Đồ Sơn và ban cho tên tháp
là Tường Long rồng vàng . Đây là một trong bốn ngôi tháp to đẹp nhất thời nhà Lý. Nhưng đến năm 1804 ngôi tháp bị
phá
Hiện nay, di tích tháp Tường Long chỉ còn lại nền móng được xây bằng gạch cổ, mỗi viên đều in dòng chữ khá đẹp
Lý gia đệ tam đế Long Thuỵ Thái Bình tứ niên tạo nghĩa là gạch được làm vào đời vua thứ ba triều Lý, niên hiệu Long
Thuỵ Thái Bình thứ tư 1057. Ngoài gạch xây tháp, người ta còn tìm được nhiều cổ vậtgiúp cho việc nghiên cứu giá trị
văn hoá thời lí nước ta. Nền tháp Tường Long đã được Nhà nước xếp hạng là di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia năm
2005 .
Theo Địa chí thị xã Đồ Sơn
B i 10 - Ti t 39

1. Văn bản thuyết minh trong đời sống con ngườ a. Văn bản


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhận xét về kiến thức , thông tin được cung cấp trong văn bản? Nhận xét về ngôn ngữ, cách trình bày của văn bản ?

Tải bản đầy đủ ngay(25 tr)

×