Tải bản đầy đủ - 81 (trang)
Mục tiêu : Phương pháp dạy học : Chuẩn bò của GV - HS : Tiến trình dạy học : PHÉP CHIẾU SONG SONG

Mục tiêu : Phương pháp dạy học : Chuẩn bò của GV - HS : Tiến trình dạy học : PHÉP CHIẾU SONG SONG

Tải bản đầy đủ - 81trang

Tiết 25-26
§5. PHÉP CHIẾU SONG SONG. HÌNH BIỂU DIỄN CỦA MOT HèNH KHONG GIAN
Lớp: Kiểm diện:
Ngày soạn: Ngày giảng:

I. Muùc tiêu :


Kiến thức :
Hiểu được đinh nghiã phép chiếu song song, nắm các tính chất. Hiểu hình biểu diễn của một hình khơng gian.
Kỹ năng :
Biết tìm hình chiếu của một điểm trong không gian lên mp theo 1 phương cho trước.Biết biểu diễn các hình đơn giản. Biết nhận biết hình biểu diễn
của 1 hình cho trước.
Thái độ : Liên hệ được với nhiều vấn đề có trong thực tế với bài học, có nhiều sáng tạo
trong hình học, nhất là đối với hình học không gian, hứng thú trong học tập, tích cực phát huy tính độc lập trong học tập.

II. Phương pháp dạy học :


Diễn giảng, gợi mở, vấn đáp và hoạt động nhóm.

III. Chuẩn bò của GV - HS :


Bảng phụ hình vẽ 2.62 đến 2.72 trong các bài tập ở SGK, thước , phấn màu . . .

III. Tiến trình dạy học :


1. n đònh tổ chức : 2. Kiểm tra bài cuõ :
Phát biểu định nghĩa và phương pháp chứng minh 2 mp song song? Nêu nội dung định lí Talet trong khơng gian?
3. Vào bài mới :
Hoạt động 1 :

I. PHÉP CHIẾU SONG SONG


Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
+ Cho mpα và đường thẳng ∆ cắt α.
+ Với điểm M tùy ý trong không gian, đường thẳng đi qua M và song song hoặc trùng với
∆ sẽ cắt α tại mấy điểm?
+ Nêu các đn: Phép chiếu song song, hình chiếu của một hình qua phép chiếu song song.
α 
M
Với mỗi điểm M trong không gian, đường thẳng qua M và song song hoặc trùng với

sẽ cắt α
tại điểm M’. Điểm M’ được gọi là hình chiếu song song của điểm M trên mp
α theo phương
của đường thẳng

. Mặt phẳng α
gọi là mặt
Trang 53
+ Nếu M thuộc α thì hình chiếu của M là điểm nào?
+ Cho đường thẳng a ∆ thì hình chiếu song song của a là hình nào?
: Khi a song song với phương chiếu thì hình chiếu của a là giao điểm của nó với mp chiếu
α.
Hoạt động 2 :

II. CÁC TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CHIẾU SONG SONG


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu : Phương pháp dạy học : Chuẩn bò của GV - HS : Tiến trình dạy học : PHÉP CHIẾU SONG SONG

Tải bản đầy đủ ngay(81 tr)

×