Tải bản đầy đủ - 389 (trang)
Bài mới GTB

Bài mới GTB

Tải bản đầy đủ - 389trang

2: Bài mới GTB


HĐ1:Giới thiệu đơn vò đo diện
tích mi- li- mét vuông
2
=…dm
2
, 1dm
2
=…m
2
100m
2
= dam
2
, 100dam
2
= hm
2
- Dẫn dắt ghi tên bài. - Yêu cầu nhắc lại tên đơn vò đo diện
tích đã học. GT: Để đo những diện tích rất bé người
ta dùng đơn vò đo là mi – li- mét vuông. - Tương tự như những đơn vò đo diện
tích khác, các em háy đoán xem mi – li – mét vuông là diện tích của hình
vuông c ó kích thứơc như thế nào? Gv xác nhận và giới thiệu mi – li- mét
vuông. - Đính hình vẽ như SGK lên bảng và
hỏi: - Hình vuông này có cạnh là 1 cm đã
phóng to vậy diện tích là bao nhiêu? - Có bao nhiêu ô vuông cạnh 1mm?
- Mỗi hình vuông nhỏ có diện tích là bao nhiêu?
- Hãy cho biết mối quan hệ giữa cm và mm?
- Xác nhận và giới thiệu mối quan hệ. - Đính bảng phụ đã kẻ sẵn bảng đơn vò
đo diện tích lên bảng. -Hãy thảo luận và xếp những đơn vò đo
diện tích voà bảng theo thứ tự từ lớn đến bé.
-Gọi HS lên bảng điền. - Nhóm lớn hơn mét vuông gồm những
đơn vò nào? - Nhóm nhỏ hơn mét vuông gồm những
đơn vò nào? - Hai đơn vò đo diện tích đứng liền kề
nhau có mối quan hệ với nhau như thế nào?
- 1km
2
bằng bao nhiêu hm
2
? -1hm
2
bằng bao nhiêu dam
2
? -1hm
2
bằng bao nhiêu km
2
?
-Hai đơn vò đo diện tích tiếp liền nhau có quan hệ với nhau như thế nào?
-Nêu yêu cầu bài tập. Tổ chức cho HS - 2 HS lên bảng làm bài.
-Nhận xét. - Nhắc lại tên bài học.
cm
2
,dm
2,
m
2
,dam
2
,hm
2
,km
2
- mm
2
là diện tích của hình vuông có cạnh là 1 mm.
Mi – li- mét vuông kí hiệu là mm
2
.
1cm
2
- Có 100 ô vuông cạnh 1 mm -1mm
2
1 cm
2
= 100mm
2
- 1mm
2
= cm
2
- Thảo luận và viết ra nháp các đơn vò đo diện tích đã học
sau đó sắp xếp theo thứ tự. km
2
, dam
2
, hm
2
, hm
2
, m
2
, dm
2
, cm
2
, mm
2
. km
2
, dam
2
, hm
2
. dm
2
, cm
2
, mm
2
-Hơn kém nhau 100 lần.
-1km
2
= 100hm
2
- 1hm
2
= 100 dam
2
- 1hm
2
=
100 1
km
2
-Tự xây dựng tiếp bảng đơn vò đo diện tích như SGK.
-Hai đơn vò đo diện tích tiếp liền hơn kém nhau 100 lần.
-Nêu cách đọc các số đo đã
174
Tập đọc
Sự sụp đổ của chế độ A- Pác- Thai
I.Mục tiêu. - Đọc trôi chảy toàn bài.
- Đọc đúng các tiếng phiên âm, các số liệu thống kê. - Biết đọc bài với giọng thông báo rõ ràng, rành mạch, tốc đọ khá nhanh, nhấn giọng những từ
ngữ thông tin về số liệu, về chính sách đối xử bất công người da đen và da màu ở Nam Phi; cuộc đấu tranh dũng cảm và bền bỉ của họ, thắng lợi của cuộc đấu tranh.
Hiểu được nội dung chính của bài : Vạch trần sự bất công của chế độ phân biệt chủng tộc. Ca ngợi cuộc đấu tranh chống chết độ a- pac- thai của những người dân da đen, da màu ở Nam Phi.
II Đồ dùng dạy học - Tranh ảnh về nạn phân biệt chủng tộc, ảnh cựu tổng thống Nam Phi Nen –xơn Man- đê- la nếu
có. - Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần hướng dẫn HS luyện đọc.

III.Các hoạt động dạy – học chủ yếu.


ND – TL Giáo viên
Học sinh 1 Kieåm tra bài
cũ 2 Giới thiệu bài.
3 Luyện đọc HĐ1 : GV hoặc
1 HS đọc toàn bài.
4 Tìm hiểu bài. - Gọi HS lên bảng kiểm tra bài.
- Nhận xét và cho điểm học sinh. - Giới thiệu bài.
- Dẫn dắt và ghi tên bài. - Cần đọc với giọng thông báo,
nhấn giọng các số liệu và từ ngữ phản ánh chính sách bất công đối
với người da đen và da màu ở Nam Phi.
- Cần nhấn giọng ở những từ ngữ : nổi tiếng, vàng, kim cương….
- Gv chia đoạn : 3 đoạn. - Đ1 : từ đầu đến a- pác- thai.
- Đ2 : Tiếp theo đến dân chủ nào. - Đ3; còn lại.
- Cho HS đọc đoạn nối tiếp.
- Luyện đọc từ ngữ khó : a- pác- thai…
- Cho HS đọc chú giải và giải nghóa từ.
+Đ1 : Cho HS đọc thành tiếng và đọc thầm.
H : Dưới chế độ a- pác- thai, người da đen bò đối xử như thế nào?
+Đ2 : Đọc thành tiếng và đọc - 2- 3 HS lên bảng thực hiện theo yêu
cầu của GV.
- Nghe.
- HS dùng viết chì đánh dấu đoạn trong SGK.
- HS nối tiếp nhau đọc đoạn 2 lần. - 1 v HS đọc cả bài.
- 2 HS đọc chú giải. - 3 Hs giải nghóa từ.
- 1 Hs đọc thành tiếng cả lớp đọc thầm.
- Bò đối xử một cách bất công. Người da trắng chiếm 910 đất trồng trọt…..
175
5 HDHS đọc đoạn văn bản có
tính chính luận.
6 Củng cố dặn dò.
H; Hãy giới thiệu về vò tổng thống đầu tiên của nước Nam Phi mới?
- GV cho HS quan sát ảnh vò tổng thống.
- Gv hướng dẫn cách đọc. - GV đưa bảng phụ đã chép đoạn
cần luyện đọc lên và hướng dẫn HS luyện đọc.
- GV nhận xét tiết học. - Yêu cầu HS về nhà tiếp tục luyện
đọc bài văn. Đọc trước bài tác phẩm của sin- lơ và tên phát xít.
- Ông là một luật sư, tên là Nen- xơn Man- đê- la. ông bò giam cầm 27 năm
vì ông đã đấu tranh chống chế độ a- pác- thai….
- HS luyện đọc đoạn văn. - 3 Hs đọc cả bài.
Chính tả
Nhớ- viết : Ê- mi- li,con… Luyện tập đánh dấu thanh.
Ở các tiếng chứa ưa
I.Mục tiêu : - Nhớ viết đúng, trình bày đúng khổ thơ 2, 3 của bài Ê- mi- li, con..
- Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt tiếng có nguyên âm đôi ươ nắm vững quy tắc đánh dấu thanh vào các tiếng có nguyên âm đôi ươ.
II.Đồ dùng dạy – học. - 3 Tờ phiếu khổ to phô tô nội dung bài tập 3.

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài mới GTB

Tải bản đầy đủ ngay(389 tr)

×