Tải bản đầy đủ - 53 (trang)
MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: CHUẨN BỊ: CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: BÀI CŨ : 3-5 phút

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: CHUẨN BỊ: CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: BÀI CŨ : 3-5 phút

Tải bản đầy đủ - 53trang

Luyện từ và câu
MỞ RỘNG VỐN TỪ : TRUYỀN THỐNG Thời gian:40’ sgk90

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:


- Mở rộng, hệ thống hố, tích cực hố vốn từ gắn với chủ điểm Nhớ nguồn. -HS tìm được một số thành ngư, tục ngữ , câu ca dao nói về truyền thống quý báu
của dân tộc ta. -Giáo dục HS truyền thống tốt đẹp của dân tộcViệt Nam.

II. CHUẨN BỊ:


- GV: Bảng viết sẵn bài tập 2. Phiếu học tập bài tập 1. - HS: Từ điển Tiếng Việt.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: BÀI CŨ : 3-5 phút


- Yêu cầu 2 học sinh đọc lại đoạn văn ngắn viết về tấm gương hiếu học, sử dụng biện pháp thay thế từ ngữ để liên kết câu; chỉ rõ những từ ngữ thay thế BT3, tiết LTVC
trước. -GV nhận xét và ghi điểm cho HS
BÀI MỚI : Giới thiệu bài - ghi đề 1-2 phút HĐ 1: Hướng dẫn làm bài tập 1. 13-15 phút
-Yêu cầu học sinh đọc đề tìm hiểu đề bài. -GV yêu cầu HS làm việc , nội dung sau :
Tìm câu tục ngữ, ca dao ghi lại truyền thống quý báu của dân tộc ta hãy minh họa mỗi truyền thống bằng một câu tục ngữ ca dao. Ghi câu tục ngữ, ca dao vào giấy.
-Yêu cầu 2 em làm bảng nhóm ,sau đó lên dán kết quả lên bảng. -GV cùng cả lớp nhận xét chọn đáp án đúng.
Có thể tìm câu tục ngữ, ca dao: a.Yêu nước:
Con ơi, con ngủ cho lành. Để mẹ gánh nước rửa bành con voi
Muốn coi lên núi mà coi Coi bà Triệu Ẩu cưỡi voi đánh cồng.
b.Lao động cần cù: Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ.
Có cơng mài sắt có ngày nên kim. c. Đoàn kết:
Một cây làm chẳng lên non Ba cây chùm lại lên hòn núi cao.
d.Nhân ái: Mơi hở răng lạnh.
Anh em như thể tay chân. Rách lành đùm bọc, khó khăn đỡ đần.
8
-Yêu cầu HS đọc lại các câu tục ngữ, ca dao trên HĐ2. Làm bài tập 2. 13-15 phút
-Yêu cầu học đọc đề bài và nêu yêu cầu đề. -Giáo viên chia lớp thành bốn nhóm, hoạt động theo nhóm.
-Giáo viên phát phiếu học tập ô chữ trong sgk cho học sinh làm. -Đại diện 4 nhóm dán bài làm của mình lên bảng.
-Yêu cầu các nhóm đọc lại các câu tục ngữ ca dao sau khi đã điền hoàn chỉnh. -GV đánh giá nhóm thắng cuộc là nhóm giải được ơ chữ: Uống nước nhớ nguồn nhanh
nhất. CỦNG CỐ - DẶN DÒ : 2 phút
-Tổng kết bài và nhận xét tiết học. BỔ SUNG:
Khoa học
CÂY CON MỌC LÊN TỪ HẠT Thời gian:35’ sgk

I. MỤC TIÊU.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: CHUẨN BỊ: CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: BÀI CŨ : 3-5 phút

Tải bản đầy đủ ngay(53 tr)

×