Tải bản đầy đủ - 389 (trang)
Nội dung và Phương pháp lên lớp.

Nội dung và Phương pháp lên lớp.

Tải bản đầy đủ - 389trang

Hát và vỗ tay theo nhòp. -Cùng HS hệ thống bài.
-Nhận xét đánh giá kết quả giờ học giao bài tập về nhà.
2-3lần
1-2’ 1-2’
1-2’ ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
THỂ DỤC
Trò chơi “Ai nhanh và khéo hơn”
I.Mục tiêu : - Học trò chơi Ai nhanh và khéo. Yêu cầu nắm được cách chơi.
- Ôn 3 động tác cương thở, tay, chân của bài thể dục phát triển chung. II. Đòa điểm và phương tiện.
-Vệ sinh an toàn sân trường. - Còi và kẻ sân chơi.

III. Nội dung và Phương pháp lên lớp.


Nội dung Thời lượng
Cách tổ chức A.Phần mở đầu :
-Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học. -Chạy nhẹ trên đòa hình tự nhiên, 100- 200m.
- Xoay các khớp. --Trò chơi : Đứng ngồi theo hiệu lệnh.
-Gọi HS lên thực hiện 2 động tác đã học trong bài 16,
B.Phần cơ bản. 1Học trò chơi : Ai nhanh và khéo hơn.
GV nêu tên trò chơi, giới thiệu cách chơi, sau đó tổ chức cho HS chơi thử 1 – 2 lần mới chơi chính
thức. Sau mỗi lần chơi thử, GV nhận xét và giải thích thêm sao cho tất cả HS đều nắm được cách
chơi. Cho HS chơi chính thức 3 – 5 lần theo lệnh Bắt đầu Thống nhất của giáo vien hoặc cán sự
1-2’ 2-3’
10-12’ 3-4’
7-8’ ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
268
Hát và vỗ tay theo nhòp. -Cùng HS hệ thống bài.
-Nhận xét đánh giá kết quả giờ học giao bài tập về nhà.
2-3lần
1-2’ 1-2’
1-2’ ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
Kể chuyện. Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia.
I Mục tiêu : - Biết kể lại một cảnh đẹp đã tận mắt nhìn thấy cảnh đẹp ở đòa phương em hoặc nơi khác.
- Biết kể theo trình tự hợp lí, làm rõ được các sự kiện, bộc lộ đượ suy nghó, cảm xúc của mình. - Lời kể rành mạch, rõ ý. Bước đầu biết lựa chọn từ ngữ chính xác, có hình ảnh và cảm xúc để
diễn tả nội dung. II Chuẩn bò.
- Tranh ảnh, về một số cảnh đẹp ở đòa phương. III Các hoạt động dạy học chủ yếu.
ND – TL Giáo viên
Học sinh 1 Kiểm tra bài cũ
2 Giới thiệu bài. 3 Kể chuyện.
HĐ1 : HDHS tìm hiểu yêu cầu của đề
bài. - GV gọi một số HS lên bảng
kiểm tra bài cũ- - Nhận xét và cho điểm HS.
- Giới thiệu bài. - Dẫn dắt và ghi tên bài.
- GV ghi đề bài lên bảng, gạch dưới những từ ngữ quan trọng.
Đề : kể chuyện về một lần em được đi thăm cảnh đẹp ở đòa
phương em hoặc nơi khác. - 2- 3 HS lên bảng thực hiện theo
yêu cầu của GV.
- Nghe.
269
HĐ2 : Cho HS kể chuyện.
4 Củng cố dặn dò - Cho HS đọc bài và gợi ý.
- Cho HS đọc gợi ý 2. - GV : Bây giờ cô cho 2 em dựa
vào gợi ý câu hỏi ở mục b kể lại phần đầu câu chuyện.
- GV viết dàn ý lên bảng. - Cho HS kể chuyện.
- GV nhận xét và khen những HS kể hay.
- GV nhận xét tiết học. - Yêu cầu HS viết vào vở bài kể
chuyện đã nói ở lớp; chuẩn bò cho tiết kể chuyện ở tuần 11.
- 2 HS lần lượt đọc đề bài. - 1 HS đọc gợi ý 1.
- Một số Hs giới thiệu cụ thể cảnh đẹp mà em sẽ kể.
- 1 HS đọc, lớp đọc thầm. - 2 HS lần lượt kể.
- HS lần lượt kể chuyện. - Lớp nhận xét.
KHOA HỌC
Thái độ đối với người nhiễm HIV AIDS

A. Mục tiêu :


- Giúp hs: + Xác đònh các hành vi tiếp xúc thông thường không lây nhiễn HIV.
+ Có thái độ không phân biệt đối xử với người bò nhiễm HIV và gia đình họ. B. Đồ dùng dạy học :
-Hình 36,37 SGK. -5 tấm bìa cho hoạt động đóng vai Tôi bò nhiễm HIV.
-Giấy và bút màu. C. Các hoạt động dạy học chủ yếu :
ND GV
HS 1.Kiểm tra bàicủ: 5
2.Bài mới : 25 HĐ1:Trò chơi tiếp
sức HIV lây lây truyền…
MT:HS xác đònh được các hành vi tiếp xúc
thông thường không lây nhiễm HIV.
HĐ2:Đóng vai Tôi Gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi.
-Bệnh HIV AIDS là gì ? -Cách phồng bệnh ?
-Nhận xét chung. Chia lớp thành 3 đội –nêu yêu cầu.
-Thi viết các hành vi có nguy cơ nhiễm HIV ,và hành vi không có
nguy cơ lây nhiễm. -Cho 3 nhóm chơi.
-Trong thời gian 3 phút đội nào ghi được nhiều đội thắng.
Nhận xét kết quả chung của hs trên bảng.
-KL: HIV không lây qua tiếp xúc thông thường như nắm tay, ăn cơm
cùng mâm, … HS lên bảng trả lời câu hỏi.
-HS trả lời câu hỏi.
-Nhận xét . HS chơi trò chơi thành 3 nhóm
-Nhóm trưởng thảo luận cách thực hiện.
-HS thực hiện chơi. -Thực hiện chơi theo sự điều
khiển của giáo viên.
Theo dõi kết quả nhận xét. -3-4 HS nêu lại kết luận.
270
HĐ3:Quan sát thảo luận
MT:Khắc sâu kiến thức cho HS vềhành
vi đối xử với người bò nhiễm HIV.
3. Củng cố dặn dò: 5
-Lần lượt các HS nêu hành vi ứng xử.
-Thảo luận theo nhốm 5. -Các nhóm trình bày trước lớp :
về hành vi ứng xử
-Nhận xét hành vi ứng xử của các bạn.
-Thảo luận cách đóng vai. -HS trình bày ý kiến của từng
HS.
-Nêu các tình huống cư xử.
-Nêu ý kiến thái độ cần đối xử đúng với người bò nhiễm HIV.
Thảo luận theo nhóm 4.
-Quan sát các hình trang 36,37 SGK trả lời câu hỏi.
-Đại diện các nhóm lên trả lời câu hỏi.
-Thuyết trình và trả lời theo nọi dung các bức tranh.
Nhận xét các nhóm trả lời . -Tranh luận các ý kiến trong
nhóm. -Neu hành vi cần thực hiện.
3 HS nêu lại ND . -Liên hệ thực tế hành vi ứng xử
người bò nhiễm HIV.
271
To¸n
Viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân.
IMục tiêu Giúp học sinh:
- Quan hệ giữa một số đơn vò đo diện tích thường dùng. - Luyện tập viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân theo các đơn vò khác nhau.
II Đồ dùng học tập -Bảng mét vuông.chia ra các ô đề – xi – mét vuông
III Các hoạt động dạy - học
272

2: Bài mới GTB


HĐ 1Ôn lại hệ thống đo diện
tích.
HĐ 2: Cách viết số đo diện tích
dưới dạng số thập phân.
Luyện tập Bài 1:
Bài 2:Viết số thập phân vào
chỗ chấm.
Bài 3:
HĐ3: Củng cố- dặn dò
-Dẫn dắt ghi tên bài. -Em hãy nêu các đơn vò đo diện
tích liền kề nhau: -Lưu ý một số đơn vò đo diện tích
thông dụng.
-Hai đơn vò đo diện tích đứng liền kề nhau có mối quan hệ với
nhau như thế nào? -GV giới thiệu bảng kẻ ô mét
vuông và giúp học so sánh mối quan hệ giữa hai đơn vò.
-Giúp HS rút ra nhận xét. -Nêu ví dụ:
a 3m
2
5dm
2
= ...m
2
-Lưu ý đối với những HS nhầm cách chuyển như đơn vò đo chiều
dài. b Cho HS thực hiện tương tự.
-Chốt 2 bước: Bước 1: Đưa về hỗ số.
Bước 2: Đưa về dạng số thập phân.
-Nêu yêu cầu làm bài.
-Gọi HS trình bày. -Nhận xét ghi điểm.
Gọi HS đọc đề b ài. -Lưu ý cho HS trước khi cho các
em làm bài.
-Nhận xét ghi điểm. -Nêu yêu cầu của bài tập.
HD: chuyển đổi bằng cách dời dấu phẩy, mỗi đơn vò ứng với 2
hàng trong cách ghi số đo. -Nhận xét chữa bài.
- nêu lại 2 bước đổi đã học trong tiết học.
-Nhận xét chung. -Nhắc HS về nhà làm bài tập.
-Nhắc lại tên bài học. km
2
hm
2
dam
2
m
2
dm
2
cm
2
mm
2
1km
2
= … hm
2
1hm
2
= … dam
2
……… 1km
2
= …..ha ……
Hơn kém nhau 100 lần.
1m = 10 dm và 1dm = 0,1m 1m
2
=100dm
2
và 1dm
2
=0,01m
2
-Nối tiếp nêu nhận xét. -Thảo luận cặp đôi và nêu kết quả và cách
làm. 3m
2
5dm
2
= …….. m
2
Phần nguyên là 3, phần thập phân gồm 05 vì mẫu số thập phân là 100
-Một số Hs nhắc lại 2 bước thực hiện. -Thảo luận cặp đôi nêu kết quả và cách
làm. 56dm
2
= 0,56m
2
b, c, d tương tự. -Một số cặp nêu.
-Nhận xét bổ sung. -1HS đọc yêu cầu đề bài.
-Nghe.
-1HS lên bảng giải. Lớp giải vào vở.
1645m
2
= 0,1645ha b, c, d tương tự.
-Nhận xét bài làm của bạn. -Nghe.
-2HS lên bảng làm. Lớp làm bài vào vở.
5,34m
2
= 5km
2
34hm=534ha b, c, d tương tự.
-Nhận xét sửa bài.
273
Đất Cà mau.
I.Mục đích – yêu cầu : - Đọc lưu loát, diễn cảm toàn bài, nhấn giọng những từ ngữ gợi tả, gợi cảm xúc làm nổi bật sự
khắc nghiệt của thiên nhiên ở Cà Mau và tính cách kiên cương của người Cà Mau. - Hiểu ý nghóa của bài văn : Thiên nhiên Cà Mau góp phần hun đúc nên tính cách kiên cường của
người Cà Mau. II. Chuẩn bò.
- III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.
ND – TL Giáo viên
Học sính 1 Kiểm tra bài

2 Giới thiệu bài.
3 Luyện đọc. HĐ1 : GV đọc
cả bài lần 1. HĐ2 : Cho
HS đọc đoạn nối tiếp.
HĐ3 : Cho HS đọc cả bài.
HĐ4 : GV đọc diễn cảm
lại toàn bài 1 lần.
4 Tìm hiểu bài.
- GV gọi một số HS lên bảng kiểm tra bài cũ-
- Nhận xét và cho điểm HS. - Giới thiệu bài.
- Dẫn dắt và ghi tên bài. - Cần đọc với giọng khoẻ, nhanh, rõ
ràng ở Đ1. Ở đoạn 2 cần đọc với giọng miêu tả. Cần nhấn giọng ở
những từ ngữ gợi lên sự khắc nghiệt của thiên nhiên.
- GV chia đoạn : 3đoạn. - Đ1 : Từ đầu đến nổi cơn giông.
- Đ2 : Tiếp theo đến thân cây đước. - Đ3 : Còn lại.
Cho HS đọc đoạn nối tiếp. - Luyện đọ từ ngữ : mưa giông, hối
hả, bình bát, thẳng đuột… - Cho HS đọc chú giải và giải nghóa
từ. Đ1 :
- Cho HS đọc đoạn 1. H : Mưa ở Cà Mau có gì khác
thường? H : Hãy đặt tên cho đoạn văn này.
Đ2 : - Cho Hs đọc Đ2.
H : Cây cối trên đất Cà Mau mọc ra sao?
H : Người Cà Mau dựng nhà cửa như thế nào?
H : Hãy đặt tên cho đoạn văn này. Đ3 :
- Cho HS đọc Đ3. - 2- 3 HS lên bảng thực hiện theo yêu
cầu của GV.
- Nghe.
- Nghe.
- HS dùng viết chì đánh dấu đoạn.
- HS đọc đoạn nối tiếp 2 lượt.
- 2 HS đọc cả bài. - 1 HS đọc chú giải.
- 2 HS giải nghóa từ. - 1 HS đọc to cả lớp đọc thầm.
- Là mưa dông : Rất đột ngột, dữ dội như ng chóng tạnh.
- Mưa ở Cà Mau.
- 1 HS đọc to, lớp đọc thầm. - Thường mọc thành chân, thành rặng.
Rễ dài, cắm sâu vào lòng đất. - Nhà cửa dựng dọc theo những bờ
kênh. Nhà nọ, sang nhà kia phải leo lên cầu bằng thân cây.
- Đất, cây cối và nhà cửa ở Cà Mau. - Cây cối và nhà cửa ở Cà Mau.
274
5 Đọc diễn cảm.
6 Củng cố dặn dò
- GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm. - GV đưa bảng phụ đã chép trước
đoạn văn cần luyện và hướng dẫn đọc.
- Cho HS thi đọc. - Lớp nhận xét và khen những HS
đọc hay nhất. - GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS về nhà tiếp tục luyện đọc diễn cảm, chuẩn bò cho tiết TĐ
tuần tới. - 1 HS đọc to lớp lắng nghe.
- Một số HS đọc đoạn văn đã được hướng dẫn.
- 2 HS thi đọc diễn cảm cả bài. - Lớp nhận xét.
THỂ DỤC
Vặn mình – Trò chơi : Ai nhanh ai khéo
I.Mục tiêu : -Ôn tập 3 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện tương đối
đúng động tác. -Học động tác chân của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện tương đối đúng động tác.
-Trò chơi : Dẫn bóng” Yêu cầu HS chơi nhiệt tình, chủ động. II. Đòa điểm và phương tiện.
-Vệ sinh an toàn sân trường. - Còi và kẻ sân chơi.

III. Nội dung và Phương pháp lên lớp.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nội dung và Phương pháp lên lớp.

Tải bản đầy đủ ngay(389 tr)

×