Tải bản đầy đủ - 53 (trang)
CHUẨN BỊ: Chép bài 2 và 3 vào bảng phụ. I HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: MỤC TIÊU:

CHUẨN BỊ: Chép bài 2 và 3 vào bảng phụ. I HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: MỤC TIÊU:

Tải bản đầy đủ - 53trang

-Ôn tập và củng cố về : đọc, viết, so sánh số tự nhiên; về dấu hiệu chia hết cho 2;3;5 và 9.
-HS đọc, viết, so sánh số tự nhiên thành thạo, làm tốt các bài tập SGK - HS trình bày bài sạch đẹp khoa học.
II. CHUẨN BỊ: Chép bài 2 và 3 vào bảng phụ. III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
BÀI CŨ : Luyện tập chung 3-5 phút -Gọi HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp làm vào nháp.
HS1: Viết số đo thích hợp : - GV nhận xét , sửa bài và ghi điểm.
BÀI MỚI : Giới thiệu bài - ghi đề 1-2 phút HĐ1: Củng cố về cách đọc, viết, so sánh số tự nhiên Dự kiến 15-20 phút
a Lý thuyết
: Hoạt động cả lớp H: Nêu cách đọc , cách viết số tự nhiên ?
Đọc từ hàng cao đến hàng thấp theo thứ tự từ trái sang phải.Viết từ hàng cao đến hàng thấp theo thứ tự từ trái sang phải
H: Hai số tự nhiện liên tiếp nhau hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị? …hơn kém nhau 1 đơn vị
H: Hai số tự nhiên chẵn lẽ liên tiếp nhau hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị? …hơn kém nhau 2 đơn vị
H : Nêu cách so sánh số tự nhiên? b Vận dụng làm bài tập VBT yêu cầu HS đọc và nêu yêu cầu bài 1,2 ,3
- Yêu cầu các nhân làm vở .Gọi 3 em học yêu làm trên bảng, GV trực tiếp hứơng dẫn .Yêu cầu đổi vở sửa
Bài 1: Làm miệng Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a Ba số chẵn liên tiếp: b Ba số lẻ liên tiếp:
Bài 3: Hs tự làm HĐ2 : Củng cố về dấu hiệu chia hết cho 2;3;5 và 9. Dự kiến 8-10 phút
-Yêu cầu HS nêu VD về những số chia hết cho 2, 5 rồi nêu cách nhận biết ? - Nêu VD về những số chia hết cho 3, 9 rồi nêu cách nhận biết ?
- Vận dụng làm bài tập 4 a Xếp từ bé đến lớn:
3999 ; 4856 ; 5468 ; 5486 b Xếp từ lớn đến bé:
3762 ; 3726 ; 2763 ; 2736 CỦNG CỐ - DẶN DÒ : 2 phút
- Tổng kết kiến thức trên .GV nhận xét tiết học. BỔ SUNG:
Tập Làm Văn
TIẾT 8 – KIỂM TRA Đề bài : Em hãy tả người bạn thân của trường em
49
Khoa học
SỰ SINH SẢN CỦA CÔN TRÙNG
Thời gian:35’ sgk

I. MỤC TIÊU:


- Xác định quá trình phát triển của một số côn trùng bướm cải, ruồi, gián. - Nêu đặc điểm chung về sự sinh sản của cơn trùng. Vận dụng những hiểu biết về
vòng đời của cơn trùng để có biện pháp tiêu diệt những cơn trùng có hại đối với cây cối hoa màu và đối với sức khoẻ con người.
-Giáo dục HS ham thích tìm hiểu khoa học.Có ý thức bảo vệ cơn trùng có lợi
II. CHUẨN BỊ : -GV: Hình vẽ trong SGK trang 114 , 115 SGK.Phiếu học tập nội dung SGK
- HS: Một số con trùng.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : BÀI CŨ : 5 phút


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHUẨN BỊ: Chép bài 2 và 3 vào bảng phụ. I HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: MỤC TIÊU:

Tải bản đầy đủ ngay(53 tr)

×