Tải bản đầy đủ - 389 (trang)
Đòa điểm và phương tiện. -Vệ sinh an toàn sân trường.

Đòa điểm và phương tiện. -Vệ sinh an toàn sân trường.

Tải bản đầy đủ - 389trang

5 Đọc diễn cảm và HTL.
5 Củng cố dặn dò
- Cho HS đọc lại khổ thơ 3. H : Em hiểu nghóa câu thơ Đất nơi
đâu cũng tìm ra ngọt nào thế nào?
+Khổ 4 - Cho HS đọc thành tiếng và đọc
thầm. H : Qua hai câu thơ cuối bài, nhà thơ
muốn nói điều gì về công việc của loài ong.
- GV đọc diễn cảm toàn bài. - GV đưa bảng phụ đã chép sẵn khổ
thơ cần luyện lên và hướng dẫn cách đọc.
- Cho HS luyện dọc diễn cảm.
- Cho HS thi đọc thuộc lòng diễn cảm hai khổ thơ đầu.
- Gv nhận xét và khen những HS thuộc nhanh, đọc hay.
- GV nhận xét tiết học. - Yêu cầu HS về nhà tiếp tục luyện
đọc diễn cảm, HTL, 2 khổ thơ đầu, chuẩn bò cho bài TĐ tuần 13 bằng
cách đọc trước bài vườn chim. - Nơi rừng sâu : Có bập bùng hoa
- 1 HS đọc to, lớp đọc thầm. - Tác giả muốn nói : Công việc của
loài ong có ý nghóa thật đẹp đẽ, lớn lao. Ong giữ hộ cho người những mùa
hoa đã tàn nhờ ong đã chắt được trong vò ngot….
- HS quan sát khổ thơ và đọc theo hướng dẫn của GV.
- HS đọc diễn cảm 1 đoạn cả bài và HTL 2 khổ đầu.
- Một số HS thi đọ. - Lớp nhận xét.
THỂ DỤC
Động tác : Thăng bằng – Trò chơi : Ai nhanh ai khéo
I.Mục tiêu : -Ôn tập 5 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện tương đối
đúng động tác. -Học động tác thăng bằng của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện tương đối đúng
động tác. -Trò chơi : Dẫn bóng” Yêu cầu HS chơi nhiệt tình, chủ động.

II. Đòa điểm và phương tiện. -Vệ sinh an toàn sân trường.


- Còi và kẻ sân chơi.
351
Nội dung Thời lượng
Cách tổ chức A.Phần mở đầu :
-Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học. -Trò chơi : Tự chọn.
-Chạy nhẹ trên đòa hình tự nhiên, 100- 200m. - Xoay các khớp.
-Gọi HS lên thực hiện 3 động tác đã học trong bài.
B.Phần cơ bản. 1Ôn tập 3 động tác đã học.
-GV hô cho HS tập lần 1. -Lần 2 cán sự lớp hô cho các bạn tập, GV đi sửa
sai cho từng em. 2 Học động tác : Thăng bằng.
GV nêu tên động tác, sau đó vừa phân tích kó thuật động tác vừa làm mẫu và cho HS tập theo.
Lần đầu nên thực hiện chậm từng nhòp để HS nắm được phương hướng và biên độ động tác.
Lần tiếp theo GV hô nhòp chậm cho HS tập, sau mỗi lần tập GV nhân xét, uốn nắn sửa động tác
sau rồi mới cho HS tập tiếp. -Chia tổ tập luyện – gv quan sát sửa chữa sai sót
của các tổ và cá nhân. -Tập lại 4 động tác đã học.
2Trò chơi vận động : Trò chơi : Ai nhanh và khéo hơn.
Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi.
-Yêu cầu 1 nhóm làm mẫu và sau đó cho từng tổ chơi thử.
Cả lớp thi đua chơi. -Nhận xét – đánh giá biểu dương những đội
thắng cuộc. C.Phần kết thúc.
Hát và vỗ tay theo nhòp. -Cùng HS hệ thống bài.
-Nhận xét đánh giá kết quả giờ học giao bài tập về nhà.
1-2’ 2-3’
10-12’ 3-4’
7-8’
6-8’
2-3lần
1-2’ 1-2’
1-2’ ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
Tập làm văn.
Cấu tạo của bài văn tả người.
I. Mục đích yêu cầu. - Nắm được cấu tạo 3 phần của bài văn tả người.
- Biết vận dụng những hiểu biết về cấu tạo của bài văn tả người để lập dàn ý chi tiết tả một người thân trong gia đình, nêu được những nét nổi bật về hình dáng, tính tình và hoạt động của đối
tượng được tả.
352
ND – TL Giáo viên
Học sinh 1 Kiểm tra bài cũ
2 Giới thiệu bài. 3 Nhận xét.
4 Ghi nhớ.
5 Luyện tập - GV gọi một số HS lên bảng kiểm
tra bài cũ. - Nhận xét và cho điểm HS.
- Giới thiệu bài. - Dẫn dắt và ghi tên bài.
- GV : Các em hãy quan sát tranh trong SGK và đọc bài Hạng A
cháng. H : em hãy đọc các câu hỏi ở cuối
bài và từng cặp trao đổi để trả lời. - GV nhận xét và chốt lại ý đúng.
Câu 1 : Đoạn mở bài : Từ đầu đến đẹp quá Giới thiệu người đònh
tả Hạng a cháng bằng cách đưa ra lời khen của các cụ già trong
làng về thân hình khỏe đẹp của A Cháng.
Câu 2 : Hình dáng của A Cháng có những điểm nổi bật : Ngực nở
vòng cung…. Câu 3 : A Cháng là người lao động
rất khoẻ, rất giơi, cần cù… - Câu 4 : Đoạn kết của bài là câu
kết. Sức lực… chân núi tơ bo
- Ý chính của đoạn : ca ngợi sức lực tràn trề của Hạng A Chàng.
Anh là niềm tự hào của dòng học hạng.
Câu 5 Bài văn đầy đủ 3 phần : mở bài, thân bài, kết bài.
- Cho HS đọc phần ghi nhớ.
- Cho HS đọc yêu cầu của b tập. - Gv nhắc lại yêu cầu.
- Cho HS làm bài. GV phát phiếu cho 3 HS.
- Cho HS trình bày kết quả. - GV nhận xét, chốt lại và khen
những HS làm đầy đủ 3 phần. Phần thân bài nêu được những nét
- 2- 3 HS lên bảng làm theo yêu cầu của GV.
- Nghe. - HS quan sát tranh và đọc bài văn.
- Từng cặp trao đổi và đại diện trả lời trước lớp.
- Lớp nhận xét.
- 3 Hs lần lượt đọc thành tiếng. Lớp đọc thầm theo.
- 1 Hs đọc to, lớp đọc thầm theo.
- 3 HS làm bài vào phiếu. HS còn lại làm b vào giấy.
- 3 HS làm bài vào giâý dán phiếu
353
6 Củng cố dặn dò nổi bật về hình dáng, tính tỡnh vaứ
Thứ năm ngày 27 tháng 11 năm 2008
Toán
Luyeọn taọp.
IMuùc tiêu Giúp học sinh:
- Nêu được quy tắc nhân nhẩm một số thập phân với 0,1;0,01;0,001… - Củng cố về nhân một số thập pjân với một số thập phân.
- Củng ccố kó năng đọc, viết các số thập phân và cấu tạo của số thập phân. II Đồ dùng học tập
III Các hoạt động dạy - học
354
142,57 0,1
×
HĐ2: Bài mới GTB
HĐ 1: Hình thành quy tắc
nhân nhẩm một số thập phân với
0,1; 0,01; 0,001, …
Luyện tập Bài 1: Tính
nhẩm.
Bài 2:Viết số đo dưới dạng là km
2
Bài 3: Ôn về tỉ lệ bản đồ.
HĐ3: Củng cố- dặn dò
-Dẫn dắt ghi tên bài. -Yêu cầu HS nhân nhẩm một số
thập phân với 10, 100, 1000, … -Nhân một số thập phân với 0,1;
0,01; 0,001 thực hiện như thế nào? -Nêu ví dụ:
142,57 × 0,1 = ? -Em có nhận xét gì về số chữ số và
vò trí dấu phẩy ở kết quả phép nhân 142,57 × 0,1 = 14,257 với thừa số
thứ nhất? -Gọi HS nêu ví dụ 2.
531,75 × 0,1 = ? -Em hãy nêu cách nhân nhẩm một
số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001; ….?
-Cho HS làm bài theo nhóm đôi.
-Nhận xét cho điểm. -Nêu yêu cầu bài tập.
-Em hãy nêu mối quan hệ giữa ha và km
2
?
-Nhận xét cho điểm. Tỉ lệ bản đồ 1: 1 000 000 cho ta
biết điều gì?
-Chấm một số bài và nhận xét. -Gọi HS nêu những kiến thức đã
học trong tiết học. -Nhắc HS về nhà làm bài tập.
-Nhắc lại tên bài học. -Ta chuyển dấu phẩy sang bên
phải 1, 2, 3, … chữ số.
-Nêu:
-HS tự đặt tính và tính. -Nếu chuyển dấu phẩy của số
142,57 sang bên trái một chữ số ta cũng được 14,257
-1HS nêu ví dụ. -HS tự đặt tính và tính.
-Khi nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001; … ta chỉ việc
chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái, một, hai, ba, .. .
chữ số.
-Làm miệng theo nhóm đôi đọc cho nhau nghe và giải thích cách
làm. -một số cặp nêu trước lớp.
-Nhận xét bổ sung, sửa bài. -1HS nêu lại yêu cầu của bài tập.
-Nêu: -2HS lên bảng, lớp làm vào vở.
1000ha = 10km
2
125ha = 1,25km
2
………. -Nhận xét bài làm của bạn.
-1HS nêu đề toán. -1HS lên bảng làm, lớp làm bài
vào vở.
Bài giải Độ dài thực là
1 000 000cm = 10km Quãng đường HCM đến Phan
Thiết là 19,8 ×10 = 198 km
355
225 634
859
+
362 425
787
+
IMục đích – yêu cầu : - Biết vận dụng kiến thức về quan hệ từ để tìm được các quan hệ từ trong câu, hiểu sự biểu thò
những quan hệ khác nhau của các quan hệ từ cụ thể trong câu. - Biết sử dụng một số quan hệ từ thường gặp.

II. Đồ dùng dạy – học. - 2- 3 Tờ phiếu khổ to.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đòa điểm và phương tiện. -Vệ sinh an toàn sân trường.

Tải bản đầy đủ ngay(389 tr)

×