Tải bản đầy đủ - 53 (trang)
HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : BÀI CŨ : 5 phút Em u hồ bình CHUẨN BỊ : GV: Bảng nhóm ghi bài cũ. I HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :

HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : BÀI CŨ : 5 phút Em u hồ bình CHUẨN BỊ : GV: Bảng nhóm ghi bài cũ. I HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :

Tải bản đầy đủ - 53trang

-Học sinh có hiểu biết ban đầu về tổ chức Liên Hợp Quốc và quan hệ của nước ta với tổ chức quốc tế này.
- Biết hợp tác với các nhân viên Liên Hợp Quốc đang làm việc tại địa phương em.
- Có thái độ tơn trọng các cơ quan Liên Hợp Quốc đang làm việc tại địa phương và ở Việt Nam.

II. CHUẨN BỊ


-GV và HS : Tranh, ảnh băng hình, bài báo về hoạt động của Liên Hợp Quốc và các cơ quan Liên Hợp Quốc ở địa phương và ở VN.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : BÀI CŨ : 5 phút Em yêu hoà bình


- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: -Nhận xét và đánh giá.
BÀI MỚI : Giới thiệu bài - ghi đề 1-2 phút HĐ1: Tìm hiểu và phân tích thơng tin. 12-18 phút
Mục tiêu: Giúp HS có những hiểu biết cơ bản nhất về Liên Hợp Quốc và quan hệ của VN với tổ chức này.
Hoạt động cả lớp
- Yêu cầu HS đọc các thông tin trang 40, 41. - Nêu câu hỏi HS trả lời :
HS1: Em biết gì về tổ chức Liên Hợp Quốc qua các thông tin trên? HS2:Nứơc ta có quan hệ như thế nào với Liên Hợp Quốc?
HS3:Ngồi những thơng tin trong SGK, em nào còn biết gì về tổ chức LHQ?
- GV giới thiệu thêm cho HS xem 1 số tranh, ảnh, băng hình về các hoạt động của LHQ ở các nước, ở VN và ở địa phương.Tranh SGK41
Kết luận: + LHQ là tổ chức quốc tế lớn nhất hiện nay.
+ Từ khi thành lập, LHQ đã có nhiều hoạt động vì hồ bình, cơng lí và tiến bộ xã hội. + VN là một thành viên của LHQ.
- GV nêu câu hỏi rút ra ghi nhớ. H:Là một nứơc thành viên của Liên Hợp Quốc, chúng ta cần phải làm gì?
Ghi nhớ : SGK42 HĐ2: Bày tỏ thái độ 15 phút
Mục tiêu: Học sinh có thái độ và suy nghĩ đúng về tổ chức Liên Hợp Quốc. - Yêu cầu HS đọc và nêu yêu cầu bài 1
- Yêu cầu nhóm bàn thảo luận bày tỏ thái độ trong BT1 SGK. - Yêu cầu đại diện các nhóm trình bày , GV chốt :
Kết luận: Các ý kiến đúng: c, d. Các ý kiến sai: a, b, đ.
CỦNG CỐ - DẶN DÒ : 3 phút - Yêu cầu HS đọc lại ghi nhớ.
GV nhận xét tiết học. GD: Tôn trọng và hợp tác với các nhân viên LHQ đang làm việc tại địa phương em.
- Dặn HS về tìm hiểu về tên của 1 số cơ quan LHQ ở VN, về hoạt động của các cơ quan LHQ ở VN và ở địa phương em.
33
BỔ SUNG:
Toán
LUYỆN TẬP CHUNG Thời gian:40’ sgk144
I . MỤC TIÊU :
-Ôn tập củng cố cho HS kĩ năng giải các bài toán về chuyển động; củng cố đổi đơn vị đo độ dài, đơn vị đo thời gian, đơn vị đo vận tốc.
- Rèn kĩ năng giải các bài tập chuyển động thành thạo. - Vận dụng tốt các bài tập ; tiếp tục thực hiện nề nếp học tốn.
II. CHUẨN BỊ : GV: Bảng nhóm ghi bài cũ. III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :
BÀI CŨ
: Luyện tập 3-5 phút
- Gọi 1 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp làm vào nháp. -Nhận xét, sửa bài, ghi điểm cho HS.
BÀI MỚI : Giới thiệu bài – ghi đề 1-2 phút HĐ1 : Ôn kiến thức cũ. 7-8 phút
HĐ2 : Luyện tập 20-22 phút - Yêu cầu HS làm bài vào vở, 4 HS thứ tự lên bảng làm.
-GV theo dõi giúp đỡ cho HS còn lúng túng. -GV có thể yêu cầu HS khá giỏi làm bài xong trước giúp đỡ cho HS còn chậm.
Bài 1: sgk Giải
Vận tốc ô tô: 135 : 3 = 45kmgiờ 4 giờ 30 phút = 4,5 giờ
Vận tốc xe máy: 135 : 4,5 = 30kmh Mỗi giờ ôtô đi hơn xe máy là :
45 – 30 = 15 km Đáp số: 15 km
Bài 2 : sgk Giải
1250m = 1,25 km 2phút =
30 1
giờ Vận tốc của xe máy là : 1,25 :
30 1
= 37,5 kmgiờ Đáp số: 3,75 kmgiờ
Bài 3 : sgk Giải
15,75 km = 15750 m 1giờ 45phút= 105 phút
Vận tốc của xe ngựa: 15750 : 105 = 150 mphút Đáp số: 150 mphút
Bài 4: sgk Giải 1 phút cá heo bơi được : 72 : 6 =1200m
34
Thời gian cá heo bơi 2400m: 2400 : 1200 = 2 phút
Đáp số: 2 phút Yêu cầu HS đọc và nêu nhận xét kết quả từng bài; theo dõi chốt ĐS sửa nếu có
→ nhấn mạnh chỗ HS sai sót nhiều.
CỦNG CỐ – DẶN DÒ : 1-2 phút - Chấm bài ; nhận xét tiết học.
- Dặn về nhà làm bài tập ; chuẩn bị bài mới BỔ SUNG:
MĨ THUẬT
ÔN TẬP Tiết 3 Thời gian:35’ sgk101

I. MỤC TIÊU:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : BÀI CŨ : 5 phút Em u hồ bình CHUẨN BỊ : GV: Bảng nhóm ghi bài cũ. I HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :

Tải bản đầy đủ ngay(53 tr)

×