Tải bản đầy đủ - 389 (trang)
Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

Tải bản đầy đủ - 389trang

TËp ®äc
Hành trình của bầy ong.
I.Mục đích – yêu cầu : +Đọc lưu loát và diễn cảm bài thơ.
- Giọng đọc vừa phải, biết ngắt nhòp thưo lục bát rõ ý, nhấn giọng những từ ngữ gợi tả, gợi cảm. - Thể hiện được cảm xúc qua giọng đọc yêu mến, quý trọng những phẩm chất đẹp đẽ của bầy
ong. +Hiểu các từ ngữ trong bài.
- Hiểu được những phẩm chất cao quý của bầy ong, cần cù làm việc, tìm hoa gây mật, giữ hộ cho người những mùa hoa đã tàn phai để lại hương thơm vò ngọt cho đời.
- HTL 10 dòng thơ đầu. II. Chuẩn bò.
- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK. Tranh ảnh liên quan đến bài học HS sưu tầm được. - Bảng phụ ghi sẵn câu khổ thơ cần luyện đọc.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.


ND – TL Giáo viên
Học sính 1 Kiểm tra bài

2 Giới thiệu bài.
3Luyện đọc. HĐ1 : GV
hoặc một HS đọc.
HĐ2 : Cho HS đọc nối
tiếp. HĐ3 : Cho
HS đọc cả bài.
4 Tìm hiểu bài.
HĐ4 : GV đọc diễn cảm.
- GV gọi một số HS lên bảng kiểm tra bài cũ.
- Nhận xét và cho điểm HS. - Giới thiệu bài.
- Dẫn dắt và ghi tên bài. - Đọc cả bài một lần.
- Cần đọc với giọng vừa phải thể hiện lòng yêu mên, quý trong những phẩm
chất đẹp. Nhấn giọng ở những từ ngữ : Đẫm, trọn, bập bùng….
- Cho HS đọc khổ nối tiếp. - Luyện đọc từ ngữ khó đọc : hành
trình, đẫm, sóng, tràn….. - Cho HS đọc chú giải và giải nghóa
từ. H : Theo em, hai câu thơ trong ngoặc
đơn nói gì? +Khổ 1 :
- Cho HS đọc thầm và đọc thành tiếng.
H : Những chi tiết nào trong khổ thơ đầu của bài thơ nói lên hành trình vô
tận của bài thơ?
+Khổ 2+3. - Cho HS đọc thành tiếng và đọc
thầm. H : Bầy ong đến tìm mật ở những nơi
nào? - 2- 3 HS lên bảng làm theo yêu cầu
của GV.
- Nghe. - Nghe.
- HS lần lượt đọc từng khổ. - 2 HS đọc cả b thơ.
- 1 HS đọc chú giải. - 3 HS giải nghóa từ.
- Đề cao ca ngợi bầy ong có thể mang mật thơm lên cả trời cao.
- 1 HS đọc to, lớp đọc thầm. - Chi tiết Đôi cánh đẫm nắng trời
và Không gian là nẻo đường xa=. Chỉ sự vô tận về không gian.
- 1 HS đọc to, lớp đọc thầm. - Ong rong ruổi trăm miền : Nơi thăm
thẳm rừng sau, nơi bờ biển sóng tràn…
350
5 Đọc diễn cảm và HTL.
5 Củng cố dặn dò
- Cho HS đọc lại khổ thơ 3. H : Em hiểu nghóa câu thơ Đất nơi
đâu cũng tìm ra ngọt nào thế nào?
+Khổ 4 - Cho HS đọc thành tiếng và đọc
thầm. H : Qua hai câu thơ cuối bài, nhà thơ
muốn nói điều gì về công việc của loài ong.
- GV đọc diễn cảm toàn bài. - GV đưa bảng phụ đã chép sẵn khổ
thơ cần luyện lên và hướng dẫn cách đọc.
- Cho HS luyện dọc diễn cảm.
- Cho HS thi đọc thuộc lòng diễn cảm hai khổ thơ đầu.
- Gv nhận xét và khen những HS thuộc nhanh, đọc hay.
- GV nhận xét tiết học. - Yêu cầu HS về nhà tiếp tục luyện
đọc diễn cảm, HTL, 2 khổ thơ đầu, chuẩn bò cho bài TĐ tuần 13 bằng
cách đọc trước bài vườn chim. - Nơi rừng sâu : Có bập bùng hoa
- 1 HS đọc to, lớp đọc thầm. - Tác giả muốn nói : Công việc của
loài ong có ý nghóa thật đẹp đẽ, lớn lao. Ong giữ hộ cho người những mùa
hoa đã tàn nhờ ong đã chắt được trong vò ngot….
- HS quan sát khổ thơ và đọc theo hướng dẫn của GV.
- HS đọc diễn cảm 1 đoạn cả bài và HTL 2 khổ đầu.
- Một số HS thi đọ. - Lớp nhận xét.
THỂ DỤC
Động tác : Thăng bằng – Trò chơi : Ai nhanh ai khéo
I.Mục tiêu : -Ôn tập 5 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện tương đối
đúng động tác. -Học động tác thăng bằng của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện tương đối đúng
động tác. -Trò chơi : Dẫn bóng” Yêu cầu HS chơi nhiệt tình, chủ động.

II. Đòa điểm và phương tiện. -Vệ sinh an toàn sân trường.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

Tải bản đầy đủ ngay(389 tr)

×