Tải bản đầy đủ - 389 (trang)
Bài cũ - Gọi 1 hs nêu quy tắc chia một số

Bài cũ - Gọi 1 hs nêu quy tắc chia một số

Tải bản đầy đủ - 389trang

HĐ2 : Làm bai tập 1 SGK
MT : HS biết các hành vi thể hiện sự tôn trọng
phụ nữ, sự đối xử bình đẳng giữa trẻ em trai
và trẻ em gái.
HĐ3 : Bày tỏ thái độ BT2 –SGK
MT : HS biết đánh giá và bày tỏ thái độ tán
thành các ý kiến tôn trọng phụ nữ, biết giải
thích lí do vì sao tán thành hoặc không tán
thành ý kiến đó. 3.Củng cố dặn dò :
-Liên hệ thái độ cần đối xử bình đẳng bằng các công việc
cụ thể của mình. Làm việc cá nhân, bày tỏ ý
kiến theo thẻ. -Lắng nghe suy nghó và giơ
thẻ. -Nêu ý kiến của mình tai sao
lại nhất trí, tại sao lại không. Nhận xét rutù kết luận, Nhắc
lại các câu trả lời đúng.
Nêu lại nội dung bài học. -Liên hệ , sưu tầm cho baứi hoùc
sau.
Thứ sáu ngày 12 tháng 12 năm 2008
Toaựn CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN
I MỤC TIÊU :
Giúp hs : - Biết cách thực hiện phép chia một số TP cho một số TP .
- Bước đầu vận dụng quy tắc trên để giải tóan .
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Bảng phụ ghi nội dung quy tắc như sgk T71 - Chuẩn bò bảng phụ đáp án của BT1 T71
II MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : HĐ
GIÁO VIÊN HỌC SINH

1. Bài cũ - Gọi 1 hs nêu quy tắc chia một số


TP cho một số tự nhiên . - Thực hành chia : 235,6 : 62 . Dưới
- Trả bài . 235,6 : 62 = 3,8
411
2 . Bài mới : a Giới thiệu bài
b Nội dung: HĐ1:
HĐ2: lớp làm vào nháp.
Hình thành quy tắc chia một số TP cho một số TP
- Cho hs nêu VD1. + Muốn biết 1 dm của thanh sắt đó
cân nặng bao nhieâu kg ta làm thế nào?
+ Để thực hiện phép chia này ta phải làm như thế nào? Cho thảo luận
nhóm bàn 2’ - Gọi đại diện một nhóm lên thực
hiện trên bảng lớp. Giới thiệu cách chia:
23,56 6,2 4 96 3,8 kg
+ Phaàn TP của 6,2 có 1 chữ số . Chuyển dấu phẩy của số 23,56 sang
bên phải một chữ số được 235,6 ; bỏ dấu phẩy ở số 6,2 ta được 62
+ Thực hiện phép chia 235,6 : 62 - Gv ghi tóm tắt các bước lên bảng
để hs theo dõi . - Cho hs nêu VD2
- Cho hs làm vào bảng con , 1 hs thực hiện trên bảng lớp.
- Nhận xét – Chữa bài . - Qua 2 VD trên em hãy nêu cách
chia một số TP cho một số TP
- Treo bảng phụ . Gọi hs đọc . Thực hành
BT1: - Cho hs đọc yc đề .
- Cho hs làm vào vở , 1 hs lên bảng làm .
- Cho hs đổi vở , treo bảng phụ ghi đáp án để hs chấm chéo cho nhau.
- Gọi 1 số em nêu kết quả chấm được của bạn mình.
- Nhận xét . - Nêu VD1
- Ta phải thực hiện phép chia.
- Ta đưa về dạng chia 2 số tự nhiên.
- Thực hiện . - Lắng nghe.
- Theo dõi . - Nêu VD2.
- Làm vào bảng con 82,55 : 1,27 = 65
- Ta làm như sau : + Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở
phần TP của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bò chia sang bên phải bấy
nhiêu chữ số . + Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện
phép chia như chia số tự nhiên. - Một vài hs đọc
- Đọc đề . a 19,72 : 5,8 = 3,4
b 8,216 : 5,2 = 1,58 c 12,88 : 0,25 = 51,52
d 17,4 : 1,45 = 1,2
412
- Nhận xét – Chữa bài . BT3:
- Cho hs đọc yc đề . + Bài toán cho biết gì ?
+ Bài toán hỏi gì ? - Cho hs làm vào vở , 1 hs làm trên
bảng lớp.
- Nhận xét – Chữa bài . - Đọc đề .
Giải Một lít dầu hỏa cân nặng là:
3,42 : 4,5 = 0,76 kg 8 lít dầu hỏa cân nặng là :
0,76 x 8 = 6,08 kg Đáp số : 6,08 kg
- Đọc đề . + 2,8 m : 1 bộ quần áo
429,5 m : nhiều nhất ? bộ , thừa mấy m?
Giải 429,5 m vải thì may nhiều nhất số bộ
quần áo và còn thừa là : 429,5 : 2,8 = 153 bộ dư 1,1 m vải
Đáp số : 153 bộ ; dư 1,1 m vải

3. Củng cố dặn dò :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài cũ - Gọi 1 hs nêu quy tắc chia một số

Tải bản đầy đủ ngay(389 tr)

×