Tải bản đầy đủ - 110 (trang)
Quy tắc dòch chuyển trong sự phóng xạ a Phân rã Năng lượng trong phản ứng hạt nhân

Quy tắc dòch chuyển trong sự phóng xạ a Phân rã Năng lượng trong phản ứng hạt nhân

Tải bản đầy đủ - 110trang

St hoangly85
A + B →
C + D trong đó A, B là các hạt tương tác, còn C, D là các hạt sản phẩm.
Sự phóng xạ A
→ B + C
trong đó A là hạt nhân mẹ, B là hạt nhân con và C là hạt α
hoặc β
b Phản ứng hạt nhân tạo nên đồng vò phóng xạ nhân tạo 2. Các đònh luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân
a Đònh luật bảo toàn số nuclôn Số khối A : Trong phản ứng hạt nhân, tổng số nuclôn của các hạt tương tác bằng tổng số nuclôn của các hạt sản phẩm.
b Đònh luật bảo toàn điện tích : Tổng đại số các điện tích của các hạt tương tác bằng tổng đại số các điện tích của các hạt sản phẩm.
c Đònh luật bảo toàn năng lượng toàn phần : Tổng năng lượng toàn phần của các hạt tương tác bằng tổng năng lượng toàn phần của các hạt sản phẩm.

3. Quy tắc dòch chuyển trong sự phóng xạ a Phân rã


α
4 2
A A
Z Z
X He
Y →
+
Trong phân rã α
, so với hạt nhân mẹ thì hạt nhân con “lùi” hai ô trong Bảng tuần hoàn
b Phân ra
β
-
1 A
A Z
Z
X e
Y
− −
→ +
Trong phân rã β
-
, so với hạt nhân mẹ thì hạt nhân con tiến một ô trong Bảng tuần hoàn.
c Phân rã
β
+
1 A
A Z
Z
X e
Y
+ +
→ +
Vậy quy tắc dòch chuyển của phân rã β
+
là : Trong phân rã β
+
, so với hạt nhân mẹ thì hạt nhân con lùi một ô trong Bảng tuần hoàn.
d Phân rã
γ Phân rã này không làm biến đổi hạt nhân mà đi kèm các phân rã
α và
β . Nếu hạt
nhân con sinh ra ở trong trạng thái kích thích, thì nó chuyển từ mức kích thích E
2
xuống mức thấp hơn E
1
, đồng thời phóng ra một phôtôn có tần số f xác đònh bởi hệ thức E
2
– E
1
= hf. Hiệu E
2
– E
1
có trò số lớn, nên phôtôn γ
phát ra có tần số rất lớn và bước sóng rất nhỏ λ
10
-11
m

4. Năng lượng trong phản ứng hạt nhân


Xét phản ứng hạt nhân A + B →
C + D vì các hạt nhân A, B, C, D có các độ hụt khối khác nhau, nên tổng khối lượng nghỉ M
o
= m
A
+ m
B
của các hạt nhân A + B không bằng tổng khối lượng M = m
C
+ m
D
của các hạt nhân sinh ra C + D.
a M M
o
Phản ứng tỏa một lượng năng lượng - 89 -
St hoangly85
Q = M
o
– Mc
2
dưới dạng động năng của các hạt C và D, hoặc năng lượng của phôtôn γ
.
b M M
o
Tổng năng lượng nghỉ của các hạt A + B, nhỏ hơn tổng năng lượng nghỉ của các hạt sinh ra C + D. Do đó, phản ứng không thể tự nó xảy ra được. Muốn cho phản ứng có thể
xảy ra ta phải cung cấp cho các hạt A và B một năng lượng W dưới dạng động năng.
V CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ :
Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4 và làm bài tập 1, 2 Xem bài 75 + 76
- 90 -
St hoangly85
Tiết 94 : Bài 74 :
BÀI TẬP VỀ SỰ PHÓNG XẠ VÀ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN
I MỤC TIÊU : •
Vận dụng được đònh luật phóng xạ để giải các bài toán đơn giản về phóng xạ. •
Vận dụng được các kiến thức về phản ứng hạt nhân và các đònh luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân để giải một số bài toán về phản ứng hạt nhân.
II CHUẨN BỊ : 1 Giáo viên :
Chuẩn bò trước hai bài tập đơn giản về phóng xạ và về phản ứng hạt nhân.
2 Học sinh :
Ôn lại bài §70 – 71 và bài §72 – 73.
III GI Ý VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
- 91 -
St hoangly85
- 92 -
St hoangly85
- 93 -
St hoangly85
- 94 -
St hoangly85
Tieát 95 + 96 : Bài 75 + 76 :
SỰ PHÂN HẠCH
I MỤC TIÊU : •
Hiểu sự phân hạch. •
Hiểu phản ứng dây chuyền và điều kiện xảy ra phản ứng hạt nhân dây chuyền hiểu hệ số nhân nơtron, khối lượng tới hạn.
• Hiểu một cách sơ lược nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của lò phản ứng hạt nhân và
nhà máy điện nguyên tử.
II CHUẨN BỊ : 1 Giáo viên :
Cố gắng sưu tầm hoặc tự vẽ trên giấy khổ lớn Hình 75.2 SGK, Hình 75.3 SGK và Hình 75.4 SGK lược bỏ các chi tiết không cần thiết.
2 Học sinh :
Ôn lại kiến thức về phản ứng hạt nhân §72 – 73.
III GI Ý TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên Hoạt động 1 :
HS : Khi các hạt nhân sinh ra bền vững hơn các hạt nhân tương tác ban đầu.
HS : Năng lượng liên kết riêng của các hạt nhân có số nuclôn A khác nhau.
HS : Nêu đònh nghóa. HS : Nêu đònh nghóa.
Hoạt động 2 : HS : Dùng nơtrơn chậm
1
n bắn phá vào hạt nhân
235 92
U
HS : Hai hạt nhân có khối lượng nhỏ hơn và số khối thuộc loại trung bình.
HS : Một số nơtrôn và tỏa ra năng lượng. HS : Có hơn 2 nơtrôn được giải phóng ra
và đều giải phóng ra một năng lượng lớn.
GV : Phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng xảy ra khi nào ?
GV : Người ta dựa vào đâu để đi đến kết luận có hai loại phản hạt nhân tỏa năng
lượng ? GV : Phản ứng nhiệt hạch là gì ?
GV : Phản ứng phân hạch là gì ?
GV : Giới thiệu phản ứng hạt nhân của hai nhà hóa học người Đức : Otto Hann vaø
Fritz Strassman. GV : Hạt nhân Urani vỡ thành mấy hạt
nhân ? Chúng có đặc điểm gì ?
GV : Kèm theo quá trình phân hạch này còn có cái gì ?
GV : Đặc điểm chung của các phản ứng
- 95 -
St hoangly85 Hoạt động 3 :
HS : Quan sát sơ đồ hình 75.2.
HS : Hai nơtrôn HS : Hai hạt nhân.
HS : Bốn nơtrôn
HS : Bốn hạt nhân. HS : Nêu đònh nghóa.
HS : Ba nơtrôn.
HS : Một nơtrôn. HS : Nêu đònh nghóa
HS : k 1
HS : k = 1 HS : k 1
HS : Nêu đònh nghóa. Hoạt động 4 :
HS : Quan sát hình 75.3 : sơ đồ lò phản ứng nơtrôn nhiệt.
Hoạt động 5 : HS : Quan sát hình 75.3 : sơ đồ đơn giản
hóa của một nhà máy điện hạt nhân. hạt nhân là gì ?
GV : Giới thiệu sơ đồ phản ứng dây chuyền với
235 92
U khi k = 2 .
GV : Sau lần phân hạch thứ nhất có mấy nơtrôn tạo ra bò các hạt nhân Urani hấp thụ
GV : Có mấy hạt nhân tiếp tục phân hạch GV : Sau lần phân hạch thứ hai có mấy
nơtrôn tạo ra bò các hạt nhân Urani hấp thụ GV : Có mấy hạt nhân tiếp tục phân hạch
GV : Phản ứng hạt nhân dây chuyền là gì ? GV : Sau lần phân hạch thứ nhất có mấy
nơtrôn được tạo ra ? GV : Số hạt nhân bò mất mát là bao nhiêu
GV : Hệ số nhân nơtrôn k là gì ? GV : Khi nào phản ứng dây chuyền không
xảy ra ? GV : Khi nào phản ứng dây chuyền xảy ra
với mật độ nơtrôn không đổi ? GV : Khi nào phản ứng dây chuyền xảy ra
với mật độ nơtrôn tăng liên tục ? GV : Khối lượng tới hạn là gì ?
GV : Giới thiệu lò phản ứng hạt nhân ?
GV : Giới thiệu nhà máy điện nguyên tử ? IV NỘI DUNG :
1. Hai loại phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng Phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng xảy ra khi các hạt sinh ra bền vững hơn các hạt
tương tác ban đầu. Có hai loại phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng
- Hai hạt nhân rất nhẹ kết hợp với nhau thành một hạt nhân nặng hơn. Phản ứng tổng hợp hạt nhân.
- Một hạt nhân rất nặng hấp thụ một nơtron và vỡ thành hai hạt nhân có số khối A vào loại trung bình. Sự phân hạch.

2. Sự phân hạch a Sự phân hạch của urani.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quy tắc dòch chuyển trong sự phóng xạ a Phân rã Năng lượng trong phản ứng hạt nhân

Tải bản đầy đủ ngay(110 tr)

×