Tải bản đầy đủ - 389 (trang)
Đòa điểm và phương tiện. -Vệ sinh an toàn sân trường.

Đòa điểm và phương tiện. -Vệ sinh an toàn sân trường.

Tải bản đầy đủ - 389trang

HĐ2: Quan sát và thảo luận
MT:Biết các cách tiêu diệt muỗi và
không cho muỗi đốt. Có ý thức trong việc
ngăn chặnkhông cho muỗi sinh sãn và đốt
người.
3. Củng cố dặn dò: 5
-Từng HS xem giải thích các hình.
H1: Bé ngủ có màn. H2: Em bé tim thuốc viêm não.
H3: Chuồng gia súc làm xa nhà. H4: Mọi người đang làm vệ sinh
bảo vệ môi trường. Nêu lại ND chính.
-Tuỳ tình hình đòa phương mà HS nêu.
-HS nêu miệng -Nêu lại ý tổng kết.
HS nêu lại nd bài. -Liên hệ thực tế.
THỂ DỤC
Đội hình đội ngũ – Trò chơi : Trao tín gậy.
I.Mục tiêu : - Củng cố và nâng cao kó thuật động tác đội hình đội ngũ : Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, điểm
số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau, Yêu cầu báo cáo mạch lạc, tập hợp hàng nhanh chóng, động tác thành thạo, đều, đẹp đúng khẩu lệnh.
-Trò chơi : Trao tín gậy” Yêu cầu HS chơi đúng luật, tập trung chú ý, phản xạ nhanh, chơi đúng luật. hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi.

II. Đòa điểm và phương tiện. -Vệ sinh an toàn sân trường.


- Còi và kẻ sân chơi. III. Nội dung và Phương pháp lên lớp.
Nội dung Thời lượng
Cách tổ chức A.Phần mở đầu :
-Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học. -Trò chơi : Tự chọn.
-Chạy nhẹ trên đòa hình tự nhiên, 100- 200m. B.Phần cơ bản.
1Đội hình đội ngũ. -Quay phải quay trái, đi đều……… : Điều khiển cả
lớp tập 1-2 lần -Chia tổ tập luyện – gv quan sát sửa chữa sai sót
của các tổ và cá nhân. 2Trò chơi vận động :
1-2’ 2-3’
10-12’ 3-4’
7-8’ ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
224
Hát và vỗ tay theo nhòp. -Cùng HS hệ thống bài.
-Nhận xét đánh giá kết quả giờ học giao bài tập về nhà.
6-8’
2-3lần
1-2’ 1-2’
1-2’ ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
To¸n
Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân.
IMục tiêu Giúp học sinh:
- Nhận biết tên các hàng của số thập phân Dạng đơn giản thường gặp. Quan hệ giữa các đơn vò của hai hàng liền nhau.
- Biết cách đọc, viết số thập phân. - Có kó năng đọc, viết đúng các số thập phân.
II Đồ dùng học tập - Bảng phụ kẻ sẵn nội dung như phần bài học SGK.
III Các hoạt động dạy - học
225

2: Bài mới GTB


HĐ 1: Giới thiệu các hàng, giá trò
của các chữ số ở các hàng và
cách đọc, viết số thập phân.
Luyện tập Bài 1:
Bài 2:
Bài 3:
HĐ3: Củng cố- dặn dò
-Dẫn dắt ghi tên bài. -Ghi vào các cột bảng kẻ sẵn hai số
như SGK. -5 thuộc hàng nào?
- 7thuộc hàng nào? 3 thuộc hàng nào?
-Ghi dãy hàng -Yêu cầu HS thực hiện tương tự.
-Em hãy quan sát bảng trong SGK và cho nhận xét: Phần nguyên của
số thập phân gồm những hàng gì? và phần thập phân gồm những
hàng gì? -Mỗi đơn vò của mỗi hàng có mối
liên hệ như thế nào với hàng liền kề?
- 1 Gấp mấy lần
10 1
? ……..
-Hãy nêu cấu tạo từng phần của số thập phân 375,406 và đọc số thập
phân này?
-Em hãy nêu cấu tạo từng phần của số thập phân 0,1985 và đọc số thập
phân này. -Em hãy nêu cách đọc và viết số
thập phân?
-Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. -Gợi ý cách làm: 301, 80
Nêu cách đọc: ….
-Nhận xét sửa cách đọc. -Yêu cầu HS tự làm bài.
-Nhận xét sửa. -Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
-Nhận xét sửa. -Chốt kiến thức của bài.
-Nhận xét dặn dò. -Nối tiếp nêu:
-Nhắc lại tên bài học.
-5Thuộc hàng đơn vò. 7 thuộc hàng chục
3 thuộc hàng trăm ……..
-HS thực hiện tương tự .
-Phần nguyên của số thập phân gồm các hàng đơn vò, chục, trăm
nghìn, … tính từ phải sang trái. Phần thập phân của số …
-Bằng 10 đơn vò của hàng thập hơn liền sau hoặc bằng
10 1
thuộc hàng cao hơn liền trước.
-Phần nguyên gồm có ba trăm, 7 chục, 5 đơn vò. Phần thâp phân
gồm có bốm phần 10, 0phần 100, 6 phần nghìn.
-Đọc: -Phần nguyên là 0 đơn vò…
-Muốn đọc một số thập phân, ta đọc lần lượt từ hàng cao đến hàng
thấp … -1HS đọc yêu cầu bài tập
-HS đọc cho nhau nghe theo cặp đôi.
-Một số cặp trình bày. -Nhận xét.
-2HS lên bảng viết. -Lớp viết bảng con.
a 5,9 b 24,18 …. -Nhận xét bài làm của bạn.
-Một số HS đọc lại kết quả. -HS tự làm bài.
-Một số HS nêu kết quả nêu rõ phần nguyeõn vaứ phan thaọp phaõn.
-Nhaọn xeựt.
226
Thứ sáu ngày 24 tháng 10 năm 2008
Taọp laứm vaờn.
Luyeọn taọp taỷ caỷnh.
I. Muùc tiêu : - Dựa trên kết quả quan sát một cảnh sông nước và dàn ý đã lập. HS biết chuyển một phần của
dàn ý thành đoạn văn, trong đó thể hiện rõ đối tượng miêu tả, trình tự miêu tả, nét nổi bật của cảnh, cảm xúc của người tả cảnh.
II : Đồ dùng : - Một số bài văn, đoạn văn, câu văn hay tả cảnh sông nước.
- Dàn ý bài văn tả cảnh sông nước của từng HS. - II. Các hoạt động dạy – học chủ yếu.
ND – TL Giáo viên
Học sinh 1 Kiểm tra bài

2 Giới thiệu bài.
3 Luyện tập. HĐ1 : HDHS
tìm hiểu đề bài .
HĐ2 : Cho HS - GV gọi HS lên bảng kiểm tra bài
cũ. - Nhận xét và cho điểm HS.
- Giới thiệu bài. - Dẫn dắt và ghi tên bài.
- Cho HS đọc đề bài. - GV lưu ý những từ ngữ quan trọng
trong đề bài ghi trên bảng lớp. Đề bài : Dựa theo dàn ý mà em đã
lập trong tuần trước, hãy viết một đoạn văn miêu tả cảnh sông nước.
- Gv : Để viết đoạn văn hay, các em cần chú ý mấy điểm sau :
- Chọn phần nào trong dàn ý. - Xác đònh đối tượng miêu tả trong
đọan văn. - Em sẽ miêu tả theo trình tự nào?
- Viết ra giấy nháp những chi tiết nổi bật, thú vò em sẽ trình bày trong
đoạn. - Xác đònh nội dung câu mở đầu và
câu kết đoạn. - Cho HS trình bày bài làm.
- GV nhận xét và khen những HS viết - 2- 3 HS lên bảng thực hiện theo
yêu cầu của GV.
- Nghe. - 1 HS đọc lớp đọc thầm theo.
227
4 Củng cố dặn dò
THỂ DỤC
Đội hình đội ngũ – Trò chơi : Trao tín gậy.
I.Mục tiêu : - Củng cố và nâng cao kó thuật động tác đội hình đội ngũ : Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, điểm
số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau, Yêu cầu báo cáo mạch lạc, tập hợp hàng nhanh chóng, động tác thành thạo, đều, đẹp đúng khẩu lệnh.
-Trò chơi : Trao tín gậy” Yêu cầu HS chơi đúng luật, tập trung chú ý, phản xạ nhanh, chơi đúng luật. hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi.

II. Đòa điểm và phương tiện. -Vệ sinh an toàn sân trường.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đòa điểm và phương tiện. -Vệ sinh an toàn sân trường.

Tải bản đầy đủ ngay(389 tr)

×