Tải bản đầy đủ - 389 (trang)
Mục tiêu :

Mục tiêu :

Tải bản đầy đủ - 389trang

5 Tìm ý nghóa câu chuyện.
6 Củng cố dặn dò. Tào,Bắc Đẩu để nói điều ông đã
- HS kể đoạn 2. - HS kể đoạn 3.
- HS kể đoạn 4. - HS kể đoạn 5.
- HS kể đoạn 6. - Một số HS kể toàn truyện.
- Lớp nhận xét. - HS trao đổi và trình bày ý kiến.
Các em có thể trả lời như sau : Câu chuyện ca ngợi danh y Tuệ Tónh. ông
đã biết yêu quý những cây cỏ…… - Hs phát biểu tự do.
- Cả lớp bình chọn người kể chuyện hay nhất.
KHOA HỌC
Phòng bệnh sốt xuất huyết

A. Mục tiêu :


- Giúp hs: + Nêu tác nhân, đường lây truyền bệnh sốt xuất huyết.
+ Nhận ra sự nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết. + Thực hiện cách diệt muỗi và trành không để muỗi đốt.
+ Có ý thức trong việc ngăn chặn không cho muỗi sinh sãn và đốt người. B. Đồ dùng dạy học :
- Thông tin và hình 28-29 SGK. C. Các hoạt động dạy học chủ yếu :
211
1.Kiểm tra bài cũ 5
2.Bài mới : 25 HĐ1:Thực hành làm
bài tập trong SGK. MT:HS : Nêu được
tác nhân, đường lây truyền bệnh sốt xuất
huyết. Nhận ra sự nguy hiểm của bệnh.
HĐ2:Quan sát thảo luận
MT:Biết thực hiện các cách diệt muỗi và
tránh không cho muỗi đốt. Có ý thức trong
việc ngăn chặn không cho muỗi sinh sãn và
đốt người.
3. Củng cố dặn dò: 5
Gọi hs lên bảng trả lời bài củ -Nêu nguyên nhân gây bệnh sốt rét .
- Cách phòng trành bệnh sốt rét. -Nhận xét chung.
Yêu cầu HS đọc kó các thông tin, sau đó làm bài tập 28 SGK.
- Yêu cầu các HS đọc kết quả. -Giáo viên chốt ý nêu kết quả và nêu
câu hỏi yêu cầu cả lớp thảo luận: -Theo bạn bệnh sốt xuất huyết có
nguy hiểm không ? tại sao ? -Hs thảo luận nêu ý kiến
KL: Sốt xuất huyết là bệh do vi rút gây ra . muỗi vằn là động vật trung
gian truyền bệnh. Bệnh sốt xuất huyết có diễn biến ngắn , bệnh nặng
có thể gây chết người. Hiện nay chưa có thuốc đặc trò.
Yêu câu f cả lớp quan sát hình 2 , 3,4 trang 29 SGK , và trả lời câu hỏi:
- Chỉ và nói về ND từng hình ? -Hãy giải thích tác dụng của việc làm
trong hình đối với việc phòng trành bệnh sốt xuất huyết.
Cho HS thảo luận các câu hỏi: -Nêu những việc nên làm để phòng
bệnh sốt xuất huyết ? - Gia đình bạn thường sử dụng cách
nào để diệt muỗi và bọ gậy ? -Cho hs trình bày .
-KL: Cách phòng bệnh sốt xuất huyết tốt nhất là giữ vệ sinh ở nhà và môi
trường xung quanh , diệt muỗi ,bọ gậy. cần ngủ có màn , kể cả ban
ngày. Nêu lại ND bài.
-Cần thực hiện ở nhà. 2 HS lên bảng trả lời câu hỏi.
-HS trả lời. -HS nhận xét.
Làm việc cá nhân.
-Lần lượt HS đọc kết quả. Đáp án : 1-b; 2- b ; 3 –a ; 4- b ;
5 –b.
Thoả luận nêu ý kiến cá nhân. -Trình bày các ý kiến.
-Nhận xét các ý kiến. -Chốt ý.
-Nêu ND bài học.
Quan sát và trả lời câu hỏi. -3,4 HS trình bày
-H2: Bể nước có nắp đậy, khơi .. H3: Một bạn ngủ có màn phòng
muỗi,.. H4: Chum nước có nắp đậy để
không cho muỗi đẻ trứng. HS làm việc cá nhân.
-HS nêu theo hiểu biết của HS.
-HS liên hệ gia đình. -Lần lượt HS nêu miệng.
-Nhận xét ý kiến bạn rút kết luận.
3 HS nêu lại ND bài. -Liên hệ ở nhà.
To¸n
Khái niệm số thập phân.
IMục tiêu Giúp học sinh:
- Nhận biết khái niệm ban đầu về số thập phân dạng đơn giản. - Biết đọc, viết số thập phân dạng đơn giản.
212
213

2: Bài mới GTB


HĐ 1 Giới thiệu khái niệm về số
thập phân dạng đơn giản
HĐ 2: Luyện tập.Bài 1:
Bài 2:
Bài 3:
HĐ3: Củng cố- dặn dò
-Dẫn dắt ghi tên bài. -Phát các phiếu học tập yêu cầu
HS điền vào chỗ trống các phân số thích hợp.
-Các phân số điền được có gí đặc biệt.
GV giới thiệu cách viết mới
10 1
m còn được viết thành 0,1m.
Cho HS viết tương tự với
100 1
,… - Các phân số thập phân:
10 1
, … được viết thành 0,1;0,01, …
-GV viết lên bảng và giới thiệu. -Làm tương tự với bảng ở phần b
và giúp HS tự nhận ra 0,5 ; 0,07; 0, 009 cũng là những số thập phân.
-GV chỉ vào từng vạch trên tia số cho học sinh đọc phân số thập phân
và số thập phân ở vạch tương ứng. -Giải thích phần phóng to.
0,1 =
10 1
lại được chia làm 10 phần bằng nhau, mỗi phần là 1
--Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. -HD HS nhận xét bài mẫu.
- Phân số thập phân và số thập phân tương ứng có mối quan hệ với
nhau như thế nào?
-GV treo bảng phụ ghi bài tập 3 và HD HS thực hiện.
-Ví dụ: Dòng cuối ở bảng có 3dm 7cm 5mm thì tức là
1000 5
100 7
10 3
m m
nên viết 3 sau dấu phẩy 1 chữ số…
-Chốt kiến thức. -Nhận xét dặn HS về nhà làm bài
tập. -1HS lên bảng làm.
-Nhắc lại tên bài học. -Nhận phiếu và làm bài cá nhân.
a 1dm = … m, 1cm = … m ….
b SGK. - Các phân số thập phân Vì có
mẫu số là 10, 100, 1000 -Nghe.
-HS viết bảng con. -Vài HS đọc lại.
-HS nhận xét: Mẫu số của phân số thập phân có mấy chữ số 0 thì chữ
số ở tử số đứng sau dấu phấy bấy nhiêu chữ số.
-Quan sát và nối tiếp nêu.
-Nghe.
-1 HS đọc yêu cầu. -Lớp tự làm bài vào vở.
-Mẫu số của phân số thập phân có bao nhiêu chữ số 0 thì chữ số ở tử
số đứng sau dấu phẩy bấy nhiêu chữ số.
a 0, 5m ; 0, 002m; .... b 0,03m; ....
-1- 2HS đọc đề bài. -2HS lên bảng vieát.
m m
09 ,
100 9
; 35
, 100
35 =
= m
7 ,
10 7
=
…. -Lớp làm bài vào vở.
-Nhận xét bài làm trên bảng.
214
Tiếng đàn ba- la- lai- ca trên sông đà.
I.Mục đích – yêu cầu : - Đọc trôi chảy, lưu loát bài thơ. Đọc đúng các từ ngữ, câu, đoạn khó.Biết ngắt nghỉ hơi đúng nhòp
của thể thơ tự do. - Biết đọc diễn cảm bài thơ thể hiện niềm xúc động của tác giả khi lắng nghe tiếng đàn trong
đêm trăng, ngắm sự kì vó của công trình thuỷ điện sông Đà, mơ tưởng lãng mạn về một tương lai tốt đẹp khi công trường hoàn thành.
- Hiểu nội dung bài thơ : Ca ngợi vẻ đẹp kì vó của công trình : Sức mạnh của những người đang chế ngự, chinh phục dòng sông, khiến nó tạo dòng điện phục vụ cho con người.
- Hiểu sự gắn bó hoà quyện giữa con người với thiên nhiên trong bài. - Học thuộc lòng bài thơ.

II. Chuẩn bò. - Bảng phụ viết sẵn các câu thơ, đoạn thơ cần hướng daãn.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu :

Tải bản đầy đủ ngay(389 tr)

×