Tải bản đầy đủ - 389 (trang)
Bài mới GTB

Bài mới GTB

Tải bản đầy đủ - 389trang

+
+

2: Bài mới GTB


HĐ 1 HD thực hiện phép cộng
hai số thập phân.
Luyện tập
Bài 1:
Bài 2:
Đặt tính rồi tính.
Bài 3:
Bài 4:
HĐ3: Củng cố- dặn dò
-Dẫn dắt ghi tên bài. -Treo bảng phụ đã chuẩn bò.
-Nêu phép tính và ghi bảng. 1,84 + 2,54 = ? m
Yêu cầu HS tìm kết quả. -Tìm cách chuyển về phép cộng đã
biết cách làm .
184 1,84
245 2,45
429 4,29
-Em có nhận xét gì về 2 phép cộng ở trên?
-Muốn cộng hai số thập phân ta làm thế nào?
-Nêu ví dụ 2: 15,9 + 8,75=? -Để thực hiện phép cộng này ta
làm thế nào?
-Muốn cộng hai số thập phân, ta làm thế nào?
-Nêu yêu cầu bài tập.
-Nhận xét cho điểm. -Cho HS làm bài cá nhân vào vở.
-Chấm một số vở và nhận xét. -Nêu yêu cầu bài tập.
-Chấm bài và nhận xét. -Chốt kiến thức của tiết học.
Nhắc HS về nhà làm bài. -Nhắc lại tên bài học.
-Hs nêu phép tính 1,84 + 2, 54
-Dựa kiến cách giải của HS. C1: Chuyển về phép cộng hai số
tự nhiên. C2: Có thể một số HS đặt tính dọc
để tính. C3: Có thể có HS đưa về dạng
phân số để cộng. Nêu: Đặt tính giống nhau …
-Thực hiện tính cộng như thực hiện cộng số tự nhiên, đặt tính …
-HS tự làm bài.
15,9 8,75
8,75 15,9
…….. -Muốn cộng hai số thập phân ta
làm như sau: -Viết số hạng này dưới số hạng kia
sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thảng cột với nhau.
-Cộng như cộng số tự nhiên. -Đặt dấu phấy ở tổng thẳng với
dấy phẩy ở số hạng. -1HS đọc yêu cầu bài tập.
-1HS lên bảng làm, làm xong nêu kết quả và cách làm.
-Lớp làm bài vào vở. -Nhận xét bài làm trên bảng.
-1HS nêu yêu cầu bài tập. Lớp tự làm bài vào vở.
-Đổi chéo vở kiểm tra cho nhau. -
-1HS đọc yêu cầu bài tập. -1HS lên bảng giải, lớp làm bài
vào vở.
Bài giải Tiến cân nặng là
32,6 + 4,8 = 37,4 kg Đáp số: 37,4 kg
-Nhận xét sửa bài.
297 +
+
I.Mục đích – yêu cầu : - Ôn lại nội dung và cách đọc thể loại kòch qua đoạn trích vở kòch Lòng dân; phân vai, tập diễn
một cảnh của vở kòch. - Biết đọc diễn cảm các bài văn theo phong cách chính luận; đọc rõ ràng, mạch lạc bảng thống
kê, các số liệu trong bài văn. II. Chuẩn bò.
- Một số trang phục, đạo cụ đơn giản để HS tập diễn kòch ở lớp vở kòch lòng dân. - Bảng thống kê số tiến só qua các triều đại trong bài Nghìn năm văn hiến chép trên bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.


ND – TL Giáo viên
Học sính 1 Giới thiệu
bài. 2 HD ôn tập.
HĐ1 : HDHS làm bài 1.
HĐ2 : HDHS làm bài 2.
- GV giới thiệu bài cho HS. - Dẫn dắt và ghi tên bài.
- Cho HS đọc yêu cầu bài 1. - GV giao việc : Các em đọc vở kòch
Lòng dân. - Đọc lướt bài : Nghìn năm văn hiến.
- Cho HS đọc yêu cầu của bài 2. - GV giao việc : Nêu tên các nhân vật
trong đoạn trích vở kòch Lòng dân. - Nêu tính cách của từng nhân vật.
- Chọn một cảnh trong đoạn trích và nhóm phân vai để tập diễn.
- Cho HS làm bài.
- Cho HS trình bày tên nhân vật và tính cánh của nhân vật GV có thể kẻ
bảng trên bảng phụ để HS phát biểu, GV ghi, cũng có thể phát phiếu đã kẻ
sẵn….. - GV nhận xét và chốt lại ý đúng.
- Cho HS tập diễn GV theo dõi các nhóm tập.
- GV chọn nhóm diễn tốt nhất lên diễn trên lớp GV yêu cầu các nhóm
khác theo dõi để nhận xét. - GV nhận xét và cho điểm mỗi em
trong nhóm. - Cho HS đọc yêu cầu bài.
- GV giao việc : Các em đọc thầm lại bài văn Nghìn năm văn hiến.
- Nghe. - 1 HS đọc. lớp lắng nghe.
- HS mở SGK và đọc lướt qua bài. - 1 HS đọc lớp đọc thầm.
- HS làm việc theo nhóm. - Tìm tên nhân vật và tính cách của
mỗi nhân vật trong đoạn trích. - Phân vai cụ thể để tập một trong 2
cảnh của đoạn trích. - HS phát biểu ý kiến, GV ghi lên
bảng hoặc đại diện nhóm dán phiếu bài làm của nhóm mình lên bảng lớp.
- Lớp nhận xét. - Các nhóm tự phân vai tập diễn trong
nhóm.
- Lớp nhận xét.
298

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài mới GTB

Tải bản đầy đủ ngay(389 tr)

×