Tải bản đầy đủ - 81 (trang)
Mục tiêu : Phương pháp dạy học : Chuẩn bò của GV - HS : Tiến trình dạy học : ĐỊNH NGHĨA

Mục tiêu : Phương pháp dạy học : Chuẩn bò của GV - HS : Tiến trình dạy học : ĐỊNH NGHĨA

Tải bản đầy đủ - 81trang

và xem lại các bài toán đã giải. Đọc trước bài “ Hai mặt phẳng song song “
Tiết 18-19: §4. HAI MAậT PHANG SONG SONG
Lớp: Kiểm diện:
Ngày soạn: Ngày giảng:

I. Muùc tiêu :


Kiến thức : Nắm vững các đònh nghóa và các tính chất của hai mặt phẳng song song ,
đònh lí Ta- let trong không gian, một số khái niệm và tính chất của hình hộp và hình lăng trụ.
Kỹ năng : Cách nhận biết hai đường thẳng song song , cách xác đònh
mặt phẳng
song song với
mặt phẳng
đã cho, vận dụng để chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng, xác đònh được giao tuyến của hai mặt phẳng song song bò mặt phẳng thứ ba cắt.
Vận dụng đònh lí Ta-let trong không gian để chứng minh được hai đường thẳng thuộc hai mặt phẳng song song . dựng và nêu được tính chất của hình chóp, hình chóp cụt và
hình lăng trụ.
Thái độ : Liên hệ được với nhiều vấn đề có trong thực tế với bài học, có nhiều sáng tạo
trong hình học, nhất là đối với hình học không gian, hứng thú trong học tập, tích cực phát huy tính độc lập trong học tập.

II. Phương pháp dạy học :


Diễn giảng, gợi mở vấn đáp và hoạt động nhóm.

III. Chuẩn bò của GV - HS :


Bảng phụ hình vẽ 2.46 đến 2.60 trong các bài tập ở SGK, thước , phấn màu . . .

III. Tiến trình dạy học :


1. n đònh tổ chức : 2. Kiểm tra bài cũ :
Nêu điều kiện để đường thẳng d song song với mặt phẳng α
Nếu α
b, β
b thì α
và β
cắt nhau theo giao tuyến có tính chất gì ?
3. Vào bài mới :
Cho hai
mặt phẳng α
và β
. Vò trí tương đối của hai mặt phẳng như thế nào ? Trường hợp không cắt nhau thì hai mặt phẳng được gọi như thế nào ?
Hoạt động 1 :

I. ĐỊNH NGHĨA


Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
+ Gv dùng một vài hình ảnh về hai mặt phẳng song song để nêu vấn đề.
+ GV yêu cầu HS nêu đònh nghóa về hai mặt phẳng song song .
GV cho HS thực hiện ∆
1 Đị
nh nghĩa : Hai mặt phẳng α
, β
được gọi song song với nhau nếu chúng không có điểm
chung . Kí hiệu α
β
Do α
β và d
∈ α
do đó d và β
không
Trang 46
Hoạt động 2 :

II. TÍNH CHẤT


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu : Phương pháp dạy học : Chuẩn bò của GV - HS : Tiến trình dạy học : ĐỊNH NGHĨA

Tải bản đầy đủ ngay(81 tr)

×