Tải bản đầy đủ - 18 (trang)
Bài 1: Nghe và kể lại câu chuyện: Tôi có đọc đâu 2. Bài 2: Viết về quê hơng em.

Bài 1: Nghe và kể lại câu chuyện: Tôi có đọc đâu 2. Bài 2: Viết về quê hơng em.

Tải bản đầy đủ - 18trang

câu chuyện vui cời có tác dụng giáo dục sâu sắc vừa tăng cờng sự phản ứng của lý trí trớc những hiện tợng khác với lẽ thờng mà các em bắt gặp đâu đó từ
trong sách đến cuộc sống sinh động hàng ngày.
II Cơ sở thực tiễn
Qua thực tế giảng dạy và trao đổi thảo luận những điểm khó khi thực hiện chơng trình với đồng nghiệp tôi thấy:
Loại bài tập nghe và kể lại một câu chuyện vui trong bài tập phân môn Tập làm văn lớp 3 có ý nghĩa vô cùng quan trọng, loại bài tập này rất hấp dẫn,
lôi cuốn học sinh tạo ra sự thoải mái cho giáo viên trong quá trình giảng dạy. Nhng trong thực tế giảng dạy, hiệu quả của bài tập nghe, kể lại 1 câu
chuyện vui thờng có từ 2 bài tập trở lên. VD: tiết Tập làm văn của tuần gồm 2 bài:

1. Bài 1: Nghe và kể lại câu chuyện: Tôi có đọc đâu 2. Bài 2: Viết về quê hơng em.


Nên việc dành thời gian cho việc nghe kể nhiều, giáo viên thờng xem nhẹ phần phân bài tập này mà chỉ dạy lớt qua hoặc dành thời gian không thích
hợp mà chỉ chú trọng vào bài tập còn lại cuả tiết học. Chính vì loại bài tập này thờng xem nhẹ, dành thời gian không tích hợp
nên giáo viên cha chú trọng tìm ra các phơng án kể và hớng dẫn kể một cách sinh động nên việc thực hiện bài tập này thờng diễn ra một cách chiếu lệ, kém
hiệu quả, cha đáp ứng đợc yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của bài tập và nhu cầu tìm tòi, sáng tạo của học sinh.
Trớc tình hình thực tế đó, tôi đã trăn trở và suy nghĩ rất nhiều bản thân là một giáo viên trực tiếp đứng lớp tôi có suy nghĩ cần phải có cái nhìn sâu
rộng hơn và sáng tạo hơn, vận dụng đổi mới triệt để trong cách dạy loại bài tập nghe kể một câu chuyện vui trong giờ Tập làm văn lớp 3. Bởi nếu dạy loại bài
tập này đạt hiệu quả tốt sẽ rèn cho học sinh tốt kỹ năng nghe, nói ngày một tốt
3
hơn, đảm bảo đợc yêu cầu đổi mới cách dạy nhẹ nhàng, thoải mái học sinh
tích cực chủ động phát hiện và tiếp thu kiến thức mới hiệu quả hơn rất nhiều.
Chính vì lẽ đó tôi mạnh dạn trình bày Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả khi dạy kiểu bài Tập làm văn nghe - kể lại một câu chuyện vui
lớp 3. Theo chơng trình SGK năm 2000, nhằm giúp giáo viên nâng cao hiệu quả tiết dạy loại bài tập này. Đó cũng là lý do tôi chọn đề tài SKKN này.
III Nhiệm vụ nghiên cứu:
1.Tìm hiểu nội dung chơng trình và phơng pháp dạy bài tập nghe kể một câu chuyện vui ở Tập làm văn lớp 3.
2. Điều tra thực trạng dạy và học. 3. Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc dạy các
bài tập dạng này.
IV Phơng pháp nghiên cứu:
- Điều tra thực trạng dạy và học. - Nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu liên quan.
- Phơng pháp tổng hợp, so sánh, phân tích.
V Phạm vi nghiên cứu:
- Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 - Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3.
- Sách tham khảo lớp 3. - Các tài liệu có liên quan.
- Điều tra thực trạng học sinh lớp 3.
B Nội dung
4
INội dung ch ơng trình lớp 3:
Chơng trình Tập làm văn lớp 3 đợc cấu trúc theo chơng trình đồng tâm, tiết Tập làm văn đợc bố trí sắp xếp ở các tiết cuối tuần sau khi học xong các
tiết Tiếng Việt trong tuần kiến thức tiết Tập làm văn là ứng dụng kiến thức
Tiếng Việt đã học trong tuần, trong chủ điểm. Phân môn tập làm văn lớp 3 gåm 31 tiÕt vµ 4 tiÕt kiĨm tra bao gåm các
kiểu bài tập: a. Bài tập nghe: Nghe và kể lại một mẩu chuyện ngắn; nghe và nói lại
một mẩu tin. b. Bài tập nói gồm:
Tổ chức điều khiển cuộc họp, phát biểu trong cuộc họp.
Kể hoặc tả miệng về ngời thân trong : gia đình, trờng, lớp, quê hơng, lễ hội, hoạt động thể thao, văn nghệ....
c. Bài tập viết: - Điền vào giấy tờ in sẵn.
- Viết mét sè giÊy tê theo mÉu. - ViÕt th.
- Ghi chép sổ tay. - Kể hoặc tả ngắn về ngời thân trong gia đình, trờng lớp, quê hơng, lễ
hội, hoạt động thể thao, văn nghệ.... Trong tiết có kiểu bài tập nghe - kể lại một câu chuyện ngắn 10 tiết. Số
truyện vui học sinh đợc nghe kể chủ yếu tËp trung ë häc kú I : 6 trun vµ mét truyÖn vui ë häc kú II trong tiÕt 5 ôn tập của tuần 35.
Nh vậy số lợng tiết có bài tập nghe kể lại một câu chuyện vui trong phân môn Tập làm văn lớp 3 không nhiều nhng mục tiêu của loại bài tập này
đề ra học sinh nghe và kể lại đợc nội dung câu chuyện đúng trình tự đảm bảo nội dung qua đó rèn kĩ năng nghe, nói cho học sinh. Không những thế mà loại
5
bài tập này còn giúp các em thấy đợc ý nghĩa và giá trị của tiếng cời qua mỗi câu chuyện giúp các em có ý thức tránh những thói h, tật xấu, rèn luyện hình
thành thói quen c xử tốt trong cuộc sống hàng ngày. Do đó mỗi câu chuyện vui trong Tập làm văn 3 đều chứa đựng ý nghĩa nhân văn cao cả.
II Điều tra thực trạng: 1. Về phía giáo viên:
Trong quá trình thực tế giảng dạy thực tế và qua học tập, trao đổi cùng đồng nghiệp dạy lớp 3 năm học này tại trờng, tôi thấy việc giúp học sinh thực
hiện loại bài tập nghe - kể lại một câu chuyện vui trong giờ Tập làm văn lớp 3
thờng đợc xem nhẹ vì những nguyên nhân sau đây: - Loại bài tập này đơn giản, nội dung tình tiết câu chuyện ngắn, học
sinh dễ dàng thực hiện đợc yêu cầu bài tập. - Kiểu bài tập này thờng đợc ghép với 1 bài tập khác có yêu cầu cao hơn
trong cùng một tiết Tập làm văn. Chính vì thế giáo viên thờng chỉ dạy qua, dành ít thời gian cho bài tập này mà dành thời gian cho bài tập khác nhiều
hơn. - Do giáo viên không xác định rõ đợc mục tiêu, ý nghĩa của bài tập này
mà không chú ý tới trong khi dạy. Chính vì lẽ đó nên khi hớng dẫn học sinh thực hiện dạy loại bài tập này
giáo viên chỉ dạy đơn giản, có thể coi là qua loa với thời gian ngắn cho xong, còn dành thời gian cho bài tập còn lại. Thông thờng qui trình dạy bài tập này
giáo viên chỉ thực hiện nh sau: - Giới thiệu câu chuyện .
- Giáo viên kể mẫu hoặc đọc trong sách giáo viên - Cho học sinh kể mẫu HS khá giỏi
- Giáo viên nêu ý nghĩa câu chuyện.
6
Với cách thể hiện nh vậy giờ học Tập làm văn kiểu bài nghe kể một câu chuyện vui trở lên nhàm chán, đơn điệu, câu chuyện vui trở thành buồn tẻ.

2. Về phía học sinh:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài 1: Nghe và kể lại câu chuyện: Tôi có đọc đâu 2. Bài 2: Viết về quê hơng em.

Tải bản đầy đủ ngay(18 tr)

×