Tải bản đầy đủ - 389 (trang)
Bài cũ Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

Bài cũ Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

Tải bản đầy đủ - 389trang

5 Củng cố dặn dò - GV chốt lại khen nhửừng HS ủaởt
Thứ năm ngày 11 tháng 12 năm 2008
Toaựn
LUYEN TẬP
I MỤC TIÊU :
Giúp hs : - Củng cố quy tắc và thực hiện thành thạo phép chia một số tự nhiên cho số TP.
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Bảng phụ ghi nội dung quy tắc như s
II MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : HĐ
GIÁO VIÊN HỌC SINH

1. Bài cũ


2 . Bài mới : a Giới thiệu bài
b Nội dung: HĐ1:
- Nêu quy tắc chia số tự nhiên cho số TP . Thực hành tính : 36 : 7,2
- Nhận xét – Ghi điểm . Luyện tập
Củng cố quy tắc chia một số tự nhiên cho một số TP
BT1 : - Cho hs đọc yc đề .
- Cho hs làm cặp đôi sau đó so sánh kết quả với nhau.
+ Em có nhận xét gì về kết quả phép chia một số tự nhiên cho 0,5?
+ Em có nhận xét gì về kết quả khi chia số tự nhiên cho 0,2 ; cho 0,25?
- Nhận xét – Chữa bài . BT2:
- Cho hs đọc yc đề . + Muốn tìm thừa số trong một tích ta
làm thế nào? - Cho hs tự làm vào vở , 2 hs làm
trên bảng lớp. - Trả bài .
- 5
- Đọc đề . - Thực hiện theo yc của gv.
a 5 : 0,5 = 10 vaø 5 x 2 = 10 52 : 0,5 = 104 vaø 52 x 2 = 104
b 3 : 0,2 = 15 vaø 3 x 5 = 15 18 : 0,25 = 72 vaø 18 x 4 = 72
- Chia cho 0,5 bằng số đó nhân với 2
- Chia cho 0,2 bằng số đó nhân với 5. Chia cho 0,25 bằng số đó nhân với 4.
- Đọc đề . + Lấy tích chia cho thừa số đã biết .
a x x 8,6 = 387 x = 387 : 8,6
x = 45
406
- Nhận xét – Chữa bài . Giải toán có lời văn.
BT3 : - Cho hs đọc yc đề .
+ Bài toán cho biết gì ?
+ Bài toán hỏi gì ? + Để tính được có tất cả bao nhiêu
chai dầu ta phải biết gì ? - Cho hs làm vào vở , 1 hs làm trên
bảng lớp .
- Nhận xét – Chữa bài . BT4:
- Cho hs đọc yc đề . + Bài toán cho biết gì ?
+ Bài toán hỏi gì ? + Nêu công thức tính chu vi hình chữ
nhật ? + Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta
phải biết gì ? + Muốn tính được cạnh chiều dài ta
phải biết gì ? + Nêu công thức tính diện tích hình
vuông ? - Cho hs tự làm và gv chấm một số
bài , 1 hs làm trên bảng lớp .
- Nhận xét – Chữa bài . b 9,5 x x = 399
- Đọc đề . + Thùng to : 21 lít dầu
+ Thùng bé : 15 lít dầu + Số dầu đó được đổ vào chai , mỗi
chai có 0,75 lít. + Có tất cả bao nhiêu chai dầu?
+ Cần biết có tất cả bao nhiêu lít dầu của cả 2 thùng .
Giải Số dầu ở cả 2 thùng là :
21 + 15 = 36 lít Số chai dầu là :
36 : 0,75 = 48 chai Đáp số : 48 chai
- Đọc đề . + Chiều rộng hình chữ nhật : 12,5 m
+ Diện tích hình chữ nhật = diện tích hình vuông có cạnh 25 m
+ Tính chu vi hình chữ nhật ? + a + b x 2
+ Biết chiều dài hình chữ nhật. + Phải tính được diện tích hình chữ
nhật tức là diện tích hình vuông. + a x a
Giải Diện tích hình vuông cũng là diện tích
hình chữ nhật là: 25 x 25 = 625 m
2
Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là :
625 : 12,5 = 50 m Chu vi hình chữ nhật là :
50 + 12,5 x 2 = 125 m Đáp số : 125 m
Trò chơi : Chuẩn bò bảng phụ có ghi phép tính nhân , chia và kết quả theo maãu
A B C
407
10 : 0,2 934 : 0,01
934 : 100 10 x 0,5
934 x 0,01 10 : 2
10 x 5 934 x 100
50 9,34
93 400 5

3. Củng cố dặn dò :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài cũ Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

Tải bản đầy đủ ngay(389 tr)

×