Tải bản đầy đủ - 389 (trang)
Bài mới GTB

Bài mới GTB

Tải bản đầy đủ - 389trang

2: Bài mới GTB


HĐ 1: Hình thành nhân
nhẩm một số thập phân với
10, 100, 1000
Luyện tập Bài 1:
Bài 2:
Bài 3:
Bài 4:
HĐ3: Củng cố- dặn dò
-Nêu ví dụ 3:SGK.
-Muốn nhân nhẩm một số thâp phân với 10, 100, 1000,... ta làm
thế nào?
-Lưu ý : Khi chuyển dấu phẩy hết số thập phân thì ta phải thêm 0 vào
bên phải số tự nhiên.
-Nhận xét cho điểm. -Em hãy nhắc lại mối quan hệ giữa
các đơn vò đo chiều dài -Đổi 1,2 m ra cm ta làm thế nào?
-Nhận xét ghi điểm. -Gọi HS đọc đề bài.
-Muốn biết can dầu hoả nặng bao nhiêu ta phải biết điều gì?
-Chấm bài và nhận xét. -Gọi HS nêu lại kiến thức của bài
học. -Nhắc HS về nhà làm bài tập.
-2Hs nêu
-Nhắc lại tên bài học. -1HS nêu:
-Tự thực hiện bảng con. -Nếu ta chuyển dấu phẩy của thừa
số sang bên phải một chữ số thì ta đựơc kết quả.
-Tự thực hiện và trả lời. -Nếu ta chuyển dấu phẩy của thừa
số sang bên phải hai chữ số thì ta đựơc kết quả.
-Tự thực hiện và trả lời. Nếu ta chuyển dấu phẩy của thừa
số sang bên phải ba chữ số thì ta đựơc kết quả.
-Nối tiếp nêu như SGK.
-HS làm bài miệng theo cặp đôi. -Một số cặp trình bày trước lớp.
a 1,4 × 10 = … b , c SGk.
-Nhận xét sửa bài. -Nối tiếp nêu:
-Nêu theo 2 cách: -2HS lên bảng làm, lớp làm bài
vào vở. a10,4 dm = 104cm
b12,6m = 1260cm c d như sgk.
-Nhận xét bài làm trên bảng. -1HS đọc yêu cầu bài tập.
-Phải tìm tổng khối lượng dầu và khối lượng can.
1HS lên bảng làm, lớp làm bài vào vở.
Bài giải 10 lít dầu nặng là
0,8 × 10 = 8 kg Cả can dầu nặng là
8 + 1,3 = 9,3 kg Đáp số: 9,3 kg
-Nhận xét bài làm trên bảng.
336
Mùa thảo quả.
I.Mục tiêu. - Đọc lưu loát và bước đầu diễn cảm toàn bộ bài văn.
- Giọng đọc vui, nhẹ nhàng, thong thả, chú ý ngắt câu đúng ở những câu dài, nhiều dấu phẩy, nghỉ hơi rõ ở những câu miêu tả ngắn.
- Đọc nhấn giọng những từ ngữ gợi tả vẻ đẹp hấp dẫn và sự phát triển nhanh chóng của thảo quả +Hiểu các từ ngữ trong bài.
- Thấy được cảnh rừng thảo quả khi vào mùa đầy hương thơm và sắc đẹp thật quyến rũ. II Chuân bò.
- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK. - Bảng phụ ghi sẵn các câu, đoạn văn cần luyện đọc.

III.Các hoạt động dạy – học chủ yếu.


ND – TL Giáo viên
Học sinh 1 Kiểm tra bài

2 Giới thiệu bài. 3 Luyện đọc.
HĐ1; GV hoặc 1 HS đọc cả bài.
HĐ2 : Cho HS đọc nối tiếp.
HĐ3 : HDHS đọc toàn bài.
4 Tìm hiểu bài. HĐ4 : GV đọc
diễn cảm toàn bài.
- GV gọi một số HS lên bảng kiểm tra bài cũ.
- Nhận xét và cho điểm HS. - Giới thiệu bài.
- Dẫn dắt và ghi tên bài. - Cần đọc với giọng vui, nhẹ nhàng
thong thả… - Cần nhấn giọng ở những từ ngữ :
Lướt thướt, ngọt lựng, thơm nồng…. - GV chia đoạn :
- Đ1 : Từ đầu đến nếp khăn. - Đ2 : Tiếp theo đến không gian.
- Đ3 : Còn lại. - Cho HS đọc đoạn.
- Luyện đọc những từ ngữ khó đọc : lướt thướt, chìn san…
- Cho HS đọc.
+Đoạn 1 : - Cho HS đọc thành tiếng và đọc
thầm Đ1. H : Thảo quả báo hiệu vào mùa
bằng cách nào?
H : Cách dùng từ đặt câu ở đoạn 1 có gì đáng chú ý.
+Đoạn 2 : - Cho HS đọc thành tiếng và đọc
thầm. - 2- 3 HS lên bảng làm theo yêu cầu
của GV.
- Nghe. - Lớp lắng nghe.
- HS dùng viết chì đánh dấu đoạn trong SGK.
- HS đọc nối tiếp đoạn 2 lần. - 2 HS đọc cả bài.
- 1 HS đọc chú giải. - 3 HS giải nghóa từ.
- HS lắng nghe.
- 1 HS đọc to, lớp đọc thầm. - Bằng mũi thơm đặc biệt quyến rũ.
Mùi thơm đó rải theo triền núi;bay vào những thôn xóm, hương thơm ủ
trong nếp áo…. - Từ hương và từ thơm được lại có tác
dụng nhấn mạnh hương thơm đậm, ngọt lựng, nồng nàn rất đặc sắc lan
337
5 Đọc diễn cảm.
6 Củng cố dặn dò
+Đ3 : - Cho HS đọc đoạn còn lại.
H : Hoa thảo quả naỷ ra ở đâu? H : Khi thảo quả chín, rừng có
những nét gì đẹp? - GV đọc diễn cảm toàn bài một
lần. - Cho HS đọc.
- GV đưa bảng phụ đã chép đoạn 1 lên và hướng dẫn HS luyện đọc.
- Cho HS thi đọc. - GV nhận xét và khen những HS
đọc hay. H : Hãy nói cảm nghó của em sau
khi học xong bài Mùa thảo quả. - GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS về nhà tiếp tục luyện đọc diễn cảm.
- Nhiều HS luyện đọc diễn cảm. - HS luyện đọc đoạn.
- 3 HS lên thi đọc đoạn.
- Lớp nhận xét. - Đất nước ta có nhiều cây trái quý
hiếm
Chính tả
Nghe- viết : Mùa thảo quả. Phân biệt âm đâù : SX, âm cuối CT
I.Mục tiêu : - Nghe viết đúng chính tả, trình bày đúng một đoạn văn trong bài mùa thảo quả từ đầu đến thêm
hai nhánh mới. - Ôn chính tả phương ngữ : Phân biệt chính tả những từ ngữ có âm đầu SX hoặc âm cuối TC dễ
lẫn. II.Đồ dùng dạy – học.
- Phiếu để ghi từng cặp tiếng cho HS bốc thăm. - Bút dạ và giấy khổ to.

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài mới GTB

Tải bản đầy đủ ngay(389 tr)

×