Tải bản đầy đủ - 389 (trang)
Đồ dùng dạy – học. - Bảng phụ hoặc phiếu phô tô phóng to.

Đồ dùng dạy – học. - Bảng phụ hoặc phiếu phô tô phóng to.

Tải bản đầy đủ - 389trang

IMục đích – yêu cầu : - Nhận biết được nét khác biệt về nghóa của từ nhiều nghóa. Hiểu mối quan hệ giữa chúng.
- Biết phân biết được nghóa gốc và nghóa chuyển trong một số câu văn có dùng từ nhiều nghóa. Biết đặt câu phân biệt nghóa của các từ nhiều nghóa là động từ.

II. Đồ dùng dạy – học. - Bảng phụ hoặc phiếu phô tô phóng to.


- Bút dạ và một vài tờ giấy khổ to. III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu
ND – TL Giáo viên
Học sinh 1 Kiểm tra bài

2 Giới thiệu bài.
3 Làm bài tập HĐ1 : HDHS
làm bài 1.
HĐ2; HDHS làm bài 2.
- GV gọi HS lên bảng kiểm tra bài cũ. - Nhận xét và cho điểm HS.
- Giới thiệu bài. - Dẫn dắt và ghi tên bài.
- Cho HS đọc yêu cầu của bài 1. - GV giao việc : BT cho 5 câu ghi ở
cột A. Mỗi câu đều có từ chạy. Các em tìm
ở cột B nghóa của ý nào thích hợp với câu đã cho ở cột A.
- Cho HS làm bài : Các em có thể dùng viết chỉ nối với câu ở cột A với
nghóa ở cột B lên bảng.
- GV nhận xét và chốt lại kết quả đúng.
A 1 Bé chạy lon ton trên sân.
2 Tàu chạy băng băng trên đường ray. 3 Đồng hồ chạy đúng giờ.
4 Dân làng khẩn trương chạy.
- Cho HS đọc yêu cầu của bài 2. - Giao việc : Các em hãy chọn nghóa
ở dòng a,b hoặc c sao cho đúng nét nghóa với cả 5 từ chạy ở 5 câu của bài
1. - Cho HS làm việc và trình bày kết
quả.
- GV nhận xét và chốt lại ý đúng. - GV chốt lại lời giải đúng : Từ ăn
trong câu c được dùng với nghóa gốc. - Cho HS đọc yêu cầu bài 1.
- 2- 3 HS lên bảng thực hiện theo yêu cầu của GV.
- Nghe. - 1 HS đọc to lớp đọc thầm.
- 2 Hs lên bảng làm bài. - HS còn lại dùng viết chì nối câu ở
cột A với câu tương ứng ở cột B.
- Lớp nhận xét bài làm của 2 HS. B
- Sự di chuyển nhanh bằng chân. - Sự di chuyển nhanh của phương
tiện giao thông. - Hoạt động của máy móc.
- Khẩn trương tránh những điều không may…
- 1 HS đọc to. lớp đọc thầm.
- HS làm việc cá nhân. - Một số HS nêu dòng mình chọn.
- Lớp nhận xét.
222
HĐ4 : HDHS làm bài 4.
4 Củng cố dặn dò
- GV nhận xét và khen nhóm đặt câu đúng với 2 nghóa đã cho, đặt câu hay.
- Gv nhận xét tiết học. - Yêu cầu HS về nhà làm lại vào vở
bài 4. - 1 HS đọc to lớp đọc thầm.
- Các nhóm đặt câu vào phiếu.
- Đại diện các nhóm dán phiếu đã làm lên bảng lớp.
- Lớp nhận xét.
KHOA HỌC
Phòng bệnh viêm não

A. Mục tiêu : - Giúp hs:


+ Nêu tác nhân, đường lây truyền bệnh viêm não. + nhận ra sự nguy hiểm của bệnh viêm não.
+ Thực hiện cách cách diệt muỗi và tránh không cho muỗi đốt. + Có ý thức trong việc ngăn chặn muỗi không cho muỗi sinh sản và đốt người.

B. Đồ dùng dạy học : - Hình 30 ,31 SGK.


C. Các hoạt động dạy học chủ yếu :


ND GV
HS 1.Kiểm tra bài cũ 5
2.Bài mới : 25 HĐ1:Trò chơi: ai
nhanh ,ai đúng MT:Nêu được tác
nhân, đường lây truyền bênh viêm
não. Sự nguy hiểm Gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi.
-Nêu nguyên nhân gây ra bệnh sốt xuất huyết ?
- Cách thực hiện phòng chống bệnh sốt xuất huyết
-Nhận xét chung. Phổ biến cách chơi và luật chơi:
-Mọi thành viên trong nhóm đều đọc các câu hỏi và các câu trả lời trang 30
SGK rồi tìm xem mỗi câu ứng với câu trả lời nào.viết vào giấy đáp án.
-Các nhóm lên trình bày. Nhận xét chung.
2 HS lên bảng trả lời câu hỏi. -Hs trả lơì
-HS nhận xét. Lắng nghe luật chơi
-Chơi theo nhóm, thi đua nhóm nào thực hiện nhanh và đúng.
-Đòa diện các nhóm trình bày.
-HS nhận xét. -Đáp án: 1-c; 2-d; 3-b ;4 –a.
223
HĐ2: Quan sát và thảo luận
MT:Biết các cách tiêu diệt muỗi và
không cho muỗi đốt. Có ý thức trong việc
ngăn chặnkhông cho muỗi sinh sãn và đốt
người.
3. Củng cố dặn dò: 5
-Từng HS xem giải thích các hình.
H1: Bé ngủ có màn. H2: Em bé tim thuốc viêm não.
H3: Chuồng gia súc làm xa nhà. H4: Mọi người đang làm vệ sinh
bảo vệ môi trường. Nêu lại ND chính.
-Tuỳ tình hình đòa phương mà HS nêu.
-HS nêu miệng -Nêu lại ý tổng kết.
HS nêu lại nd bài. -Liên hệ thực tế.
THỂ DỤC
Đội hình đội ngũ – Trò chơi : Trao tín gậy.
I.Mục tiêu : - Củng cố và nâng cao kó thuật động tác đội hình đội ngũ : Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, điểm
số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau, Yêu cầu báo cáo mạch lạc, tập hợp hàng nhanh chóng, động tác thành thạo, đều, đẹp đúng khẩu lệnh.
-Trò chơi : Trao tín gậy” Yêu cầu HS chơi đúng luật, tập trung chú ý, phản xạ nhanh, chơi đúng luật. hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi.

II. Đòa điểm và phương tiện. -Vệ sinh an toàn sân trường.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đồ dùng dạy – học. - Bảng phụ hoặc phiếu phô tô phóng to.

Tải bản đầy đủ ngay(389 tr)

×