Tải bản đầy đủ - 53 (trang)
MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : CHUẨN BỊ : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC BÀI CŨ : 3-5 phút

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : CHUẨN BỊ : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC BÀI CŨ : 3-5 phút

Tải bản đầy đủ - 53trang

Chính tả Nhớ -viết.
CỬA SƠNG Thời gian:35’ sgk88

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :


- Giúp học sinh nhớ - viết đúng 4 khổ thơ đầu bài “Cửa sơng”. -Rèn kĩ năng viết đúng chính tả, sai khơng quá 5 lỗi trong bài viết và luyện viết
đúng các tên người, tên địa lí nước ngồi. Làm đúng bài tập, biết viết hoa các tên riêng và nắm chắc quy tắc viết hoa.
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. CHUẨN BỊ :


- GV : Bảng phụ viết sẵn bài tập 2,
- HS: Xem trước bài.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC BÀI CŨ : 3-5 phút


- GV đọc gọi 2 HS lên bảng viết, lớp viết vào giấy nháp. Ơ- gien Pô –chi-ê, Pháp, Pô-chi-ê, Pa-ri, Pi-e Đơ-gây-tê. -GV nhận xét, sửa sai cụ thể
từng lỗi BÀI MỚI : Giới thiệu bài - ghi đề 1-2 phút
HĐ1: Hướng dẫn nghe - viết chính tả. 18-20 phút a Tìm hiểu nội dung đoạn văn.
-Gọi HS đọc thuộc bài chính tả: Cửa sơng. H. Cửa sơng là địa điểm đạc biệt như thế nào?
…là nơi biển tìm về với đất, nơi nước ngọt hòa lẫn nước mặn, nơi cá vào đẻ trứng, tôm búng càng, nơi tàu ra khơi, nơi tiễn người ra biển.
b Hướng dẫn viết từ khó. -Yêu cầu 1 HS lên bảng viết các từ khó, lớp viết vào giấy nháp các từ: con sóng, nước
lợ, nơng sâu, uốn cong, lưỡi sóng, lấp lóa. - GV nhận xét HS viết từ khó. Yêu cầu viết lại nếu sai
c Viết chính tả – chấm bài. - Kiểm tra HS đọc thuộc bài
-GV hướng dẫn tư thế ngồi viết, cách trình bày bài. -HS nhớ viết bài vào vở.
- GV treo bảng phụ : Đọc cho HS dò bài -Yêu cầu HS đổi vở theo từng cặp để sửa lỗi sai bằng bút chì.
- GV chấm bài của tổ 1-2, nhận xét cách trình bày và sửa sai. HĐ2 : Luyện tập. 8-10 phút
Bài 2: -Yêu cầu học sinh đọc bài tập 2 , gạch dưới các tên riêng tìm được; giải thích cách viết
các tên riêng đó. GV phát phiếu cho học sinh làm. -Nhận xét bài HS làm và chốt lại.
Tên người: Cri-xto-phô – rô, Cô-lôm-bô; A-mê-ri-gô; Ve-xpu-xi; Ét-mân; Hin-la-ri, Ten -sinh No-rơ-gay.
3
-Tên địa lí: I-ta –li-a; Lo-ren; A-mê-ri-ca; E-vơ-rét; Hi-ma-lay –a; Niu Di –lân. CỦNG CỐ - DẶN DÒ : 2 phút
- Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc viết hoa GV nhận xét tiết học.
BỔ SUNG:
Đạo đức
EM U HỒ BÌNH Tiết 2
Thời gian:35’ sgk

I. MỤC TIÊU : Giúp học sinh biết:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : CHUẨN BỊ : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC BÀI CŨ : 3-5 phút

Tải bản đầy đủ ngay(53 tr)

×