Tải bản đầy đủ - 389 (trang)
Mục tiêu : Các hoạt động dạy học chủ yếu :

Mục tiêu : Các hoạt động dạy học chủ yếu :

Tải bản đầy đủ - 389trang

3 Củng cố dặn dò - Cho HS trình bày kết quả.
- GV nhận xét đưa bảng phụ ra ghi những từ HS tìm đúng.
- GV nhận xét tiết học. - Yêu cầu HS về nhà hoàn chỉnh
bảng từ đồng nghóa, từ trái nghóa, viết lại vào vở, chuẩn bò ôn tập
tiết 5. từ đồng nghóa, trái nghóa ghi vào
KHOA HỌC
Phòng tránh tai nanï giao thông đường bộ.

A. Mục tiêu :


Sau bài học HS có khả năng: - Nêu một số nguyên nhân dẫn đến tai nạ giao thông và một số biện pháp an toàn giao thông.
- Có ý thức chấp hành đúng luật giao thông và cẩn thận khi tham gia giao thông. B. Đồ dùng dạy học :
-Hình 40,41 SGK. -Sưu tầm tranh ảnh vè an toàn giao thông.

C. Các hoạt động dạy học chủ yếu :


ND GV
HS 1.Kiểm tra bài cũ 5
2.Bài mới: 25 A. GT bài:
B. Nội dung: HĐ1:Quan sát và
thảo luận MT:HS nhận ra được
những việc làm vi phạm luật giao thông
của những người tham gia giao thông
trong hình. Nêu hậu quả có thể xẩy ra của
những sai phạm đó. HS lên bảng trả lời câu hỏi.
-Nêu các nguy cơ bò xâm hại ? -Cần làm gì để tránh bò xâm hại ?
+ Nhận xét chung. Cho HS quan sát một số tranh tai
nanï giao thông và GT bài. -Ghi đề bài lên bảng.
Yêu cầu làm việc theo cặp : Quan sát tranh thảo luận trả lời câu hỏi:
-Hãy chỉ ra những việc làm vi phạm của người tham gia giao thông trong
hình 1 ? -T sao có những việc làm vi phậm
đó ? -Điều gì xẩy ra đối vời những người
đi bộ dưới lòng đường ? + Yêu cầu đại diện các nhóm lên
trình bày. Nhận xét chung , rút kết luận :
-Một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông đường bộ là do lỗi
tại người tham gia giao thông không chấp hầnh đúng luật giao thông
đường bộ. 2 HS lên bảng trả lời câu hỏi.
-Nhận xét câu trả lời. Quan sát tranh nêu ND bức
tranh. -Nêu đề bài.
Quan sát hình 1,2,3,4, trang 40 SGK thảo luận cặp đôi trả lời câu
hỏi. -Người đi bộ dưới lòng đường, trẻ
em chơi dưới lòng đường. -Hàng quán lấn chiếm vỉa hề.
-Rất nguy hiểm đến tính mạng con người , gây tai nạn cho người
khác. + Đại diện các nhốm lên trình
bày. -Lắng nghe nhận xét các nhóm.
-Rút kết luận .
-Nhắc lại kết luận SGK -Liên hệ ở đòa phương.
295
3. Củng cố dặn dò: 5
Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2008
Toán
Cộng hai số thập phân.
IMục tiêu Giúp học sinh:
- Biết thực hiện phép cộng hai số thập phân. - Biết giải bài toán với phép cộng hai số thập phân.
II Đồ dùng học tập - Vẽ lên giấy đường gấp khúc ABC như SGK.
III Các hoạt động dạy - học
296
+
+

2: Bài mới GTB


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu : Các hoạt động dạy học chủ yếu :

Tải bản đầy đủ ngay(389 tr)

×