Tải bản đầy đủ - 389 (trang)
Bài mới GTB

Bài mới GTB

Tải bản đầy đủ - 389trang

12 3
×
1,2 3
×
2,5 7
4,18 5
0,25 8
× ×
×

2: Bài mới GTB


HĐ 1: Hình thành quy tắc
nhân một số thập phân với
một số tự nhiên.
Luyện tập
Bài 1:
Đặt tính rồi tính.
Bài 2:
Bài 3:
HĐ3: Củng cố- dặn dò
-Dẫn dắt ghi tên bài. -Gọi HS nêu ví dụ SGK.
-Muốn tìm chu vi hình tam giác đã cho ta làm thế nào?
-Ghi bảng theo câu trả lời của HS.
-Làm thế nào để thực hiện phép tính nhân này?
-Tổ chức thảo luận. Gợi ý:
-Giới thiệu cách nhân. -Em hãy so sánh hai cách nhân? 12
× 3 và 1,2 × 3
-Nêu ví dụ 2: 0,46 × 12 =?
-Yêu cầu thực hòên cặp đôi.
-Gọi HS trình bày và giải thích. Nhận xét cho điểm.
-Treo bảng phụ. -Phát phiếu học tập nêu yêu cầu
làm bài. -Nhận xét chữa bài.
-Gọi HS nêu yêu cầu đề bài. -Để biết 4 giờ ô tô đi được bao
nhiêu m, ta làm thế nào?
-Nhận xét chấm bài. -Nối tiếp nêu:
-Nhắc lại tên bài học. -1HS đọc ví dụ.
-C1: Tổng 3 cạnh. C2: Vì 3 cạnh có số đo bằng nhau
nên ta lấy một cạnh nhân với 3. 1,2 × 3 = ? m
-Đổi đơn vò đo trở thành phép nhân hai số tự nhiên.
-Hình thành nhóm thảoluận theo yêu cầu và trả lời.
-Nghe.
-Nêu theo từng bước. +Thực hiện phép nhân như các số
tự nhiên. …….
-HS thực hiện vào bảng con. -Làm xong nêu cách làm và kết
quả.
-Lớp làm bài vào nháp theo cặp đôi và giải thích cách làm cho
nhau. a b c
-Moät số cặp trình bày. -Nhận xét.
-1HS lên bảng làm bài. -Nhận phiếu học tập làm bài cá
nhân. -Nhận xét bài làm trên bảng.
-1HS nêu yêu cầu bài. -Nêu:
-1HS lên bảng làm, lớp làm bài vào vở.
Bài giải Trong 4 giờ ô tô đi được số quãng
đường là 42,6 × 4 = 170,4 km
Đáp số: 170,4 km -Nhận xét bài làm trên bảng.
333
Tập làm văn.
Luyện tập làm đơn.

I. Mục tiêu :


- Nhớ được cách trình bày một lá đơn. - Biết cách viết một lá đơn; biết trình bày gọn, rõ, đầy đủ nguyện vọng trong đơn.
II : Đồ dùng : - Một số mẫu đơn đã học ở lớp 3.
- Bảng phụ kẻ sẵn mẫu đơn dùng trong tiết học. II. Các hoạt động dạy – học chủ yếu.
ND – TL Giáo viên
Học sinh 1 Kỉêm tra bài

2 Giới thiệu bài.
3 Xây dựng mâũ đơn.
4 : Viết đơn.
5 Củng cố dặn dò
- GV gọi một vài em lên bảng thực hiện theo yêu cầu.
- Nhận xét và cho điêm HS. - Giới thiệu bài.
- Dẫn dắt và ghi tên bài. - Cho HS đọc các đề bài đã cho.
- Gv giao việc. - Đọc các đề bài trong SGK.
- Chọn một trong các đề bài đã đọc. - Dựa vào yêu cầu của đề bài em
chọn để xây dựng một lá đơn. - GV hướng dẫn GV đưa bảng phụ đã
kẻ sẵn mẫu đơn lên.
- GV hướng dẫn cách điền vào đơn theo mẫu đã cho. GV phải hướng dẫn
cụ thể cách viết ngày, tháng năm….. - GV nhắc HS lựa chọn nội dung để
điền cho vừa vào chỗ trống. - Cho HS viết đơn.
- Cho HS trình bày đơn.
- Gv nhận xét và khen những HS viết đơn đúng, trình bày sạch, đẹp.
- GV nhận xét tiết học. - Yêu cầu HS về nhà hoàn thiện lá
đơn, viết lại vào vở, về nhà tập viết thêm vào một số mẫu đơn khác đã
học. - 2- 3 HS lên bảng thực hiện theo
yêu cầu của GV.
- Nghe. - 1 Hs đọc to lớp lắng nghe.
- 1 HS đọc to mẫu đơn, cả lớp chú ý quan sát mẫu đơn và lắng nghe lời
bạn.
- HS viết đơn. - Một số HS đọc lá đơn mình đã viết.
- Lớp nhận xeùt.
334

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài mới GTB

Tải bản đầy đủ ngay(389 tr)

×