Tải bản đầy đủ - 389 (trang)
Chuẩn bò. - Bức tranh về những khu rừng ngập mặn. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

Chuẩn bò. - Bức tranh về những khu rừng ngập mặn. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

Tải bản đầy đủ - 389trang

- Nhận xét – Chữa bài . BT2 :
- Cho hs đọc yc đề . + Muốn tìm thừa số chưa biết ta làm
thế nào ? - Cho h.s làm vào vở , 1 hs làm trên
bảng lớp . - Gọi 1 số em nêu kết quả của mình.
- Nhận xét – Chữa bài . BT3 :
- Cho hs đọc yc đề . + Bài tóan cho biết gì ?
+ Bài tóan hỏi gì ? - Cho hs tự làm vào vở , 1 hs làm
trên bảng lớp.
- Chấm một số bài . - Nhận xét – Chữa bài .
- Đọc đề. + Lấy tích chia cho thừa số đã bieát .
a x x 3 = 8,4 b 5 x x = 0,25 x = 8,4 : 3 x = 0,25 : 5
x = 2,8 x = 0,05
- Đọc đề . + Đi xe máy trong 3 giờ được 126,54
km + TB mỗi giờ người đó đi được ? km
Giải TB mỗi giờ người đó đi được là :
126,54 : 3 = 42,18 km Đáp số : 42,18 km

3. Củng cố dặn dò :


- Nêu cách nhân một số TP cho một số tự nhiên ? - Về nhà học bài.
Tập đọc Trồng rừng ngập mặn.
I.Mục đích – yêu cầu : - Đọc lưu loát toàn bài. Giọng đọc rõ ràng, mạch lạc, phù hợp với nội dung một văn bản khoa học.
- Hiểu các ý chính của bài : Nguyên nhân khiến rừng ngập mặn bò phá. Thành tích khôi phục rừng ngập mặn những năm qua; tác dụng của rừng ngập mặn khi được khôi phục.

II. Chuẩn bò. - Bức tranh về những khu rừng ngập mặn.


III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.


ND – TL Giáo viên
Học sính 1 Kiểm tra bài

2 Giới thiệu bài.
3 Luyện đọc. HĐ1 : GV
hoaëc HS đọc cả bài.
- Giáo viên gọi một vài HS lên bảng kiểm tra bài cũ.
- Nhận xét và cho điểm HS. - Giới thiệubài.
- Dẫn dắt và ghi tên bài. - Giọng đọc rõ ràng, mạch lạc, phù
hợp với một văn bản khoa học. Cần nhấn giọng ở những từ ngữ : Ngập
mặn, hậu quả, tuyên truyền… - 2- 3 HS lên bảng làm theo yêu cầu
của GV.
- Nghe.
374
HĐ4 : GV đọc diễn cảm.
4 Củng cố dặn dò
- Đ1 : Từ đầu đến sóng lớn. - Đ2 : Tiếp theo đến Nam Đònh.
- Đ3; Còn lại. - Cho HS đọc đoạn nối tiếp.
- Cho HS đọc các từ ngữ khó : Ngập mặn, xói lở, vững chắc.
- Cho HS đọc chú giải và giải nghóa từ.
+Đ1 : - Cho HS đọc thành tiếng và đọc
thầm đoạn 1. H : Nêu nguyên nhân và hậu quả của
việc phá rừng ngập mặn. +Đ2 :
- Cho HS đọc thành tiếng, đọc thầm đoạn 2.
H : Vì sao các tỉnh ven biển có phong trào trồng rừng ngập mặn.
+Đ3 : Cho HS đọc thành tiếng và đọc thầm.
H; Nêu tác dụng của rừng ngập mặn khi được khôi phục.
- GV nhận xét tiết học. - Yêu cầu HS về nhà đọc trước bài
Chuỗi ngọc lam. - HS dùng bút chì đánh dấu đoạn
- HS nối tiếp nhau đọc đoạn. - HS luyện đọc từ.
- 1 HS đọc cả bài. - 1 HS đọc chú giải.
- 1 HS giải nghóa từ.
- 1 HS đọc thầm, lớp đọc thầm. - Nguyên nhân : Chiến tranh, các quá
trình quai đê, lấn biển làm đầm nuôi tôm…..
- 1 HS đọc to lớp đọc thâm. - Vì các tỉnh này làm tốt công tác
thông tin tuyên truyền để mọi người hiểu rõ tác dụng của rừng ngập mặn
đối với việ bảo vệ đê điều. - 1 HS đọc to, lớp đọc thầm.
- Rừng có tác dụng bảo vệ đê điều, tăng thu nhập cho người dân nhờ sản
lượng thu hoạch….
THỂ DỤC
Động tác : điều hoà – Trò chơi : Ai nhanh ai khéo
I.Mục tiêu : -Ôn tập 7 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện tương đối
đúng động tác. -Học động tác thăng bằng của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện tương đối đúng
động tác. -Trò chơi : Dẫn bóng” Yêu cầu HS chơi nhiệt tình, chủ động.

II. Đòa điểm và phương tiện. -Vệ sinh an toàn sân trường.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chuẩn bò. - Bức tranh về những khu rừng ngập mặn. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

Tải bản đầy đủ ngay(389 tr)

×