Tải bản đầy đủ - 53 (trang)
MỤC TIÊU: CHUẨN BỊ MỤC TIÊU: CHUẨN BỊ

MỤC TIÊU: CHUẨN BỊ MỤC TIÊU: CHUẨN BỊ

Tải bản đầy đủ - 53trang

CỦNG CỐ - DẶN DÒ : 2-3 phút -Tổng kết bài : Bảng phụ kẻ bảng tổng kết “Các kiểu cấu tạo câu. GV nhận xét tiết học
ÔN TẬP Tiết 2 Thời gian:35’ sgk

I. MỤC TIÊU:


- Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc và học thuộc lòng - Củng cố, khắc sâu kiến thức về cấu tạo câu : làm đúng bài tập điền vế câu vào
chỗ trống để tạo thành câu ghép - Có ý thức sử dụng đúng câu ghép trong nói, viết.Làm bài cẩn thận.

II. CHUẨN BỊ


- GV : Phiếu ghi tên từng bài tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 19– tuần 27 Bảng phụ ghi bài tập 2100
- HS : Đọc và trả lởi lại các bài tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 19 – tuần 27 II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
BÀI CŨ Nhận xét tiết trước và nêu mục đích tiết2 2phút -BÀI MỚI : Giới thiệu bài - ghi đề 1-2 phút
HĐ1: Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng 10-12 phút Lưu ý : Những HS chưa đạt yêu cầu GV dặn các em về nhà luyện đọc thêm để hôm sau
kiểm tra. HĐ2 : Hướng dẫn HS làm bài tập 2 100 8-10 phút
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài tập 2 - Giáo viên nêu yêu cầu đề bài.
- Yêu cầu học sinh làm bài cá nhân.Gọi 1 em làm trên bảng phụ. Giáo viên nhận xét, sửa chữa bài cho học sinh.
a Tuy máy móc của chiếc đồng hồ nằm khuất bên trong nhưng chúng điều khiển kim đồng hồ chạy .
b Nếu mỗi …… thì chiếc đồng hồ sẽ hỏng c “ Mỗi người …. và
mọi người vì mỗi người ”
Yêu cầu dứơi lớp đọc câu của mình lên , lớp nhận CỦNG CỐ - DẶN DÒ
: 3 phút
- Yêu cầu HS đọc lại bài 2.GV nhận xét tiết học. - Dặn HS về đọc bài và chuẩn bị tiết sau.
BỔ SUNG:
Đạo đức
EM TÌM HIỂU VỀ LIÊN HỢP QUỐC Thời gian;35’ sgk

I. MỤC TIÊU:


32
-Học sinh có hiểu biết ban đầu về tổ chức Liên Hợp Quốc và quan hệ của nước ta với tổ chức quốc tế này.
- Biết hợp tác với các nhân viên Liên Hợp Quốc đang làm việc tại địa phương em.
- Có thái độ tơn trọng các cơ quan Liên Hợp Quốc đang làm việc tại địa phương và ở Việt Nam.

II. CHUẨN BỊ


-GV và HS : Tranh, ảnh băng hình, bài báo về hoạt động của Liên Hợp Quốc và các cơ quan Liên Hợp Quốc ở địa phương và ở VN.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : BÀI CŨ : 5 phút Em u hồ bình


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MỤC TIÊU: CHUẨN BỊ MỤC TIÊU: CHUẨN BỊ

Tải bản đầy đủ ngay(53 tr)

×