Tải bản đầy đủ - 389 (trang)
Mục tiêu : - Giúp hs:

Mục tiêu : - Giúp hs:

Tải bản đầy đủ - 389trang

4 Củng cố dặn dò quả.
- GV nhận xét và khen những học sinh đặt câu đúng, câu hay.
- GV nhận xét tiết học. - Yêu cầu HS về nhà làm lại BT3.
- Yêu cầu HS chuẩn bò cho tiết học sau.
- Lớp nhận xét.
MÔN KHOA HỌC
Phòng tránh HIV AIDS

A. Mục tiêu : - Giúp hs:


+ Giải thích đơn giản HIV là gì, AIDS là gì. + Nêu các đường lây truyền và cánh phòng chống HIV AIDS.
+ Có ý thức tuyên truyền,vận động mọi người cùng phòng tránh HIV ADS. B. Đồ dùng dạy học :
- Thông tin và các hình trang 35 SGK -Tìm các tờ rơi cổ dộng , tuyên truyền.
-Phiếu học tập. C. Các hoạt động dạy học chủ yếu :
ND GV
HS 1.Kiểm tra bài cũ 5
2.Bài mới : 25 HĐ1:Trò chơi ai
nhanh, ai đúng MT:Gỉai thích được
một cách đơn giản HIV là gì, AIDS là
gì . Nêu được con đường lây lan.
HĐ2:Sưu tầm thông tin tranh ảnh triển
lãm MT:Nêu được cách
phòng tránh HIV AIDS. Có ý thức
tuyên truyền vận động mọi mgười cùng
phòng tránh.
3. Củng cố dặn dò: Gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi.
-Nêu con đường lây nhiễm viêm gan A.
-Cáhc phòng tránh viêm gan A. -Nhận xét chung.
Cho HS đọc SGK làm việc theo nhóm .
-Các nhóm thảo luận trả lời câu hỏi. -Yêu cầu trình bày đáp án trước lớp .
-Nhận xét kết quả từng nhóm. -Liên hệ và chốt ý cho HS.
-Lưu ý HS con đường lây lan , TRánh xa lánh người bệnh.
yêu cầu các nhóm trình bày thông tin các bài báo cổ động tuyên truyền
đã sưư tầm được. -Làm việc theo nhóm
-Các nhóm lên trình bày theo hình thức tuyện truyền.
-Cho HS nhận xét Tổng kết chung.
-Thi tuyên truyền viên giỏ nhất lớp. Tổng kết chung.
Nhận xét tiết học. 2 HS lên bảng trả lời câu hỏi.
-HS nhận xét .
Đọc SGK thảo luận theo nhốm các câu hỏi trong sách giáo khoa.
-Thảo luận theo nhóm. -Các nhóm trình bày kết quả.
-Đáp án: 1-c ; 2- b ; 3-d; 4-e; 5-a -Nêu lại nd.
Thảo luận nhóm , viết bài tuyên truyền về phòng chống
bệnh HIV. -Nhóm trưởng chỉ đạo viết bài
tuyên truyền và cử người lên trình bày.
-Đại diện nhóm lên trình bày. -Nhận xét nhóm bạn.
-Mỗi nhóm cử 1 tuyên truỳen viên.
Nêu lại ND bài. -Chuẩn bò bài sau.
252
MÔN ĐẠO ĐỨC
Nhớ ơn tổ tiên T2
I Mục tiêu : Học xong bài này HS biết :
- Trách nhiệm của mỗi người đối với tổ tiên, gia đình, dòng họ. - Thể hiện lòng biết ơn tổ tiên và giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ
bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với khả năng. - Biết ơn tổ tiên ; tự hào về các truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
IITài liệu và phương tiện : -Các tranh, ảnh, bài báo nói về ngày giỗ tổ Hùng vương.
- Cá câu ca dao, tục ngữ, ... nói về lòng biết ơn tổ tiên. III Các hoạt động dạy – học chủ yếu
ND GV
HS 1.Kiểm tra bài củ : 5
2.Bài mới : 25 a. GT bài :
b. Nội dung : HĐ1 : Tìm hiểu về
ngày giỗ Tổ Hùng Vương.
MT : GD HS ý thức hướng về cuội nguồn.
HĐ2 : GT truyền thống tốt đẹp của gia đình,
dòng họ BT2 MT : HS biết tự hào
về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng
họ mình có ý thức giữ gìn và phát huy các
- Gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi. -Đọc 1 câu ca doa có nội dug nhớ ơn tổ
tiên ? - Nêu việc làm của bản thân mình thể
hiện việc làm nhớ ơn tor tiên ? Nhận xét chung.
Nêu nội dung bài học – ghi đề bài lên bảng.
Cho HS lớp trình bày các tranh anûh đã sưu tầm được.
-Đại diện các nhóm lên GT các tranh, ảnh, thông tin mà các em thu thạp
được về ngày giỗ tổ Hùng Vương. -Thảo luận cả lớp theo gợi ý sau :
+ Em nghó gì khi xem, đọc và nghe các thông tin trên ?
+ Việc nhân dân ta tổ chức giỗ tổ Hùng Vương vào ngày mồng 10 3
hằng năm thể hiện điều gì ? -Từng cá nhân trình bày ý kiến.
Nhận xét rút kết luận về ngày giỗ tổ Hùng Vương.
Mời 1 HS lên GT về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ mình.
- Tuyên dương các HS và gợi ý thêm : + Em có tự hoà về truyền thống đó
không ? + Em cần làm gì để xứng đáng với các
truyền thống tốt đẹp đó ? Nhận xét rút kết luận : Mỗi gia đình,
-HS lên bảng trả lời câu hỏi.
-HS trả lời. -HS nhận xét.
Nêu lại đề bài.
Mang tranh ảnh sưu tầm được, thảo luận trình bày.
- Dòa diện các thành viên lên trình bày trước lớp.
_ Quan sát và trả lời câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên.
+ Thể hiện nhớ về cuội nguồn của tổ tiên, ông tổ của người
danâ Việt Nam. -Lần lượt các HS bài tỏ ý kiến.
-Liên hệ đến bản thân. 3 HS lần lượt lên bảng GT về
các truyền thống đó.
+ HS nêu theo hiểu biết của mình.
+ Nêu nhưóng việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi.
- HS lớp nhận xét rút kết luận những việc làm gần gũi với
253
HĐ3 : HS đọc ca dao, tục ngữ, kể chuyện,
đọc thơ, về chủ đề biết ơn tổ tiên BT3 SGK
MT : Giúp HS củng cố bài học.
3.Củng cố dặn dò : 5 dòng họ đều có những truyền thống tốt
Nhận xét tiết học . -Chuẩn bò bài sau.
Lần lượt các nhóm lên trình bày.
-Lắng nghe trtao đổi nhận xét. Nhận xét các em sưu tầm tốt.
-4-5 Hs đọc ghi nhớ. Liên hệ thực tế chuẩn bò baứi
sau.
T
hứ sau ngày 31 tháng 10 năm 2008
Toán
Vieỏt caực soỏ đo độ dài dưới dạng số thập phân.
IMục tiêu Giúp học sinh:
- Ôn tập bảng đơn vò đo độ dài. - Ôn quan hệ giữa các đơn vò đo liền kề và quan hệ giữa một số đơn vò đo thông dụng.
-Luyện tập viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân theo các đơn vò khác nhau. II Đồ dùng học tập
Chuẩn bò bảng đơn vò đo độ dài, để trống một số ô. III Các hoạt động dạy - học
254

2: Bài mới GTB


HĐ 1Ôn lại hệ thống đơn vò đo
chiều dài.
HĐ 2: Viết các số đo chiều dài
dưới dạng số thập phân.
Luyện tập
Bài 1:
Viết số thập phân thích hợp
vào chỗ chấm.
Bài 2:
Viết các số đo sau dưới dạng
thập phân.
Bài 3:
Viết số thập phân thích hợp
vào chỗ chấm.
HĐ3: Củng cố-
-Dẫn dắt ghi tên bài. -Em hãy nêu lên các đơn vò đo độ
dài từ lớn đến bé đã học. -GV nêu một số ví dụ cho HS điền
phân số hoặc số thập phân thích hợp vào chỗ trống.
-Hai đơn vò đo độ dài liền kề nhau hơn kém nhau bao nhiêu lần?
-Nêu quan hệ giữa một số đơn vò đo độ dài thông dụng?
-Nêu ví dụ SGK. -Gợi ý: Tổ chức cho HS thảo luận
đưa về hỗn số trước, đưa về số thập phân sau.
-Ví dụ 2: yêu cầu làm tương tự. -Để viết các số đo chiều dài dưới
dạng số thập phân em làm thế nào?
-Gọi HS nêu yêu cầu.
-Nhận xét chấm bài. -Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
Lưu lý: Cho HS biết cách đổi ra số thập phân bằng cách dời dấu phẩy
mỗi hàng trong cách ghi số ứng với 1 đơn vò đo độ dài.
-Nhận xét cho điểm. -Gọi HS đọc yêu cầu bài.
-Nhận xét ghi điểm. -Gọi HS nhắc lại kiến thức luyện
tập. -Nhắc HS về làm bài tập.
-Nhắc lại tên bài học. -Nêu:
HS làm bảng con: 1km = 10hm; 1hm =
10 1
km= …
-10 lần. -Mỗi đơn vò đo độ dài gấp 10 đơn
vò đo độ dài bé hơn liền sau nó. -Mỗi đơn vò đo độ dài bằng
10 1
0,1 đơn vò đo lớn hơn liền trước nó.
-Nêu: 1km = 1000m ........
-Nhận xét bổ sung. -1HS nêu lại,
-Thảo luận nêu cách làm: 6m4dm= 6
10 4
m = 6,4m ... -Thực hiện theo yêu cầu
-Chuyển đổi thành hỗn số với đơn vò đo cần chuyển, sau đó viết dưới
dạng số thập phân.
-1HS nêu yêu cầu. -2HS lên bảng làm, lớp làm bài
vào vở. a 8m6dm = 8
10 6
m = 8,6m b,c, d ……….
-Nhaän xét bài làm trên bảng. -1HS đọc yêu cầu bài tập.
-1HS lên bảng viết. Lớp làm bài vào vở.
a 3m4dm = 3
10 4
m = 3,4m ......
-Nhận xét sửa bài. -1HS đọc yêu cầu.
-2HS lên bảng làm và giải thích cách làm, lớp làm vào vở.
a 5km302m=...km; .... -Nhận xét bổ sung.
255
I. Mục tiêu : - Củng cố kiến thức về đoạn mở bài, kết bài,trong bài văn tả cảnh.
- Luyện tập xây dựng đoạn mở bài kiểu gián tiếp, đoạn kết bài Kiểu mở rộng cho bài văn tả cảnh thiên nhiên ở đòa phương.
II : Đồ dùng : - Bút dạ và giấy khổ to ghi chep ý kiến thảo luận nhóm theo yêu cầu của bài 2.

II. Các hoạt động dạy – học chủ yếu.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu : - Giúp hs:

Tải bản đầy đủ ngay(389 tr)

×