Tải bản đầy đủ - 66 (trang)
Dụng cụ vật liệu thiết

Dụng cụ vật liệu thiết

Tải bản đầy đủ - 66trang

Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
Ngày 21 tháng 09 năm 2005
Tiết số: 6
Bài 4 :SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN A.MỤC TIÊU
- Biết được công dụng, cách sử dụng một số đồng hồ đo điện thông dụng.
- Đo được điện năng tiêu thụ của mạch điện.
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng điện.
B.CHUẨN BỊ -Mỗi nhóm:
+ Kìm điện, tua vít, bút thử điện, am pe kế, vôn kế. + Bảng thực hành ráp sẵn mạch điện gồm 4 bóng đèn 220V-100W.
C.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Giáo viên
Học sinh Nội dung
Hoạt động 1 : 10 phút -Ktra:
+ Yêu cầu HS kể tên một số đồng hồ đo điện. Công dụng cuả chúng.
+ HS khác kể tên các dụng cụ cơ khí cần dùng trong nghề điện.
+ Kiểm tra sự chuẩn bò của HS. Hoạt động 2 10 phút
Tìm hiểu nội dung thực hành. -Yêu cầu học sinh quan sát cấu tạo, kí
hiệu vôn kế, ampkế -Chức năng của chúng:
-Cách mắc trong mạch. -Yêu cầu học sinh vẽ sơ đồ.
Hoạt động 3 : 20 phút 
Thực hành: Yêu cầu các nhóm lắp mạch điện theo
sơ đồ. -
Kiểâm tra thông mạch trước khi đóng khoá K
- Hướng dẫn Hs đọc, ghi kết quả đo,
- 1hs trả lời về các loại đồng hồ đo điện.
-Hs khác kể tên các loại dụng cụ cơ khí và cách sử
dụng. học sinh khác theo dõi và nhận xét.
-Lần lược thực hiện các yêu cầu của giáo viên.
-Tìm hiểu cấu tạo cách sử dụng ampke ávà vôn kế.
Từng nhóm lắp mạch điện theo sơ đồ.
- Mời GV kiểm tra trước
khi đóng điện. -
Thảo kuận cách ghi, đọc kết quả.

II. Dụng cụ vật liệu thiết


bò” Dụng cu: kìm,
tua vít, bút thử điện.
-Vật liệu: bảng thực
hành, đồøng hồ đo điện, vôn
kế, ampe kế.
II Thực hành: 1 Tìm hiểu
dụng cụ đo.
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 11
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
lần lượt cho các nhóm mắc, kiểm tra chéo với nhau.
- Kết luận, nhận xét, đánh giá buổi
thực hành.
Hoạt động 4: 5 phút 
Củng cố – Dặn dò: Xem lại cách sử dụng vôn kế, am pe
kế, cách đọc, ghi kết quả. -
Dặn: Tìm hiểu cấu tạo, cách sử dụng công tơ điện, cách mắc trong
mạch.
- Vẽ sơ đồ lắp đặt.
- Xử lý kết quả, tính
trung bình các lần đo. -
Nhận xét cách làm của nhóm và nhóm khác.
Hoàn thành báo cáo thí nghiệm.
- Thực hiện theo yêu
cầu của GV. -
Tìm hiểu cấu tạo, nguyên tắc sử dụng
công tơ điện. sgk
2 Sơ đồ nguyên lý:
3 Đọc – ghi kết quả:
Thực hiện đọc ghi kết quả đo
3 lần.
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 12
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
Ngày 26 tháng 09 năm 2005
Tiết số: 7
Bài 4 :SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN tt A.MỤC TIÊU
- Biết cách lắp đặt và sử dụng công tơ điện.
- Đảm bảo tính an toàn khi sử dụng điện.
B.CHUẨN BỊ
-
Mỗi nhóm1 đồng hồ đo điện công tơ điện:bảng điện, tua vít ,dây nối.
C.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Giáo viên
Học sinh Nội dung
Hoạt động 1 : 10 phút - Kiểm tra: công dụng, cách sử
dụng đồng hồ đo điện? - Kiểm tra sự chuẩn bò của các
nhóm
Hoạt động 2 15 phút Tìm hiểu phương án thực hành,
mắc công tơ điện: - Yêu cầu các nhóm tìm hiểu
cấu tạo, kí hiệu trên công tơ. - Cho các nhóm thảo luận điền
các thông số của công tơ điện vào bảng trang19.SGK.
- Giáo viên theo dõi nhận xét Hoạt động 3 : 5phút
- Vẽsơ đồ nguyên lý sơ đồ lắp ráp
- Cho các nhóm thảo luận vẽ sơ đồ nguyên lý lắp ráp
Hoạt động 4: 10 phút - Yêu cầu học sinh thực hiện
theo nhóm lắp mạch điện theo sơ đồ.
- Lưu ý cho các nhóm về cách mắc mạch điện cho công tơ.
- 1 học sinh trả lời - Các nhóm thực hiện
theo yêu cầu của giáo viên.
- Các nhóm quan sát cấu tạo của công tơ
điện, ghi các kí hiệu trên công tơ vào bảng.
- Thảo luận theo nhóm vẽ sơ đồ nguyên lý, lắp
ráp công tơ diện.
- Hoạt đôïng nhóm lắp công tơ theo sơ đồ. Lưu
ý: vào 1-3 ra 2-4
- Mời giáo viên kiểm tra khi thông mạch.
Tiết số: 7
Bài 4 :SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN
tt
II Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện:
A Đo điêïn năng tiêu thụ của mạch điện bằng
công tơ điện.
+ Bước 1: đọc và giải thích những kí hiệu ghi
trên mặt công tơ điện. + Bước 2: Nối mạch
điện thực hành. Sơ đồ lắp đặt công tơ
điện
+ Bước 3: Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện.
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 13
• • • • kWh
A PT
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
- Kiểm tra cách nối dây của các nhóm trước khi thông mạch.
Hướng dẫn cách ghi kết qủa khi thông mạch
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò 5phút
- Nhận xét ưu khuyết điểm tiết thực hành.
- Dặn yêu cầu học sinh chuẩn bò, tìm hiểu cách sử dụng đồng hồ
đo vạn năng. - Thảo luận ghi kết quả
đ theo bảng 4-1.
Ghi nhớ thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
Kết quả thực hành đo điện năng tiêu thụ:
bảng 4-1
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 14
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
Ngày 28 tháng 9 năm 2005
Tiết số: 8
Bài 4 :SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN tt A.MỤC TIÊU
- Học sinh nắm được cách sử dụng đồng hồ vạn năng để đou,I ,U,R. - Rèn luyện năng lực làm việc khoa học, an toàn cho học sinh.
B.CHUẨN BỊ - Mỗi nhóm một đòng hồ vạn năng .
- Bảng điện lắp sẵn4 bóng đèn.
C.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Giáo viên
Học sinh Nội dung
Hoạt động 1 : 10 phút - Kiểm tra chức năng của đồng
hồ vạn năng -Kiểm tra sự chuẩn bò của các
nhóm - nhận xét việc chuẩn bò của học
sinh Hoạt động 2 15 phút
- Tìm hiểu cấu tạo và cách sử dụng đồng hồ vạn năng.
- Yêu cầu học sinh quan sát ,tìm hiểu các kí hiệu ghi trên đòng
hồ vạn năng. -Hướng dẫn các học sinh tìm
hiểu các chức năng Hoạt động 3 : 15 phút

Cách sử dụng đồng hồ vạn năng.
- Yêu cầu Hs dùng đồng hồ
vạn năng đo I. -
Lưu ý: Thang đo phải được điều chỉnh phù hợp.
- Tương tự dùng đồng hồ vạn
năng đo R, đo U của mạch. -
Cần theo dõi uốn nắn thao tác cho hs.
- 2 học sinh trình bày cách sử dụng đòng hồ
vạn năng.
-Các nhóm thảo luận quan sát, ghi liệt kê các
kí hiệu -Tìm hiểu chức năng
của một số chi tiết trên đồng hồ vạn năng.
- Điều chỉnh thang đo phù hợp, tiến hành đo.
Tiến hành I qua đèn. -
Trao đổi với Gv để sử dụng an toàn cho
dụng cụ. -
Tương tự ghi, đo U, R của mạch, thảo luận
Tiết số: 8
Bài 4 :SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN
tt
2 Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện:
b Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng.
+ Bước 1: Tìm hiểu cách sử dụng đồng hồ
vạn năng. + Bước 2: Đo điện trở
bằng đồng hồ vạn năng. Nguyên tắc chung khi
đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng.
-
Điều chỉnh núm chỉnh 0.
- Khi đo không được
chạm tay vào đầu kim đo.
- Khi đo phải bắt đầu
từ thang lớn nhất và giảm dần đến khi nhận
được kết quả thích hợp.
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 15
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
Hoạt động 4: 5 phút 
Củng cố – dặn dò: -
Nhắc lại cách sử dụng đồng hồø vạn năng.
- Nhận xét sự chuẩn bò, tiến
hành của các nhóm. Chuẩn bò:
- 1m dây lõi 7 sợi CV 1.5
- 1m dây lõi 1 sợi dây 16
- 1 cuộn băng keo.
- 1 kềm tuốt dây.
- 1 kềm cắt dây hoặc kéo.
- Giấy ráp.
- 1 kềm mỏ bằng.
nhóm trong khi tiến hành đo để cả nhóm
đều thực hiện được.
- Hoàn thành báo cáo.
- Ghi vào vở.
- Chuẩn bò theo yêu
cầu của GV.
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 16
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
Ngày 03 tháng 10 năm 2005
Tiết số:9
Bài 5 :NỐI DÂY DẪN ĐIỆN A.MỤC TIÊU
- Biết được yêu cầu nối dây dẫn điện
- Hiểu được phương pháp nối dây dẫn điện.
- Học sinh biết trình tự nối thẳng hai dây dẫn, biết thao tác các bước nối.
B.CHUẨN BỊ: Chuẩn bò:
- 1m dây lõi 7 sợi CV 1.5
- 1m dây lõi 1 sợi dây 16
- 1 cuộn băng keo.
- 1 kìm tuốt dây.
- 1 kềm cắt dây hoặc kéo.
- Giấy ráp.
- 1 kìm mỏ bằng.
C.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Giáo viên
Học sinh Nội dung
Hoạt động 1 : 5 phút - Kiểm tra sự chuẩn bò của học sinh.
- Yêu cầu các nhóm bày dụng cụ trên
bàn để kiểm tra.
Hoạt động 2 15 phút 
Tìm hiểu quá trình nối dây
- Có những loại mối nối nào? Thảo luận nhóm - nêu nhận xét
- Giáo viên nhận xét bỗ sung. - Mối nối phải có yêu cầu gì?
-
Yêu cầu học sinh tìm hiểu tham khảosgk tìm phương án trả lời.
Hoạt động 3 : 20 phút 
Qui trình nối dây
-Yêu cầu học sinh tìm hiểu qui trình nối dây .
-Gợi ý cho học sinh, đọc tài liệu-nhận xét.
-Bóc vỏ như thếù nào? Có cách bóc vỏ như -Thực hiện theo
yêu cầu của giáo viên.
-Thảo luận nhómtìm hiểu
các loại mối nối.
-Trình bày - nhóm khác
nhận xét.
-Học sinh đọc tài liệu-tìm câu
trả lời. Tiết số:9
Bài 5 :NỐI DÂY DẪN ĐIỆN
1 Phân loại mối nối: -Nối thẳngnối tiếp
-Nối phân nhánh -Nối với phu ïkiện.
2 Yêu cầu mối nối: -Dẫn điện tốt
-Độ bền cao -Đảm bảo an toàn
-Đảm bảo tính mỹ thuật
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 17
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
thế nào để đảm bảo yêu cầu. -Tương tự cho học sinh tìm hiểu các qui
trình tiếp theo. Hoạt động 4: 5 phút
1.Nối thẳng hai dây bọc đơn có lõi một sợi:
Gv : Lưu ý học sinh gọt vỏ cách điện từ 6-10cm, cạo sạch lõi.
Gv : Hướng dẫn học sinh dùng kìm xoắn, quấn dây này thành dây kia.
Chú ý học sinh khi quấn dây này vào dây kia phải thật đều các vòng, xít vào nhau.
Gv : Hướng dẫn học sinh cách quấn băng cách điện đúng kỹ thuật.
Hướng dẫn học sinh như phần trên.
Hoạt động 4: 5 phút 
Củng cố dặn dò
- Cho học sinh nêu lại quá trình nối dây. Chuẩn bò:
- 1m dây lõi 7 sợi CV 1.5
- 1m dây lõi 1 sợi dây 16
- 1 cuộn băng keo.
- 1 kềm tuốt dây.
- 1 kềm cắt dây hoặc kéo.
- Giấy ráp.
- 1 kềm mỏ bằng.
Học sinh đọc tài liệu.thoả luận
tìm hiểu quá trình nối dẫn
điện. -học
sinh nguyên cứu tài
liệutìm hiểu trước quá trình-
thảo luận trình bày
các nhóm khác nhận xét
- Học sinh nêu qui trình nối
dây nối dây dẫn.
- Ghi nhớ:thực hiện theo yêu
cầu của giáo viên.
Qui trình
Nối dây dẫn điện Bóc vỏ - làm sạch
vỏ -nối dây - kiểm tra mối nối - hàn -
cách điện .
1.Nối thẳng hai dây bọc đơn có lõi một sợi:
-Gọt vỏ cách điện từ 610 cm, cạo sạch.
-Dùng kìm điện, kìm mỏ tròn xoắn hai đầu
dây vài vòng. -Dùng kìm mỏ tròn
giữ chặt chổ đã xoắn, kìm điện vặn từng đầu
dây, quấn lần lượt vào dây kia tạo thành mối
nối. -Hàn ngấu thiếc chổ
nối nếu cần thiết -Quấn băng cách điện.
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 18
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
Ngày 05 tháng 10 năm 2005
Tiết số:10
Bài 5 :NỐI DÂY DẪN ĐIỆN tt A.MỤC TIÊU
- Biết được yêu cầu nối dây dẫn điện
- Hiểu được phương pháp nối dây dẫn điện.
- Học sinh biết trình tự nối thẳng hai dây dẫn, nối phân nhánh hai dây dẫn biết thao tác các
bước nối.
B.CHUẨN BỊ: Chuẩn bò:
- 1m dây lõi 7 sợi CV 1.5
- 1m dây lõi 1 sợi dây 16
- 1 cuộn băng keo.
1 kềm tuốt dây. -
1 kềm cắt dây hoặc kéo. -
Giấy ráp. -
1 kềm mỏ bằng.
2.Kiểm tra : HS1:
Khi nối dây điện cần chú ý điều gì ?
Hs2 : Có những cách nối dây điện nào ?
Để đảm bảo yêu cầu của mối nối cần chú ý điều gì khi nối ?
C.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Giáo viên
Nội dung Hoạt động 1 : 5 phút
- Kiểm tra sự chuẩn bò của học sinh. -
Yêu cầu các nhóm bày dụng cụ trên bàn để kiểm tra.
Hoạt động 2 15 phút 2.Nối thẳng hai dây bọc đơn lõi nhiều sợi :
Gv : Hướng dẫn học sinh quấn dây này vào dây kia.
Chú ý học sinh khi quấn dây này vào dây kia phải thật đều các vòng, xít vào nhau.
Gv : Hướng dẫn học sinh đan chéo các sợi dây ở hai đầu với nhau, quấn sợi này vào
lõi của sợi kia. Gv : Hướng dẫn học sinh cách quấn băng
cách điện đúng kỹ thuật. Tiết số:10
Bài 5 :NỐI DÂY DẪN ĐIỆN tt
A Nối dây dẫn theo đường thẳng: 
Nối dây dẫn lõi nhiều sợi: -Gọt vỏ cách điện từ 12-15cm, tách từng
sợi, làm sạch. -Đan chéo các sợi dây ở hai đầu với nhau.
-Quấn lần lượt từng sợi dây này vào lõi của dây kia.
-Hàn ngấu thiếc chổ nối nếu cần thiết -Quấn băng cách điện.
1.Nối phân nhánh hai dây bọc đơn có lõi một sợi:
-Gọt vỏ cách điện :
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 19
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
Hoạt động 3 : 20 phút Gv : Lưu ý học sinh gọt vỏ cách điện trên
dây nhánh và dây chính, cạo sạch lõi.
Gv : Hướng dẫn học sinh dùng kìm bóp chặt hai dây, kìm kia quấn đầu dây nhánh
vào dây chính. Chú ý học sinh khi quấn dây này vào dây
kia các vòng phải thật đều, xít vào nhau. Gv : Hướng dẫn học sinh cách quấn băng
cách điện đúng kỹ thuật. Hoạt động 4: 5 phút
Hướng dẫn học sinh gọt vỏ, làm sạch dây. Gv : Hướng dẫn học sinh tách đầu dây
nhánh thành hai phần, quấn sang hai phía của dây chính, theo hai chiều ngược nhau.
Hướng dẫn học sinh quấn băng cách điện. 
Củng cố dặn dò
- Cho học sinh nêu lại quá trình nối dây. Chuẩn bò:
- 1m dây lõi 7 sợi CV 1.5
- 1m dây lõi 1 sợi dây 16
- 1 cuộn băng keo.
- 1 kềm tuốt dây.
- 1 kềm cắt dây hoặc kéo.
- Giấy ráp.
- 1 kềm mỏ bằng.
+ Trên dây chính 2cm . + Đầu dây nhánh 8cm.
+ Làm sạch dây . -Đặt dây nhánh vuông góc dây chính
.Dùng kìm bóp chặt hai dây, kìm kia quấn đầu dây nhánh vào dây chính.
-Hàn ngấu thiếc chổ nối nếu cần thiết -Quấn băng cách điện.
2.Nối phân nhánh hai dây bọc đơn lõi nhiều sợi :
-Gọt vỏ cách điện :
+ Dây chính 3 - 4cm. + Dây nhánh 10 -12cm .
-Tách đầu dây nhánh thành hai phần, quấn sang hai phía của dây chính theo
chiều ngược nhau. -Hàn ngấu thiếc chổ nối nếu cần thiết
-Quấn băng cách điện.
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 20
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
Ngày 10 tháng 10 năm 2005
Tiết số:11
Bài 5 :NỐI DÂY DẪN ĐIỆN tt A.MỤC TIÊU
- Biết được yêu cầu nối dây dẫn điện
- Hiểu được phương pháp nối dây dẫn điện.
- Học sinh biết trình tự nối dây dẫn dùng vít nối hai dây thẳng và nối dây vào thiết
bò, biết các thao tác nối dây dùng vít.
B.CHUẨN BỊ: Chuẩn bò:
- 1m dây lõi 7 sợi CV 1.5
- 1m dây lõi 1 sợi dây 16
- 1 cuộn băng keo.
- 1 kềm tuốt dây; tua vít.
- 1 kềm cắt dây hoặc kéo.
- Đai ốc.
- Giấy ráp; băng cách điện.
- 1 kềm mỏ bằng.
- Phóng to hình 5.927, 5.1028, 5.1128;
5.1228; 5.1328. -
Tấm kim loại có lỗ bắt vít, ổ cắm, công tắc… - Mỏ hàn
2.Kiểm tra : HS1:
Khi nối dây điện cần chú ý điều gì ?
Hs2 : Có những cách nối dây điện nào ? Để đảm bảo yêu cầu của mối nối cần chú ý điều gì khi nối ?
C.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Nội dung Hoạt dộng của Giáo viên và HS
Hoạt động 1 : 5 phút - Kiểm tra sự chuẩn bò của học sinh.
- Yêu cầu các nhóm bày dụng cụ trên bàn để
kiểm tra.
Hoạt động 2 15 phút 1 Nối dây dùng phụ kiện:
a Nối bằng vít: -
Làm đầu nối + Làm khuyên hở.
+ Làm khuyên kín. -
Nối dây. 
Nối bằng đai ốc nối dây: -
Lầm đầu nối thẳng. GV : Kiểm tra sự chuẩn bò của
HS.
Gv : Lưu ý học sinh gọt vỏ cách điện đầu dây.
Gv : Hướng dẫn học sinh cách làm khuyên kín và khuyên hở.
Gv : Hướng dẫn học sinh làm khuyên:
- Dây một sợi làm khuyên hở.
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 21
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
- Nối dây dẫn.
- Kiểm tra mối nối.
 Hàn mối nối:
- Làm sạch mối nối: Dùng giấp ráp.
- Láng nhựa thông.
- Hàn thiếc mối nối.
 Cách điện mối nối:
- Quấn băng cách điện: Quấn từ trái sang phải,
lớp trong quấn phần mối nối, lớp ngoài quấn chòng lên một phần lớp vỏ cách điện…
Hoạt động 4: 5 phút 
Củng cố dặn dò
- Cho học sinh nêu lại:
+ Cách nối bằng vít. + Nối bằng đai ốc nối dây.
+ Cách hàn mối nối. + Cách điện mối nối.
- Nộp kết quả thực hành.
Chuẩn bò: -
Kìm cắt dây, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, bút thử điện, mũi dùi, thước kẻ, bút chì.
- Bảng điện, ổ cắm điện cầu chì, công tắc, dây dẫn điện, giấy ráp, băng cách điện, bóng đèn, đui đèn.
- Dây nhiều sợi làm khuyên kín.
Gv: Hướng dẫn Hs cách nối dây. Chú ý học sinh khi vặn vít phải
vặn chặt. Hướng dẫn học sinh gọt vỏ, làm
sạch dây. Gv : Hướng dẫn HS cách hàn
thiếc. Gv : Hướng dẫn HS cách quấn
băng cách điện.
Hs: Trả lời theo yêu cầu của GV.
Hs: Ghi vào vở các dụng cụ và thiết bò cần thiết để tiết sau học
bài mới.
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 22
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
Ngày 12 tháng 10 năm 2005
Tiết số:12
Bài 6 :LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN A.MỤC TIÊU
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng diện.
- Hiểu được quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện.
- Lắp đặt được bảng điện gồm 2 cầu chì, 1 ổ cắm điện, 1 công tắc điều khiển 1 bóng
đèn đúng quy trình và yêu cầu kó thuật. -
Đảm bảo an toàn điện
B.CHUẨN BỊ: Chuẩn bò:
- Kìm cắt dây, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, bút thử điện, mũi dùi, thước kẻ, bút chì.
- Bảng điện, ổ cắm điện cầu chì, công tắc, dây dẫn điện, giấy ráp, băng cách điện, bóng đèn, đui đèn.
2.Kiểm tra : HS1:
Độ dài lớp cỏ cách điện cần bóc phụ thuộc vào đường kính dây dẫn ntn ?
Hs2 : Có những cách nối dây điện nào ? Thế nào là 1 mối nối tốt ?
C.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Nội dung Hoạt dộng của Giáo viên và HS
Hoạt động 1 : phút - Kiểm tra sự chuẩn bò của học sinh.
- Yêu cầu các nhóm bày dụng cụ trên bàn để kiểm tra.
Hoạt động 2 phút 1 Tìm hiểu chức năng của bảng điện:
A Bảng điện chính: - Có nhiệm vụ cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống
điện trong nhà. Trên bảng điện chính có lắp cầu dao, cầu chì hoặc áptômat tổng.
B Bảng điện nhánh: -
Có nhiệm vụ cung cấp điện tới đồ dùng điện, trên đó thường lắp công tức hoặc áptômat, ổ cắm
điện, hộp số quạt…
Hoạt động 3: phút 
Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện. A Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý.
GV : Kiểm tra sự chuẩn bò của HS.
Gv: Mạng điện trong nhà thường có mấy loại bảng điện?
GV: Nhiệm vụ của mỗi loại bảng điện.
Gv: Vì sao trên bảng điện chính phải lắp cầu dao tổng hoặc
áptômat? Gv: Nếu ta không lắp cầu dao
tổng hoặc áptômat có được không? Vì sao?
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 23
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
B Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện: Trước khi vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện cần xác đònh
một số yếu tố sau: -
Mục đích sử dụng, vò trí lắp đặt bảng điện; -
Vò trí, cách lắp đặt các phần tử của mạch điện; -
Phương pháp lắp đặt dây dẫn: Lắp đặt nổi hay chìm.
 Các bước tiến hành:
- Vẽ đường dây nguồn.
- Xác đònh vò trí để bảng điện, bóng đèn.
- Xác đònh vò trí các TBĐ trên bảng điện.
- Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lý.
Hoạt động 4: 5 phút 
Củng cố dặn dò
- Cho học sinh nêu lại:
+ Nhiệm vụ của bảng điện chính. + Nhiệm vụ của bảng điện nhánh.
+ Khi vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện cần xác đònh các yếu tố nào? vì sao?
Chuẩn bò: Tiết sau thực hành. -
Kìm cắt dây, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, bút thử điện, mũi dùi, thước kẻ, bút chì.
- Bảng điện, ổ cắm điện cầu chì, công tắc, dây dẫn điện, giấy ráp, băng cách điện, bóng đèn, đui đèn.
GV: Mạch điện bên gồm những phần tử nào?
Gv: Chúng được nối với nhau ntn? Gv: Chỉ rõ đâu là dây nóng? Đâu
là dây trung hoà? Gv: Cầøu chì được mắc ntn trong
mạch điện?
GV: Trước khi vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện ta cần xác đònh một số
yếu tố nào?
Gv: Vì sao phải mắc như vậy?
Gv: Khi vẽ dây nguồn cần chú ý điều gì?
Gv: Vì sao phải vẽ như vậy? Gv: Yêu cầu HS tìm hiểu cách
mắc ổ cắm, đui đèn.
HS: Trả lời theo yêu cầu của GV.
Hs: Ghi vào vở các dụng cụ và thiết bò cần thiết để tiết sau học
bài mới.
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 24
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
Ngày 17 tháng 10 năm 2005
Tiết số:13
Bài 6 :LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN tt A.MỤC TIÊU
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng diện.
- Hiểu được quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện.
- Lắp đặt được bảng điện gồm 2 cầu chì, 1 ổ cắm điện, 1 công tắc điều khiển 1 bóng
đèn đúng quy trình và yêu cầu kó thuật. -
Đảm bảo an toàn điện
B.CHUẨN BỊ: Chuẩn bò:
- Kìm cắt dây, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, bút thử điện, mũi dùi, thước kẻ, bút chì.
- Bảng điện, ổ cắm điện cầu chì, công tắc, dây dẫn điện, giấy ráp, băng cách điện, bóng đèn, đui đèn.
C.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt dộng của GV Hoạt dộng của HS
Nội dung Hoạt động 1 : phút
- Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra sự chuẩn bò của học
sinh. - Yêu cầu các nhóm bày dụng
cụ trên bàn để kiểm tra. Hoạt động 2 phút
2 Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch diện b Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện:
GV: Trước khi vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện ta cần xác đònh một
số yếu tố nào? Gv: Khi vẽ dây nguồn cần chú
ý vẽ như thế nào? Gv: Vì sao phải vẽ như vậy?
Hoạt động 3: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện: phút
-
Gv ra đề bài. -
Trong sơ đồ mạch điện cần vẽ có những thiết bò nào?
- Nêu nguyên lý hoạt động
- Trả lời theo yêu cầu của GV.
- Trình bày dụng cụ TN lên bàn để Gv kiểm tra.
- Hs trả lời. -
Dây nguội nằm ở trên, dây nóng nằm ở dưới.
- Hs trả lời.
- Nêu nhiệm vụ của bảng
điện chính và bảng điện nhánh?
- Trên bảng điện chính và
bảng điện nhánh thường lắp thiết bò nào? Vì sao? -
Trình bày nguyên lý hoạt động của dụng cụ đó.
Tiết số:13
Bài 6 :LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN
tt
2 Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch diện:
b Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện:
-
Vẽ đường dây nguồn. -
Xác dònh vò trí để bảng điện, bóng đèn.
- Xác dònh vò trí các
thiết bò điện tren bảng
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 25
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
của các thiết bò đó. -
Hướng dẫn học sinh cách vẽ.
- Yêu cầu Hs vẽ.
- Sửa chữa hình vẽ sai.
Hoạt động 3: Củng cố. phút -
Trình bày các bước vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện.
- Vì sao cầu chì được mắc
tren dây pha. -
Nếu ta mắc ngược lại thì thế nào?
Hoạt động 4: Dặn dò về nhàø. phút
- Nắm kó các quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện.
Chuẩn bò: Tiết sau thực hành. -
Kìm cắt dây, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, bút thử điện,
mũi dùi, thước kẻ, bút chì. - Bảng điện, ổ cắm điện cầu
chì, công tắc, dây dẫn điện, giấy ráp, băng cách điện, bóng
đèn, đui đèn. -
HS đọc yêu cầu của GV.
- Tìm hiểu nguyên lý
làm việc của các dụng cụ. -
Trao đổi trong nhóm. -
Tiến hành vẽ. -
Đại diện nhóm lên treo hình vẽ trên bảng.
- Các nhóm khác nhận
xét. -
Vẽ hình đúng vào trong vở.
Hs: Ghi vào vở các dụng cụ và thiết bò cần thiết để
tiết sau học bài mới. điện.
- Vẽ đường dây dẫn
điện theo sơ đồ nguyên lý.
Vẽ sơ đồ mạch điện theo yêu cầu sau:
- Bảng điện gồm có 2
cầu chì, 2 công tắc điều khiển 2 bóng đèn riêng
biệt.
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 26
• •
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
Ngày 19 tháng 10 năm 2005
Tiết số:14
Bài 6 :LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN tt A.MỤC TIÊU
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng diện.
- Hiểu được quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện.
- Lắp đặt được bảng điện gồm 2 cầu chì, 1 ổ cắm điện, 1 công tắc điều khiển 1 bóng
đèn đúng quy trình và yêu cầu kó thuật. -
Đảm bảo an toàn điện
B.CHUẨN BỊ: Chuẩn bò:
- Kìm cắt dây, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, bút thử điện, mũi dùi, thước kẻ, bút chì.
- Bảng điện, ổ cắm điện cầu chì, công tắc, dây dẫn điện, giấy ráp, băng cách điện, bóng đèn, đui đèn.
C.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt dộng của GV Hoạt dộng của HS
Nội dung Hoạt động 1 : phút
Kiểm tra bài cũ:
- Nêu nhiệm vụ của bảng điện
chính và bảng điện nhánh? -
Trên bảng điện chính và bảng điện nhánh thường lắp thiết bò
nào? Vì sao? - Trình bày nguyên lý hoạt động của dụng cụ đó.
- Kiểm tra sự chuẩn bò của học sinh.
- Yêu cầu các nhóm bày dụng cụ trên bàn để kiểm tra.
Hoạt động 2 phút 3 Lắp đặt mạch điện bảng
điện: -
Trình bày các bước vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện.
- Người ta dùng dụng cụ gì
để vạch dấu. -
Gv: Làm mẫu. -
Đường kính của mũi khoan ntn so với đường kính của đinh
- Trả lời theo yêu cầu của GV.
- Trình bày dụng cụ TN lên bàn để Gv kiểm tra.
HS: Trả lời theo yêu cầu của GV.
- Bút chì, phấn, mũi
vạch… -
- Đường kính của mũi
- Nêu nhiệm vụ của bảng
điện chính và bảng điện nhánh?
- Trên bảng điện chính và
bảng điện nhánh thường lắp thiết bò nào? Vì sao? –
Trình bày nguyên lý hoạt động của dụng cụ đó.
Tiết số:14
Bài 6 :LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN
tt 3 Lắp đặt mạch điện
bảng điện: Vạch dấu - Khoan lỗ
BĐ- Nối dây TBĐ của BĐ - Lắp TBĐ vào BD
- Kiểm tra.

Bước 1 :
- Vạch dấu.

Bước 2:
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 27
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
vít? -
Đường kính của mũi khoan ntn so với đường kính của dây
dẫn? -
Gv: Làm mẫu. -
Nối dây thiết bò điện dùng kiểu mối nối nào?
- Gv: Làm mẫu bước 3,4.
Hoạt động 3: Củng cố. phút -
Trình bày các bước vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện.
- Trình bày quy trình lắp
mạch điện bảng điện. -
Trong quy trình lắp mạch điện bảng điện, quy trình nào
quan trọng nhất? Vì sao?
Hoạt động4: Dặn dò về nhàø. phút
- Nắm kó các quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện dã học.
Chuẩn bò: Tiết sau thực hành. -
Kìm cắt dây, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, bút thử điện,
mũi dùi, thước kẻ, bút chì. - Bảng điện, ổ cắm điện cầu
chì, công tắc, dây dẫn điện, giấy ráp, băng cách điện, bóng
đèn, đui đèn. khoan nhỏ hơn đường
kính của đinh vít. -
Đường kính của mũi khoan lớn hơn đường kính
của dây dẫn? -
Dùng kiểu mối nối với phụ kiện.
Hs: Ghi vào vở các dụng cụ và thiết bò cần thiết để
tiết sau học bài mới. - Khoan lổ bảng điện:

Bước 3:
- Nối dây TBĐ của bảng điện.

Bước 4:
- Lắp TBĐ vào bảng điện.

Bước 5:
- Kiểm tra.
Ngày 24 tháng 10 năm 2005
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 28
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
Tiết số:15
Bài 6 :LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN tt A.MỤC TIÊU
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng diện.
- Hiểu được quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện.
- Lắp đặt được bảng điện gồm 2 cầu chì, 1 ổ cắm điện, 1 công tắc điều khiển 1 bóng
đèn đúng quy trình và yêu cầu kó thuật. -
Đảm bảo an toàn điện
B.CHUẨN BỊ: Chuẩn bò:
- Kìm cắt dây, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, bút thử điện, mũi dùi, thước kẻ, bút chì.
- Bảng điện, ổ cắm điện cầu chì, công tắc, dây dẫn điện, giấy ráp, băng cách điện, bóng đèn, đui đèn.
C.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt dộng của GV Hoạt dộng của HS
Nội dung Hoạt động 1 : phút
Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra bài cũ.
- Kiểm tra sự chuẩn bò của học sinh.
- Yêu cầu các nhóm bày dụng cụ trên bàn để kiểm tra.
Hoạt động 2 phút 3 Lắp đặt mạch điện bảng
điện: -
Phân nhóm HS.
- Yêu cầu HS tiến hành thực
hành theo các bước. -
GV theo dõi các nhóm tiến hành TH.
- Uốn nắn những thao tác chưa
đúng của học sinh. -
Theo dõi HS tiến hành TH. -
Nhắc nhở HS về an toàn điện.
Hoạt động 3: Kiểm tra sản phẩm của HS: phút
- Yêu cầu các nhóm hoàn
thành sản phẩm của mình. - Trả lời theo yêu cầu của
GV. - Trình bày dụng cụ TN
lên bàn để Gv kiểm tra.
- Hs làm việc theo
nhóm. -
Tiến hành làm TH dưới sự giám sát của GV.
- Thực hiện đúng nội
quy phòng TH.
- Nộp sản phẩm cho Gv
- Lắp đặt bảng điện được
tiến hành theo quy trình nào?
- Trong quy trình đó bước
nào quan trọng nhất? Vì sao?
Tiết số:15
Bài 6 :LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN
tt 3 Lắp đặt mạch điện
bảng điện: Vạch dấu - Khoan lỗ
Bd- Nối dây TBĐ của BĐ - Lắp TBĐ vào BD
- Kiểm tra.

Bước 1 :
- Vạch dấu.

Bước 2:
- Khoan lổ bảng điện:

Bước 3:
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 29
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
- GV dùng đồng hồ vạn năng
kiểm tra mạch điện của HS. -
Tiến hành đóng điện cho từng sản phẩm.
- Chấm điểm sản phẩm.
Hoạt động 4: Đánh giá. phút -
Đánh giá sự chuẩn bò của HS.
- Đánh giá sản phẩm.
- Đánh giá thái độ làm việc
của HS. -
Tuyên dương những HS thực hiện nghiêm nội quy thực
hành. -
Khiển trách những HS không thực hiện nghiêm nội
quy thực hành. - Yêu cầu HS làm vệ sinh
phòng tHực hành. Hoạt động 5: Củng cố.
phút -
Trình bày các bước vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện.
- Trình bày quy trình lắp
mạch điện bảng điện. -
Trong quy trình lắp mạch điện bảng điện, quy trình nào
quan trọng nhất? Vì sao?
Hoạt động 6: Dặn dò về nhàø. phút
- Nắm kó các quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện đã học.
- Hùng dẫn HS Chuẩn bò cho Tiết sau thực hành.
chấm điểm.
- Tiếp thu các ý kiến
của GV.
- Hs trả lời các câu hỏi do Gv đặt ra.
Hs: Ghi vào vở các dụng cụ và thiết bò cần thiết để
tiết sau học bài mới. - Nối dây TBĐ của bảng
điện.

Bước 4:
- Lắp TBĐ vào bảng điện.

Bước 5:
- Kiểm tra.
Chuẩn bò: Tiết sau thực hành.
- Kìm cắt dây, kìm tuốt
dây, dao nhỏ, tua vít, bút thử điện, mũi dùi, thước
kẻ, bút chì.
- Bảng điện, ổ cắm điện cầu chì, công tắc, dây
dẫn điện, giấy ráp, băng cách điện, bóng đèn, đui
đèn.
Ngày 26 tháng 10 năm 2005
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 30
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
Tiết số:16
Bài 7 :LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG A.MỤC TIÊU
- Hiểu nguyên lý làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang.
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang.
- Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang đúng quy trình và yêu cầu kó thuật.
- Đảm bảo an toàn điện
B.CHUẨN BỊ: Chuẩn bò:
- Dụng cụ: Kìm điện, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, khoan điện hoặc khoan tay, bút
thử điện, thước kẻ, bút chì. - Vật liẹu và thiết bò: Bóng đèn ống huỳnh quang, tắc te, chấn lưu, máng đèn, công tắc 2
cực, cầu chì bảng điện, dây dẫn, băng cách điện, giấy ráp.
C.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt dộng của GV Hoạt dộng của HS
Nội dung Hoạt động 1 : phút
Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra sự chuẩn bò của
học sinh. - Yêu cầu các nhóm bày
dụng cụ trên bàn để kiểm tra.
Hoạt động 2 phút 2 Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch
điện b Vẽ sơ đồ lắp đặt:
GV: Trước khi vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện ta cần
xác đònh một số yếu tố nào?
Gv: Khi vẽ dây nguồn cần chú ý vẽ như thế nào?
Gv: Vì sao phải vẽ như vậy?
Hoạt động 3: phút 3 Vẽ sơ đồ
lắp đặt mạch điện:
- Trả lời theo yêu cầu của GV.
- Trình bày dụng cụ TN lên bàn để Gv kiểm tra.
- Hs trả lời. - Dây nguội nằm ở trên,
dây nóng nằm ở dưới.
- Trên bảng điêïn chính
và bảng điện nhánh thường gắn những thiết bò nào?
- Cầu chì có tác dụng gì
trong mạch điện. Trình bày nguyên lý làm viêïc của nó.
Tiết số:16
Bài 6 :
LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG
II NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC
HÀNH. 1 Vẽ sơ đồ lắp đặt
: a Tìm hiểu sơ đồ nguyên
lý mạch điện đèn ống huỳnh quang.
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 31
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
Trình bày các bước vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện.
- Trong sơ đồ trên gồm có
những thiết bò nào? -
Trình bày nguyên lý làm việc của các thiết bò đó.
- Yêu cầu HS hoàn thiện
sơ đồ lắp đặt mạch điện như hình vẽ bên.
Hoạt động 3: Củng cố. phút
- Trình bày các bước vẽ
sơ đồ lắp đặt mạch điện. -
Khi sử dụng đèn huỳnh quang cần chú ý những
điểm gì. -
Nêu nhiệm vụ của các thiết bò có trong mạch
điện trên.
Hoạt động4: Dặn dò về nhàø. phút
- Nắm kó các quy trình lắp đặt mạch điện đã học.
Hướng dẫn HS Chuẩn bò Tiết sau thực hành.
HS: Trả lời theo yêu cầu của GV.
- Cầu chì, công tắc,
chấn lưu, bóng đèn huỳnh quang, tắc te, dây
dẫn.
- HS trình bày nguyên
lý làm việc của các thiết bò có trong mạch điện.
- Hs làm việc theo
nhóm hoàn thiêïn sơ đồ lắp đặt mạch điện.
- Đại diện từng nhóm
treo bảng hình vẽ đã hoàn thiện lên bảng.
- Các nhóm khác nhận
xét. -
Vẽ sơ đồ đúng vào vở.
Hs: Ghi vào vở các dụng cụ và thiết bò cần thiết
để tiết sau thực hành. B Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch
điện:
Chuẩn bò: Tiết sau thực hành.
-
Dụng cụ: Kìm điện, kìm tuốt dây, dao nhỏ,
tua vít, khoan điện hoặc khoan tay, bút thử điện,
thước kẻ, bút chì.
- Vật liẹu và thiết bò: Bóng đèn ống huỳnh
quang, tắc te, chấn lưu, máng đèn, công tắc 2
cực, cầu chì bảng điện, dây dẫn, băng cách điện,
giấy ráp.
Ngày 31 tháng 10 năm 2005
Tiết số:17
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 32
1
3
2
CL
A O
• •
1 CL
A O
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
Bài 7 :LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG tt A.MỤC TIÊU
- Hiểu nguyên lý làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang.
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang.
- Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang đúng quy trình và yêu cầu kó thuật.
- Đảm bảo an toàn điện
B.CHUẨN BỊ: Chuẩn bò:
- Dụng cụ: Kìm điện, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, khoan điện hoặc khoan tay, bút
thử điện, thước kẻ, bút chì. - Vật liẹu và thiết bò: Bóng đèn ống huỳnh quang, tắc te, chấn lưu, máng đèn, công tắc 2
cực, cầu chì bảng điện, dây dẫn, băng cách điện, giấy ráp. C.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt dộng của GV Hoạt dộng của HS
Nội dung Hoạt động 1 : phút
- Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra sự chuẩn bò của
học sinh. - Yêu cầu các nhóm bày
dụng cụ trên bàn để kiểm tra.
Hoạt động 2 phút Lập bảng dự trù dụng cụ
vật liệu và thiết bò.
- Nêu tên các dụng cụ, vật
liệu và thiết bò để lắp đặt mạch điện huỳnh quang.
- Nêu số lượng của từng
loại. -
Nêu yêu cầu KT của từng loại.
- Yêu cầu HS lên bảng
điền vào bảng dự trù.
Hoạt động 3 phút Lắp đặt mạch điện đèn
ống huỳnh quang.
- Nêu các bước lắp đặt
mạch điện đèn ống huỳnh
- Trả lời theo yêu cầu của GV.
- Trình bày dụng cụ TN lên bàn để Gv
kiểm tra.
- Hs trả lời. -
HS lên bảng điền vào bảng dự trù.
- HS nhận xét.
- Hs khác bổ sung.
HS: Trả lời theo yêu cầu của GV.
- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện đèn
ống huỳnh quang. -
Hoàn thành sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang.
Tiết số:17
Bài 6 :
LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG tt
II NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH.
2. Lập bảng dự trù dụng cụ vật liệu và thiết bò:
3 Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang.
 Bước 1: Vạch dấu.
- Vạch dấu vò trí lắp đặt các thiết bò;
- Vạch dấu đường đi dây và vò trí lắp
đặt bộ đèn ống huỳnh quang.
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 33
T T
Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bò
Số lượng
1 Chấn lưu 20W
1 cái 2
Bóng đèn 20W 1 cái
3 Tắc te
1 cái 4
Công tắc 1 cái
5 Cầu chì
1 cái 6
Bảng điện 1 cái
7 Dây dẫn
2 m 8
Giấy ráp 1 tờ
9 Băng cách điện
01cuộn
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ quang.
 Bước 1: Vạch dấu.
- GV làm mẫu.
 Bước 2: Khoan lỗ.
- GV làm mẫu.
 Bước 3: Lắp thiết bò
điện của bảng điện.
- GV làm mẫu.
 Bước 4: Nối dây bộ đèn
ống huỳnh quang.
- GV làm mẫu.
 Bước 5: Nối dây mạch
điện.
- GV làm mẫu.
 Bước 6: Kiểm tra.
- GV làm mẫu.
Hoạt ñoäng 4: phút Củng cố
- Nêu tên các dụng cụ, vật
liệu và thiết bò để lắp đặt mạch điện huỳnh quang.
- Nêu các bước lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang.
Hoạt động 5: Dặn dò về nhàø. phút
- Nắm kó các quy trình lắp đặt mạch điện đã học.
Hướng dẫn HS Chuẩn bò Tiết sau thực hành.
- HS lên bảng trình
bày quy trình lắp đặt mạch điện.
- HS nhận xét.
- Hs khác bổ sung.
- HS theo dõi GV
làm mẫu. -
Quan sát. -
Ghi chép. -
Nhận xét - Thực hành theo sự
hướng dẫn của GV.
- Trả lời các câu hỏi củng cố.
Hs: Ghi vào vở các dụng cụ và thiết bò
cần thiết để tiết sau thực hành.
 Bước 2: Khoan lỗ.
- Khoan lỗ bắt vít, luồn dây.
 Bước 3: Lắp thiết bò điện của
bảng điện.
- Nối dây các thiết bò đóng cắt, bảo
vệ trên bảng điện; -
Lắp các thiết bò điện vào bảng điện.
 Bước 4: Nối dây bộ đèn ống
huỳnh quang.
- Nối dây dẫn của bộ đèn ống huỳnh
quang theo sơ đồ lắp đặt; -
Lắp đặt các phần tử của bộ đèn vào máng đèn.
 Bước 5: Nối dây mạch điện.
- Đi dây từ bảng điện ra đèn.
 Bước 6: Kiểm tra.
- Kiểm tra sản phẩm đạt các tiêu
chuẩn: + Lắp đặt đúng theo sơ đồ.
+ Chắc chắn; + Các mối nối an toàn điện, chắc và
đẹp. + Mạch điện đảm bảo thông mạch.
- Nối mạch điện vào nguồn điện và cho vận hành thử.
Chuẩn bò: Tiết sau thực hành. -
Dụng cụ: Kìm điện, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, khoan điện
hoặc khoan tay, bút thử điện, thước kẻ, bút chì.
- Vật liêïu và thiết bò: Bóng đèn ống huỳnh quang, tắc te, chấn lưu,
máng đèn, công tắc 2 cực, cầu chì bảng điện, dây dẫn, băng cách
điện, giấy ráp.
Ngày 02 tháng 11 năm 2005
Tiết số:18
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 34
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
Bài 7 :LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG tt A.MỤC TIÊU
- Hiểu nguyên lý làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang.
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang.
- Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang đúng quy trình và yêu cầu kó thuật.
- Đảm bảo an toàn điện
B.CHUẨN BỊ: Chuẩn bò:
- Dụng cụ: Kìm điện, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, khoan điện hoặc khoan tay, bút
thử điện, thước kẻ, bút chì. - Vật liêïu và thiết bò: Bóng đèn ống huỳnh quang, tắc te, chấn lưu, máng đèn, công tắc 2
cực, cầu chì bảng điện, dây dẫn, băng cách điện, giấy ráp. C.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt dộng của GV Hoạt dộng của HS
Nội dung Hoạt động 1 : phút
- Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra sự chuẩn bò của
học sinh. - Yêu cầu các nhóm bày
dụng cụ trên bàn để kiểm tra.
Hoạt động 2 phút Lắp đặt mạch điện đèn
ống huỳnh quang.
- Gv hướng dẫn HS thực hành theo nội dung đã học.
- Theo dõi, quản lý lớp
thực hành. -
Giúp đỡ các nhóm nếu các em gặp khó khăn.
Hoạt động 3: Kiểm tra sản phẩm của HS: phút
- Yêu cầu các nhóm
hoàn thành sản phẩm của mình.
- GV dùng đồng hồ vạn
năng kiểm tra mạch điện của HS.
- Tiến hành đóng điện
cho từng sản phẩm. - Trả lời theo yêu
cầu của GV. - Trình bày dụng cụ
TN lên bàn để Gv kiểm tra.
- Hs làm việc theo
nhóm. -
Tiến hành làm TH dưới sự giám sát
của GV.
- Thực hiện đúng
nội quy phòng TH.
- Nộp sản phẩm
cho Gv chấm điểm.
- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện đèn
ống huỳnh quang. -
Nêu các bước lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang.
Tiết số:18
Bài 6 :
LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG tt
II NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH.
3 Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang.

Bước 1: Vạch dấu.
- Vạch dấu vò trí lắp đặt các thiết bò;
- Vạch dấu đường đi dây và vò trí lắp
đặt bộ đèn ống huỳnh quang.
 Bước 2: Khoan lỗ.
- Khoan lỗ bắt vít, luồn dây.
 Bước 3: Lắp thiết bò điện của
bảng điện.
- Nối dây các thiết bò đóng cắt, bảo
vệ trên bảng điện; -
Lắp các thiết bò điện vào bảng điện.
 Bước 4: Nối dây bộ đèn ống
huỳnh quang.
- Nối dây dẫn của bộ đèn ống huỳnh
quang theo sơ đồ lắp đặt; -
Lắp đặt các phần tử của bộ đèn Giáo án Công Nghệ 9
Trang 35
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
- Chấm điểm sản phẩm.
Hoạt động 4: Đánh giá. phút
- Đánh giá sự chuẩn bò
của HS. -
Đánh giá sản phẩm. -
Đánh giá thái độ làm việc của HS.
- Tuyên dương những
HS thực hiện nghiêm nội quy thực hành.
- Khiển trách những HS
không thực hiện nghiêm nội quy thực hành.
- Yêu cầu HS làm vệ sinh phòng thực hành.
Hoạt động 5: phút Củng cố
- Nêu các bước lắp đặt
mạch điện đèn ống huỳnh quang.
- Trong các bước trên,
bước naøo laø quan trọng nhất? Vì sao?
Hoạt động 6: Dặn dò về nhàø. phút
- Tiếp thu các ý
kiến của GV.
- Hs trả lời các câu hỏi do Gv đặt ra.
Hs: Ghi vào vở các dụng cụ và thiết bò
cần thiết để tiết sau học bài mới.
vào máng đèn.
 Bước 5: Nối dây mạch điện.
- Đi dây từ bảng điện ra đèn.
 Bước 6: Kiểm tra.
- Kiểm tra sản phẩm đạt các tiêu
chuẩn: + Lắp đặt đúng theo sơ đồ.
+ Chắc chắn; + Các mối nối an toàn điện, chắc và
đẹp. + Mạch điện đảm bảo thông mạch.
- Nối mạch điện vào nguồn điện và cho vận hành thử.
Chuẩn bò: Bài: “Lắp mạch điện hai công tắc
hai cực điều khiển hai đèn”. -
Dụng cụ: Kìm điện, kìm tuốt dây, khoan điện hoặc khoan tay,
tua vít, bút thử điện, dao nhỏ, thước kẻ, bút chì.
- Vật liêïu và thiết bò: Bảng điện,
công tắc 2 cực, cầu chì, bóng đèn, đui đèn, dây dẫn, phụ kiện di dây,
băng cách điện, giấy ráp.
- Nghiên cứu trước sơ đồ nguyên
lý mạch điện. -
Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện. -
Lên dự trù kinh phí cho mạch điện cần lắp đặt.
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 36
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 37
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
Ngày 07 tháng 11 năm 2005
Tiết số:20
Bài 8 : LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC HAI CỰC
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 38
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN A.MỤC TIÊU
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.
- Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kó thuật.
- Đảm bảo an toàn điện
B.CHUẨN BỊ: Chuẩn bò:
- Dụng cụ: Kìm điện, kìm tuốt dây, khoan điện hoặc khoan tay, tua vít, bút thử điện,
dao nhỏ, thước kẻ, bút chì. -
Vật liêïu và thiết bò: Bảng điện, công tắc 2 cực, cầu chì, bóng đèn, đui đèn, dây dẫn, phụ kiện di dây, băng cách điện, giấy ráp.
C.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt dộng của GV
Hoạt dộng của HS Nội dung
Hoạt động 1 : phút Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bò của học sinh.
- Yêu cầu các nhóm bày dụng cụ trên bàn để kiểm
tra. Hoạt động 2 phút
1 Vẽ sơ đồ lắp đặt
: a Tìm hiểu sơ đồ nguyên
lý mạch điện. -
Hai bóng đèn mắc với nhau ntn?
- Cầu chì, công tắc mắc
vào dây pha hay dây trung hoà?
- Nêu phương án lắp đặt
các thiết bò đóng cắt, bảo vệ và phương án đi dây.
- Yêu cầu HS lên bảng vẽ sơ đồ nguyên lý.
b Vẽ sơ đồ lắp đặt: - Trả lời theo yêu cầu
của GV. - Trình bày dụng cụ TN
lên bàn để Gv kiểm tra.
- Mắc song song. -
Mắc vào dây pha. -
Trình bày phương án đi dây.
- Hs lên bảng vẽ.
- Hs nhận xét.
- Nêu các bước lắp đặt
mạch điện đèn ống huỳnh quang.
- Trong các bước trên,
bước nào là quan trọng nhất? Vì sao?
Tiết số:20
Bài 8 : LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC HAI CỰC
ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN
I. DỤNG CỤ, VẬT LIÊÏU VÀ THIẾT BỊ.
SGK II NỘI DUNG VÀ
TRÌNH TỰ THỰC HÀNH.
1 Vẽ sơ đồ lắp đặt
: a Tìm hiểu sơ đồ nguyên
lý mạch điện.
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 39
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
GV: Trước khi vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện ta cần
xác đònh một số yếu tố nào?
Gv: Khi vẽ dây nguồn cần chú ý vẽ như thế nào?
Gv: Vì sao phải vẽ như vậy?
-
Yêu cầu HS lên bảng vẽ sơ đồ lắp đặt.
- Chỉnh sửa, hoàn chỉnh
sơ đồ do HS vẽ.
Hoạt động 3: Củng cố. phút
- Trình bày các bước vẽ
sơ đồ lắp đặt mạch điện. -
Nêu nhiệm vụ của các thiết bò có trong mạch
điện trên.
Hoạt động4: Dặn dò về nhàø. phút
- Nắm kó các quy trình lắp đặt mạch điện.
Hướng dẫn HS Chuẩn bò Tiết sau thực hành.
- Hs trả lời. - Dây nguội nằm ở trên,
dây nóng nằm ở dưới.
- Hs làm việc theo
nhóm hoàn thiêïn sơ đồ lắp đặt mạch điện.
- Đại diện từng nhóm
treo bảng hình vẽ đã hoàn thiện lên bảng.
- Các nhóm khác nhận
xét. -
Vẽ sơ đồ đúng vào vở.
Hs: Ghi vào vở các dụng cụ và thiết bò để tiết sau
Thực hành. b Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch
điện:
Chuẩn bò: -
Dụng cụ: Kìm điện, kìm tuốt dây, khoan điện
hoặc khoan tay, tua vít, bút thử điện, dao nhỏ,
thước kẻ, bút chì.
- Vật liêïu và thiết bò: Bảng điện, công tắc 2
cực, cầu chì, bóng đèn, đui đèn, dây dẫn, phụ
kiện di dây, băng cách điện, giấy ráp.
Ngày 09 tháng 11 năm 2005
Tiết số:21
Bài 8 : LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC HAI CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN tt
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 40
• •
A O
• •
A O
• •

Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
A.MỤC TIÊU -
Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.
- Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kó thuật.
- Đảm bảo an toàn điện
B.CHUẨN BỊ: Chuẩn bò:
- Dụng cụ: Kìm điện, kìm tuốt dây, khoan điện hoặc khoan tay, tua vít, bút thử điện,
dao nhỏ, thước kẻ, bút chì. -
Vật liêïu và thiết bò: Bảng điện, công tắc 2 cực, cầu chì, bóng đèn, đui đèn, dây dẫn, phụ kiện di dây, băng cách điện, giấy ráp.
C.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt dộng của GV
Hoạt dộng của HS Nội dung
Hoạt động 1 : phút - Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bò của học sinh.
- Yêu cầu các nhóm bày dụng cụ trên bàn để kiểm
tra. Hoạt động 2 phút
Lập bảng dự trù dụng cụ vật liệu và thiết bò.
- Nêu tên các dụng cụ, vật
liệu và thiết bò để lắp đặt mạch điện hai công tắc hai
cực điều khiển hai đèn.
- Nêu số lượng của từng
loại. -
Nêu yêu cầu KT của từng loại.
- Yêu cầu HS lên bảng
điền vào bảng dự trù.
Hoạt động 3 phút Lắp đặt
mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai
đèn
.
- Nêu các bước lắp đặt
mạch điện.
Bước 1: Vạch dấu.
- GV làm mẫu.
- Trả lời theo yêu cầu của GV.
- Trình bày dụng cụ TN lên bàn để GV
kiểm tra.
- Hs trả lời. -
HS lên bảng điền vào bảng dự trù.
- HS nhận xét.
- Hs khác bổ sung.
HS: Trả lời theo yêu cầu của GV.
- HS lên bảng trình
bày quy trình lắp
- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện 2
CT 2 cực điều khiển hai đèn. -
Hoàn thành sơ đồ lắp đặt mạch điện 2 CT 2 cực điều khiển hai đèn.
Tiết số:21
Bài 8 : LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC HAI CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN
TT
II NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH.
2. Lập bảng dự trù dụng cụ vật liệu và thiết bò:
3 Lắp đặt mạch điện. 
Bước 1: Vạch dấu.
- Vạch dấu vò trí lắp đặt các thiết bò;
- Vạch dấu đường đi dây và vò trí lắp
đặt đèn.
 Bước 2: Khoan lỗ.
- Khoan lỗ bắt vít, luồn dây.
 Bước 3: Lắp thiết bò điện của
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 41
T T
Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bò
Số lượng
1 Bóng đèn 40W
2 cái 2
Đui đèn 2 cái
3 Công tắc
2 cái 4
Cầu chì 2 cái
5 Bảng điện
1 cái 6
Dây dẫn 2 m
7 Giấy ráp
1 tờ 8
Băng cách điện 01cuộn
9 Phích cắm điện
1 cái
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
 Bước 2: Khoan lỗ.
- GV làm mẫu.
 Bước 3: Lắp thiết bò
điện của bảng điện.
- GV làm mẫu.
 Bước 4: Nối dây mạch
điện.
- GV làm mẫu.
 Bước5: Kiểm tra.
- GV làm mẫu.
Hoạt động 4: phút Củng cố
- Nêu tên các dụng cụ, vật
liệu và thiết bò để lắp đặt mạch điện hai công tắc hai
cực điều khiển hai đèn.
- Nêu các bước lắp đặt mạch điện.
Hoạt động 5: Dặn dò về nhàø. phút
- Nắm kó các quy trình lắp đặt mạch điện đã học.
Hướng dẫn HS Chuẩn bò Tiết sau thực hành.
đặt mạch điện. -
HS nhận xét. -
Hs khác bổ sung. -
HS theo dõi GV làm mẫu.
- Quan sát.
- Ghi chép.
- Nhận xét
- Thực hành theo sự hướng dẫn của GV.
- Trả lời các câu hỏi củng cố.
Hs: Ghi vào vở các dụng cụ và thiết bò
cần thiết để tiết sau thực hành.
bảng điện.
- Nối dây các thiết bò đóng cắt, bảo
vệ trên bảng điện; -
Lắp các thiết bò điện vào bảng điện.
 Bước 4: Nối dây mạch điện.
- Lắp đặt day dẫn từ bảng điẹn ra
đèn. -
Nối dây vào đui đèn. Khi nối dây vào đui đèn, phải buộc một nút trong
đui đèn để đảmbảo an toàn khi sử dụng.
 Bước 5: Kiểm tra.
- Kiểm tra sản phẩm đạt các tiêu
chuẩn: + Lắp đặt đúng theo sơ đồ.
+ Các mối nối an toàn điện, chắc và đẹp.
+ Mạch điện đảm bảo thông mạch. - Nối mạch điện vào nguồn điện và cho
vận hành thử.
Chuẩn bò: Tiết sau thực hành. -
Dụng cụ: Kìm điện, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, khoan điện
hoặc khoan tay, buùt thử điện, thước kẻ, bút chì.
- Vật liêïu và thiết bò: Bóng đèn ống huỳnh quang, tắc te, chấn lưu,
máng đèn, công tắc 2 cực, cầu chì bảng điện, dây dẫn, băng cách
điện, giấy ráp.
Ngày 14háng 11 năm 2005
Tiết số:22
Bài 8 : LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC HAI CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN tt
A.MỤC TIÊU
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 42
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.
- Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kó thuật.
- Đảm bảo an toàn điện
B.CHUẨN BỊ: Chuẩn bò:
- Dụng cụ: Kìm điện, kìm tuốt dây, khoan điện hoặc khoan tay, tua vít, bút thử điện,
dao nhỏ, thước kẻ, bút chì. -
Vật liêïu và thiết bò: Bảng điện, công tắc 2 cực, cầu chì, bóng đèn, đui đèn, dây dẫn, phụ kiện di dây, băng cách điện, giấy ráp.
- C.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt dộng của GV Hoạt dộng của HS
Nội dung Hoạt động 1 : phút
- Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra sự chuẩn bò của
học sinh. - Yêu cầu các nhóm bày
dụng cụ trên bàn để kiểm tra.
Hoạt động 2 phút Lắp đặt mạch điện
hai công tắc hai cực điều khiển
hai đèn
.
- Gv hướng dẫn HS thực hành theo nội dung đã học.
- Theo dõi, quản lý lớp
thực hành. -
Giúp đỡ các nhóm nếu các em gặp khó khăn.
Hoạt động 3: Kiểm tra sản phẩm của HS: phút
- Yêu cầu các nhóm
hoàn thành sản phẩm của mình.
- GV dùng đồng hồ vạn
năng kiểm tra mạch điện của HS.
- Tiến hành đóng điện
cho từng sản phẩm. - Trả lời theo yêu
cầu của GV. - Trình bày dụng cụ
TN lên bàn để GV kiểm tra.
- Hs làm việc theo
nhóm. -
Tiến hành làm TH dưới sự giám sát
của GV.
- Thực hiện đúng
nội quy phòng TH.
- Nộp sản phẩm
cho GV chấm điểm.
- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện hai
công tắc hai cực điều khiển hai đèn. -
Nêu các bước lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn .
Tiết số: 22
Bài 8 : LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC HAI CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI
ĐÈN tt
II NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH.
3 Lắp đặt mạch điện. 
Bước 1: Vạch dấu.
- Vạch dấu vò trí lắp đặt các thiết bò;
- Vạch dấu đường đi dây và vò trí lắp
đặt đèn.
 Bước 2: Khoan lỗ.
- Khoan lỗ bắt vít, luồn dây.
 Bước 3: Lắp thiết bò điện của
bảng điện.
- Nối dây các thiết bò đóng cắt, bảo
vệ trên bảng điện; -
Lắp các thiết bò điện vào bảng điện.
 Bước 4: Nối dây mạch điện.
- Lắp đặt day dẫn từ bảng điẹn ra
đèn. -
Nối dây vào đui đèn. Khi nối dây vào đui đèn, phải buộc một nút trong
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 43
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
- Chấm điểm sản phẩm.
Hoạt động 4: Đánh giá. phút
- Đánh giá sự chuẩn bò
của HS. -
Đánh giá sản phẩm. -
Đánh giá thái độ làm việc của HS.
- Tuyên dương những
HS thực hiện nghiêm nội quy thực hành.
- Khiển trách những HS
không thực hiện nghiêm nội quy thực hành.
- Yêu cầu HS làm vệ sinh phòng thực hành.
Hoạt động 5: phút Củng cố
- Nêu các bước
lắp mạch điện hai công tắc hai cực
điều khiển hai đèn.
- Trong các bước trên,
bước nào là quan trọng nhất? Vì sao?
Hoạt động 6: Dặn dò về nhàø. phút
- Tiếp thu các ý
kiến của GV.
- Hs trả lời các câu hỏi do Gv đặt ra.
Hs: Ghi vào vở các dụng cụ và thiết bò
cần thiết để tiết sau học bài mới.
đui đèn để đảmbảo an toàn khi sử dụng.
 Bước 5: Kiểm tra.
- Kiểm tra sản phẩm đạt các tiêu
chuẩn: + Lắp đặt đúng theo sơ đồ.
+ Các mối nối an toàn điện, chắc và đẹp.
+ Mạch điện đảm bảo thông mạch. - Nối mạch điện vào nguồn điện và cho
vận hành thử.
Chuẩn bò: Bài: “Lắp mạch điện hai công tắc
ba cực điều khiển một đèn”. -
Dụng cụ: Kìm điện, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, khoan điện
hoặc khoan tay. -
Vật liêïu và thiết bò: dây dẫn điện, bóng đèn, đui đèn, công tắc 3
cực, cầu chì, bảng điện, băng cách điện, giấy ráp.
- Nghiên cứu trước sơ đồ nguyên
lý mạch điện. -
Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện. -
Lên dự trù kinh phí cho mạch điện cần lắp đặt.
Ngày 17 tháng 11 năm 2005
Tiết số:23
Bài 9 : LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN
A.MỤC TIÊU
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 44
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
- Hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện dùng hai công tắc 3 cực điều khiển
một đèn. -
Vẽ được sơ đồ lắp đặt của mạch điện.
- Lắp đặt được mạch điện
đèn cầu thang. -
Đảm bảo an toàn điện
B.CHUẨN BỊ: Chuẩn bò:
- Dụng cụ: Kìm điện, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, khoan điện hoặc khoan tay.
- Vật liêïu và thiết bò: dây dẫn điện, bóng đèn, đui đèn, công tắc 3 cực, cầu chì, bảng
điện, băng cách điện, giấy ráp.
C.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt dộng của GV
Hoạt dộng của HS Nội dung
Hoạt động 1 : phút Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bò của học sinh.
- Yêu cầu các nhóm bày dụng cụ trên bàn để kiểm
tra. Hoạt động 2 phút
1 Vẽ sơ đồ lắp đặt
: a Tìm hiểu sơ đồ nguyên
lý mạch điện. -
Công tắc ba cực có cấu tạo khác với công tắc hai
cực ntn? -
So sánh cấu tạo bên ngoài?
- So sánh cấu tạo bên
trong. -
Yêu cầu Hs chỉ rõ đâu là cực tónh, đâu là cực
động. - Yêu cầu HS lên bảng vẽ
sơ đồ nguyên lý. - Khi K
1
và K
2
ở vò trí nào thì đèn tắt,
khi K
1
và K
2
ở vò trí nào thì đèn sáng.
b Vẽ sơ đồ lắp đặt: - Trả lời theo yêu cầu
của GV. - Trình bày dụng cụ TN
lên bàn để Gv kiểm tra.
- Cấu tạo bên ngoài giống nhau.
- Cấu tạo bên trong
khác nhau. + CT 2 cực có: 1 cực
tónh, 1 cực động. + CT 3 cực có: 1 cực
tónh, 2 cực động. -
Trình bày phương án đi dây.
- Hs lên bảng vẽ.
- Hs nhận xét.
-
Khi K
1
ở vò trí 1 và K
2
ở vò trí 1 thì đèn sáng.
-
Khi K
1
ở vò trí 2 và K
2
ở -
Nêu các bước
lắp mạch điện hai công tắc hai cực
điều khiển hai đèn.
- Trong các bước trên,
bước nào là quan trọng nhất? Vì sao?
Tiết số:23
Bài9 : LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC BA CỰC
ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN
I. DỤNG CỤ, VẬT LIÊÏU VÀ THIẾT BỊ.
SGK II NỘI DUNG VÀ
TRÌNH TỰ THỰC HÀNH.
1 Vẽ sơ đồ lắp đặt
: a Tìm hiểu sơ đồ nguyên
lý mạch điện.
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 45
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
GV: Trước khi vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện ta cần
xác đònh một số yếu tố nào?
Gv: Khi vẽ dây nguồn cần chú ý vẽ như thế nào?
Gv: Vì sao phải vẽ như vậy?
-
Yêu cầu HS lên bảng vẽ sơ đồ lắp đặt.
- Chỉnh sửa, hoàn chỉnh
sơ đồ do HS vẽ.
Hoạt động 3: Củng cố. phút
- Trình bày các bước vẽ
sơ đồ lắp đặt mạch điện. -
Nêu nhiệm vụ của các thiết bò có trong mạch
điện trên.
Hoạt động4: Dặn dò về nhàø. phút
- Nắm kó các quy trình
lắp đặt mạch điện.
- Hướng dẫn HS chuẩn bò
tiết sau thực hành. vò trí 2 thì đèn sáng.
-
Khi K
1
ở vò trí 1 và K
2
ở vò trí 2 thì đèn tắt.
-
Khi K
1
ở vò trí 2 và K
2
ở vò trí 1 thì đèn tắt.
- Hs trả lời. - Dây nguội nằm ở trên,
dây nóng nằm ở dưới.
- Hs làm việc theo
nhóm hoàn thiêïn sơ đồ lắp đặt mạch điện.
- Đại diện từng nhóm
treo bảng hình vẽ đã hoàn thiện lên bảng.
- Các nhóm khác nhận
xét. -
Vẽ sơ đồ đúng vào vở.
Hs: Ghi vào vở các dụng cụ và thiết bò để tiết sau
Thực hành. b Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch
điện:
Chuẩn bò: -
Dụng cụ: Kìm điện, kìm tuốt dây, dao nhỏ,
tua vít, khoan điện hoặc khoan tay.
- Vật liêïu và thiết bò:
dây dẫn điện, bóng đèn, đui đèn, công tắc 3 cực,
cầu chì, bảng điện, băng cách điện, giấy ráp.
Ngày 21 tháng 11 năm 2005
Tiết số:24
Bài 9 : LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN tt
A.MỤC TIÊU -
Hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện dùng hai công tắc 3 cực điều khiển một đèn.
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt của mạch điện.
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 46
A O
 

 
 
 
 A
O •

1
1 2
2
1
K
2
K
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ -
Lắp đặt được mạch điện
đèn cầu thang. -
Đảm bảo an toàn điện
B.CHUẨN BỊ: Chuẩn bò:
- Dụng cụ: Kìm điện, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, khoan điện hoặc khoan tay.
- Vật liêïu và thiết bò: dây dẫn điện, bóng đèn, đui đèn, công tắc 3 cực, cầu chì, bảng
điện, băng cách điện, giấy ráp.
C.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. Hoạt dộng của GV
Hoạt dộng của HS Nội dung
Hoạt động 1 : phút - Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bò của học sinh.
- Yêu cầu các nhóm bày dụng cụ trên bàn để kiểm
tra. Hoạt động 2 phút
Lập bảng dự trù dụng cụ vật liệu và thiết bò.
- Nêu tên các dụng cụ, vật
liệu và thiết bò để lắp đặt mạch điện hai công tắc ba
cực điều khiển một đèn.
- Nêu số lượng của từng
loại. -
Nêu yêu cầu KT của từng loại.
- Yêu cầu HS lên bảng
điền vào bảng dự trù.
Hoạt động 3 phút Lắp đặt
mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một
đèn
.
- Yêu cầu HS nêu các
bước lắp đặt mạch điện.
Bước 1: Vạch dấu.
- GV làm mẫu.
 Bước 2: Khoan lỗ bảng
điện. - Trả lời theo yêu
cầu của GV. - Trình bày dụng cụ
TN lên bàn để GV kiểm tra.
- Hs trả lời. -
HS lên bảng điền vào bảng dự trù.
- HS nhận xét.
- Hs khác bổ sung.
HS: Trả lời theo yêu cầu của GV.
- HS lên bảng trình
bày quy trình lắp đặt mạch điện.
- HS nhận xét.
- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện 2
CT 3 cực điều khiển một đèn. -
Hoàn thành sơ đồ lắp đặt mạch điện 2 CT 3 cực điều khiển một đèn.
Tiết số:24
Bài 9 : LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC BA CỰC
ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN
tt
II NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH.
2. Lập bảng dự trù dụng cụ vật liệu và thiết bò:
3 Lắp đặt mạch điện. 
Bước 1: Vạch dấu.
- Vạch dấu vò trí lắp đặt các thiết bò
điện và đèn. -
Vạch dấu đường đi dây của mạch điện.
 Bước 2: Khoan lo bảng điện.
- Khoan lỗ bắt vít, luồn dây.
 Bước 3: Lắp thiết bò điện của
bảng điện.
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 47
T T
Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bò
Số lượng
1 Bóng đèn 40W
1 cái 2
Đui đèn 1 cái
3 Công tắc 3 cực
2 cái 4
Cầu chì 1 cái
5 Bảng điện
1 cái 6
Dây dẫn 2 m
7 Giấy ráp
1 tờ 8
Băng cách điện 01cuộn
9 Phích cắm điện
1 cái
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ - GV làm mẫu.
 Bước 3: Lắp thiết bò
điện của bảng điện.
- GV làm mẫu.
 Bước 4: Nối dây mạch
điện.
- GV làm mẫu.
 Bước5: Kiểm tra.
- GV làm mẫu.
Hoạt động 4: phút Củng cố
- Nêu tên các dụng cụ, vật
liệu và thiết bò để lắp đặt mạch điện hai công tắc ba
cực điều khiển một đèn.
- Nêu các bước lắp đặt mạch điện.
Hoạt động 5: Dặn dò về nhàø. phút
- Nắm kó các quy trình lắp đặt mạch điện đã học.
Hướng dẫn HS chuẩn bò tiết sau thực hành.
- Hs khác bổ sung.
- HS theo doõi GV
làm mẫu. -
Quan sát. -
Ghi chép. -
Nhận xét -
Thực hành theo sự hướng dẫn của
GV.
- Trả lời các câu hỏi củng cố.
HS: Ghi vào vở các dụng cụ và thiết bò
cần thiết để tiết sau thực hành.
- Xác đònh các cực của công tắc;
- Nối dây các thiết bò đóng cắt, bảo
vệ trên bảng điện; -
Lắp các thiết bò điện vào bảng điện.
 Bước 4: Nối dây mạch điện.
- Lắp đặt dây dẫn từ bảng điện ra
đèn. -
Nối dây vào đui đèn.
 Bước 5: Kiểm tra.
- Kiểm tra sản phẩm đạt các tiêu
chuẩn: + Lắp đặt đúng theo sơ đồ;
+ Các mối nối an toàn điện, chắc và đẹp.
+ Mạch điện đảm bảo thông mạch. - Nối mạch điện vào nguồn điện và cho
vận hành thử.
Chuẩn bò: Tiết sau thực hành. -
Dụng cụ: Kìm điện, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, khoan điện
hoặc khoan tay. -
Vật liêïu và thiết bò: dây dẫn điện, bóng đèn, đui đèn, công tắc 3
cực, cầu chì, bảng điện, băng cách điện, giấy ráp.
Ngày 24 tháng 11 năm 2005
Tiết số:25
Bài 9 : LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN
tt
A.MỤC TIÊU -
Hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện dùng hai công tắc 3 cực điều khiển một đèn.
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt của mạch điện.
- Lắp đặt được mạch điện
đèn cầu thang.
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 48
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
- Đảm bảo an toàn điện
B.CHUẨN BỊ: Chuẩn bò:
- Dụng cụ: Kìm điện, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, khoan điện hoặc khoan tay.
- Vật liêïu và thiết bò: dây dẫn điện, bóng đèn, đui đèn, công tắc 3 cực, cầu chì, bảng
điện, băng cách điện, giấy ráp.
C.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt dộng của GV
Hoạt dộng của HS Nội dung
Hoạt động 1 : phút - Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bò của học sinh.
- Yêu cầu các nhóm bày dụng cụ trên bàn để kiểm
tra.
Hoạt động 2 phút Lắp đặt mạch điện
hai công tắc ba cực điều khiển 1
đèn
.
- Gv hướng dẫn HS thực hành theo nội dung đã học.
- Theo dõi, quản lý lớp
thực hành. -
Giúp đỡ các nhóm nếu các em gặp khó khăn.
Hoạt động 3: Kiểm tra sản phẩm của HS: phút
- Yêu cầu các nhóm
hoàn thành sản phẩm của mình.
- GV dùng đồng hồ vạn
năng kiểm tra mạch điện của HS.
- Tiến hành đóng điện
cho từng sản phẩm. -
Chấm điểm sản phẩm.
Hoạt động 4: Đánh giá. phút
- Đánh giá sự chuẩn bò
- Trả lời theo yêu cầu của GV.
- Trình bày dụng cụ TN lên bàn để GV
kiểm tra.
- Hs làm việc theo
nhóm. -
Tiến hành làm TH dưới sự giám sát
của GV.
- Thực hiện đúng
nội quy phòng TH.
- Nộp sản phẩm
cho GV chấm điểm.
- Tiếp thu các ý
- Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện hai
công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn. -
Nêu các bước lắp đặt mạch điện hai công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn .
Tiết số:25
Bài 9 : LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC BA CỰC
ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN tt
II NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH.
3 Lắp đặt mạch điện. 
Bước 1: Vạch dấu.
- Vạch dấu vò trí lắp đặt các thiết bò
điện và đèn. -
Vạch dấu đường đi dây của mạch điện.
 Bước 2: Khoan lo bảng điện.
- Khoan lỗ bắt vít, luồn dây.
 Bước 3: Lắp thiết bò điện của
bảng điện.
- Xác đònh các cực của công tắc;
- Nối dây các thiết bò đóng cắt, bảo
vệ trên bảng điện; -
Lắp các thiết bò điện vào bảng điện.
 Bước 4: Nối dây mạch điện.
- Lắp đặt dây dẫn từ bảng điện ra
đèn. -
Nối dây vào đui đèn.
 Bước 5: Kiểm tra.
- Kiểm tra sản phẩm đạt các tiêu
chuẩn:
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 49
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
của HS. -
Đánh giá sản phẩm. -
Đánh giá thái độ làm việc của HS.
- Tuyên dương những
HS thực hiện nghiêm nội quy thực hành.
- Khiển trách những HS
không thực hiện nghiêm nội quy thực hành.
- Yêu cầu HS làm vệ sinh phòng thực hành.
Hoạt động 5: phút Củng cố
- Nêu các bước
lắp mạch điện hai công tắc 3 cực
điều khiển 1 đèn.
- Trong các bước trên,
bước nào là quan trọng nhất? Vì sao?
Hoạt động 6: Dặn dò về nhàø. phút
kiến của GV.
- Hs trả lời các câu hỏi do GV đặt ra.
Hs: Ghi vào vở các dụng cụ và thiết bò
cần thiết để tiết sau học bài mới.
+ Lắp đặt đúng theo sơ đồ; + Các mối nối an toàn điện, chắc và
đẹp. + Mạch điện đảm bảo thông mạch.
- Nối mạch điện vào nguồn điện và cho vận hành thử.
Chuẩn bò: Bài: “Lắp mạch điện một công tắc
ba cực điều khiển hai đèn”. -
Dụng cụ: Kìm điện, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, khoan điện
hoặc khoan tay. -
Vật liêïu và thiết bò: dây dẫn điện, bóng đèn, đui đèn, công tắc 3
cực, công tắc 2 cực, cầu chì, bảng điện, băng cách điện, giấy ráp.
- Nghiên cứu trước sơ đồ nguyên
lý mạch điện. -
Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện. -
Lên dự trù kinh phí cho mạch điện cần lắp đặt.
Ngày 28 tháng 11 năm 2005
Tiết số:26
Bài 10 : LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN
A.MỤC TIÊU -
Hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện một công tắc 3 cực điều khiển hai đèn.
- Lắp đặt được mạch điện
1 công tắc 3 cực điều khiển hai đèn. - Đảm bảo an toàn điện.
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 50
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
B.CHUẨN BỊ: Chuẩn bò:
- Dụng cụ: Kìm điện, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, khoan điện hoặc khoan tay.
- Vật liêïu và thiết bò: dây dẫn điện, bóng đèn, đui đèn, công tắc 3 cực, công tắc 2 cực;
cầu chì, bảng điện, băng cách điện, giấy ráp.
C.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt dộng của GV
Hoạt dộng của HS Nội dung
Hoạt động 1 : phút Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bò của học sinh.
- Yêu cầu các nhóm bày dụng cụ trên bàn để kiểm
tra. Hoạt động 2 phút
1 Vẽ sơ đồ lắp đặt
: a Tìm hiểu sơ đồ nguyên
lý mạch điện. - Yêu cầu HS lên bảng vẽ
sơ đồ nguyên lý. - Khi K
ở vò trí nào thì đèn 1 sáng.
- Khi K
ở vò trí nào thì đèn 2 sáng.
b Vẽ sơ đồ lắp đặt: GV: Trước khi vẽ sơ đồ
lắp đặt mạch điện ta cần xác đònh một số yếu tố
nào? Gv: Khi vẽ dây nguồn cần
chú ý vẽ như thế nào? Gv: Vì sao phải vẽ như
vậy? -
Yêu cầu HS lên bảng vẽ sơ đồ lắp đặt.
- Chỉnh sửa, hoàn chỉnh
sơ đồ do HS vẽ.
Hoạt động 3: Củng cố. phút
- Trả lời theo yêu cầu của GV.
- Trình bày dụng cụ TN lên bàn để Gv
kiểm tra.
- Hs lên bảng vẽ.
- Hs nhận xét.
-
Khi K
ở vò trí 1 thì đèn 1 sáng.
-
Khi K
ở vò trí 2 thì đèn 2 sáng.
- Hs trả lời. - Dây nguội nằm ở
trên, dây nóng nằm ở dưới.
- Hs làm việc theo
nhóm hoàn thiêïn sơ đồ lắp đặt mạch
điện.
- Đại diện từng
nhóm treo bảng hình vẽ đã hoàn thiện lên
bảng.
- Nêu các bước
lắp mạch điện hai công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn.
- Trong các bước trên, bước nào là
quan trọng nhất? Vì sao?
Tiết số:26
Bài 9 : LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN
I
DỤNG CỤ, VẬT LIỆU THIẾT BỊ:
SGK
II NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH:
1Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện. a Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch
điện:
b Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện:
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 51
A O

1
Đ
 

2
Đ
• •
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
- Trình bày các bước vẽ
sơ đồ lắp đặt mạch điện. -
Nêu nhiệm vụ của các thiết bò có trong mạch
điện trên.
Hoạt động4: Dặn dò về nhàø. phút
- Nắm kó các quy trình
lắp đặt mạch điện.
- Hướng dẫn HS chuẩn bò
tiết sau thực hành.
- Các nhóm khác
nhận xét. -
Vẽ sơ đồ đúng vào vở.
Hs: Ghi vào vở các dụng cụ và thiết bò
để tiết sau Thực hành.
Chuẩn bò: -
Dụng cụ: Kìm điện, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, khoan điện
hoặc khoan tay. -
Vật liêïu và thiết bò: dây dẫn điện, bóng đèn, đui đèn, công tắc 3
cực, công tắc 2 cực; cầu chì, bảng điện, băng cách điện, giấy ráp.
Ngày 01 tháng 12 năm 2005
Tiết số:27
Bài 10 : LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN tt
A.MỤC TIÊU -
Hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện một công tắc 3 cực điều khiển hai đèn.
- Lắp đặt được mạch điện
1 công tắc 3 cực điều khiển hai đèn. - Đảm bảo an toàn điện.
B.CHUẨN BỊ:
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 52
 
 •
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
Chuẩn bò: -
Dụng cụ: Kìm điện, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, khoan điện hoặc khoan tay. -
Vật liêïu và thiết bò: dây dẫn điện, bóng đèn, đui đèn, công tắc 3 cực, công tắc 2 cực; cầu chì, bảng điện, băng cách điện, giấy ráp.
C.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt dộng của GV
Hoạt dộng của HS Nội dung
Hoạt động 1 : phút - Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bò của học sinh.
- Yêu cầu các nhóm bày dụng cụ trên bàn để kiểm
tra. Hoạt động 2 phút
Lập bảng dự trù dụng cụ vật liệu và thiết bò.
- Nêu tên các dụng cụ, vật
liệu và thiết bò để lắp đặt mạch điện một công tắc ba
cực điều khiển 2 đèn.
- Nêu số lượng của từng
loại. -
Nêu yêu cầu KT của từng loại.
- Yêu cầu HS lên bảng
điền vào bảng dự trù.
Hoạt động 3 phút Lắp đặt
mạch điện 1 công tắc ba cực điều khiển 2 đèn
.
- Yêu cầu HS nêu các
bước lắp đặt mạch điện.
Bước 1: Vạch dấu.
- GV làm mẫu.
 Bước 2: Khoan lỗ bảng
điện.
- GV làm mẫu.
 Bước 3: Lắp thiết bò
điện của bảng điện.
- GV làm mẫu.
- Trả lời theo yêu cầu của GV.
- Trình bày dụng cụ TN lên bàn để GV
kiểm tra.
- Hs trả lời. -
HS lên bảng điền vào bảng dự trù.
- HS nhận xét.
- Hs khác bổ sung.
HS: Trả lời theo yêu cầu của GV.
- HS lên bảng trình
bày quy trình lắp đặt mạch điện.
- HS nhận xét.
- Hs khác bổ sung.
- HS theo dõi GV
làm mẫu. -
Quan sát.
- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện 1
CT 3 cực điều khiển 2 đèn. -
Hoàn thành sơ đồ lắp đặt mạch điện 1 CT 3 cực điều khiển 2 đèn.
Tiết số:27
Bài 10 : LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC
ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN tt
II NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH.
2. Lập bảng dự trù dụng cụ vật liệu và thiết bò:
3 Lắp đặt mạch điện. 
Bước 1: Vạch dấu.
- Vạch dấu vò trí lắp đặt các thiết bò
điện và đèn. -
Vạch dấu đường đi dây của mạch điện.
 Bước 2: Khoan lo bảng điện.
- Khoan lỗ bắt vít, luồn dây.
 Bước 3: Lắp thiết bò điện của
bảng điện.
- Xác đònh các cực của công tắc;
- Nối dây các thiết bò đóng cắt, bảo
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 53
T T
Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bò
Số lượng
1 Bóng đèn 40W
2 cái 2
Đui đèn 2 cái
3 Công tắc 3 cực
1 cái 4
Cầu chì 1 cái
5 Bảng điện
1 cái 6
Dây dẫn 2 m
7 Giấy ráp
1 tờ 8
Băng cách điện 01cuộn
9 Phích cắm điện
1 cái
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
 Bước 4: Nối dây mạch
điện.
- GV làm mẫu.
 Bước5: Kiểm tra.
- GV làm mẫu.
Hoạt động 4: phút Củng cố
- Nêu tên các dụng cụ, vật
liệu và thiết bò để lắp đặt mạch điện 1 công tắc ba cực
điều khiển 2 đèn.
- Nêu các bước lắp đặt mạch điện.
Hoạt động 5: Dặn dò về nhàø. phút
- Nắm kó các quy trình lắp đặt mạch điện đã học.
Hướng dẫn HS chuẩn bò tiết sau thực hành.
- Ghi chép.
- Nhận xét
- Thực hành theo
sự hướng dẫn của GV.
- Trả lời các câu hỏi củng cố.
HS: Ghi vào vở các dụng cụ và thiết bò
cần thiết để tiết sau thực hành.
vệ trên bảng điện; -
Lắp các thiết bò điện vào bảng điện.
 Bước 4: Nối dây mạch điện.
- Lắp đặt dây dẫn từ bảng điện ra
đèn. -
Nối dây vào đui đèn.
 Bước 5: Kiểm tra.
- Kiểm tra sản phẩm đạt các tiêu
chuẩn: + Lắp đặt đúng theo sơ đồ;
+ Các mối nối an toàn điện, chắc và đẹp.
+ Mạch điện đảm bảo thông mạch. - Nối mạch điện vào nguồn điện và cho
vận hành thử.
Chuẩn bò: Tiết sau thực hành. -
Dụng cụ: Kìm điện, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, khoan điện
hoặc khoan tay. -
Vật liêïu và thiết bò: dây dẫn điện, bóng đèn, đui đèn, công tắc 3
cực, công tắc 2 cực; cầu chì, bảng điện, băng cách điện, giấy ráp.
Ngày 05 tháng 12 năm 2005
Tiết số:28
Bài 10 : LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN tt
A.MỤC TIÊU -
Hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện một công tắc 3 cực điều khiển hai đèn.
- Lắp đặt được mạch điện
1 công tắc 3 cực điều khiển hai đèn. - Đảm bảo an toàn điện.
B.CHUẨN BỊ: Chuẩn bò:
-
Dụng cụ: Kìm điện, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, khoan điện hoặc khoan tay.
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 54
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
- Vật liêïu và thiết bò: dây dẫn điện, bóng đèn, đui đèn, công tắc 3 cực, công tắc 2 cực;
cầu chì, bảng điện, băng cách điện, giấy ráp.
C.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt dộng của GV Hoạt dộng của HS
Nội dung Hoạt động 1 : phút
- Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra sự chuẩn bò của
học sinh. - Yêu cầu các nhóm bày
dụng cụ trên bàn để kiểm tra.
Hoạt động 2 phút Lắp đặt mạch điện 1
công tắc ba cực điều khiển 2 đèn
.
- Gv hướng dẫn HS thực hành theo nội dung đã học.
- Gv hướng dẫn HS viết báo cáo thực hành theo nội dung
đã học. -
Theo dõi, quản lý lớp thực hành.
- Giúp đỡ các nhóm nếu
các em gặp khó khăn.
Hoạt động 3: Kiểm tra sản phẩm của HS: phút
- Yêu cầu các nhóm
hoàn thành sản phẩm của mình.
- GV dùng đồng hồ vạn
năng kiểm tra mạch điện của HS.
- Tiến hành đóng điện
cho từng sản phẩm. -
Chấm điểm sản phẩm.
Hoạt động 4: Đánh giá. phút
- Đánh giá sự chuẩn bò
- Trả lời theo yêu cầu của GV.
- Trình bày dụng cụ TN lên bàn để GV
kiểm tra.
- Hs làm việc theo
nhóm. -
Tiến hành làm TH dưới sự giám sát
của GV.
- Thực hiện đúng
nội quy phòng TH. -
Hoàn thành bảng báo cáo Tn 10.1
- Nộp sản phẩm +
bảng báo cáo Tn 10.1 cho GV chấm
điểm.
- Tiếp thu các ý
- Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện 1 công
tắc 3 cực điều khiển 2 đèn. -
Nêu các bước lắp đặt mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn .
Tiết số:28
Bài 10 : LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC
ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN tt
II NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH.
3 Lắp đặt mạch điện. 
Bước 1: Vạch dấu.
- Vạch dấu vò trí lắp đặt các thiết bò
điện và đèn. -
Vạch dấu đường đi dây của mạch điện.
 Bước 2: Khoan lỗ bảng điện.
- Khoan lỗ bắt vít, luồn dây.
 Bước 3: Lắp thiết bò điện của
bảng điện.
- Xác đònh các cực của công tắc;
- Nối dây các thiết bò đóng cắt, bảo
vệ trên bảng điện; -
Lắp các thiết bò điện vào bảng điện.
 Bước 4: Nối dây mạch điện.
- Lắp đặt dây dẫn từ bảng điện ra
đèn. -
Nối dây vào đui đèn.
 Bước 5: Kiểm tra.
- Kiểm tra sản phẩm đạt các tiêu
chuẩn: + Lắp đặt đúng theo sơ đồ;
+ Các mối nối an toàn điện, chắc và đẹp.
+ Mạch điện đảm bảo thông mạch.
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 55
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
của HS. -
Đánh giá sản phẩm. -
Đánh giá thái độ làm việc của HS.
- Tuyên dương những
HS thực hiện nghiêm nội quy thực hành.
- Khiển trách những HS
không thực hiện nghiêm nội quy thực hành.
- Yêu cầu HS làm vệ sinh phòng thực hành.
Hoạt động 5: phút Củng cố
- Nêu các bước
lắp mạch điện 1 công tắc 3 cực
điều khiển 2 đèn.
- Trong các bước trên,
bước nào là quan trọng nhất? Vì sao?
Hoạt động 6: Dặn dò về nhàø. phút
- Yêu cầu HS nắm vững
các bước lắp đặt mạch điện.
- Hướng dẫn học sinh
chuẩn bò bài mới. kiến của GV.
- Hs trả lời các câu hỏi do GV đặt ra.
Hs: Ghi vào vở các dụng cụ và thiết bò
cần thiết để tiết sau học bài mới.
- Nối mạch điện vào nguồn điện và cho vận hành thử.
Chuẩn bò: -
Bài: “Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà”.
- Nêu các vật cách điện cần thiết
để lắp đặt mạch điện trong nhà? -
Một số yêu cầu Kt của mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi.
- Một số yêu cầu Kt của mạng
điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi. -
So sánh ưu, nhược điểm của các phương pháp lắp đặt dây dẫn điện
của mạng điện trong nhà.
Ngày 08 tháng 12 năm 2005
Tiết số:29
Bài 11 : LẮP ĐẶT DÂY DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ A.MỤC TIÊU
- Biết được một số phương pháp lắp đặt dây dẫn điện của mạng điện trongnha.ø
B.CHUẨN BỊ: Chuẩn bò:
- Dụng cụ: Máy cắt bê tông cầm tay; mũi đột bê tông; búa; lưỡi cưa sắt; thước cuộn; thước lá.
-
Vật liêïu và thiết bò: Ống luồn dây PVC, ống nối PVC, ống nối chữ L; ống nối nối tiếp; kẹp ống; băng cách điện, dây dẫn.
C.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 56
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
Hoạt dộng của GV Hoạt dộng của
HS Nội dung
Hoạt động 1 : 5 phút - Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bò của học sinh. - Yêu cầu các nhóm bày dụng cụ
trên bàn để kiểm tra.
Hoạt động 2 12 phút I Mạch điện lắp đặt kiểu nổi:
a Các vật cách điện:
- Gv hướng dẫn HS quan sát mạng điện trong phòng học.
- Mạng điện này được mắc theo kiểu
nào? -
Để luồn dây người ta dùng vật liệu gì?
- Để nối phân nhánh chữ T dùng phụ
kiện gì? -
Để nối phân nhánh chữ L dùng phụ kiện gì?
- Để nối nối tiếp dùng phụ kiện gì?
- Để giữ ống nằm cố đònh trên tường
hoặc trần nhà dùng phụ kiện gì?
Hoạt động 3: Một số yêu cầu KT của mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu
nổi: 12 phút -
Yêu cầu HS đọc SGK phần bSGK.
- Đường dây dẫn phải lắp ntn?
- Tổng tiết diện dây dẫn phải ntn
so với tiết diện của ống?
-
Vì sao không được
luồn các đường dây khác cấp điện áp vào chung 1 ống?
- Vì sao đường dây dẫn di xuyên qua
tường hoặc trần nhà phải luồn qua ống sứ, mỗi ống chỉ được luồn 1 dây, hai
đầu ống sứ phải nhô ra khỏi tường 10mm.?
Hoạt động 4:
Lắp đặt mạng điện kiểu ngầm:
8 phút - Trả lời theo yêu
cầu của GV. - Trình bày dụng
cụ TN lên bàn để GV kiểm tra.
- Hs quan sát
mạch điện trong phòng học trả lời
những câu hỏi của GV.
- HS đọc SGK
phần bSGK. -
Trả lời các câu hỏi của GV
- Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch
điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn và 1 công tứac 2
cực điều khiển tắt mở 2 đèn..
- Nêu các bước lắp đặt mạch
điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn .
Tiết số:29
Bài 11 : LẮP ĐẶT DÂY DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN
TRONG NHÀ
I Mạch điện lắp đặt kiểu nổi:
a Các vật cách điện:
- Ống luồn dây PVC.
- Ống nối T;
- Ống nối chữ L;
- Ống nối nối tiếp;
- Kẹp đỡ ống.
b Một số yêu cầu KT của mạng điện lắp đặt dây dẫn
kiểu nổi:
- Đường dây dẫn phải song
song với vật kiến trúc. -
Tổng tiết diện của dây dẫn trong ống không vượt quá
40 tiết diện ống. -
Bảng điện phải cách mặt đất tối thiểu từ 1,3-1,5m.
- Khi dây dẫn đổi hướng
hoặc phân nhánh phải tăng thêm kẹp ống;
- Không luồn các đường dây
khác cấp điện áp vào chung 1 ống;
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 57
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
- Yêu cầu HS đọc SGK phần
2SGK. -
Yêu cầu HS so sánh ưu, nhược điểm của các phương pháp lắp đặt
dây dẫn điện của mạng điện trong nhà.
Hoạt động 5: Củng cố. 3 phút -
Đánh giá sự chuẩn bò của HS. -
Để lắp đặt mạng điện kiểu nổi người ta dùng vật liệu gì?
- So sánh ưu, nhược điểm của các phương pháp lắp đặt dây dẫn điện
của mạng điện trong nhà. Hoạt động 6
: Dặn dò về nhàø. 5
phút -
Yêu cầu HS nắm vững các bước lắp đặt mạch điện.
- Hướng dẫn học sinh chuẩn bò bài
mới. -
HS đọc SGK phần 2SGK.
- Trả lời các câu
hỏi của GV
- Hs: Ghi vào vở
các câu hỏi chuẩn bò cho tiết sau học
bài mới.
- Đường dây dẫn di xuyên
qua tường hoặc trần nhà phải luồn qua ống sứ, mỗi ống chỉ
được luồn 1 dây, hai đầu ống sứ phải nhô ra khỏi tường
10mm.
2 Lắp đặt mạng điện kiểu ngầm:
SGK
Chuẩn bò: -
Bài: “Kiểm tra an tòan mạng điện trong nhà”.
- Dây dẫn điện trong nhà
có nên dùng dây trần không Tại sao?
- Kiểm tra day dẫn có cũ
không, có những vết nứt, hở cách điện không? Nếu
có cần xử lý ntn?
- Kiểm tra các ống luồn
cách điêïn luồn dây dẫn xem có chắc chắn hay bò
gập vỡ không? Nếu bò gập vỡ cần xử lí ntn?.
Ngày 12 tháng 12 năm 2005
Tiết số:30
Bài 12 : KIỂM TRA AN TOÀN MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ A.MỤC TIÊU
- Hiểu được sự cần thiết phải kiểm tra an tòan cho mạng điện trongnhà.
- Hiểu được cách kiểm tra an tòan mạng điện trongnhà.
- Kiểm tra được một số yêu cầu về an tòan điện mạng điện trong nhà.
- B.CHUẨN BỊ:
Chuẩn bò: - Dụng cụ: Bút thử điện, đồng hồ vạn năng; kìm; tua vít
- Vật liêïu và thiết bò: Băng cách điện, dây dẫn.
C.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 58
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
Hoạt dộng của GV Hoạt dộng của
HS Nội dung
Hoạt động 1 : 5 phút - Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bò của học sinh. - Yêu cầu các nhóm bày dụng cụ
trên bàn để kiểm tra.
Hoạt động 2 12 phút 1 Kiểm tra dây dẫn điện:
- Dây dẫn điện trong nhà có nên
dùng dây trần không Tại sao? -
Kiểm tra dây dẫn có cũ không, có những vết nứt, hở cách điện
không? Nếu có cần xử lý ntn?
- Dây dẫn điện có nên buộc với nhau
không? Vì Sao?
-
Hoạt động 3: 12 phút 2 Kiểm tra cách điện của mạng
điện: -
Dùng mạch điện đã học ở tiết 28 cho học sinh kiểm tra.
- Dùng đèn thử thông mạch kiểm
tra sự chập mạch của mạch điện. -
Đóng điện, dùng bút thử điện kiểm tra sự rò rỉ điện ra bên ngoài.
- Kiểm tra các ống luồn dây có
đảm bảo an toàn không.
Hoạt động 4 8 phút
- Trả lời theo yêu cầu của GV.
- Trình bày dụng cụ TN lên bàn để
GV kiểm tra.
- Hs đọc SGK,
suy nghó và trả lời những câu hỏi
của GV.
- Hs thảo luận
tìm ra những hỏng hóc thường gặp
trong mạng điện.
- Lắng nghe câu
hỏi của GV. -
Trả lời các câu hỏi của GV.
- So sánh ưu, nhược điểm
của các phương pháp lắp đặt dây dẫn điện của mạng
điện trong nhà.
Tiết số:30
Bài 12 : KIỂM TRA AN TOÀN MẠNG ĐIỆN
TRONG NHÀ
1 Kiểm tra dây dẫn điện: -
Dây dẫn điện trong nhà không được dùng dây trần.
Vì dễ gây ra hiện tượng chập mạch, không an toàn
cho người và tài sản trong nhà.
- Khi dây dẫn bò cũ, có
vết nứt ta cần thay thế ngay. Khi các mối nối hở
cách điện ta cần quâùn băng cách điện trở lại đúng kó
thuật.
2 Kiểm tra cách điện của mạng điện:
- Dùng bút thử điện hoặc
đồng hồ vạn năng kiểm tra sự cách điện của mạng
điện.
- Kiểm tra xem điện có rò
rỉ ra vỏ hay không. -
Các ống dây có đảm bảo cách điện tốt hay
không. 3 Kiểm tra các thiết bò
điện:
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 59
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
Kiểm tra các thiết bò điện: a Cầu dao, công tắc.
- Yêu cầu HS nghiên cứu xem cầu
dao và công tắc thường hỏng bộ phận nào?
- Cho Hs đọc phần aSGK
- Yêu cầu HS thảo luận.
- Yêu cầu đại diện nhóm trả lời
các câu hỏi do GV đặt ra.
Hoạt động 5: Củng cố. 3 phút -
Đánh giá sự chuẩn bò của HS. -
Dây dẫn điện trong nhà có nên dùng dây trần không Tại sao?
- Kiểm tra dây dẫn có cũ không,
có những vết nứt, hở cách điện không? Nếu có cần xử lý ntn?
- Dây dẫn điện có nên buộc với nhau
không? Vì Sao?
- Cầu dao và công tắc thường hỏng
bộ phận nào? Cách xử lý các trường hợp đó ntn?
Hoạt động 6 : Dặn dò về nhàø. 5
phút -
Yêu cầu HS nắm vững các bước kiểm tra an toàn mạch điện.
Hướng dẫn học sinh chuẩn bò bài mới.
- HS đọc SGK .
- Thảo luận
nhóm. -
Đại diêïn HS trả lời phần
aSGK
Hs: Ghi vào vở các câu hỏi chuẩn
bò cho tiết sau học bài mới.
a Cầu dao, công tắc.
1. Thay thế công tắc khác. 2. Cần cúp cầu dao điện, tháo
rời dây dẫn dùng giấy ráp chà sạch chỗ bò oxi hóa,
sau đó vặn chặc trở lại.
3. Dùng tua vít vặn chặc trở lại.
Chuẩn bò:
-
Bài: “Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà”.
+ Tại sao không thể dùng dây có cùng kích thước
thay cho dây chì của cầu chì bò cháy?
-
Cách kiểm tra ổ cắm điện và phích cắm điện.
- Các kiểm tra đồ dùng
điện? - Viết báo cáo thực hành về
kiểm tra n an tòan điện các đồ dùng điện của gia đình.
Ngày 12 tháng 12 năm 2005
Tiết số:31
Bài 12 : KIỂM TRA AN TOÀN MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ tt A.MỤC TIÊU
- Hiểu được sự cần thiết phải kiểm tra an toàn cho mạng điện trongnhà.
- Hiểu được cách kiểm tra an tòan mạng điện trongnhà.
- Kiểm tra được một số yêu cầu về an tòan điện mạng điện trong nhà.
- B.CHUẨN BỊ:
Chuẩn bò: - Dụng cụ: Bút thử điện, đồng hồ vạn năng; kìm; tua vít
- Vật liêïu và thiết bò: Băng cách điện, dây dẫn.
C.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 60
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
Hoạt dộng của GV Hoạt dộng của
HS Nội dung
Hoạt động 1 : 5 phút - Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bò của học sinh. - Yêu cầu các nhóm bày dụng cụ
trên bàn để kiểm tra.
Hoạt động 2 12 phút 3 Kiểm tra các thiết bò điện:
b Cầu chì:
- Cầu chì được lắp đặt trên dây nào?
Vì sao? -
Cầu chì thường hỏng bộ phận nào? -
Kiểm tra xem I đònh mức ghi trên nắp cầu chì có phù hợp với I trong
mạch hay không? -
Khi dây chì bò đứt , ta cần thay thế dây chì ntn?
- Vì sao không được thay thế bằng
dây đồng có cùng kích thước?
Hoạt động 3: 12 phút c Ổ cắm điện và phích cắm điện:
- Ổ cắm điện thường hỏng bộ phận
nào? -
Khi bò hỏng xử lý ntn? -
Trong gia đình thường sử dụng các mức điện áp khác nhau. Để
tránh việc nhầm lẫn ta cần phải làm gì?
- Ổ cắm điện thường đặt ở những
nơi nào để đảm bảo an tòan và hiệu - Trả lời theo yêu
cầu của GV. - Trình bày dụng
cụ TN lên bàn để GV kiểm tra.
- Hs đọc SGK,
suy nghó và trả lời những câu hỏi
của GV.
- Hs thảo luận
tìm ra những hỏng hóc thường gặp
trong mạng điện.
- Lắng nghe câu
hỏi của GV. -
Trả lời các câu hỏi của GV.
- Dây dẫn điện trong nhà
có nên dùng dây trần không Tại sao?
- Kiểm tra dây dẫn có cũ
không, có những vết nứt, hở cách điện không? Nếu
có cần xử lý ntn?
- Cầu dao và công tắc
thường hỏng bộ phận nào? Cách xử lý các trường hợp
đó ntn?
Tiết số:31
Bài 12 : KIỂM TRA AN TOÀN MẠNG ĐIỆN
TRONG NHÀ tt
3 Kiểm tra các thiết bò điện:
b Cầu chì:
SGK -
Ta không thể dùng dây đồng có cùng kích thước
thay dây chì của cầu chì bò cháy. Vì mỗi loại dây dẫn
khác nhau có một cường độ dòng diện đònh mức khác
nhau. Nếu ta mắc dây đồng vào thì khi I tăng đột ngột
thì dây đồng không bò đứt, làm mất tác dụng của cầu
chì.
c Ổ cắm điện và phích cắm điện:
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 61
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
quả? -
Cầm kiểm tra sự tiếp xúc giữa ổ cắm điện và phích cắm điện ntn?
Hoạt động 4 8 phút Kiểm tra các đồ dùng điện:
- Dùng bút thử điện kiểm tra xem các đồ dùng điện có bò rò rỉ điện ra ngoài
hay không? -
Kiểm tra xem các dây dẫn có bò hở, bò nứt hay không?
- Kiểm tra xem các đồ dùng điện hoạt
động bình thường hay không?
Hoạt động 5: Củng cố. 3 phút
- Khi dây chì bò đứt , ta cần thay thế
dây chì ntn? -
Vì sao không được thay thế bằng dây đồng có cùng kích thước?
- Ổ cắm điện thường hỏng bộ phận
nào? -
Khi bò hỏng xử lý ntn?
- Dùng dụng cụ nào để kiểm tra xem
các đồ dùng điện có bò rò rỉ điện ra ngoài hay không?
Hoạt động 6 : Dặn dò về nhàø. 5
phút -
Yêu cầu HS nắm vững các bước kiểm tra an toàn mạch điện.
Hướng dẫn học sinh chuẩn bò bài mới.
- HS đọc SGK .
- Thảo luận
nhóm. -
Đại diêïn HS trả lời phần
aSGK
Hs: Ghi vào vở các câu hỏi chuẩn
bò cho tiết sau học bài mới.
SGK
4 Kiểm tra các đồ dùng điện:
SGK
Chuẩn bò:
-
Bài: “Tổng kết và ôn tập”.
+ Chuẩn bò và trả lời câu hỏi trang 54.
Ngày 15 tháng 12 năm 2005
Tiết số:32
TỔNG KẾT VÀ ÔN TẬP A.MỤC TIÊU
- Hệ thống lại kiến thức đã học từ bài 1 đến bài 12.
- Rèn luyện tính tư duy, độc lập suy nghó.
- B.CHUẨN BỊ:
Chuẩn bò: -
Các câu hỏi ôn tập trang 54.
C.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 62
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
Hoạt dộng của GV Hoạt dộng của
HS Nội dung
Hoạt động 1 : 5 phút - Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bò của học sinh. - Yêu cầu các nhóm bày dụng cụ
trên bàn để kiểm tra.
Hoạt động 2 18 phút Ôn tập Lý Thuyết
- Ghi câu hỏi lên bảng.
- Yêu cầu Hs đọc.
- Yêu cầu Hs trả lời.
- Yêu cầu Hs khác nhận xét.
- Gv sửa sai nếu có
- Cho Hs ghi vào vở.
Hoạt động 3: 18 phút Ôn tập thực hành:
- Ghi câu hỏi lên bảng.
- Yêu cầu Hs đọc.
- Trả lời theo yêu cầu của GV.
- Trình bày dụng cụ TN lên bàn để
GV kiểm tra.
- Hs đọc câu hỏi
do Gv đặt ra. -
Suy nghó và trả lời những câu
hỏi của GV. -
Hs khác nhận xét.
- Ghi nội dung
đúng vào vở.
- Hs lắng nghe
câu hỏi của GV.
- Khi dây chì bò đứt , ta cần
thay thế dây chì ntn? -
Vì sao không được thay thế bằng dây đồng có cùng kích
thước?
- Ổ cắm điện thường hỏng
bộ phận nào? -
Khi bò hỏng xử lý ntn?
- Dùng dụng cụ nào để
kiểm tra xem các đồ dùng điện có bò rò rỉ điện ra ngoài
hay không?
Tiết số:32
TỔNG KẾT VÀ ÔN TẬP
A
Lý thuyết: 1. Vai trò, vò trí của nghề
điện dân dụng trong sản xuất va øđời sống. Đặc điểm và yêu
cầu của nghề. 2. Nêu phân loại, cấu tạo và
sử dụng dây dẫn điện. 3. Nêu cấu tạo và sử dụng
dây cáp điện. 4. Nêu phân loại đồng hồ đo
điện, kí hiệu của đồng hồ đo điện. Cách tính sai số tuyệt đối
của dụng cụ đo. 5. Các loại mối nối dây dẫn
điện? Yêu cầu của mối nối dây dẫn điện. Quy trình mối
nối dây dẫn điện.
B Thực hành:
1. Vẽ sơ đồ mạch điện công tơ điện.
2. Vẽ sơ đồ nguyên lí, sơ đồ lắp đặt của mạch điện
bảng điện.
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 63
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
- Yêu cầu Hs vẽ hình lên giấy
nháp. -
Đại diện Hs lên bảng vẽ sơ đồ. -
Yêu cầu Hs khác nhận xét. -
Gv sửa sai nếu có -
Cho Hs vẽ vào vở.
Hoạt động 4 : Dặn dò về nhàø. 4
phút -
Yêu cầu HS nắm vững các kiến thức đã ôn tập.
- Hướng dẫn học sinh chuẩn bò bài
mới.
- Vẽ mạch điện
lên giấy nháp. -
Đại diện Hs lên bảng vẽ sơ
đồ. -
HS khác nhận xét.
- HS vẽ hình
đúng vào vở.
Hs: Ghi vào vở các câu hỏi chuẩn
bò cho tiết sau học bài mới.
3. Vẽ sơ đồ nguyên lí, sơ đồ lắp đặt của mạch điện đèn
huỳnh quang.
Chuẩn bò:
-
Bài: “Tổng kết và ôn tập”.
+ Chuẩn bò và trả lời câu hỏi trang 54.
Ngày 15 tháng 12 năm 2005
Tiết số:33
TỔNG KẾT VÀ ÔN TẬPtt A.MỤC TIÊU
- Hệ thống lại kiến thức đã học từ bài 1 đến bài 12.
- Rèn luyện tính tư duy, độc lập suy nghó.
- B.CHUẨN BỊ:
Chuẩn bò:
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 64
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
- Các câu hỏi ôn tập trang 54.
C.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt dộng của GV
Hoạt dộng của HS
Nội dung Hoạt động 1 : 5 phút
- Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra sự chuẩn bò của học sinh.
- Yêu cầu các nhóm bày dụng cụ trên bàn để kiểm tra.
Hoạt động 2 17 phút Ôn tập Lý Thuyết
- Ghi câu hỏi lên bảng.
- Yêu cầu Hs đọc.
- Yêu cầu Hs trả lời.
- Yêu cầu Hs khác nhận xét.
- Gv sửa sai nếu có
- Cho Hs ghi vào vở.
- Trả lời theo yêu cầu của GV.
- Trình bày dụng cụ TN lên bàn để
GV kiểm tra.
- Hs đọc câu hỏi
do Gv đặt ra. -
Suy nghó và trả lời những câu
hỏi của GV. - Hs khác nhận
xét. - Ghi câu trả lời
đúng vào vở.
- Hs lắng nghe
câu hỏi của GV.
- Các loại mối nối dây dẫn
điện? Yêu cầu của mối nối dây dẫn điện. Quy trình mối
nối dây dẫn điện.
- Vẽ sơ đồ nguyên lí, sơ đồ lắp đặt của mạch điện đèn huỳnh
quang.
Tiết số:33
TỔNG KẾT VÀ ÔN TẬP tt
A
Lý thuyết: 1. Tìm hiểu chức năng của
bảng điện. Quy trình lắp mạch điện bảng điện.
2. Lập dự trù dụng cụ,vật liệu và thiết bò, quy trình lắp đặt
mạch điện đèn ống huỳnh quang.
3. Lập dự trù dụng cụ,vật liệu và thiết bò, quy trình lắp đặt
mạch điện hai công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn.
4. Lập dự trù dụng cụ,vật liệu và thiết bò, quy trình lắp đặt
mạch điện hai công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn.
5. Lập dự trù dụng cụ,vật liệu và thiết bò, quy trình lắp đặt
mạch điện một công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn.
6. Tại sao trên vỏ các máy biến áp cần phải có vôn kế và
ampe kế? 7. Phân biệt sự khác nhau
giữa sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt của mạch điện.
Giáo án Công Nghệ 9 Trang 65
Trần Văn Mỹ
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
Hoạt động 3: 18 phút Ôn tập thực hành:
- Ghi câu hỏi lên bảng.
- Yêu cầu Hs đọc.
- Yêu cầu Hs vẽ hình lên giấy
nháp. -
Đại diện Hs lên bảng vẽ sơ đồ. -
Yêu cầu Hs khác nhận xét. -
Gv sửa sai nếu có -
Cho Hs vẽ vào vở.
Hoạt động 4 : Dặn dò về nhàø. 5
phút -
Yêu cầu HS nắm vững các kiến thức đã ôn tập.
- Hướng dẫn học sinh chuẩn bò thi học
kỳ I.
- Vẽ mạch điện
lên giấy nháp. -
Đại diện Hs lên bảng vẽ sơ
đồ. -
Hs khác nhận xét.
- Vẽ hình đúng
vào vở.
Hs: Ghi vào vở các câu hỏi chuẩn
bò cho tiết sau học bài mới.
8. Xây dựng sơ đồ lắp đặt mạch điện phụ thuộc vào
những yếu tố nào?
B Thực hành:
1. Vẽ sơ đồ nguyên lí, sơ đồ lắp đặt của mạch điện hai
công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn.
2. Vẽ sơ đồ nguyên lí, sơ đồ lắp đặt của mạch điện hai
công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn.
3. Vẽ sơ đồ nguyên lí, sơ đồ lắp đặt của mạch điện một
công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn.
Chuẩn bò: Thi Học Kỳ I.
Giáo án Công Ngheä 9 Trang 66

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dụng cụ vật liệu thiết

Tải bản đầy đủ ngay(66 tr)

×