Tải bản đầy đủ - 389 (trang)
Bài mới GTB

Bài mới GTB

Tải bản đầy đủ - 389trang

2: Bài mới GTB


HĐ 1: HD hs tự tính tổng nhiều
số thập phân.
HĐ 2: Luyện tập
Bài 1:
Đặt tính.
Bài 2:
Tính rồi điền vào hai cột.
Bài 3:
HĐ3: Củng cố- dặn dò
-Dẫn dắt ghi tên bài. -Cho HS nêu ví dụ 1 SGK.
-Để biết cả ba thùng có bao nhiêu l dầu ta làm thế nào?
-GV viết lên bảng. -Gợi ý: Tưng tự cộng nhiều số tự
nhiên, ta đặt tính để cộng nhiều số thập phân như thế nào?
-Muốn thực hiện tính tổng nhiều số thập phân ta thực hiện như thế
nào?
-Gọi HS nhắc lại cách làm -Gọi HS nêu ví dụ 2SGK.
-Muốn tính chu vi hình tam giác ta làm thế nào?
-Cho HS thực hiện vào nháp.
-Nhận xét sửa bài. -Nêu yêu cầu bài tập.
-Nhận xét cho điểm. -Gọi HS đọc đề bài.
-Phát phiếu học tập cho HS. -Nhận xét sửa bài.
-Gọi HS đọc đề bài. -HD Hs sử dụng tính chất giao
hoán và tính chất kết hợp để tính.
-Nhận xét ghi điểm. -Gọi HS nhắc lại kiến thức của bài
học. -Nhắc HS về nhà làm bài tập
-1HS nêu:
-Nhắc lại tên bài học. -1HS nêu.
a Hs viết phép tính 27,5 + 36,75 + 14,5 = l
-HS thực hiện đặt tính dọc.
-Viết lần lượt các số hạng sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng
cột với nhau. ….
-Một số HS nhắc lại. -1HS nêu bài toán.
-Tính tổng số đo 3 cạnh của tam giác.
-HS thực hiện cá nhân
Bài giải Chu vi của hình tam giác là
8,7 + 6,25 + 10 = 24,95dm Đáp số: 24,95dm
-Nhận xét. -2HS lên bảng làm, lớp làm vào
bảng con. a 5,27 +14,35 + 9,25
b 6,4 + 18,36 + 52 c, d SGK.
-Nhận xét bài làm trên bảng. -1HS đọc đề bài.
-1HS lên bảng làm vào bảng phụ, Lớp làm bài vào phiếu bài tập.
-Nhận xét bài làm trên bảng. -1HS đọc đề bài.
-2HS lên bảng làm, lớp làm bài vào vở.
a 12,7 + 5,89 + 1,3 b 38,6 + 2,09 + 7,91
c, d SGK -Nhận xét bài làm của bạn.
-1-2 HS nhắc lại.
307
Kiểm tra đònh kỳ lần 1 Viết
IMục tiêu Giúp học sinh: Củng cố lại các kiến thức đã học, trên cơ sở đó đánh giá được chất lượng của học
sinh một cách chính xác II Nội dung kiểm tra
Đề chung của nhà trường ra
Tuần 11
Thứ hai ngày 17 tháng 11 năm 2008 Toán
Luyện tập.
IMục tiêu Giúp học sinh:
- Kó năng tính tổng nhiều số thập phân, sử dụng tính chất của phép cộng để tính bằng cách thuận tiện nhất.
- So sánh cách số thập phân, giải bài toán với các số thâp phân. II Đồ dùng học tập
III Các hoạt động dạy - học
308
Tập đọc

2: Bài mới GTB


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài mới GTB

Tải bản đầy đủ ngay(389 tr)

×