Tải bản đầy đủ - 389 (trang)
Mục tiêu : Sau bài học HS có khả năng: Các hoạt động dạy học chủ yếu :

Mục tiêu : Sau bài học HS có khả năng: Các hoạt động dạy học chủ yếu :

Tải bản đầy đủ - 389trang

HÑ2 : HS tập kể chuyện.
4 Củng cố dặn dò - GV ghi đề bài lên bảng lớp và
- Cho HS kể trong nhóm. - Cho HS kể trước lớp.
- GV nhận xét và cùng lớp bầu chọn HS kể hay nhất.
- GV nhận xét tiết hocï, nói về ý nghóa giáo dục của các câu
chuyện. - Yêu cầu của HS về nhà kể lại
câu chuyện cho người thân nghe, chuẩn bò nội dung cho tiết kể
chuyện tuần 13. - HS đọc theo yêu cầu.
- Một số HS phát biểu. - 1 HS đọc to, cả lớp đọc thầm theo.
Mỗi HS lập dàn ý sơ lược về ý nghóa câu chuyện.
- Các thành viên trong nhóm kể cho nhau nghe và trao đổi ý.
- Đại diện nhóm lên kể trước lớp và nêu ý nghóa câu chuyện.
- Lớp nhận xét.
KHOA HỌC
Sắt, gang, thép

A. Mục tiêu : Sau bài học HS có khả năng:


-Nêu nguồn gốc của sát, gang, thép và một số tíh chất của chúng. -Kể tên một số dụng cụ, máy móc đồ dùng được làm từ gang hoặc thép.
- Nêu cách bảo quản đồ dùng bằng gang thép có trong gia đình. B. Đồ dùng dạy học :
- Thông tin và hình 48,49 SGK. -Sưu tầm tranh ảnh một số đồ dùng được làm từ gang hoặc thép.

C. Các hoạt động dạy học chủ yếu :


ND GV
HS 1.Kiểm tra bài cũ 5
Gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi. 2 HS lên bảng trả lưòi câu hỏi.
346
2.Bài mới: 25 A. GT bài:
B. Nội dung: HĐ1:Thực hành xử lí
thông tin. MT:HS nêu được
nguồn gốc của sắt, gang, thép và một số
tính chất của chúng.
HĐ2:Quan sát thảo luận
MT:Kể tên một số dụng cụ, máy móc,
đồ dùng đượclàm từ gang thép. Nêu cách
bảo quản một số đồ dùng làm từ gang
hoặc thép.
3. Củng cố dặn dò: -Nêu các vật liệu trong gia đình em
Nêu tên các vật được quan sát. -Nêu đầu bài.
Làm việc cá nhân: đọc SGK và trả lời câu hỏi.
+ Thiên thạch và các quặng sắt. + Đều là hợp kim của sắt và các
bon. -Trong gang có nhiều các bon
hơn . Gang cứng gòn không không thể uốn kéo thành sợi.
-Trong gang có ít các bon hơn,có thêm một số chất khác . Thép
cứng dẻo.
Lần lượt HS trình bày. -Nêu lại kết luận.
Quan sát các hình 48, 49 SGKthảo luận theo nhóm đôi.
H1: Thép làm đường ray. H2 :Lan can nhà ở .
H3: Cầu H5 : Dao, kéo, dây thép.
H6: Các dụng cụ dùng để mở ốc vít.
-Nêu cá nhân các đoò dùng vật dụng trong nhà mà em biết ?
-Lần lượt HS nêu cá nhân. Nêu kết luận
-Liên hệ các đồ dùng trong nhhà của các em khi sử dụng như xong
nồi, cuốc xiểng,..
Nêu lại nội dung bài. -Liên hệ ở gia đình HS
Thø t ngày 26 tháng 11 năm 2008
Toán
347
IMuùc tieõu Giuựp hoùc sinh:
- Nêu được quy tắc nhân một số thập phân với một số thập phân. - Bước đầu nắm được tính chất giao hoán của phép nhân hai số thập phân.
II Đồ dùng học tập III Các hoạt động dạy - học
348
4,75 1,3
×

2: Bài mới GTB


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu : Sau bài học HS có khả năng: Các hoạt động dạy học chủ yếu :

Tải bản đầy đủ ngay(389 tr)

×