Tải bản đầy đủ - 389 (trang)
Mục tiêu : - Giúp hs: Đồ dùng dạy học : Các hoạt động dạy học chủ yếu :

Mục tiêu : - Giúp hs: Đồ dùng dạy học : Các hoạt động dạy học chủ yếu :

Tải bản đầy đủ - 389trang

Phòng tránh bò xâm hại

A. Mục tiêu : - Giúp hs:


+Nêu một số tình huống có thể dẫn đến tnguy cơ bò xâm hại và những điểm cần chú ý để phòng tránh bò xâm hại.
+Rèn kó năng ứng phó với nguy cơ bò xâm hại. + Liệt kê danh sách những người có thể tin cậy, chia sẽ, tâm sự, nhờ giúp đỡ khi bò xâm phạm.

B. Đồ dùng dạy học :


- Hình 38 ,39 SGK. - Một số tình huống để đóng vai.

C. Các hoạt động dạy học chủ yếu :


ND GV
HS 1.Kiểm tra bài cũ 5
2.Bài mới : 25 A. GT bài :
B. Nội dung: HĐ1:Quan sát thảo
luận. MT:HS nêu được một
số tình huống có thể dẫn đến nguy cơ bò
xâm hại và những điểm cần chú ý đẻ
phòng tránh bò xâm hại.
HĐ2:Đóng vai ứng phó người bò xâm hại
MT:Rèn luyện kó năng ứng phó với
nguuy cơ bò xâm hại. Nêu được các qui tắc
an toàn cá nhân. Gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi.
-Cần có thái độ đối xử với ngưòi bò nhiễm HIV và gia đình họ NTN ?
-Nhận xét tổng kết chung. Cho HS chơi trò chơikhỏi động:
Chanh chua, cua cặp qua đó GT bài. Giao nhiệm vụ cho các nhóm: Quan
sat các hình SGK trả lời câu hỏi: -Nêu tình huống có thể dẫn đến nguy
cơ bò xâm hại ? -Bạn có thể làm gì để phòng trành
nguy cơ bò xâm hại ? -Yêu cầu nhóm trưởng điều khiển
thảo luận. -Cho các nhóm báo cáo kết quả.
Tổng kết rút kết luận: - Một số tình huốg có thể dần đến
nguy cơ bò xâm hại : Đi một mình nơi tối tăm, vắng vẻ; ở trong phòng kín
một mìh với người lạ, đi nhờ xe và nhận quà của người lạ, …
Giao nhiệm vụ cho các nhóm : -Nhóm 1 :Phải làm gì khi có người lạ
tặng quà cho mình ? -Nhóm 2 : Phải làm gì khi có người lạ
muốn vào nhà ? Nhóm 3 : Phải làm gì khi có người
trêu chọc hoặc có hành vi gây bối rối, khó chụi đối với bản thân ?
+ Nhóm trưởng điều khiển hoạt động -Nhân xét tình huống rút kết luận :
+ Trong trường hợp bò xâm hại, tuỳ trường hợp cụ thể các em cần lựa
HS lên bảng trả lời câu hỏi. -HS nêu.
-HS nhận xét. HS ngồi tại bàn chơi tại chỗ.
-Nêu đầu bài.
Thảo luận nhóm. -Quan sát các hình 1,2,3 trang 38
SGK trả lời câu hỏi.
-Thảo luận theo tranh các tình huống.
-Làm việc ghi ý kiến theo nhóm. -Lần lượt các nhóm báo cáo kết
quả thảo luận. -Nhận xét nhóm bạn rút kết
luận . -Nêu lại kết luận .
-Liên hệ thực tế nơi các em đang ở.
Lớp làm việc theo nhốm 3, đóng 3 tình huống.
-Nhómm trưởng điều khiển các thành viên trong nhóm thảo luận
đêû đóng tình huống.
-Lần lượt các nhóm lên đóng các tình huống .
-Nhận xét các tình huống, rút kết luận cho tình huống.
283
HĐ3:Vẽ bàn tay tin cậy
MT:HS liệt kê được danh sách những
người có thể tin cậy, chia sẻ, tâm sự, nhờ
giúp đỡ khi bản thân bò xâm hại.
3. Củng cố dặn dò: 5
Nêu lại ND bài, liên hệ cho HS thực tế tren đòa bàn nơi các em ở.
ĐẠO ĐỨC
Tình bạn.
I Mục tiêu : Học xong bài này HS biết :
- Ai cũng có bạn bè và trẻ em có quyền tự do kết giao bạn bè. - Thực hiện đối xử tốt với bạn bè xung quanhtrong cuộc sống hằng ngày.
- Thân ái , đoàn kết bạn bè. IITài liệu và phương tiện :
- Bài hát lớp chúng ta đoàn kết, nhạc và lời : Mộng Lân. - Đồ dùng hoá trang để đóng vai theo truyện đôi bạn trong SGK.

III Các hoạt động dạy – học chủ yếu


ND GV
HS 1.Kiểm tra bài củ : 5
2.Bài mới : 25 a. GT bài :
b. Nội dung : HĐ1 : Thảo luận cả
lớp. MT : HS biết được ý
nghóa của tìh bạn và quyền được kết giao
bạn bè của trẻ. - Gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi.
- Nêu những việc làm thể hiện việc biết giữ gìn các truyền thống về gia
đình, dòng họ, tổ tiên. Nhận xét chung.
Cho hs quan sát tranh và giới thiệu bài.
Cả lớp hát bài lớp chúng ta đoàn kết ?
- Yêu cầu cả lớp thảo luận theo các câu hỏi gợi ý sau :
+ Bài hát nói lên điều gì ? + Lớp chúng ta có vui như vậy không ?
+ Điều gì sẽ xẩy ra nếu xung quanh chúng ta không có bạn bè ?
+Trẻ em có quyền được tự do kết bạn không ? em biết điều đó từ đâu ?
- Lần lượt HS trả lời câu hỏi . -HS lên bảng trả lời câu hỏi.
-HS trả lời. -HS nhận xét.
Quan sát tranh nêu đầu bài.
Quản ca bắt nhòp cho lớp hát. - Thảo luận trả lời cá nhân
theo câu hỏi. + Tinh thần đoàn kết của các
bạn thành viên trong lớp.
+ Mọi việc sẽ trở nên buồn chán vì không có ai trao đổi trò
chuyện cùng ta. -Có quyền, từ quyền của trẻ
em.
284
HĐ2 : Tìm hiểu ND truyện đôi bạn
MT : HS hiểu được tình bạn cần phải đoàn
kết, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn,
hoạn nạn.
HĐ3 : Làm bài tập 2 SGK.
MT : HS biết cách ứng xử phù hợp trong các
tình huống có liên quan đến bạn bè.
HĐ4 : Củng cố MT : Giúp HS biết
được các biểu hiện của tình bạn đẹp.
3.Củng cố dặn dò : 5 Nhận xét rút kết luận : Ai cũng cần
HS lắng nghe. -Nêu tên nhân vật có tronh
truyện và những việc làm của bạn.
- 1 HS đóng vai. - Đọc câu hỏi SGK.
-Hs trả lời . -Nhận xét rút kết luận.
3HS nêu lại kết luận.
HS làm việc cá nhân. -TRoa đỏi việc làm của mình
cùng bạn. -4 HS nêu cách xửtronâg mọi
tình huống. -HS nhận xét.
Nêu nhưũng việck làm cụ thể của bản thân em đối với
các bạn trong lớp, trương, ở nơi em ở.
3 HS lần lượt lên bảng trình bày các tình bạn đẹp.
-Nêu lại các tình bạn đẹp mà các bạn đã nêu.
-Nhận xét liên hệ thực tế với các bạn.
-Nêu lên các tình bạn đẹp bằng các việc làm cụ thể.
-3 HS nhắc lại những việc làm cụ thể.
2 HS đọc lại ghi nhớ. -Liên hệ bằng việc làm cụ thể.
-Sưu tầm thơ, chuyện keồ cho baứi hoùc sau.
Thứ sáu ngày 7 tháng 11 năm 2008 Toán
285
IMuùc tieõu Giuựp hoùc sinh:
- Cuỷng coỏ vieỏt số đo độ dài, khối lượng và diện tích dưới dạng số thập phân theo các đơn vò đo khác nhau.
II Đồ dùng học tập III Các hoạt động dạy - học
Hoạt động Giáo viên
Học sinh 1: Bài cũ

2: Bài mới GTB


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu : - Giúp hs: Đồ dùng dạy học : Các hoạt động dạy học chủ yếu :

Tải bản đầy đủ ngay(389 tr)

×