Tải bản đầy đủ - 389 (trang)
Củng cố dặn dò :

Củng cố dặn dò :

Tải bản đầy đủ - 389trang

- Chấm một số bài. - Nhận xét – Chữa bài .
- Đọc đề . + Tính số tiền 1 kg đường phải trả .
+ Tính số kg đường chênh lệch giữa 5 kg và 3,5 kg.
+ Tính số tiền 3,5 kg trả ít hơn 5 kg đường cùng loại.
Giải Giá tiền 1 kg đường là :
38500 : 5 = 7700 đồng Giá tiền 3,5 kg đường là :
7700 x 3,5 = 26950 đồng Mua 3,5 kg đường trả ít hơn mua 5kg
đường là : 38500 – 26950 = 11550 đồng
Đáp số : 11550 đồng .

3. Củng cố dặn dò :


- Nêu tính chất nhân một tổng với một số ? - Về nhà học bài.
Tập đọc
Người gác rừng tí hon.
I.Mục tiêu. - Đọc lưu loát và bước đầu biết diễn cảm bài văn. Giọng đọc rõ ràng mạch lạc.
- Hiểu được từ ngữ trong bài. - Hiểu được ý chính của bài : Ca ngợi sự thông minh dũng cảm của cậu bé gác rừng tí hon trong
việc bảo vệ rừng. Qua đó thấy được tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng. II Chuân bò.
- Tranh, ảnh minh hoạ bài đọc trong SGK. - Bảng phụ để ghi những câu, đoạn văn cần luyện đọc.

III.Các hoạt động dạy – học chủ yếu.


ND – TL Giáo viên
Học sinh 1 Kiểm tra bài

2 Giới thiệu bài. 3 Luyện đọc.
HĐ1 : GV đọc. - Giáo viên gọi một vài HS lên
bảng kiểm tra bài cũ. - Nhận xét và cho điểm HS.
- Giới thiệubài. - Dẫn dắt và ghi tên bài.
- GV đọc cả bài một lượt : Cần đọc với giọng to, rõ. Đọc nhanh, mạnh
ở đoạn bắt bọn trộm gỗ. Nhấn giọng ở những từ ngữ chỉ hoạt động
: bành bạch, chộp, lao ra, hốc lên… - GV chia đoạn.
- 2- 3 HS lên bảng làm theo yêu cầu của GV.
- Nghe.
- HS dùng bút chì đánh dấu đoạn
364
HĐ2 : Cho HS đọc cả bài.
HĐ3 : GV đọc diễn cảm toàn
bài. 4 Tìm hiểu bài.
5 Đọc diễn cảm.
6 Củng cố dặn dò
+Đ1 : Cho HS đọc thành tiếng và đọc thầm.
H : Khi đi tuần rừng thay cha, bạn nhỏ đã phát hiện được điều gì?
+Đ2 : - Cho HS đọc thành tiếng và đọc
thầm. H : Kể những việc làm của bạn
nhỏ cho thấy bạn là người thông minh.
H : Kể những việc làm cho thấy bạn là người dũng cảm?
+Phần còn lại. - Cho HS đọc .
H : Vì sao bạn nhỏ tự nguyện tham gia bắt trộm gỗ?
H : Em học tập được ở bạn nhỏ điều gì?
- HD học sinh đọc diễn cảm. - GV đưa bảng phụ đã ghi sẵn các
đoạn cần luyện đọc lên và hướng dẫn HS cách đọc.
- Cho HS đọc cả bài. - GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS về nhà tiếp tục luyện đọc và về nhà đọc trước bài Trồng
rừng ngập mặn trong SGK.
- 1=2 HS đọc cả bài. - 1 HS đọc chú giải.
- 2 HS giải nghóa từ. - 1 HS đọc thành tiếng lớp đọc thầm.
- Bạn nhỏ đã phát hiện những dấu chân người lớn hằn trên đất. Thấy lạ,
em lần theo dấu chân. Em thấy 2 gã trộm.
- 1 HS đọc thành tiếng lớp đọc thầm. - Những việc em làm là : Em Chộp
lấy cuộn dây thừng lao ra… văng ra - Tháy Sái Bơ lao ra khỏi buồng lái,
bỏ chạy, em đã dòn hết sức xô ngã tên trộm gỗ.
- 1 HS đọc to, lớp đọc thầm. - HS trao đổi và trả lời : Vì bạn muốn
góp phần vào việc bảo vệ rừng…. - Học được sự thông minh dũng
cảm….. - Một vài HS đọc.
- HS đọc đoạn theo hướng dẫn của GV.
- 1 HS đọc cả bài.
Chính tả
Nhớ- viết : hành trình của bầy ong Phân biệt âm đầu sx, âm cuối tc
I.Mục tiêu : - Nhớ- viết đúng chính tả, trình bày đúng đoạn chính tả trong bài thơ Hành trình của bầy ong.
- Luyện viết đúng những từ ngữ có âm đầu sx hoặc âm cuối tc.
365
ND – TL Giáo viên
Học sinh 1 Kiểm tra bài cũ
2 Giới thiêu bài. 3 Viết chính tả.
HĐ1 : HD chính tả.
HĐ2 : Chấm chưa bài.
4 Làm bài tập. HĐ1 : HDHS làm
bài 2.
HĐ2 : HDHS làm bài 3.
- Giáo viên gọi một vài HS lên bảng kiểm tra bài cũ.
- Nhận xét và cho điểm HS. - Giới thiệubài.
- Dẫn dắt và ghi tên bài. - Cho HS đọc bài chính tả.
H : Bài chính tả gồm mấy khổ thơ? Viết theo thể thơ nào?
H : Cách trình bày bài chính tả như thế nào?
- GV đọc bài chính tả một lượt. - GV chấm 5- 7 bài.
aCho HS đọc yêu cầu bài 2. - GV giao việc : BT cho một số cặp
từ chỉ khác nhau ở phụ âm đầu. Các em hãy tìm những từ ngữ chứa các
cặp tiếng đã cho. - Cho HS làm bài GV cho HS bốc
thăm các phiếu đã chuẩn bò trước. - GV nhận xét và chốt lại kết quả
đúng. Sâm : Củ sâm, sâm sẩm tối…
Sương : sương giò, sương mù…. - Câu 2b : Cách tiến hành như câu
2a. - GV chốt lại lời giải đúng.
- Từ ngữ chứa vần uốt : Rét buốt, con chuột.
- Từ ngữ chứa vần uôc; buộc tóc, cuốc đất.
….. - Cho HS đọc yêu cầu của BT.
- GV giao việc : - HSMB : Cá em chọn s hoặc x để
điền vào chỗ trống trong câu a saô cho đúng.
- HSMN : chọn t hoặc c để điền vào câu b cho đúng.
- Cho HS làm bài và trình bày kết quả.
- 2- 3 HS lên bảng làm theo yêu cầu của GV.
- Nghe. - 3 HS đọc thuộc lòng 10 dòng
thơ đầu. - Bài gồm 2 khổ thơ, viết theo
thể lục bát. - Dòng 6 chữ viết lùi vào 2 ô,
dòng 8 chữ viết sát vào lề…. - HS tự soát lỗi.
- HS đổi tập cho nhau sửa lỗi ra bên ngoài lề.
- 1 HS đọc to, lớp lắng nghe.
- 4 HS lên bốc thăm và bắt đầu viết từ lên bảng theo lệnh của
GV. - Lớp nhận xét.
- HS ghi lại lời giải đúng. - HS ghi lời giải đúng vào vở.
- 1 HS đọc to lớp lắng nghe.
- HS làm bài vào giấy nháp. - 2 HS đọc kết quả.
- Lớp nhận xét.
366
4 Củng cố dặn dò - GV nhận xét và chốt lại lời giải
Thø ba ngµy 02 tháng 12 năm 2008
Toán
LUYEN TAP CHUNG
I MUẽC TIEU :
Giuựp hs : - Củng cố về quy tắc cộng , trừ , nhân các số TP , các tính chất của phép tính có liên quan
đến số TP. - Biết cách thực hành vận dụng tính chất nhân một tổng các số TP với một số TP vào việc
tính giá trò biểu thức . - Củng cố về giải toán liên quan đến đại lượng tỉ lệ .
II MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
HĐ GIÁO VIÊN
HỌC SINH

1. Bài cũ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố dặn dò :

Tải bản đầy đủ ngay(389 tr)

×