Tải bản đầy đủ - 53 (trang)
MỤC TIÊU : Giúp học sinh biết: HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC BÀI CŨ : 3-5 phút

MỤC TIÊU : Giúp học sinh biết: HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC BÀI CŨ : 3-5 phút

Tải bản đầy đủ - 53trang

-Tên địa lí: I-ta –li-a; Lo-ren; A-mê-ri-ca; E-vơ-rét; Hi-ma-lay –a; Niu Di –lân. CỦNG CỐ - DẶN DÒ : 2 phút
- Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc viết hoa GV nhận xét tiết học.
BỔ SUNG:
Đạo đức
EM U HỒ BÌNH Tiết 2
Thời gian:35’ sgk

I. MỤC TIÊU : Giúp học sinh biết:


-Vì sao phải u hòa bình? -Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ hồ bình do nhà trường địa phương tổ
chức. u hồ bình quý trọng và ủng hộ các dân tộc đấu tranh vì hồ bình; ghét chiến tranh phi nghĩa và lên án những kẻ phá hoại hồ bình, gây chiến tranh.
-Giáo dục học sinh tình yêu quê hương, đất nước.
II. CHUẨN BỊ : -GV:Tranh ảnh, câu chuyện nói về các hoạt động bảo vệ hồ bình.
- HS: Sưu tầm tranh ảnh , câu chuyện nói về hoạt động bảo vệ hồ bình. Đồ dùng để vẽ tranh.
-

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC BÀI CŨ : 3-5 phút


- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: HS1.Em có nhận xét gì về cuộc sống của người dân, đặc biệt là trẻ en ở những vùng có
chiến tranh ? HS2. Để thế giới khơng còn chiến tranh, để mọi người đều được sống trong hồ bình,
chúng ta cần phải làm gì? - GV đánh giá , nhận xét.
BÀI MỚI : Giới thiệu bài - ghi đề 1-2 phút HĐ1: Thuyết trình 7-8 phút
Mục tiêu: Học sinh biết được các hoạt động để bảo vệ hoà bình của nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới.
- Tổ chưc cho HS giới thiệu các tự liêu đã sưu tầm theo nhóm 6 bài tập 4,SGK
-Giáo viên yêu cầu học sinh trưng bày và thuyết trình những tranh , ảnh, bài báo về các hoạt động bảo vệ hồ bình, chống chiến tranh mà các em sưu tầm được.
-Giáo viên giới thiệu về một số tranh, ảnh tư liệu giáo viên sưu tầm được cho học sinh nghe.
-GV kết luận: +Thiếu nhi và nhân dân ta cũng như các nước đã tiến hành nhiều hoạt động để bảo vệ
hồ bình, chống chiến tranh. + Chúng ta cần tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ hồ bình, chống chiến tranh do
nhà trường, địa phương tổ chức.
4
HĐ2 : Vẽ “cây hồ bình”. 10-12 phút -Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm vẽ “ Cây hồ bình” ra giấy khổ to.
Nội dung tranh: Rễ cây tượng trưng cho những hoạt động, việc làm bảo vệ hoà bình; Hoa , quả , lá tượng trưng cho sự tốt lành mà hồ bình mang lại cho trẻ em và mọi người
-u cầu các nhóm phân cơng cơng việc từng thành viên trong nhóm hồn thành tranh sau đó đại diện nhóm giới thiệu tranh của mình, các nhóm khác nhận xét bổ sung.
-Giáo viên tuyên dương tranh đẹp và kết luận: Hồ bình mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho trẻ em và mọi người. Song để có được hòa bình, mỗi người chúng ta cần phải
thể hiện tinh thần hồ bình trong cách sống và ứng dụng hàng ngày; đồng thời cần tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ hồ bình, chống chiến tranh.
HĐ3: Triển lãm nhỏ về chủ đề “Em u hồ bình”Dự kiến 8-10 phút -u cầu các nhóm hoặc cá nhân treo tranh và giới thiệu tranh vẽ theo chủ đề Em u
hòa bình của mình trước lớp. -Yêu cầu cả lớp xem tranh nêu câu hỏi và bình luận.
-Yêu cầu học sinh trình bày các bài thơ, bài hát , điệu múa nói về chủ đề Em u hồ bình.
CỦNG CỐ - DẶN DỊ : 2 phút -Yêu cầu HS nhắc lại ghi nhớ
GV nhận xét tiết học. BỔ SUNG:
Toán
LUYỆN TẬP Thời gian:40’ sgk139
I . MỤC TIÊU :
- Củng cố cách tính vận tốc. -Thực hành tính vận tốc theo các đơn vị đo khác nhau.
- Giáo dục học sinh tính cẩn thận, chính xác.

II.CHUẨN BỊ :


Bảng nhóm ghi bài cũ , bảng phụ ghi bài 2, phiếu bài tập
III . HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : BÀI CŨ : Vận tốc 3-5 phút
- Yêu cầu HS thực hiện: HS1 : Nêu cách tính vận tốc khi biết quãng đường và thời gian ? Áp dụng tính
S = 574 km ; t = 10,25 giờ Tính v ? km giờ
- Nhận xét và ghi điểm cho HS BÀI MỚI : Giới thiệu bài - Ghi đề . 1-2 phút
HĐ1 : Hướng dẫn luyện tập 18-20 phút Bài 1:sgk
-Gọi học sinh đọc đề bài.
5
- Gọi 1 học sinh lên bảng làm bài.Cả lớp làm vở Giải:
Vận tốc chạy của đà điểu là: 5250 : 5 = 1050 m phút
Đáp số : 1050 m phút Khuyến khích HS làm cách khác
Chú ý: GV có thể hướng dẫn học sinh tính vận tốc của đà điểu với đơn vị là m giây theo hai cách sau:
Cách 1
: Sau khi tính được vận tốc của đà điểu là1050 mphút vì 1phút = 60 giây ta tính được
vận tốc đó với đơn vị m giây là: 1050: 60 = 17,5 mgiây Cách 2: Đổi :5 phút = 300 giây
Vận tốc chạy của đà điểu là: 5250 : 300 = 17,5 mgiây Bài 2 vbt Treo bảng phụ
- Gọi HS đọc bài tập 2 và nêu yêu cầu đề bài.Hs tự làm. Bài 3: vbt
- Gọi học sinh đọc đề bài.Tìm hiểu đề , tóm tắt - Gọi 1 học sinh lên bảng làm bài.Cả lớp làm vở
Bài 4: sgk - Gọi học sinh đọc đề bài.Tìm hiểu đề , tóm tắt
- Gọi 1 học sinh lên bảng làm bài.Cả lớp làm vở
Giải Thời gian ca nô đi là:
7giờ 45 phút – 6 giờ 30phút = 1 giờ 15 phút 1giờ 15 phút = 1,25 giờ
Vận tốc của ca nô là: 30 : 1,25 = 24 kmgiờ Đáp số: 24km giờ
Khuyến khích HS làm cách khác  GV có thể cho học sinh đổi 1 giờ 15 phút = 75 phút và vận tốc của ca nô là:
30 : 75 = 0,4 km phút 0,4 km phút = 24 km giờ vì 60 phút = 1 giờ
HĐ2 : Sửa bài – trao đổi kinh nghiệm làm bài 7-8 phút -Yêu cầu HS đổi vở cho nhau ; nêu kết qủa và nhận xét bài làm trên bảng
- Chấm bài, nhận xét ĐS. CỦNG CỐ - DẶN DỊ :
- Nhắc lại cách tính vận tốc - BỔ SUNG:
6
MĨ THUẬT VẼ TRANH: ĐỀ TÀI MÔI TRƯỜNG
Thời gian: 35’ sgk
I.MỤC TIÊU: - Hs hiểu biết thêm về môi trường và ý nghĩa của môi trường với cuộc sống
- Hs biết cách vẽ và vẽ được tranh có nội dung về mơi trường. - Hs có ý thức giữ gìn và bảo vệ mơi trường.
II.CHUẨN BỊ: SGK, SGV, Hình gợi ý cách vẽ, bài vẽ của hs lớp trước, bút chì ,gơm
III.HOẠTĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động 1: Tìm chọn đề tài
Gv giới thiệu tranh , ảnh để hs nhận ra Không gian sống xung quanh ta có ao hồ, kênh rạch, sơng biển, cây cối đường sá…
Môi trường xanh- sạch – đẹp rất cần cho cuộc sống con người. Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ của mọi người
Hs tự chọn tranh để vẽ Hoạt động 2: Cách vẽ tranh
Gv gợi ý HS tìm chọn các hình ảnh chinh , phụ Gợi ý cách vẽ thơng qua hình ảnh gợi ý
Vẽ hình ảnh chính trước, sắp xếp cân đối với phần giáy qui định. Hoạt động 3:Thực hành
HS tu5 vẽ vào vở gv qs giúp đỡ những em chậm. Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá.
Gv hướng dẫn hs cách nhận xét đánh giá bái của bạn. IV.CỦNG CỐ-DẶN DÒ
V BỔ SUNG:
7
Luyện từ và câu
MỞ RỘNG VỐN TỪ : TRUYỀN THỐNG Thời gian:40’ sgk90

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MỤC TIÊU : Giúp học sinh biết: HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC BÀI CŨ : 3-5 phút

Tải bản đầy đủ ngay(53 tr)

×