Tải bản đầy đủ - 389 (trang)
Mục tiêu : Sau bài học HS có khả năng:

Mục tiêu : Sau bài học HS có khả năng:

Tải bản đầy đủ - 389trang

HĐ3 : Cho HS làm bài 3.
4 Củng cố dặn dò
- GV nhận xét và chốt lại ý đúng. Û câu 1 : ta thêm từ vì. Ở câu 2 ta
bỏ vì thế thêm từ nên. Sau khi thay đổi ta có : Vì mấy năm qua, chúng
ta đã làm tốt… nên ở hầu hết… bTa thêm cặp QHT : Chẳng những
mà còn. Cấu tạo thàn là : Phong trào trồng rừng ngập mặn
chẳng những có ở hầu hết các tỉnh ven biển như… mà..
- Cho HS đọc yêu cầu bài 4. - GV nhắc lại yêu cầu.
- Cho HS làm bài và trình bày kết quả bài làm.
- GV nhận xét và chốt lại kết quả đúng.
- GV nhận xét tiết học, biểu dương những cá nhân và nhóm học tốt.
- Yêu cầu HS về nhà làm lại vào vở bài 3.
- 1 HS đọc to, lớp đọc thầm.
- 2 HS làm vào phiếu. - Lớp nhận xét bài làm của 2 bạn
trên bảng.
- 1 HS đọc to, lớp đọc thầm. - HS trao đổi theo cặp.
- Đại diện cặp phát biểu.
- Lớp nhận xét.
KHOA HỌC
Đá vôi

A. Mục tiêu : Sau bài học HS có khả năng:


- Kể tên một số vùng đá vôi, hang động của chúng. -Nêu lợi ích của đá vôi.
-Làm thí nghiệm để phất hiện ra tính chất của đá vôi. B. Đồ dùng dạy học :
-Hình trang 54, 55 SGK. -Một vài mẫu đá vôi, đá cuội, giấm chua ,a- xít.
-Sưu tầm tranh ảnh về núi đá vôi. C. Các hoạt động dạy học chủ yếu :
ND GV
HS 1.Kiểm tra bài cũ 5
Gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi. 2 HS lên bảng trả lời câu hỏi.
383
2.Bài mới A. GT bài:
B. Nội dung: HĐ1:Làm việc với
các thông tin và tranh ảnh sưu tầm được
MT:HS kể được tên một số vùng núi đá
vôi cùng hang động và nêu được công
dụng.
HĐ2:Làm việc với mẫu vật hoặc quan
sát hình. MT:HS biết làm thí
nghiệm hoặc quan sát hình để phát hiện ra
tính chất của đá vôi. -Nêu một số đặc điểm cơ bản của
Thí nghiệm
Mô tả hiện
tượng Kết luận
1.Cọ xát một hòn
đá vôi vào một
hòn đá cuội
2.Nhỏ vài giọt giấm
vào đá vôi, đá
cuội.
-Đại diện các nhốm trình bày kết quả. -Nhận xét rút kết luận: Đá vôi không
cứng lắm. Dưới tác dụng của a-xít thì đá vôi bò sủi bọt.
Cho HS trả lời 2 câu hỏi trang 55 SGK .
-Nhận xét. Nêu đầu bài.
-Nêu một số dãy đá vôi mè cace em biết .
Làm việc theo nhóm. -Nhóm trưởng điều khiển thảo
luận ghi kết quả vào giấy.
-Trình bày sản phẩm theo nhóm. -Nhận xét bài các nhóm.
Nhận xét rút kết luận. -Nêu những công dụng gần gũi
với đời sống thực tế hằng ngày.
-Nêu một số hang động nổi tiếng phục vụ cho du lòch.
Thoả luận theo nhóm. -Ghi kết quả vào phiếu học tập.
Thí nghiệm
Mô tả hiện tượng
Kết luận
1. Cọ xát một
hòn đá vôi vào
một hòn đá
cuội -Trên mằt
đá vôi , chỗ cọ sát
vào đá cuội bò mài
mòn -Trên mặt
đá cuội chõ cọ xát
vào đá vôi có màu
trắng do đá vôi vụn
ra dính vào.
-Đávôi mềm
hơn Đá
cuội cứng
hơn
2.Nhỏ vài giọt
giấm Khi giấm
chua nhỏ vào: -
-Đá vôi tác
dụng
384
3. Củng cố dặn dò: 5
-Nhận xét tiết học. lên hòn
ĐẠO ĐỨC
Kính già, yêu trẻ. T2
I Mục tiêu : Học xong bài này HS biết :
-Cần phải tôn trọng người già vì người già có nhiều kinh nghiệm sống, đã đóng góp nhiều cho XH ; trẻ em có quyền được gia đình và cả xã hội quan tâm chăm sóc.
- Thực hiện hành vi biểu hiện sự tôn trọng, lễ phép, giúp đỡ, nhường nhòn người già em nhỏ. - Tôn trọng, yêu q, thân thiện với người già, em nhỏ ; không đình tình với những hành vi, việc
làm không đúng đối với người già em nhỏ. IITài liệu và phương tiện :
- Đồ dùng để đóng vai. III Các hoạt động dạy – học chủ yếu
ND GV
HS 1.Kiểm tra bài củ : 5
2.Bài mới : 25 a. GT bài :
b. Nội dung : HĐ1 : Đóng vai BT2
SGK MT : HS biết lựa chọn
cách ứng xử phù hợp trong các tình huống
để thể hiện tình cảm - Gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi.
-Nêu những việc làm của em ở gia đình thể hiện sự kính già yêu trẻ ?
- Nêu các truyền thống tốt đẹp ở đòa phương mà em sưu tầm được ?
Nhận xét chung. Nêu nội dung bài ghi đề bài lên
bảng. Chia lớp thành các nhóm, phân công
mỗi nhóm xử lí, đóng vai một tình huống trong bài tập 2.
-Yêu cầu các nhóm thảo luận, tìm cách đóng vai.
- Cho 3 nhóm lên trình bày. Nhận xét, rút kết luận :
-HS lên bảng trả lời câu hỏi. -HS trả lời.
-HS nhận xét. Nêu đề bài.
Thảo luận theo 4 nhóm. -Nhóm trưởng điều khiển : các
thành viên trong nhóm thảo luận xử lí tình huống, phân vai
và đóng vai. -N1, N2, N3 lên trình bày.
+ Em nên dừng lại, dỗ em
385
HĐ2 : Lmà bài tập 3,4 SGK
MT : HS biết được những tổ chức và
những dành cho người già và em nhỏ.
HĐ3 : Tìm hiểu về truyền thống Kính
già yêu trẻ của đòa phương, của dân tộc ta.
MT : HS biết được truyền thống tốt đẹp
của dân tộc ta luôn quan tâm chăm sóc
người già, em nhỏ.
3.Củng cố dặn dò : - Tình huống a.
Gia nhiệm vụ cho HS làm việc bài tập.
-yêu cầu thảo luận theo nhóm. -Yêu cầu đại diện nhóm lên trình bày.
Nhận xét rút kết luận : -Ngày đành cho người cao tuổi : 1 10.
- Ngày dành cho trẻ em : 16. -Tổ chức dành cho người cao tuổi : Hội
người cao tuổi. -Tổ chức dành cho trẻ : Đọi thiếu niên
tiền phong Hồ CHí Minh , Sao nhi đồng.
Giao nhiệm vụ cho các nhóm, tìm hiểu các phong tục, tập quán, tốt đẹp
thể hiện tìh cảm kính gia,ø yêu trẻ của dân tộc ta.
-Yêu cầu các nhóm thảo luận. -Cho đại diện các nhóm lên trình bày
ý kiến. -Yêu cầu HS lớp bổ sung.
Nhận xét rút kết luận : a về phong tục, tập quán kính già, yêu
trẻ của đòa phương. bvề phong tục, tập quán kính già, yêu
trẻ của dân tộc. -Người già luôn được chào hỏi, được
mời ngồi ở những chỗ trang trọng. - Con cháu luôn quan tâm chăm sóc,
thăm hỏi, tặng quà cho ông bà bố mẹ. -Tổ chức mừng thọ cho ông bà.
- Trẻ thường được mừng thọ, tặng quà mỗi dòp lễ, tết.
Nhận xét bài học , -Liên hệ chuẩn bò bài sau.
-Nhóm trưởng đều khiển các thành viên trong nhóm thảo
luận. -Liên hệ các ngày lễ tổ chức,
hoạt động trên đìa phương.
-Liên hệ đến quyền lợi của các em khi tham gia Đội thiếu niên
tiền phong Hồ Chí Minh, Sao nhi đồng.
Thảo luận theo 4 nhóm nêu các phong tục, tập quán mà
các em đã sưu tầm được.
-Nhóm trưởng điều khiển các thành viên trong nhóm thảo
luận trình bày ý kiến của bản thân cá nhân thành bài chung
của nhóm.
-Liên hệ ở gia đình các em. -Đại diện các nhóm trình bày
những điều dã sưu tầm được.
-Lắng nghe nhận xét. -Nêu các phong tục, tập quán ở
đòa phương khác mà em biết, về tinh thần kính già, yêu
trẻ -Neõu laùi ND baứi.
Thứ sáu ngày 05 tháng 12 năm 2008
386
I MỤC TIÊU :
Giúp hs : - Nắm được quy tắc chia một số thập phân cho 10 , 100, 1000 , ….
- Biết vận dụng các kiến thức trên để giải toán.
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Bảng phụ ghi nội dung BT1 phần a và b
II MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : HĐ
GIÁO VIÊN HỌC SINH

1. Bài cũ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu : Sau bài học HS có khả năng:

Tải bản đầy đủ ngay(389 tr)

×