Tải bản đầy đủ - 389 (trang)
Bài mới GTB

Bài mới GTB

Tải bản đầy đủ - 389trang

IMục tiêu Giúp học sinh:
- Củng cố viết số đo độ dài, khối lượng và diện tích dưới dạng số thập phân theo các đơn vò đo khác nhau.
II Đồ dùng học tập III Các hoạt động dạy - học
Hoạt động Giáo viên
Học sinh 1: Bài cũ

2: Bài mới GTB


Luyện tập Bài 1: Viết các
số đo dưới dạng số thập phân có
đơn vò là m
Bài 2:
Bài 3: Viết số thập phân thích
hợp vào chỗ chấm.
Bài 4: Bài 5: Viết số
thích hợp vào chỗ trống.
HĐ3: Củng cố- dặn dò
- Gọi HS lên bảng làm bài tập. -Viết các số đo dưới dạng số thập
phân đã học. -Nhận xét chung và cho điểm
-Dẫn dắt ghi tên bài.
-Gọi HS lên bảng làm bài tập.
-Nhận xét ghi điểm. -Gọi HS đọc đề bài.
-Treo bảng phụ. -Phát phiếu học tập.
-Nhận xét sửa bài. -Nêu yêu cầu của bài.
-Gọi HS lên bảng làm bài.
-Nhận xét cho điểm. Tương tự bài 3.
-Túi cam nặng bao nhiêu? -Quan quan sát 2 đóa cân đã thăng
bằng chưa? để biết túi cam cân nặng bao nhêu nhìn vào đâu?
-Nhận xét chữa bài. -Nhắc lại kiến thức.
Nhắc HS về nhà làm bài. -2HS lên bảng làm bài.
3m4cm = …….m 2m
2
4dm
2
= …… m
2
2kg15g = ……….kg
-Nhắc lại tên bài học. -1HS đọc đề bài.
-2HS lên bảng làm bài. Lớp làm bài vào vở.
a3m6dm = 3,6m b, c, d SGK.
-Nhận xét bài làm trên bảng. -1HS đọc đề bài.
-1HS lên bảng làm vào phiếu -Lớp nhận phiếu bài tập.
-Nhận xét bài làm trên bảng. -1HS nhắc lại
-2 HS lên bảng làm, lớp làm bài vào vở.
42dm4cm= 42,4dm 59cm9mm=56,9cm
-Nhận xét bài làm trên bảng. -HS tự làm như bài 3.
1kg800g 1kg800g = 1800g
1kg800g = 1,8kg -Nhìn vào khối lượng các quả cân
vì hai đóa cân thăng bằng
286
Tập làm văn.
Luyện tập thuyết trình, tranh luận.

I. Mục tiêu :


- Biết mở rộng lí lẽ và dẫn chứng để thuyết trình, tranh luận nhằm thuyết phục người nghe. - Biết trình bày, diễn đạt bằng lời nói rõ ràng, rành mạch, thái đội bình tónh, tự tin, tôn trọng người
khác khi tranh luận. II : Đồ dùng :
- Bảng phụ. - Một vài tờ phiếu khổ to.
II.
Các hoạt động dạy – học chủ yếu.
ND – TL Giáo viên
Học sinh 1 Kiểm tra bài

2 Giới thiệu bài.
3 Làm bài tập. HĐ1 : HDHS
làm bài 1.
HĐ2 : HDHS laøm baøi 2.
- GV gọi một số HS lên bảng kiểm tra bài cũ-
- Nhận xét và cho điểm HS. - Giới thiệu bài.
- Dẫn dắt và ghi tên bài. - Cho HS đọc yêu cầu b 1.
- GV giao việc : - Các em đọc thầm lại mẩu chuyện.
- Em chọn một trong ba nhân vật. - Dựa vào ý kiến của nhân vật em
chon, em mở rộng lí lẽ và dẫn chứng để thuyết trình, tranh luận sao thuyết
phục người nghe. - Cho HS làm bài theo nhóm hoặc cá
nhân.
- Cho HS trình bày kết quả. - GV nhận xét và khen nhóm mở
rộng lí lẽ và dẫn chứng đúng, hay, có sức thuyết phục.
- Cho HS đọc yêu cầu của bài 2. - GV giao việc : Các em đọc thầm
lại bài ca dao. - Các em trình bày ý kiến của mình
để mọi người thấy được sự cần thiết của cả trăng và đèn.
- Cho HS làm bài GV đưa bảng phụ đã chép sẵn bài ca dao lên.
- Cho HS trình bày. - 2- 3 HS lên bảng thực hiện theo
yêu cầu của GV.
- Nghe. - 1 HS đọc to, cả lớp đọc thầm theo.
- Chọn nhận việc nhóm trao đổi thảo luận, tìm lí lẽ dẫn chứng để thuýêt
phục các nhân vật còn lại. - Đại diện nhóm lên trình bày.
- Lớp nhận xét.
- 1 HS đọc to lớp lắng nghe.
- HS làm bài.
287

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài mới GTB

Tải bản đầy đủ ngay(389 tr)

×