Tải bản đầy đủ - 21 (trang)
Học sinh: - Ôn kiến thức về điện trường tĩnh và từ trường ở lớp 11.

Học sinh: - Ôn kiến thức về điện trường tĩnh và từ trường ở lớp 11.

Tải bản đầy đủ - 21trang

sinh ra bởi dòng điện trong dây dẫn nối với tụ .
C. Dòng điện dịch là dòng chuyển động có hướng của các điện tích trong lòng tụ điện. D. Dòng điện dịch trong tụ điện và dòng điện dẫn trong dây dẫn nối với tụ điện có cùng độ lớn,
nhưng ngược chiều.
c Đáp án phiếu học tập: 1C; 2C; 3D; 4C; 5C; 6D; 7B; 8A; 9B. d Dự kiến ghi bảng: Chia thành hai cột
BÀI 21: ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
I. Mối quan hệ giữa điện trường và từ trường. 1. Từ trường biến thiên và điện trường xoáy.
a. Phân tích thí nghiệm cảm ứng điện từ của Pharađây.
b. Kết luận. 2. Điện trườn biến thiên và từ trường.
a. Dòng điện dịch. b. Kết luận.
II.Điện từ trường và thuyết điện từ Maxoen 1. Điện từ trường.
2. Thuyết điện từ Maxoen.

2. Học sinh: - Ôn kiến thức về điện trường tĩnh và từ trường ở lớp 11.


- Các thí nghiệm về cảm ứng điện từ ở lớp 11. - Chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp.
- Đủ SGK và vở ghi chép. 3. Gợi ý ứng dụng CNTT:
- Chuẩn bị các hình ảnh trong bài, phần mềm mô phỏng sự biến đổi của điện trường và từ trường.
C. Tổ chức các hoạt động dạy học : Hoạt động 1 5 phút : Ôn định tổ chức. Kiểm tra bài cũ.
Nắm được sự học bài cũ và chuẩn bị bài mới của HS.
Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên
- Cán bộ lớp báo cáo tình hình lớp. - Trả lời: Mạch dao động gồm cuộn cảm L và tụ
điện C mắc thành một mạch điện kín. - Trình bày câu trả lời: Biểu thức của chu kì, tần số
của mạch dao động là ...., phương trình điện tích trong mạch là ...
- Yêu cầu cán bộ lớp cho biết tình hình học sinh. - Nêu câu hỏi: Hãy nêu cấu tạo của mạch dao
động? - Nêu câu hỏi: Hãy viết biểu thức tính chu kì, tần
số, và phương trình của điện tích trong mạch dao động?
- Nhận xét và cho điểm. - Đặ vấn đề vào bài: Nêu phần chữ nhỏ đầu bài.
Hoạt động 2 20 phút: Mối quan hệ giữa điện trường và từ trường. Nắm được liên hệ giữa điện trường xoáy và từ trường xoáy.
Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên
- Nhớ lại kiến thức cũ và trình bày câu trả lời: Điện trường là môi trường tồn tại xung quanh một điện
1. Từ trường biến thiên và điện trường xoáy. - Nêu câu hỏi: Hãy nêu định nghĩa về điện trường
- Nhận xét và kết luận: Điện trường có các đường sức điện là các đường khơng kín, được gọi là điện
trường tĩnh. - Yêu cầu HS: Hãy đọc SGK phần “1. Từ trường
biến thiên và điện trường xoáy”. - Nêu câu hỏi: Hãy nêu định nghĩa về điện trường
xoáy, cho biết sự khác nhau cơ bản của điện trường xoáy và điện trường tĩnh.
- Nêu câu hỏi: Hãy trình bày nguồn gốc của điện trường xoáy và điện trường tĩnh.
- Nhận xét. - Kết luận: Nếu tại một nơi có một từ trường biến
thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một điện trường xốy.
- Đọc SGK phần “2. Điện trường biến thiên và từ trường.
- Suy nghĩ, thảo luận. - Trình bày câu trả lời: Khi trong tụ điện khơng có
sự biến thiên của điện trường thì trong mạch khơng có dòng điện. Khi trong tụ điện có sự biến thiên
của điện trường thì trong mạch có dòng điện. - Trả lời: Dòng điện trong dây dẫn và điện trường
biến thiên có vai trò tương tự nhau.
- Trả lời: Điện trường biến thiên có sinh ra từ trường, từ trường này giống từ trường của dòng
điện trong dây dẫn. - Trả lời: Dòng điện dẫn là dòng điện chạy trong
dây dẫn, dòng điện dịch là dòng điện do điện trường biến thiên sinh ra.
- Trả lời: Ta không thể trực tiếp đo dòng điện dịch bằng ampe kế hoặc các dụng cụ khác, ta phải đo
dòng điện dịch thơng qua dòng điện dẫn. 2. Điện trường biến thiên và từ trường.
- Yêu cầu HS: Hãy đọc SGK phần “2. Điện trường biến thiên và từ trường.
- Nêu vấn đề: Trong mạch dao động LC, nếu khi trong tụ điện khơng có sự biến thiên của điện
trường thì trong mạch có dòng điện hay không? Và ngược lại?
- Nêu câu hỏi: Như vậy thì dòng điện và điện trường biến thiên có vai trò tương tự nhau hay
không? - Nêu câu hỏi: Dòng điện sinh ra từ trường, như
vậy điện trường biến thiên có sinh ra từ trường hay khơng?
- Nêu câu hỏi: Hãy cho biết dòng điện dẫn và dòng điện dịch là gì?
- Nhận xét. - Kết luận: Nếu tại một nơi có điện trường biến
thiên thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường. Đường sức của từ trường bao giờ cũng khép kín.
- Nêu câu hỏi: Hãy cho biết phương pháp đo cường độ dòng điện dịch?
Hoạt động 3 10 phút: Điện từ trường và thuyết điện từ Maxoen. Nắm được điện từ trường và thuyết điện từ Maxoen.
- Nghe GV đặt vấn đề, suy nghĩ, đọc SGK. - Thảo luận.
- Trình bày câu trả lời: Điện trường biến thiên và từ trường biến thiên quan hệ mật thiết với nhau và là
hai thành phần của một trường thống nhất, được gọi là điện từ trường.
1. Điện từ trường. - Đặt vấn đề: Như trên ta đã biết điện trường biến
thiên đã sinh ra từ trường và từ trường biến thiên lại sinh ra điện trường, điều đó có mâu thuẫn hay
khơng? - u cầu HS: Hãy đọc SGK phần “ 1. Điện từ
trường.
- Đọc SGK. - Trả lời câu hỏi: SGK
2. Thuyết điện từ Maxoen. - Hướng dẫn HS đọc SGK.
- Nêu câu hỏi: Hãy trình bày một số nội dung chính của thuyết điện từ Maxoen.
Hoạt động 4 8 phút: Vận dụng, củng cố. Hoạt động của học sinh
Sự trợ giúp của giáo viên
- Đọc các câu hỏi trong SGK, các câu hỏi trong phiếu học tập.
- Suy nghĩ. - Thảo luận.
- Trình bày câu trả lời. - Nhận xét câu trả lời của bạn.
- Ghi tóm tắt bài học. - Yêu cầu HS: Hãy trả lời các câu hỏi trong SGK
và các câu hỏi trong phiếu học tập.
- Yêu cầu HS nhận xét câu trả lời của bạn. - Tóm tắt bài học và đánh giá tiết học.
Hoạt động 5 2 phút: Hướng dẫn về nhà. Hoạt động của học sinh
Sự trợ giúp của giáo viên
- Ghi bài tập và câu hỏi về nhà.
- Ghi nhớ lời nhắc nhở của GV. - Giao bài tập về nhà cho HS: Hãy làm các bài tập
và trả lời các câu hỏi trong SGK và phiếu học tập còn lại.
- Nhắc nhỏ HS về nhà chuẩn bị bài 22 – Sóng điện từ.
D. Một số kinh nghiệm được rút ra từ bài dạy: Phần này được ghi lại sau mỗi tiết dạy thực trên lớp
Giáo án số 4 BÀI 25: SỰ GIAO THOA ÁNH SÁNG

A. Mục tiêu bài học:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Học sinh: - Ôn kiến thức về điện trường tĩnh và từ trường ở lớp 11.

Tải bản đầy đủ ngay(21 tr)

×