Tải bản đầy đủ - 29 (trang)
Hoàn cảnh lịch sử I. Khởi nghĩa Yên Thế 1884-1913 Căn cứ Yên Thế 3. Diễn biến Hoàn cảnh lịch sử I. Khởi nghĩa Yên Thế 1884-1913 Căn cứ Yên Thế 3. Diễn biến

Hoàn cảnh lịch sử I. Khởi nghĩa Yên Thế 1884-1913 Căn cứ Yên Thế 3. Diễn biến Hoàn cảnh lịch sử I. Khởi nghĩa Yên Thế 1884-1913 Căn cứ Yên Thế 3. Diễn biến

Tải bản đầy đủ - 29trang

1. Hoàn cảnh lịch sử I. Khởi nghĩa Yên Thế 1884-1913


Bài 27 :
của đồng bào miền núi cuối thế kỉ Xix

2. Căn cứ Yên Thế 3. Diễn biến


4. Nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử


II. Phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi


Từ sự thất bại của hàng loạt phong trào chống Pháp cuối thế
kỉ XIX, rút ra kết luận gì về tầng lớp lãnh đạo?
Lễ hội kỉ niệm anh hùng Đề Thám Thi cưỡi ngựa, bắn tên trong lễ hội Yên Thế
16-3-1984, 100 năm khởi nghĩa Yên Thế
Bài tập 1 : Căn cứ Yên Thế thuộc địa bàn nào?

A. Bắc Ninh C. Thái Nguyên


B. Bắc Giang D. Vĩnh Yên B.
Bắc Giang
Bài tập 2 : ý nào dưới đây không phải là nguyên nhân
thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Thế?

A. Bị bó hẹp, cô lập trong một địa phương, thiếu liên kết với các phong trào khác.


B. Tương quan lực lượng giữa ta và địch chênh lệch lớn. C. Cách đánh thiếu mưu trí, linh hoạt
D. Thực dân Pháp câu kết với tay sai, dùng thủ đoạn thâm độc sát hại thủ lĩnh.

C. Cách đánh thiếu m­u trÝ, linh ho¹t


Nèi néi dung cét A sao cho tương ứng với nội dung cột B

A. Địa bàn hoạt động B. Người lãnh đạo


1. Miền Trung


a.
NƠ- TRANG gư, Ama con

3. Tây Bắc 2. Đông Bắc


4. Tây Nguyên d. L­u k×


c. ngun quang bích b. Hà Văn mao, cầm Bá thước


e.
hà quốc thượng 1. Miền Trung

3. Tây Bắc 2. Đông Bắc


4. Tây Nguyên


a.
NƠ- TRANG gư, Ama con

d. L­u k× c. nguyễn quang bích


b. Hà Văn mao, cầm Bá thước


e.
hà quốc thượng
Hướng dẫn về nhà:
Lập bảng trình bày diễn biến 3 giai đoạn của cuộc khởi nghĩa Yên Thế.
Lập bảng thống kê phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi.
Phân tích nguyên nhân dẫn tới các cuộc giảng hoà của khởi nghĩa Yên Thế.
Học bài, nắm chắc kiến thức cơ bản.
Sưu tầm tư liiêụ, tranh ảnh có liên quan đến bài học.
Đọc và tìm hiĨu tr­íc bµi 28 “ Trào lưu cải cách Duy T©n ë ViƯt Nam nưa ci thÕ kØ XIX“.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoàn cảnh lịch sử I. Khởi nghĩa Yên Thế 1884-1913 Căn cứ Yên Thế 3. Diễn biến Hoàn cảnh lịch sử I. Khởi nghĩa Yên Thế 1884-1913 Căn cứ Yên Thế 3. Diễn biến

Tải bản đầy đủ ngay(29 tr)

×