Tải bản đầy đủ - 389 (trang)
Bài mới GTB

Bài mới GTB

Tải bản đầy đủ - 389trang

Tập đọc

2: Bài mới GTB


Luyện tập
Bài 1:
Tính
Bài 2:
Thực hiện bằng cách thuận tiện
nhất.
Bài 3:
Bài 4:
HĐ3: Củng cố- dặn dò
-Dẫn dắt ghi tên bài. -Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.
-Yêu cầu HS đặt tính dọc ra nháp và nêu kết quả.
-Nhận xét cho điểm. -Gọi HS nêu yêu cầu.
-Cho HS làm bài vào vở.
-Nhận xét ghi điểm. -Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
-Gợi ý: Để điền dấu cho đúng chúng ta phải làm gì?
-Nhận xét cho điểm. -Gọi HS nêu đề toán.
Em hãy nêu cách giải bài toán này?
-Nhận xét cho điểm. -Gọi HS nhắc lại kiến thức của tiết
học. -Nhắc HS về làm bài tập.
-Nhắc lại tên bài học. -1HS nêu yêu cầu bài tập.
-Tự làm bài, đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
a 15,32 + 41, 69 + 8,44 b 27,05 + 9,38 + 11,23
-Nhaän xét sửa bài. -1HS nêu yêu cầu của bài.
-4HS lên bảng làm, lớp làm bài vào vở.
a 4,68 + 6,03 + 3,97 b 6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2
c, d SGK. -Nhận xét bài làm trên bảng.
-1HS đọc. Tính cộng trước rồi so sánh.
-2HS lên bảng làm, lớp làm vào bảng con.
3,6 + 5,8 8,5 ……..
-Nhận xét bài làm trên bảng. -1HS đọc yêu cầu bài.
-Nêu: -1HS lên bảng giải, lớp giải vào
vở.
Bài giải Số m vải người đó dệt trong ngày
thứ hai là 28,4 + 2,2 =30,6m
…….. -Nhận xét bài làm trên bảng.
1-2 HS nhắc lại
309
I.Mục tiêu. +Đọc lưu loát và bước đầu biết đọc diễn cảm bài văn.
- Giọng đọc nhẹ nhàng, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ, biết nhấn giọng ở những từ gợi tả. - Đọc rõ giọng hồn nhiên, nhí nhảy của bé Thu; giọng hiền từ, chậm rãi của người ông.
+Hiêu các từ ngữ trong bài. Thấy được vẻ đẹp của cây cối, hoa lá trong khu vường nhỏ; hiểu được tình cảm yêu quý thiên
nhiên của hai ông cháu trong bài. Từ đó có ý thức làm đẹp môi trường sống trong gia đình, xung quanh em.
II Chuân bò. - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.
- Bảng phụ ghi sẵn các câu văn cần lên đọc diễn cảm. III.Các hoạt động dạy – học chủ yếu.
ND – TL Giáo viên
Học sinh 1 Giới thiệu bài
2 Luyện đọc. HĐ1 : GV đọc
cả bài 1 lượt.
HĐ2 : HDHS đọc đoạn nối
tiếp.
HĐ3 : Cho HS đọc cả bài.
HĐ4 : GV đọc diễn cảm toàn
bài lần 1. 4 Tìm hiểu bài.
- GV giới thiệu bài mới cho HS. - Dẫn dắt và ghi tên bài.
- Giọng bé Thu : Đọc thể hiện sự hồn nhiên, nhi nhảnh.
- Giọng ông đọc chậm rãi, thể hiện sự hiền từ.
- GV chia đọan : 2 đoạn. - Đ1 : Từ đầu đến không phai là
vườn. - Đ2 : Còn lại.
- Cho HS đọc đoạn nối tiếp. - Luyện đọc từ ngữ : khoái, ngọ,
nguậy, quấn….. - Cho HS đọc chú giải và giải nghóa
từ.
- Đ1 : Cho HS đọc thành tiếng và đọc thầm Đ1.
H : Bé Thu thích ra ban công để làm gì?
H : Mỗi loài cây trên ban công nhà bé Thu có những đặc điểm gì nổi
bật?
- Đ2 : - Cho HS đọc thành tiếng và đọc
thầm đoạn 2. H : Vì sao khi thấy chim đậu ở ban
công, Thu muốn báo ngay cho Hằng biết?
- Nghe.
- Nghe.
- HS dùng viết chì đánh dấu đoạn. - HS đọc đoạn nối tiếp 2 lượt.
- HS đọc từ theo sự hướng dẫn của GV.
- 2 HS đọc cả b. - 1 HS đọc chú giải.
- 1 HS giải nghóa từ. - 1 HS đọc thành tiếng lớp đọc thầm.
- Để ngồi với ông nội, nghe ông giảng về từng loại cây.
- Cây quỳnh lá dày, giữ được nước. - Cây hoa ti gôn : Thò râu theo gió
ngọ nguậy như vòi voi. ……
- 1 HS đọc to, lớp đọc thầm. - Vì thu muốn Hằng công nhận ban
công nhà mình cũng là vườn. - Vì bé Thu yêu khu vườn nhỏ.
- Vì bé Thu yêu thiên nhiên. - Vì bé thu rất muốn nhà mình có một
310
5 Đọc diễn cảm.
6 Củng cố dặn dò
H : Em hiểu Đất lành chim đậu là thế nào? nếu HS không trả lời
được thì GV gợi ý. - GV đọc diễn cảm toàn bài 1 lượt.
- GV chép 1 đoạn cần luyện đọc lên bảng phụ và ghạch dưới những
từ cần nhấn giọng, gạch chéo những chỗ cần ngắt nghỉ và HDHS
đọc. - Cho HS đọc.
- GV đọc diễn cảm toàn bài. - GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS về nhà tiếp tục luyện đọc, chuẩn bò bài TĐ cho tiết sau-
bài Tiếng vọng. khu vườn.
- HS lắng nghe. - Lớp đọc đoạn theo HD của GV.
- Một số em lần lượt đọc đoạn. - 2 HS đọc diễn cảm cả bài.
Chính tả
Nghe- viết : luật bảo vệ môi trường
I.Mục tiêu : - Nghe viết đúng chính tả bài luật bảo vệ môi trường. Hiểu và nắm được cách trình bày một điều
cụ thể trong bộ luật nhà nước. - Ôn chính tả phương ngữ : Luyện viết đúng những từ ngữ có âm đầu ln hoặc âm cuối nng dễ
lẫn đối với HS đòa phương. II.Đồ dùng dạy – học.
- Phiếu để ghi các cặp tiếng cho HS bốc thăm. - Bút dạ và băng dình phiếu khổ to để HS làm bài tìm từ nhanh.

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu.


ND – TL Giáo viên
Học sinh 1 Kỉêm tra bài cũ
2 Giới thiệu bài. 3 Viết chính tả.
HĐ1 : HD viết chính tả.
HĐ2 : GV lọc cho HS viết CT.
HĐ3; Chấm chữa bài.
- GV gọi một vài em lên bảng thực hiện theo yêu cầu.
- Nhận xét và cho điêm HS. - Giới thiệu bài.
- Dẫn dắt và ghi tên bài. - Cho HS đọc bài chính tả.
H : Bài chính tả nói về điều gì?
- Luyện viết những từ ngữ khó : suy thoái, khắc phục….
- GV đọc từng câu hoặc vế câu mỗi câu hoặc vế câu đọc 2 lần.
- GV đọc toàn bài chính tả một lượt. - GV chấm 5=10 bài.
- GV nhận xét chung. - 2- 3 HS lên bảng thực hiện theo
yêu cầu của GV.
- Nghe. - 2 HS lần lượt đọc bài CT.
- Nói về trách nhiệm bảo vệ môi trường ở VN….
- HS viết chính tả. - HS tự soát lỗi.
- HS đổi tập cho nhau sửa lỗi.
311

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài mới GTB

Tải bản đầy đủ ngay(389 tr)

×