Tải bản đầy đủ - 53 (trang)
MỤC TIÊU: CHUẨN BỊ : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: BÀI CŨ

MỤC TIÊU: CHUẨN BỊ : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: BÀI CŨ

Tải bản đầy đủ - 53trang

Thời gian cá heo bơi 2400m: 2400 : 1200 = 2 phút
Đáp số: 2 phút Yêu cầu HS đọc và nêu nhận xét kết quả từng bài; theo dõi chốt ĐS sửa nếu có
→ nhấn mạnh chỗ HS sai sót nhiều.
CỦNG CỐ – DẶN DÒ : 1-2 phút - Chấm bài ; nhận xét tiết học.
- Dặn về nhà làm bài tập ; chuẩn bị bài mới BỔ SUNG:
MĨ THUẬT
ÔN TẬP Tiết 3 Thời gian:35’ sgk101

I. MỤC TIÊU:


-Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc và học thuộc lòng - Đọc hiểu nội dung ý nghĩa của bài văn “Tình quê hương”.Tìm được các câu
ghép ; từ ngữ được lặp lại , được thay thế có tác dụng liên kết câu trong bài văn -Giáo dục HS lòng u q hương nơi mình sinh ra và lớn lên.

II. CHUẨN BỊ :


GV : Phiếu ghi tên từng bài tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 19 – tuần 27 HS : Đọc và trả lời lại các bài tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 19 – tuần 27

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: BÀI CŨ


- Nhận xét tiết trước và nêu mục đích tiết 3 2-3 phút: BÀI MỚI : Giới thiệu bài - ghi đề 1-2 phút
HĐ1: Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng 12-15 phút - GV giới thiệu phiếu ghi tên từng bài tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 19 – tuần 27
Như tiết 2 Lưu ý : Những HS chưa đạt yêu cầu GV dặn các em về nhà luyện đọc thêm để hôm sau
kiểm tra. HĐ2 : Hướng dẫn HS làm bài tập 2 100 14-15 phút
- Gọi HS đọc bài tập 2 Tình quê hương”; lớp đọc thầm - Yêu cầu HS thực hiện đọc thầm toàn bài và trả lời câu hỏi a, b SGK
-GV nhận xét và chốt lại : H: Tìm những từ ngữ trong đoạn 1 thể hiện tình cảm của tác giả với quê hương? đăm
đắm nhìn theo, sức quyến rũ, nhớ thương mãnh liệt, day dứt.
35
H: Điều gì đã gắn bó tác giả với quê hương ? Những kỉ niệm tuổi thơ gắn bó tác giả với quê hương.
- Yêu cầu HS làm bài cá nhân vào vở, trên bảng câu c, d SGK - GV và HS cả lớp cùng nhận xét và phân tích từng câu ghép :5 câu ghép Từ câu 1 đến
câu 5 Chú ý :
+ Câu 3 là một câu ghép có 2 vế, bản thân của vế thứ 2 có cấu tạo như một câu ghép + Câu 4 là câu ghép có 3 vế câu
+ Câu 5 là câu ghép có 4 vế câu Các từ ngữ được lặp lại có tác dụng liên kết câu : tơi , mảnh đất .
Các từ ngữ được thay thế có tác dụng liên kết câu: Đoạn 1 : mảnh đất cọc cằn câu 2 thay cho từ làng quê tôi câu 1
Đoạn 2 : mảnh đất quê hương câu 3 thay cho mảnh đất cọc cằn câu 2 mảnh đất ấy câu 4,5 thay cho mảnh đất quê hương câu 3
CỦNG CỐ - DẶN DÒ : 3 phút - Yêu cầu HS đọc lại câu c và d .GVnhận xét tiết học.
BỔ SUNG:
Khoa học
SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT
Thời gian:35’ sgk176

I. MỤC TIÊU : Sau bài học, HS biết:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MỤC TIÊU: CHUẨN BỊ : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: BÀI CŨ

Tải bản đầy đủ ngay(53 tr)

×