Tải bản đầy đủ - 18 (trang)
VÒ phÝa häc sinh:

VÒ phÝa häc sinh:

Tải bản đầy đủ - 18trang

Víi c¸ch thĨ hiƯn nh vËy giê häc Tập làm văn kiểu bài nghe kể một câu chuyện vui trở lên nhàm chán, đơn điệu, câu chuyện vui trở thành buồn tẻ.

2. Về phía học sinh:


Cũng xuất phát từ cách thể hiện nh trên của giáo viên đã dÉn tíi hiƯu qu¶ tiÕp thu, lÜnh héi kiÕn thøc của học sinh không cao.Học sinh không nhận
thấy cái đáng cời, không thấy buồn cời dẫn đến việc kể lại đối với các em không còn hào hứng đôi khi là bắt buộc, gò ép.
Cũng do giáo viên kể chuyện thiếu sáng tạo đọc 1,2 lần... học sinh kể chuyện đợc cũng gần nh lặp lại máy móc những từ ngữ ở câu chuyện mà giáo
viên vừa kể hoặc đọc, đối với học sinh khá, giỏi; còn đối với học sinh có nhận thức chậm hơn có thể các em nắm đợc nội dung câu chuyện xong kể khó
thành công, ngôn ngữ lặp đi, lặp lại vấp váp ở nhiều chi tiết. Cho nên kỹ năng nói của các em không đợc rèn, ngôn ngừ phát triển chậm, điều này ảnh hởng
rất lớn đối với các bài tập luyện nói khác.
III. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả khi dạy kiểu bài tập làm văn nghe - kể lại một câu chuyện
vui lớp 3
Qua nghiên cứu tìm hiểu thực trạng ở trờng tôi, đối với một câu chuyện vui khi đọc lên thấy có thể bật ngay tiÕng cêi nhng sau khi häc xong häc sinh
l¹i thÊy bình thờng, đơn điệu chẳng có gì đáng cời thì việc dạy của giáo viên coi nh chẳng gặt hái đợc điều gì sau bài dạy của mình. Chính vì vậy tôi mạnh
dạn đa ra một số biện pháp sau đây:
1- Nghiên cứu kỹ nội dung câu chuyện.
- Điều này có thể không mới nhng rất quan trọng, thông qua việc nghiên cứu kỹ nội dung câu chuyện ta nắm đợc cái gì ? dạy cho học sinh cái gì
?
7
- Giáo viên phải tìm hiểu kỹ xem câu chuyện vui nó gây cời nh thế nào? Cời ở chi tiết nào? Tiếng cời bật lên ở tình huống nào? và tiếng cời ấy có ý
nghĩa gì ?
Ví dụ: Trong truyện: Dại gì mà đổi. Cái chi tiết gây cời khi các em
nhận ra hiện tợng buồn cời tởng chừng có lý nhng lại hoàn toàn vô lý. Điều vô lý ở chỗ cậu bé đã biết là chẳng ai mn ®ỉi mét ®øa con ngoan lÊy mét đứa
con nghịch ngợm, ấy vậy mà cậu bé vẫn rất nghịch ngợm. ẩn sau tiếng cời sảng khoái ấy là sự phê phán rất ngọt ngào mà nỗi em đều tự nhận ra.
Hay trong truyện Không nỡ nhìn TV3- Tập 1 Tr 61 cái đáng cời là ở chỗ: bản thân anh thanh niên trên chuyến xe đông ngời cũng nhận thấy là
không nỡ ngồi nhìn các cụ già và phụ nữ phải đứng nên đã lấy tay che mặt.
Những hiện tợng nh vậy không phải là hiếm thấy trong cuộc sống. Câu chuyện ngầm khuyên các em hãy biết chia sẻ, nhờng nhịn, biết sống vì mọi ngời- mét
u tè rÊt cÇn thiÕt trong cc sèng cđa líp trẻ hôm nay. Do đó việc giáo viên nghiên cứu kü néi dung, n¾m ch¾c ý nghÜ cđa
trun tríc khi dạy là vô cùng quan trọng.
2- Tạo hứng thú cho häc sinh ngay tõ khi giíi thiƯu trun vµ khi kể mẫu.
Thông thờng đối với không ít giáo viên việc giới thiệu bài là chuyện bình thờng, không quan trọng nên đôi khi giáo viên làm tắt hoặc qua loa. ViƯc
t¹o høng thó cho häc sinh khi giíi thiƯu trun cã t¸c dơng lín, nã gióp c¸c
em tËp trung theo dõi ngay từ đầu, đây là bớc tiền đề để giúp các em tái hiện một cách đầy đủ câu chuỵên khi kể lại.
Tuỳ vào từng câu truyện, mức độ gây cời và ý nghĩa phê phán của truyện giáo viên chọn cách giới thiệu cho phù hợp, có thể lựa chọn một số ph-
ơng án sau:
Ph ơng án 1
: Giới thiệu dựa vào các gợi ý và tranh minh hoạ truyện
trong sách giáo khoa. Điểm thuận lợi cho giáo viên khi giới thiệu loại truyện
8
vui này là trong sách giáo khoa không có nội dung câu chuyện mà chỉ có các câu hỏi gợi ý và tranh minh hoạ. Riêng điều này đã thu hút sự chú ý, tạo sự tò
mò cho học sinh khi các em đọc yêu cầu bài tập. Giáo viên cần biết dựa vào điều kiện thuận lợi này mà khai thác, khơi sâu trí tò mò của các em, nên kết
hợp câu hỏi gợi ý và tranh minh hoạ để giới thiệu.
Ví dụ: Truyện Giấu cày SGK- TV3 T1- Tr 128. Giáo viên cho học
sinh đọc các câu hỏi gợi ý trớc theo thứ tự sau: a. Khi đợc gọi về ăn cơm, bác nông dân nói thế nào ?
b. Vì sao bác bị vợ trách ?
c. Khi thấy mất cày bác làm gì ? Sau đó cho học sinh quan sát tranh mô tả về bức tranh, giáo viên dựa
luôn vào tranh giới thiệu. Trên một cánh đồng có hai ngời, một ngời đàn bà đang gọi ngời đàn ông, còn ngời đàn ông đang đút vật gì vào bụi cây, nét mặt
anh ta lấm lét vẻ bí mật. Câu chuyện xảy ra giữa họ nh thế nào ? Các em cùng nghe cô kể câu chuyện Giấu cày .
Ph ơng án 2:
Để cho học sinh đoán tình huống của truyện qua tranh
minh hoạ. Hầu hết các tranh minh hoạ đều tập trung mô tả chi tiết gây cời của truyện. Giáo viên cho học sinh quan sát tranh, dự đoán hành động của nhân
vật trong tranh, từ những dự đoán của học sinh giáo viên giới thiệu.
Ví dụ: Trong truyện Giấu cày. Giáo viên cho học sinh dự đoán xem
hành động của ngời đàn ông trong tranh là gì ? Sau khi học sinh đa ra các dự đoán của mình, giáo viên dựa vào đó để
giới thiệu truyện. Điều lu ý ở đây dù giáo viên chọn phơng án giới thiệu nào đi nữa nhất
thiết phải có tranh minh hoạ treo trên bảng lớp. Giáo viên cần chú ý đến giọng nói, kết hợp cử chỉ, điệu bộ khi giới thiệu truyện.
- Kể chuyện của giáo viên: Việc kể chuyện của giáo viên là yếu tố quyết định sự thành công việc dạy của giáo viên.
9
Tiếp nhận các loại văn bản đặc biệt là văn bản nghệ thuËt thêng tu©n theo quy luËt tiÕp nhËn chung .Song mồi loại văn bản tơng ứng với thể loại văn
học khác nhau lại có cách tiếp nhận khác nhau .Truyện cỉ tÝch cã c¸ch kĨ cđa trun cỉ tÝch , trun cêi cã c¸ch kĨ cđa trun cêi ...
Khi s¸ng tác truyện cời, tác giả phải thờng xuyên sử dụng h cấu, tởng t- ợng và biện pháp phóng đại, cờng điệu để xây dựng ngôn ngữ, cử chỉ, trờng
hợp và hoàn cảnh đáng cời. Có thể cái cời đã có sẵn trong đời sống xã hội, nh- ng phát hiện và thể hiện nó thành truyện cời lại đòi hỏi tác giả phải có sự nhạy
cảm về cái hài và có tài sáng tạo, h cấu. Để bộc lộ hết những ý đồ của tác giả, ý nghĩa sâu xa của truyện, đòi hỏi giáo viên phải có nghệ thuật kể chuyện
riêng, lời kể phải rõ ràng, mạch lạc, đặc biệt là những câu chứa đựng hiện tợng buồn cời. Giáo viên kể một cách dễ hiểu, không quá vắn tắt, nhng không dài
dòng, giọng kể vừa phải không nhanh, không chậm quá, bởi nhanh quá tiếng cời sẽ không có điều kiện bộc lộ, chậm quá tiếng cời sẽ chùng lại hoặc lơi
lỏng ra. Trong khi kể chuyện, đôi khi giáo viên phải biết tạo khoảng trống nhằm cuốn hút học sinh và đặc biệt là không đợc cời trớc học sinh. Giáo viên
phải kể nhiệt tình, đầy sự rung cảm song lại phải kìm hãm nhiệt tình và rung cảm ở bên trong không cho nó bộc lộ ra thành tiếng cời quá sớm cần biết cời
đúng lúc, có nh vậy mới làm cho học sinh thấy bất ngờ làm nổ tiếng cời giòn giã. Mặt khác, muốn kể thành công giáo viên phải thuộc truyện, phải nắm
chắc nội dung câu chuyện, biết sử dụng hợp lý những yếu tố phi ngôn ngữ: cử chỉ, điệu bộ, nét mặt trong khi kể. Một điều giáo viên hết sức nên tránh là
không đợc đọc truyện.

3. Tỉ chøc cho häc sinh kĨ l¹i chun:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VÒ phÝa häc sinh:

Tải bản đầy đủ ngay(18 tr)

×