Tải bản đầy đủ - 389 (trang)
Bài cũ Củng cố dặn dò :

Bài cũ Củng cố dặn dò :

Tải bản đầy đủ - 389trang

HĐ2 : Làm bài tâp1 SGK.
MT : HS nhận biết được các hành vi thể
hiện tìh cảm kính già, yêu trẻ.
3.Củng cố dặn dò : Nhận xét chung.
-Nêu lại đề bài. HS khá lên trình bày minh
hoạ. -Thảo luận cảc lớp.
-Chào hỏi cụ già. -Bà cụ cảm thấy vui, ...
-Các bạn thể hiện thái độ kính trọng người già.
-Đại diện các nhóm lên trình bày.
-Lắng nghe nhận xét kết luận.
2,3 HS nhắc lại kết luận. 3 HS đọc ghi nhớ SGK.
- Thảo luận nhóm và làm bài tập.
- 3,4 HS trình bày ý kiến . -Lắng nghe nhận xét bổ sung.
Nhận xét các ý kiến nào đúng, các ý kiến sai. Nhận xét
rút kết luận. -Liên hệbản thân em.
Tìm hiểu chuẩn bò cho bài sau.
-Liên hệ thực tế bằng nhửừng vieọc laứm cuỷa em.
Thứ sáu ngày 27 tháng 11 năm 2008
Toán
LUYEN TAP
I MUẽC TIEU :
Giuựp hs : - Cuỷng cố về nhân một số TP với một số TP.
- Bước đầu sử dụng tính chất kết hợp của phép nhân các số TP trong thực hành tính.
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Chuẩn bò bảng phụ kẻ sẵn BT1 T61
II MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : HĐ
GIÁO VIÊN HỌC SINH

1. Bài cũ


- Gọi hs nêu tính chất giao hoán của - Trả bài .
359
2 . Bài mới : a Giới thiệu bài
b Nội dung: HĐ1:
HĐ2: phép nhân 2 số TP . Thực hành viết
Thực hiện phép nhân các số TP , rút ra tính chất kết hợp của phép
nhân. BT1:
- Cho hs đọc yc đề . - Treo bảng phụ và hướng dẫn các cột
mục. - Chia lớp thành 6 nhóm hs , mỗi
nhóm làm một bài sau đó so sánh với nhóm tương ứng .
+ Với các giá trò đã cho các em có nhận xét gì về kết quả biểu thức ?
- Rút ra tính chất kết hợp của phép nhân .sgk
a x b x c = a x b x c - Gọi hs nhắc lại.
b - Cho hs đọc yc đề . Gợi ý : vận dụng tính chất giao
hóan và kết hợp của phép nhân để tính bằng cách nhanh nhất.
- Cho hs làm bài vào vở và nêu kết quả , 2 hs làm trên bảng lớp.
- Nhận xét – Chữa bài . Củng cố kó năng thực hiện các
phép tính trên số TP BT2:
- Cho hs đọc yc đề . + Nêu thứ tự thực hiện các phép tính
trong biểu thức . + So sánh bài a và bài b có gì giống
và khác nhau ?
- Nhận xét – Chữa bài . Giải tóan có lời văn.
- Đọc đề . - Quan sát và lắng nghe.
- Thực hiện theo yc cuûa gv a
b c
a x b x c
a x b x c
2, 5
3, 1
0,6 4,65
4,65 1,
6 4
2,5 16
16 4,
8 2,
5 1,3
15,6 15,6
- Ta nhận thấy a+b+c luôn bằng a+ b+c
- Lắng nghe
- Nhắc lại. - Đọc đề .
9,65 x 0,4 x 2,5 = 9,65 x 0,4 x 2,5 = 9,65 x 1 = 9,65
0,25 x 40 x 9,84 = 0,25 x 40 x 9,84 = 10 x 9,84 = 98,4
7,38 x 1,25 x 80 = 7,38 x 1,25x 80 = 7,38 x 100 = 738
- Đọc đề . - Thực hiện phép tính trong ngoặc
trước . Với dãy tính có cộng , trừ , nhân , chia thì nhân chia trước , cộng
trừ sau. a 28,7 + 34,5 x 2,4 =
63,2 x 2,4 = 151,68
360
- Chấm một số bài . - Nhận xét – Chữa bài .
- Đọc đề. Giải
Độ dài quãng đường người đi xe đạp đi được trong 2,5 giờ là :
12,5 x 2,5 = 31,25 km Đáp số : 31,25 km

3. Củng cố dặn dò :


- Nêu tính chất kết hợp của phép nhân. - Về nhà học bài.
Tập làm văn.
Luyện tập tả người. Quan sát và chọn lọc chi tiết
I. Mục tiêu : - Nhận biết được những chi tiết miêu tả tiêu biểu, đặc sắc về hình dáng và hoạt động của nhân
vật qua những bài văn mẫu. Từ đó hiểu khi quan sát, khi viết một bài tả người, phải biết chọn lọc để đưa vào bài những chi tiết tiêu biểu, nổi bật gây ấn tượng.
- Biết thực hành, vận dụng hiểu biết đã có để quan sát và ghi lại kết quả quan sát ngoại hình của một người thường gặp.
II : Đồ dùng
:
- Bảng phụ ghi lại đặc điểm ngoại hình của người bà trong bài Bà tôi. - Phiếu ghi đoạn văn Người thơ rèn.Để HS làm bài.

II. Các hoạt động dạy – học chủ yếu.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài cũ Củng cố dặn dò :

Tải bản đầy đủ ngay(389 tr)

×